Byla 2S-2845-656/2018
Dėl antstolės D. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolė D. M., viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“, UAB „Karpis“, O. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (apelianto) M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. M. skundą dėl antstolės D. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolė D. M., viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“, UAB „Karpis“, O. L..

3Teismas

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašė: 1) panaikinti antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių ir įpareigoti antstolę perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui; 2) netenkinus pirmojo reikalavimo, įpareigoti antstolę priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ pareiškėjo naudai pagal sandorį – sutartinį įkeitimą, bei vykdyti Dvaro statinių ir 16,9750 ha žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos teisės varžytynes, kaip vieno kompleksinio ir neskaidomo objekto.

72.

8Antstolė 2018-08-10 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 pareiškėjo skundo netenkino ir persiuntė jį su vykdomąja byla pirmosios instancijos teismui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi skundą dėl antstolės veiksmų atmetė; taip pat atmetė pareiškėjo bei suinteresuoto asmens VšĮ „Belvederio dvaras“ prašymus dėl civilinės bylos sustabdymo.

12Dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto realizavimo varžytynėse

134.

14Pareiškėjas skundu prašė panaikinti antstolės 2018-07-31 patvarkymą dėl antrųjų varžytynių paskelbimo vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525.

155.

16Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 18 straipsnio 1 dalį, antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį (jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos, antstolis baigia vykdyti turto pardavimą CPK nustatyta tvarka).

176.

18Teismas nustatė, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimas 2018-06-15 priėmė nutarimą vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūras ne teismo tvarka. Teismas konstatavo, kad bankroto procedūros pradžia laikoma kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo diena – 2018-06-15. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 panaikino VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, bei nutraukė bankroto procesą ne teismo tvarka (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis yra įsiteisėjusi (įsiteisėjimo data – 2018-09-13). Teismui panaikinus kreditorių susirinkimo nutarimą bei nutraukus VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka, teismas sprendė, kad antstolei buvo teisėtas pagrindas vykdyti procedūras. Todėl skundo reikalavimą dėl antstolės 2018-07-31 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių panaikinimo ir įpareigojimo antstolę perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui laikė nepagrįstu bei atmetė.

197.

20Atsižvelgiant į aptartą, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, panaikintinas antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių ir įpareigoti antstolę perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui Z. J.;

21Dėl antstolės 2018-07-13 patvarkymo, kuriuo atsisakyta priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, teisėtumo

228.

23Pareiškėjas skunde taip pat prašė, netenkinus pirmojo reikalavimo, priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigoti antstolę priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai pagal sandorį – sutartinį įkeitimą, bei vykdyti Dvaro statinių ir 16,9750 ha žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos teisės varžytynes, kaip vieno kompleksinio ir neskaidomo objekto.

249.

25Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo vykdomojo įrašo pateikimo antstolei metu (2018-07-09) VšĮ „Belvederio dvaras“ buvo įgijęs bankrutuojančios įmonės statusą, kadangi tuo metu VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo dar nebuvo panaikintas.

2610.

27Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Teismas padarė išvadą, kad remdamasi CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto norma antstolė turėjo pagrindą atsisakyti priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą notaro vykdomąjį įrašą.

2811.

29Nors Vilniaus apygardos teismas nutraukė VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, kad Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-6844-523/2018 dėl valstybinės žemės sklypo nuomos teisės sutartinio įkeitimo sandorio, sudaryto tarp M. M. ir VšĮ „Belvederio dvaras“, pripažinimo niekiniu ab initio ir dėl Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį rašto Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai. Minėtoje byloje teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti išieškojimo veiksmai pagal Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ išieškotojo M. M. naudai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Civilinė byla Nr. e2-6844-523/2018 šios bylos nagrinėjimo metu dar nėra išnagrinėta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad net ir panaikinus VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo 2018-06-15 nutarimą įsiteisėjusia teismo nutartimi ir bankroto procesą ne teismo tvarka nutraukus, teisme nagrinėjant aukščiau minėtą civilinę bylą dėl sandorio ir notaro vykdomojo rašto pripažinimo negaliojančiais, egzistuoja akivaizdžios kliūtys antstolei priimti pareiškėjo vykdomąjį dokumentą vykdyti (CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

3112.

32Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą tenkinti. Atskirojo skundo argumentai:

3312.1.

