Byla 2-13462-826/2012
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. M. (V. M.) (skolininkas), VSDFV Klaipėdos skyriui (išieškotojas), UAB „Lisima“ vadovui N. B. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo UAB „Lisima“ vadovui N. B. skirti 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus 2000-12-07 sprendimą Nr. 1202 užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/02/01319 dėl 207,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. M. (V. M.) išieškotojo VSDFV Klaipėdos skyriaus naudai. 2012-03-01 patvarkymas dėl skolos išieškojimo išsiųstas į skolininko darbovietę UAB „Lisima“ vykdymui, patvarkymas buvo įteiktas, tačiau UAB „Lisima“ patvarkymo nevykdo, išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio į antstolės depozitinę sąskaitą nevedamos ir negrąžinamas nevykdomas patvarkymas, antstolė neinformuojama apie nevykdymo priežastis.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies (CPK 585, 593 str.).

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 str. 2,3 d.).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2012-03-01 patvarkymas Nr. S12005992 dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje 0005/02/01319 į UAB „Lisima“ išsiųstas paštu 2012-03-09, įteiktas 2012-03-13 R. S. (v.b.l. 73-75). Iš 2012-09-20 VĮ Registrų centro išrašo apie juridinį asmenį matyti, kad UAB „Lisima“ vadovu nuo 2009-10-26 paskirtas N. B. (v.b.l. 76-78). Duomenų, kad UAB „Lisima“ būtų įvykdžiusi antstolės reikalavimą, byloje nepateikta. Kitų priežasčių, dėl kurių UAB „Lisima“ negali įvykdyti antstolės patvarkymo nenurodė. Daroma išvada, kad UAB „Lisima“ vadovas N. B. savo neveikimu ir antstolės reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolės įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą N. B. skirtina bauda (LR CPK 585 str. 2 d., 3 d.). Nustatytinas baudos dydis 200,00 Lt už kiekvieną antstolės reikalavimo – 2012-03-01 patvarkymo Nr. S12005992 dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje 0005/02/01319 nevykdymo dieną. Nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į vykdomo sprendimo pobūdį, antstolės reikalavimo nevykdymo trukmę, tai yra, antstolio reikalavimas nevykdomas pakankamai ilgą laiką, reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas. Teismas laiko, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, šiuo atveju teismo nuomone, tokių aplinkybių nėra.

6UAB „Lisima“ vadovui N. B. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus (LR CPK 75 str. 2 d.).

7Pažymėtina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (LR CPK 106 str. 3 d.).

8Vadovaudamasis LR CPK 593, 290-291 str., teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti iš dalies.

10UAB „Lisima“, j.a.k. 300139832, buveinė Žemaičių g. 31, Kaunas, vadovui N. B., a.k. ( - ) skirti 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo – 2012-03-01 patvarkymo Nr. S12005992 dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje 0005/02/01319 nevykdymo dieną.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/02/01319 grąžinti antstolei B. T..

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai