Byla eB2-3359-392/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Orangetrans“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Orangetrans“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Orangetrans“, motyvuodama tuo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 5 247,13 Eur VSD įmokų.

3Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo iškelti UAB „Orangetrans“ bankroto bylą. Nurodo, kad UAB „Orangetrans“ mokestinė nepriemoka 2018 m. kovo 14 d. buvo 15 196,75 Eur.

4Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Orangetrans“ (j. a. k. 302562286) įregistruota 2010 m. lapkričio 9 d., paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2016 metų laikotarpį. Tuo metu pateiktų dokumentų duomenimis įmonė turėjo turto 361 166 Eur: ilgalaikio turto deklaruota už 313 357 Eur, trumpalaikio turto – už 47 809 Eur. Bendrovės bendra įsipareigojimų suma sudarė 212 602 Eur. Tokiu būdu, pagal 2016 m. duomenis bendrovės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovės vadovui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar valdomą turtą teismas neturi. Atsakovė nuo 2017 m. birželio mėnesio nesilaikė nustatytos VSD įmokų mokėjimo tvarkos, įsiskolinimas nuolat didėjo. Ieškovė įmonei taikė priverstinio poveikio priemones. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ Regitros duomenimis UAB „Orangetrans“ nuosavybės teise įregistruota 13 transporto priemonių, iš kurių 12 išregistruota, jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas. Byloje nėra duomenų, kad bendrovė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Darytina išvada, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Skola ieškovei sudaro 5 247,13 Eur, VMI – 15 196,75 Eur.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė UAB „Orangetrans“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

9ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorę neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Orangetrans“ (j. a. k. 302562286, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

12Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administratorių biuras“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA048).

13Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Orangetrans“ (j. a. k. 302562286, registracijos adresas: ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

161) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

19Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

22Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2. ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai... 3. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Orangetrans“ (j. a. k.... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 11. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Orangetrans“ (j. a. k. 302562286,... 12. Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto... 13. Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Orangetrans“... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 16. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 20. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 21. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 22. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...