34Teismas padarė fakto klaidą, kuri turi esminės reikšmės priimtam procesiniam sprendimui. Teismas klaidingai iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, jog yra nutrauktas VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesas ne teismo tvarka, ir remdamasis šiuo klaidingu motyvu padarė neteisėtą ir nepagrįstą išvadą, kad dėl to vykdymo veiksmai išieškant iš VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto turi būti vykdomi laikantis bendrų CPK įtvirtintų vykdymo proceso reikalavimų, o ne ĮBĮ nuostatų.

3512.2.

36VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas 2018-06-15, todėl antstolė turėjo perduoti Dvaro statinių realizavimo procedūrą vykdyti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. 2018-07-31 patvarkymas dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytinių yra neteisėtas (pirmosios Dvaro statinių varžytynės antstolės 2018-06-21 patvarkymu taip pat paskelbtos jau po VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto proceso ne teismo tvarka paskelbimo 2018-06-15), priimtas pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ nuostatas.

3712.3.

38Sutartiniu įkeitimu, kurio pagrindu išduotas Vykdomasis įrašas, kreditoriaus M. M. naudai įkeista skolininko bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ žemės sklypo nuomos teisė. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. Ant šio Žemės sklypo stovi Dvaro statiniai. Kadangi Dvaro statiniai stovi ant valstybinės žemės, Žemės sklypo nuomos teisė yra neatskiriama nuo Dvaro statinių nuosavybės teisės. Todėl antstolė privalo varžytynėse realizuoti Dvaro statinius ir Žemės sklypo, ant kurio stovi Dvaro statiniai, nuomos teisę kartu kaip vieną kompleksinį objektą, kadangi šie objektai yra neatskiriami.

3912.4.

40Nesutiko su teismo argumentais, kad antstolė turėjo atsisakyti priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą notaro vykdomąjį įrašą.

4112.5.

42Teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti bylą iki bus išnagrinėtos pareiškėjo nurodytos civilinės bylos, nes jos turi prejudicinę reikšmę.

4313.

44Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:

4513.1.

46Apeliantas, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas padarė fakto klaidą dėl teismo nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, įsiteisėjimo, nuslepia kitos Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutarties (civilinės bylos Nr.eB2-4432-866/2018) buvimo faktą, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimo galiojimas bei uždrausta atsakovo kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros vykdymu.

4713.2.

48Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kreditorių susirinkimo priimto nutarimo įregistravimo VĮ registrų centre faktas juridinės reikšmės neturi. Ginčijamas antstolės patvarkymas priimtas iki bankroto proceso paskelbimo registrų centre, t. y. iki 2018-06-21, todėl varžytynės paskelbtos pagrįstai ir teisėtai.

4913.3.

50Nesutinka su prašymu dėl bylos sustabdymo iki galutinių teismo sprendimų priėmimo civilinėse bylose Nr. eB2-4432-866/2018 ir Nr. eB2-6844-523/2018.

5114.

52Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad teismas tinkamai ir visapusiškai išnagrinėjo teisinę situaciją bei sutiko su teismo argumentais.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

5415.

55Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5616.

57Nustatyta, kad antstolė D. M. vykdo Šiaulių apygardos teismo 2013-12-19 nutartį Nr. 2-24-394/2013 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės O. L. išieškotojo UAB „KARPIS“ naudai. Antstolė 2018-06-21 patvarkymu paskelbė areštuoto turto – dvaro rūmų, pastato-koplyčios, pastato-svirno, esančių ( - ), pirmąsias varžytynes (minėto turto savininkas (įkaito davėjas) – VšĮ „Belvederio dvaras“). 2018-07-23 antstolė patvarkymu varžytynes paskelbė neįvykusiomis bei pasiūlė išieškotojams perimti iš varžytynių neparduotą turtą. 2018-07-25 išieškotojas UAB „Karpis“ pranešimu atsisakė perimti iš varžytynių neparduotą turtą, todėl antstolė 2018-07-31 patvarkymu paskelbė antrąsias turto varžytynes.

5817.

59Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas yra bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorius, jo naudai yra įkeista bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ žemės sklypo nuomos teisė.

6018.

61Pareiškėjas pareiškęs du alternatyvius reikalavimus: panaikinti antstolės 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių ir įpareigoti antstolę perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui; 2) panaikinti antstolės 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00825 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių bei priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigoti antstolę priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ pareiškėjo naudai pagal sandorį – sutartinį įkeitimą, bei vykdyti Dvaro statinių ir 16,9750 ha žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos teisės varžytynes, kaip vieno kompleksinio ir neskaidomo objekto.

6219.

63Byloje nustatytina, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą bei sustabdyti civilinę bylą.

64Dėl antstolės 2018-07-31 patvarkymo paskelbti antrąsias varžytynes dėl įkeisto VšĮ „Belvederio dvaras“ turto pardavimo

6520.

66ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisinė pasekmė (t. y. bankrutuojančios įmonės turto realizavimo ir (ar) išieškojimo sustabdymas) nekyla esant ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalyje nustatytiems atvejams. Pagal nuo 2012 m. kovo 1 d. galiojančią ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalį, jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos, antstolis baigia vykdyti turto pardavimą CPK nustatyta tvarka ir pardavęs turtą iš varžytynių gautą pinigų sumą, atskaitęs vykdymo išlaidas, perveda į bankrutuojančios įmonės sąskaitą. Šios nuostatos reiškia, kad tik tuo atveju, jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo, turto realizavimas ir (ar) išieškojimas nėra sustabdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-127-687/2016, 13 punktas).

6721.

68Taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto procedūros pradžia siejama su kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena (ĮBĮ 13 straipsnio 4 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis byloje Nr. e2-672-381/2016, 2018 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. e2-718-407/2018).

6922.

70Bylos duomenys patvirtina, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-06-15 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūras ne teismo tvarka. Todėl VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditoriams 2018-06-15 susirinkime priėmus nutarimą iškelti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto bylą ir bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūra ne teismo tvarka prasidėjo ir atsirado visos teisinės pasekmės, kurios atsiranda iškėlus įmonės bankroto bylą teismo tvarka. Remiantis anksčiau minėta teismų praktika sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad bankrutuojančios įmonės statuso įregistravimas VĮ Registrų centre juridinės reikšmės bankroto procedūros ne teismo tvarka pradžiai neturi.

7123.

72Taigi iškėlus įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka antstolė galėjo baigti turto pardavimą tik jeigu apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju antstolė patvarkymą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių priėmė 2018-06-21 bei ginčijamą 2018-07-31 patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių priėmė po bankroto proceso ne teismo tvarka pradžios. Aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas apskųstas teismui, teisinės reikšmės nagrinėjamam klausimui neturi. Šiuo atveju ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtis netaikytina, todėl konstatuota, kad ginčijamas 2018-07-31 patvarkymas dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių priimtas pažeidžiant imperatyvias teisės normas.

7324.

74Atsižvelgiant į aptartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartis dalyje dėl pareiškėjo skundo dėl antstolės 2018-07-31 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 teisėtumo naikintina ir šioje dalyje ginčas išspręstinas iš esmės - antstolės 2018-07-31 patvarkymas panaikintinas.

7525.

76Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.eB2-4432-866/2018 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimo galiojimas bei uždrausta kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros vykdymu. Taigi esant sustabdytiems bankroto administratoriaus įgaliojimams, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl įpareigojimo antstolę perduoti bankroto administratoriui arešto ir vykdomuosius dokumentus.

77Dėl antstolės 2018-07-13 patvarkymo, kuriuo atsisakyta priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, teisėtumo

7826.

79Pareiškėjas antstolei pateikė vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ jo naudai.

8027.

81Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjui pateikus vykdomąjį dokumentą VšĮ „Belvederio dvaras“ buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka, todėl antstolei buvo pagrindas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

8228.

83Kartu sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pagrindas antstolei atsisakyti priimti pateiktą vykdomąjį dokumentą buvo ir dėl Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų byloje Nr. e2-6844-523/2018 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis sustabdyti išieškojimo veiksmai pagal Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. MK-3990.

84Dėl pareiškėjo prašymų sustabdyti bylą

8529.

86Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui teikė prašymą sustabdyti bylą iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka ir iki įsiteisės teismo sprendimas Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-6844-523/2018 dėl 2015-02-25 sutartinio įkeitimo ir 2018-04-27 vykdomojo įrašo Nr.MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai pripažinimo negaliojančiu. Nurodė, kad bylose priimti sprendimai turės prejudicinę reikšmę šios bylos nagrinėjimui.

8730.

88Pirmosios instancijos teismas šiuos prašymus atmetė konstatavęs, kad nurodytose bylose priimti sprendimai neturi įtakos nagrinėjant skundą dėl antstolės veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka, nes sprendžiant pareiškėjo skundo pagrįstumą vertintina buvusi faktinė situacija antstolės ginčijamų vykdomųjų veiksmų atlikimo metu.

89Dėl suinteresuoto asmens O. L. prašymo sustabdyti bylą

9031.

