Byla eB2-587-253/2020
Dėl baudos panaikinimo, pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu palikimo nenagrinėto ir taikos sutarties patvirtinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratorės prašymą dėl baudos panaikinimo, pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu palikimo nenagrinėto ir taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

21.

3Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi buvo priimtas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) prašymas dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) bankroto pripažinimo tyčiniu.

42.

5Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. nutartimi bankroto administratorei UAB ( - ) buvo paskirta 100 Eur bauda.

63.

72020 m. kovo 10 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl baudos panaikinimo, pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atsiėmimo ir taikos sutarties patvirtinimo. Nurodo, jog 2020 m. kovo 10 d. tarp likviduojamos UAB ( - ) ir buvusio bendrovės vadovo / akcininko V. N. buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią pastarasis maksimalia apimtimi (įskaitant palūkanas, delspinigius ir netesybas) įsipareigojo atlyginti 14 785,66 Eur žalą (bankroto procedūroje patvirtinta finansinių reikalavimų suma). V. N. pripažino neteisėtus veiksmus ir dėl jų atsiradusią žalą. Tokiu būdu yra operatyviai pasiektas bankroto proceso tikslas ir tai sudaro pagrindą operatyviai baigti UAB ( - )

8“ bankroto procedūrą toliau nenagrinėjant administratorės pareiškimo dėl UAB ( - ) bankroto pripažinimo tyčiniu bei po pastarosios baigties neteikti ieškinio dėl žalos iš buvusių valdymo organų atlyginimo. Daro išvadą, kad taikos sutarties sudarymui įtaką turėjo būtent UAB ( - ) įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu, nes pastaroji pagal pareiškime administratorės nurodytas aplinkybes galbūt yra perėmusi UAB ( - ) tolimesnę veiklą pastarojoje likus tik skoloms (tai administratorė ir bandė įrodyti įtraukdama UAB ( - ) į bylą ir prašydama teismo išreikalauti iš UAB ( - ) dokumentus). Minėtų argumentų aspektu administratorė ir nereagavo į teismo siūlymą dėl UAB ( - ) pašalinimo iš byloje dalyvaujančių asmenų sąrašo, o priešingai – tiek pareiškimu, tiek atskiru prašymu prašė teismo iš UAB ( - ) išreikalauti dokumentus. Nors, administratorės nuomone, UAB ( - ) pašalinimas iš bylos turėtų būti skundžiamas, tačiau sudarius taikos sutartį buvo išspręstas maksimaliai galimas žalos atlyginimo klausimas BUAB ( - ) bankroto byloje. Todėl teikia prašymą atsiimti pateiktą prašymą dėl BUAB ( - ) bankroto pripažinimo tyčiniu. Kartu pateikė ir V. N. 2020 m. kovo 10 d. sutikimą dėl prašymo atsiėmimo bei prašymą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. nutartimi bankroto administratorei UAB ( - ) paskirtą 100 Eur baudą ir patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį. Prašymas tenkintinas.

94.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

115.

12Kadangi baudos paskyrimas nėra siekis nubausti asmenį, bet baudos paskyrimu yra siekiama operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo, atsižvelgiant į bankroto administratorės 2020 m. kovo 10 d. prašyme nurodytas aplinkybes, 2020 m. kovo 2 d. teismo nutartimi paskirtoji 100 Eur bauda naikintina.

136.

14Atsiimti ieškinį, kai atsakovas apie jam pareikštą reikalavimą jau buvo informuotas, ieškovas gali tik turėdamas atsakovo sutikimą šiam veiksmui (CPK 139 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė pateikė ir buvusio įmonės vadovo / akcininko V. N. 2020 m. kovo 10 d. sutikimą dėl prašymo atsiėmimo.

157.

16Teismas pažymi, kad bankroto administratorės, atstovaujančios tiek bendrovės, tiek visų kreditorių interesus, pareiškimo atsiėmimas imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, todėl prašymas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atsiėmimo tenkintinas, o pareiškimas paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnio 2 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

178.

18CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali pačios išspręsti byloje kilusį ginčą ir padarydamos viena kitai nuolaidas sudaryti taikos sutartį, kurią teismui patvirtinus, byla nutraukiama.

199.

20Teismas, įvertinęs pateiktos taikos sutarties sąlygas, mano, kad taikos sutarties patvirtinimas neprieštaraus viešajam interesui ir imperatyviosioms įstatymo normoms ir nepažeis bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų. Be to, šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo procesinės pasekmės – bylą pabaigus taikos sutartimi, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnio 2 dalis).

2110.

22Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas tvirtina 2020 m. kovo 10 d. UAB ( - ) ir buvusio įmonės vadovo / akcininko V. N. sudarytą taikos sutartį (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

24panaikinti bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) 2020 m. kovo 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi paskirtą 100 Eur baudą.

25Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo civilinėje byloje ( - ) priimti.

26Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) bankroto administratorės prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu palikti nenagrinėtą.

27Patvirtinti 2020 m. kovo 2 d. byloje uždarosios akcinės bendrovės ( - ) bankroto administratorės ir buvusio įmonės vadovo / akcininko V. N. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

28„Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (toliau – Ieškovas), atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) įgalioto asmens V. S., ir V. N. (toliau – Atsakovas), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsižvelgiant į tai, kad: 1.

29Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1583-253/2018 iškėlė uždarajai akcinei bendrovei ( - ) bankroto bylą, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė ( - ) nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 28 d.; 2.

30uždaroji akcinė bendrovė ( - ) bankroto bylos iškėlimo dieną yra beturtė įmonė ir neturi jokio turto kreditorių finansiniams reikalavimams ir / ar bankroto administravimo išlaidoms padengti; 3.

31Klaipėdos apygardos teismo nutartimis civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės ( - ) kreditorių finansiniai reikalavimai bendros 14 785,66 Eur sumos, iš kurios:

321- osios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:

331.

34G. A.

3524,99 Eur

362.

37R. N.

381 446,43 Eur

392-osios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:

401. VSDFV Klaipėdos skyrius

411 251,79 Eur

422. VSDFV Alytaus skyrius

43359,82 Eur

443-iosios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:

451. UAB „Bitė Lietuva“

461 858,61 Eur

472. UAB „Implamedica“

482 372,82 Eur

493. A. Š. UAB „ILLO“

504 395,00 Eur

514. UAB „Apsaugos komanda“

52159,72 Eur

535. UAB „Analizė“

542 074,14 Eur

556. Radiacinės saugos centras

5621,47 Eur

577. R. N.

58820,87 Eur 4.

59Uždaroji akcinė bendrovė ( - ) 2017 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki (grynasis nuostolis Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis sudarė 3 551 Eur) ir finansinei padėčiai iki bankroto bylos iškėlimo dienos (2018 m. gruodžio 14 d.) nuosekliai blogėjant bendrovės valdymo organai nesiėmė priemonių; 5.

60Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) numatė, kad „Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo“. ĮBĮ straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad „Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žala, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011); 6.

61Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008).

62Šalys siekia taikiai išspręsti galimą ginčą tarp bylos šalių ir, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio l dalimi, 6.200 straipsnio 1 dalimi, 6.983 straipsnio 1 dalimi, sudaro šią Taikos sutartį: 1.

63Atsakovas pripažindamas neteisėtus veiksmus ir dėl jų atsiradusią žalą kreditoriams bei priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį geranoriškai atlygina žalą bendros 14 785,66 Eur sumos, pervesdamas mokėtiną sumą į likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą banke Nr. ( - ) ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d. 2.

64Šalys patvirtina, jog Taikos sutartis sudaryta laisva valia, nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia. Šalims yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir CK 6.985 straipsnio 1 dalyje. Šalys gali pateikti šią Taikos sutartį tvirtinti teismui Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. 3.

65Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus“.

66Nutarties dalis, kuria patvirtinta sudaryta taikos sutartis, per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. 1.... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi buvo priimtas... 4. 2.... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. kovo 2 d. nutartimi bankroto... 6. 3.... 7. 2020 m. kovo 10 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl... 8. “ bankroto procedūrą toliau nenagrinėjant administratorės pareiškimo... 9. 4.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 107 straipsnio... 11. 5.... 12. Kadangi baudos paskyrimas nėra siekis nubausti asmenį, bet baudos paskyrimu... 13. 6.... 14. Atsiimti ieškinį, kai atsakovas apie jam pareikštą reikalavimą jau buvo... 15. 7.... 16. Teismas pažymi, kad bankroto administratorės, atstovaujančios tiek... 17. 8.... 18. CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje... 19. 9.... 20. Teismas, įvertinęs pateiktos taikos sutarties sąlygas, mano, kad taikos... 21. 10.... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas tvirtina 2020 m. kovo 10 d.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 24. panaikinti bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) 2020 m.... 25. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) bankroto administratorės... 26. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) bankroto administratorės... 27. Patvirtinti 2020 m. kovo 2 d. byloje uždarosios akcinės bendrovės ( - )... 28. „Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (toliau – Ieškovas),... 29. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinėje... 30. uždaroji akcinė bendrovė ( - ) bankroto bylos iškėlimo dieną yra beturtė... 31. Klaipėdos apygardos teismo nutartimis civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtinti... 32. 1- osios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:... 33. 1.... 34. G. A.... 35. 24,99 Eur... 36. 2.... 37. R. N.... 38. 1 446,43 Eur... 39. 2-osios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:... 40. 1. VSDFV Klaipėdos skyrius... 41. 1 251,79 Eur... 42. 2. VSDFV Alytaus skyrius... 43. 359,82 Eur... 44. 3-iosios eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai:... 45. 1. UAB „Bitė Lietuva“... 46. 1 858,61 Eur... 47. 2. UAB „Implamedica“... 48. 2 372,82 Eur... 49. 3. A. Š. UAB „ILLO“... 50. 4 395,00 Eur... 51. 4. UAB „Apsaugos komanda“... 52. 159,72 Eur... 53. 5. UAB „Analizė“... 54. 2 074,14 Eur... 55. 6. Radiacinės saugos centras... 56. 21,47 Eur... 57. 7. R. N.... 58. 820,87 Eur 4.... 59. Uždaroji akcinė bendrovė ( - ) 2017 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki (grynasis... 60. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis (redakcija,... 61. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio... 62. Šalys siekia taikiai išspręsti galimą ginčą tarp bylos šalių ir,... 63. Atsakovas pripažindamas neteisėtus veiksmus ir dėl jų atsiradusią žalą... 64. Šalys patvirtina, jog Taikos sutartis sudaryta laisva valia, nėra jokių... 65. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis sudaryta 2... 66. Nutarties dalis, kuria patvirtinta sudaryta taikos sutartis, per 7 dienas nuo...