Byla e2S-700-390/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys – antstolė Sonata Vaicekauskienė, E. J., D. V., V. G

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Saulex“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-3042-451/2019 pagal pareiškėjos UAB „Saulex“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys – antstolė Sonata Vaicekauskienė, E. J., D. V., V. G..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja UAB „Saulex“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo dėl pareiškėjos skundo dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų įsiteisėjimo sustabdyti išieškojimo iš pareiškėjos veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

82.

9Savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybe, kad išieškojimas dėl 10 000 Eur skolos iš skolininkės UAB „Saulex“ išieškotojo E. J. naudai pradėtas neteisėtai. Nagrinėjamu atveju neteisėtai ir nepagrįstai išieškojus iš pareiškėjos, kuri nėra kaltoji šalis, 10 000 Eur baudą suinteresuoto asmens E. J. naudai, butų pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai.

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 2 d. nutartimi prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Saulex“ skundas dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų.

124.

13Pareiškėja 2019 m. sausio 24 d. pateikė teismui prašymą pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką – leisti antstolei Sonatai Vaicekauskienei atlikti vykdomojoje byloje Nr. ( - ) veiksmus, reikalingus UAB „Saulex“ turto arešto panaikinimui.

145.

15Prašyme nurodė, kad antstolė nesutinka panaikinti 2018 m. lapkričio 30 d. patvarkymu Nr. S-11146358 pritaikytą konkretaus pareiškėjos turto areštą. Pareiškėja yra sumokėjusi į antstolės depozitinę sąskaitą visą antstolės areštuotą sumą, tačiau antstolė nesutinka panaikinti areštą pareiškėjos turtui, nes yra teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pareiškėjai įmokėjus didesnę sumą lėšų nei turto arešto mastas, turto - 1/2 dalies pastato (unikalus numeris Nr. ( - ), ( - ), Kaune) areštas yra nebetikslingas, perteklinis.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. sausio 24 d. nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino.

207.

21Teismas nurodė, kad vykdymo tvarkos pakeitimo klausimas gali būti sprendžiamas tik atnaujinus vykdymo veiksmus. Teismas pareiškėjai išaiškino, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo gali būti sprendžiamas toje byloje, kurioje pareiškėjos atžvilgiu pritaikytas areštas.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

248.

25Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Saulex“, kurios interesams atstovauja advokatas Saulius Brazauskas, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261.1.

27Pateiktas prašymas yra dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo, todėl teismas nutartyje nepagrįstai nurodė procesinės teisės normą prašymo išsprendimui – CPK 284 straipsnio 1 dalį, kuri reglamentuoja sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą.

281.2.

29Prašymas turėjo būti nagrinėjamas civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų Nr. 2YT-4559-947/2019, į kurią ir buvo pateiktas.

301.3.

31Teismas neįvertino pateikto prašymo esmės, jo pagrįstumo ir klausimo iš esmės nesprendė, o tik konstatavo, kad vykdymo tvarkos pakeitimo klausimas (...) gali būti sprendžiamas tik atnaujinus vykdymo veiksmus.

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

349.

35CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

3610.

37Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo, yra pagrįsta ir teisėta.

3811.

39Pagal bylos duomenis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 2 d. nutartimi tenkino UAB „Saulex“ prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Saulex“ skundas dėl antstolės Sonatos Vaicekauskienės veiksmų. Pareiškėja 2019 m. sausio 24 d. pateikė teismui prašymą pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką – leisti antstolei Sonatai Vaicekauskienei atlikti vykdomojoje byloje Nr. ( - ) veiksmus, reikalingus UAB „Saulex“ turto arešto panaikinimui. Teismas skundžiama nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino.

4012.

41Apeliacinis teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismo motyvus ir atskirojo skundų argumentus, sprendžia, kad teismo išvados padarytos visapusiškai neišsiaiškinus nagrinėjamam klausimui išspręsti reikšmingų aplinkybių, todėl apskųsta teismo nutartis negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta.

4213.

43Atsižvelgiant į pareiškėjos 2019 m. sausio 24 d. pateikto teismui prašymo turinį spręstina, kad pareiškėjos nagrinėjamas prašymas yra dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas tokį prašymą vadovavosi CPK 284 straipsnio 1 dalimi, kuri numato teismo teisę atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismas nurodė, kad vykdymo tvarkos pakeitimo klausimas gali būti sprendžiamas tik atnaujinus vykdymo veiksmus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, visiškai nepagrįstas teismo išaiškinimas pareiškėjai, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo gali būti sprendžiamas toje byloje, kurioje pareiškėjos atžvilgiu pritaikytas areštas. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos turto areštas taikytas antstolės vykdomojoje byloje, o ne teismo civilinėje byloje. Taigi, pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl prašomo laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo, jo pagrįstumo, prie prašymo pateiktų įrodymų, teismo nurodyti motyvai neatitinka pateikto prašymo esmės, todėl spręstina, kad teismas neatskleidė pareikšto klausimo esmės ( CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

4414.

45Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

4615.

47Kadangi dėl tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla turi būti nagrinėjama iš esmės naujais aspektais ir įvertinant pateiktame prašyme pagrindžiančius įrodymus, kurie nebuvo nustatinėjami, ginčijama nutartis naikintina ir klausimas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

48Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

50Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja UAB „Saulex“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias... 8. 2.... 9. Savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybe, kad... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 2 d. nutartimi prašymą tenkino,... 12. 4.... 13. Pareiškėja 2019 m. sausio 24 d. pateikė teismui prašymą pakeisti Kauno... 14. 5.... 15. Prašyme nurodė, kad antstolė nesutinka panaikinti 2018 m. lapkričio 30 d.... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. sausio 24 d. nutartimi... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad vykdymo tvarkos pakeitimo klausimas gali būti... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Saulex“, kurios interesams atstovauja... 26. 1.1.... 27. Pateiktas prašymas yra dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo,... 28. 1.2.... 29. Prašymas turėjo būti nagrinėjamas civilinėje byloje dėl antstolio... 30. 1.3.... 31. Teismas neįvertino pateikto prašymo esmės, jo pagrįstumo ir klausimo iš... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 9.... 35. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 36. 10.... 37. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 38. 11.... 39. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 2... 40. 12.... 41. Apeliacinis teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios... 42. 13.... 43. Atsižvelgiant į pareiškėjos 2019 m. sausio 24 d. pateikto teismui prašymo... 44. 14.... 45. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 46. 15.... 47. Kadangi dėl tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla turi... 48. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartį ir perduoti... 50. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....