91Suinteresuotas asmuo apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos sustabdymo iki Vilniaus miesto apylinkės teisme (bylos Nr. e2FB-36254-918/2018) bus priimta nutartis iškelti O. L. (skolininkei vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525) fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti.

9232.

93Apeliacinės instancijos teismas šį prašymą atmeta. Nagrinėjamoje byloje nustatytinas antstolės veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 priimant ginčijamus patvarkymus. Suinteresuoto asmens nurodytoje byloje būsimas procesinis sprendimas neturės įtakos buvusių antstolės veiksmų kvalifikavimui.

94Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 punktu, teismas

Nutarė

95Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

96Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį dalyje dėl pareiškėjo skundo dėl antstolės 2018-07-31 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 teisėtumo ir šioje dalyje ginčą išspręsti iš esmės - antstolės 2018-07-31 patvarkymą panaikinti.

97Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

98Atmesti suinteresuoto asmens O. L. prašymą dėl apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos sustabdymo.

99Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašė: 1) panaikinti antstolės... 7. 2.... 8. Antstolė 2018-08-10 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 pareiškėjo skundo netenkino... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi skundą... 12. Dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto realizavimo varžytynėse... 13. 4.... 14. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti antstolės 2018-07-31 patvarkymą dėl... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 18... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimas... 19. 7.... 20. Atsižvelgiant į aptartą, atskirasis skundas tenkintinas iš dalies,... 21. Dėl antstolės 2018-07-13 patvarkymo, kuriuo atsisakyta priimti vykdomąjį... 22. 8.... 23. Pareiškėjas skunde taip pat prašė, netenkinus pirmojo reikalavimo, priimti... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo vykdomojo įrašo pateikimo antstolei metu... 26. 10.... 27. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių... 28. 11.... 29. Nors Vilniaus apygardos teismas nutraukė VšĮ „Belvederio dvaras“... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 31. 12.... 32. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 33. 12.1.... 34. Teismas padarė fakto klaidą, kuri turi esminės reikšmės priimtam... 35. 12.2.... 36. VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas... 37. 12.3.... 38. Sutartiniu įkeitimu, kurio pagrindu išduotas Vykdomasis įrašas,... 39. 12.4.... 40. Nesutiko su teismo argumentais, kad antstolė turėjo atsisakyti priimti... 41. 12.5.... 42. Teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti bylą iki bus išnagrinėtos... 43. 13.... 44. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 45. 13.1.... 46. Apeliantas, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas padarė fakto... 47. 13.2.... 48. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kreditorių susirinkimo priimto... 49. 13.3.... 50. Nesutinka su prašymu dėl bylos sustabdymo iki galutinių teismo sprendimų... 51. 14.... 52. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 54. 15.... 55. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 56. 16.... 57. Nustatyta, kad antstolė D. M. vykdo Šiaulių apygardos teismo 2013-12-19... 58. 17.... 59. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas yra bankrutuojančios VšĮ... 60. 18.... 61. Pareiškėjas pareiškęs du alternatyvius reikalavimus: panaikinti antstolės... 62. 19.... 63. Byloje nustatytina, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė... 64. Dėl antstolės 2018-07-31 patvarkymo paskelbti antrąsias varžytynes dėl... 65. 20.... 66. ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisinė pasekmė (t. y.... 67. 21.... 68. Taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto procedūros pradžia... 69. 22.... 70. Bylos duomenys patvirtina, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-06-15... 71. 23.... 72. Taigi iškėlus įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka antstolė galėjo... 73. 24.... 74. Atsižvelgiant į aptartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo... 75. 25.... 76. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje... 77. Dėl antstolės 2018-07-13 patvarkymo, kuriuo atsisakyta priimti vykdomąjį... 78. 26.... 79. Pareiškėjas antstolei pateikė vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro... 80. 27.... 81. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 82. 28.... 83. Kartu sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pagrindas... 84. Dėl pareiškėjo prašymų sustabdyti bylą... 85. 29.... 86. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui teikė prašymą sustabdyti bylą... 87. 30.... 88. Pirmosios instancijos teismas šiuos prašymus atmetė konstatavęs, kad... 89. Dėl suinteresuoto asmens O. L. prašymo sustabdyti bylą... 90. 31.... 91. Suinteresuotas asmuo apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl... 92. 32.... 93. Apeliacinės instancijos teismas šį prašymą atmeta. Nagrinėjamoje byloje... 94. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 95. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 96. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį... 97. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d.... 98. Atmesti suinteresuoto asmens O. L. prašymą dėl apeliacine tvarka... 99. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo....