Byla A-556-476-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Č. K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Č. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Č. K. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Č. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T 1, b. l. 2-3), kurį patikslino (T 1, b. l. 8-9; 37-39), kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S-2730 (8.9) „Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ ir įpareigoti atsakovą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - )) detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo.

5II.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (T 2, b. l. 23-26) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7III.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu (T 2, b. l. 47-52) Č. K. apeliacinį skundą patenkino iš dalies - Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - panaikino atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

92007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S-2730 (8.9) „Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui perdavė Č. K. 2007 m. lapkričio 14 d. prašymą perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį nagrinėti iš naujo.

10IV.

11Pareiškėjas 2009 m. balandžio 22 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui išsiuntė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 3 500 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

12Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi pareiškėjo prašymą perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 15 d. konsultacija Nr. 31-K prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Remiantis tuo, pareiškėjo prašymas dėl patirtų išlaidų persiunčiamas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į prašymą dėl išlaidų atlyginimo prašo pareiškėjo prašymo nepatenkinti.

15Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino tik dalį pareiškėjo reikalavimų, dėl šios priežasties turėtų būti tenkinama tik proporcingo dydžio bylinėjimosi išlaidų tai daliai, kiek reikalavimai buvo patenkinti. Taip pat teismas turėtų atsižvelgti ir į atsakovo išsakytus argumentus, dėl kurių atsakovas vienaip ar kitaip sutiko ar nesutiko išduoti planavimo dokumentus ir kurio atsakymas neužkirto kelio dar kartą kreiptis su prašymu ištaisius prašymo trūkumus ar pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių negalima buvo išduoti teigiamo atsakymo „Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliajam planui rengti“.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkintinas iš dalies.

19Pareiškėjas Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktu prašymu dėl išlaidų priteisimo iš esmės prašė priteisti iš atsakovo jo naudai atstovavimo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ir išlaidų, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

20Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi pareiškėjo prašymą perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 15 d. konsultacija Nr. 31-K prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme.

21Pagal susiklosčiusią teismų praktiką prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui.

22Taigi apeliacinės instancijos teisme nagrinėtinas tik prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

23Pareiškėjas prašymu dėl išlaidų, kurį pagrindžia 2008 m. balandžio 23 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų teikimo Nr. K34-2008(D), 2008 m. birželio 20 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. R44-2008, 2009 m. balandžio 17 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. R27-2009 bei 2008 m. birželio 20 d. pinigų priėmimo kvitu Nr. 464318,

242009 m. balandžio 17 d. pinigų priėmimo kvitu Nr. 509167, prašo priteisti iš atsakovo 1 100 Lt išlaidų už apeliacinio skundo parengimą, konsultacijas ir teisės aktų analizę dėl šio skundo (05.30 val.) bei 400 Lt išlaidų už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, konsultacijas (02.00 val.).

25Kaip matyti iš teismo sprendimo, byla šiuo atveju buvo iš dalies išspręsta pareiškėjo naudai, pareiškėjas iš dalies pasiekė savo skundu siektą teisinį rezultatą, teismo sprendimu šioje byloje buvo nustatyti tam tikri atsakovo neteisėti veiksmai, todėl pareiškėjas turi teisę reikalauti iš atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų (ABTĮ 44 str. 1, 6 d.).

26ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

27Rekomendacijų 7 punktas nustato, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta MMA – 800 Lt.

28Bylos medžiaga patvirtina faktą, jog pareiškėjo atstovas advokatas Dominykas Varnas parengė apeliacinį skundą ir atstovavo pareiškėją teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme.

29Vadovaujantis paminėtomis nuostatomis ir Rekomendacijų 8.18 punktu, maksimalus priteistinas užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA). Pareiškėjas prašė priteisti išlaidas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme ir už konsultacijas (2 val.). Konsultacijos analogiškai kaip atstovavimas teisme nagrinėjamu atveju laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga. Taigi atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė 2 val. (Rekomendacijų 9 p.). Maksimali priteistina suma yra 240 Lt (0,15 x 800 Lt MMA x 2 val.). Įvertinus tai, kad pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 120 Lt atstovavimo išlaidų.

30Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 100 Lt išlaidų už apeliacinio skundo parengimą, konsultacijas ir teisės aktų analizę dėl šio skundo. Pareiškėjo nurodytos advokato paslaugos laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.10 punkte. Įvertinus tai, kad pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2, 7 ir 8.10 punktus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės

312007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį (800 Lt), pareiškėjui iš atsakovo priteistina 550 Lt atstovavimo išlaidų.

32Taigi darytina išvada, kad pareiškėjas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėjo 670 Lt pagrįstų atstovavimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos.

33Prašymas dėl išlaidų atlyginimo, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, turi būti išnagrinėtas Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo Č. K. prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo patenkinti iš dalies.

36Priteisti pareiškėjui Č. K. iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 670 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Č. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T 1, b. l. 2-3),... 5. II.... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu (T... 7. III.... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu... 9. 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S-2730 (8.9) „Dėl organizatoriaus... 10. IV.... 11. Pareiškėjas 2009 m. balandžio 22 d. Šiaulių apygardos administraciniam... 12. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi... 13. Teismas konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio... 14. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 15. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos... 19. Pareiškėjas Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktu prašymu... 20. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi... 21. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką prašymas dėl išlaidų, turėtų... 22. Taigi apeliacinės instancijos teisme nagrinėtinas tik prašymas dėl... 23. Pareiškėjas prašymu dėl išlaidų, kurį pagrindžia 2008 m. balandžio 23... 24. 2009 m. balandžio 17 d. pinigų priėmimo kvitu Nr. 509167, prašo priteisti... 25. Kaip matyti iš teismo sprendimo, byla šiuo atveju buvo iš dalies išspręsta... 26. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo... 27. Rekomendacijų 7 punktas nustato, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio... 28. Bylos medžiaga patvirtina faktą, jog pareiškėjo atstovas advokatas... 29. Vadovaujantis paminėtomis nuostatomis ir Rekomendacijų 8.18 punktu,... 30. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 100 Lt išlaidų už apeliacinio... 31. 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio... 32. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjas nagrinėjant bylą apeliacinės... 33. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 35. Pareiškėjo Č. K. prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą... 36. Priteisti pareiškėjui Č. K. iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės... 37. Nutartis neskundžiama....