Byla A-520-470-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Saerimner“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A520-470/2013 pagal pareiškėjo UAB „Saerimner“ skundą atsakovams Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei ir Kalvarijos savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – I. S., R. S., V. Ž., A. Ž., J. A. S., A. D., I. L., K. Š., Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. S., V. D., J. Ž., A. V., G. B., V. B., D. A. B., A. V., V. Z., L. Z., I. Ž., A. Ž., J. V. M., Z. P. G., V. P., R. D., I. D., E. R., D. A. S., K. V., Z. V., A. Ž., D. T. S., T. Š., E. B., S. V. B., G. G., M. Z., UAB „Žemės vystymo fondas“, A. L. P., E. K., V. M., E. U., L. M., UAB „Vilijos transportas“, I. V., D. R., R. J., L. S., J. S., R. A., L. L., E. L., V. G., A. G., R. A., V. Š., N. J., V. J., A. N., V. N., S. Č., A. V., V. V., K. P., A. V., J. V., Ž. K., K. K., E. V., A. V., A. P., Z. P., D. S., R. S., J. V., J. A. V., A. J., L. J., R. Š., J. K., J. P., R. V., M. N., E. P., K. B., V. V., R. Ž., A. B. K., A. K., R. Ž., A. B., N. V. Ž., Ž. B., K. B., V. A., R. A., V. B., D. B., A. L., V. L., A. J., V. T., V. M. G., V. D., G. D., E. V., O. Š., V. Z. Š., V. V., J. V., D. Č., O. I. D., D. L., O. V., V. V., J. V., Ž. P., Z. P., A. V., V. J., L. J., R. D., S. P., V. P., A. V., N. M. V., O. Č., D. B., G. B., R. M., V. M., R. S., G. S., O. K., E. Ž., O. L., A. B., A. P., R. P., A. Š., L. Š., V. N., R. K., B. K., M. B., J. B., I. V., L. V., J. V., V. M., A. M., A. M., UAB „Salvikdus“, L. B., A. K., A. G., R. G., L. Č., I. K., M. B., R. B., L. G., M. O. G., N. K., L. D., S. J., D. J., A. K., D. Z., A. M. M., S. M., K. K., E. J., S. E. L., J. P., P. B., J. M., R. D., A. A., K. K., M. D. M., S. B., G. B., A. K. N., J. D. M., V. M., K. S., J. M., E. Š., D. R., L. J., J. R., V. B., R. M., A. M., B. D., K. D., Z. M., V. T., L. B., R. M., S. M., R. J., A. S., R. S., G. B., V. M., V. R., E. K., A. S., O. A., M. A., R. G., D. G., J. V., L. Z., K. Š., V. Š., A. B., G. B.) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Saerimner“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių ir Kalvarijos savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovai) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu skundą patenkino iš dalies – įpareigojo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (t. y. apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.

7Atsakovai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą ir bylą nutraukti.

8Pareiškėjas UAB „Saerimner“ atsiliepimu prašė netenkinti atsakovų apeliacinio skundo ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą nepakeistą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi atsakovų Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės ir Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinio skundo netenkino, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjas UAB „Saerimner“ 2013 m. vasario 6 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą, kuriuo prašo pareiškėjui iš atsakovų priteisti 10 592,40 Lt dydžio išlaidas, patirtas advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti, 336,94 Lt dydžio kitas išlaidas (telekomunikacijos, kopijavimo) bei 2 295,18 Lt išlaidas, kurias sudaro PVM mokestis valstybei už pareiškėjo atstovo suteiktas paslaugas, t. y. iš viso Lt išlaidų atlyginimą.

12Prašyme pažymi, jog visas sąskaitas, išskyrus PVM sąskaitą–faktūrą LPB Nr. 22314, kurios apmokėjimo terminas baigiasi 2013 m. vasario 17d., UAB „Saerimner“ yra visiškai apmokėjęs. Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad kitos išlaidos (336,94 Lt) nėra priskiriamos išlaidoms ir negali būti mažinamos, o PVM mokestis (2 295,18 Lt) taip pat negali būti laikomas advokatų darbo užmokesčiu, kadangi yra mokamas valstybei, ir turi būti atlygintas visa apimtimi.

13Remiasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – ir CPK), teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 11 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A146-104/2009.

14Teigia, jog atsižvelgiant į šios konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais visos minėtos išlaidos, skirtos advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti, turi būti atlygintos visiškai, nes būtina atsižvelgti į šias aplinkybes (pateikiamas sąrašas nėra baigtinis): 1) didelis bylos medžiagos kiekis, todėl ruošiantis procesui buvo sugaišta daug papildomo laiko; 2) teisinės paslaugos buvo teikiamos nuolat, nes ginčas tarp šalių vyko ilgą laiką; 3) byloje yra nagrinėjami specifiniai teisės klausimai, jų tyrimas ir juos reglamentuojančių teisės aktų bei teismų praktikos analizė reikalavo daug papildomo laiko; 4) ginčo pobūdis pareikalavo specialių, ne tik teisinių, žinių, todėl teko papildomai gilintis į specifinę sritį (sanitarinės apsaugos zonos, specialių žemės naudojimo sąlygų reglamentavimas), dėl to buvo sugaišta daug papildomo laiko; 5) byloje dalyvavo itin daug trečiųjų suinteresuotų asmenų, kuriems buvo siunčiami ir įteikiami procesiniai dokumentai, todėl buvo patirta papildomų išlaidų dėl procesinių dokumentų kopijavimo bei pašto išlaidų siunčiant dokumentus teismui ir proceso dalyviams; 6) buvo teikiamos teisinės konsultacijos klientui telefonu, todėl buvo patirtos ryšio išlaidos.

15Pažymi, jog CPK 98 straipsnio 2 dalis turi būti taikoma sistemiškai su Advokatūros įstatymo nuostatomis. Pagal Advokatūros įstatymo 50 straipsnį advokato honoraro dydis nustatomas teisinių paslaugų sutartyje. Jeigu teismui pateikiami įrodymai, kad advokatui yra sumokėtas sutartyje numatytas honoraras, CPK 98 straipsnio 2 dalis taikoma tik tada, kai priešinga šalis pateikia įrodymų, jog šis honoraras yra neprotingai didelis“.

16Atsakovai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepimu į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo prašo pareiškėjo prašymą atmesti. Atsiliepime nurodo:

  1. Prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės ir nepagrįstos, ženkliai viršija įtvirtintus rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius. Pareiškėjas nepagrįstai padidino Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusio posėdžio laiką (pareiškėjas nurodo 1,42 val.). Pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl papildomų paaiškinimų teismui rengimo (2 257,38 Lt) buvo patirtos dėl paties pareiškėjo procesinių klaidų (neišsamūs paaiškinimai kitose proceso stadijose) ir nelaikytinos sąžiningomis ir protingomis išlaidomis, kadangi paaiškinimai byloje buvo duodami žodžiu. Teigia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti Rekomendacijų 11 punkte įtvirtintą išimtį.
  2. Pareiškėjas nepateikė duomenų apie tai, kad 2012 m. sausio 28 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 22314 yra apmokėta. Pažymi, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies tik realiai patirtas (t. y. jau sumokėtas) bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad iš pareiškėjo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų ir mokėjimo nurodymų nėra aišku, už kokias teisines paslaugas (šioje ar kitoje byloje) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros ir atlikti mokėjimai.
  3. Pareiškėjas nepagrįstai prašo atlyginti ir tokias sumas, kurios nėra atstovavimo išlaidos, taip pat yra nesusijusios su šios administracinės bylos nagrinėjimu. Šios išlaidos nėra bylinėjimosi išlaidos (pvz., komunikacijos, pašto, kopijavimo išlaidos). Be to, prašomos atlyginti kitos išlaidos yra akivaizdžiai perteklinės, neprotingai didelės ir nesąžiningos. Taip pat nepagrįstai prašomas priteisti PVM mokestis.
  4. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas tenkintas tik iš dalies.
  5. Pareiškėjo procesinis elgesys yra netinkamas, o prašomos priteisti išlaidos susidarė dėl paties pareiškėjo nesugebėjimo tinkamai pasirūpinti protingomis išlaidomis ir jų dydžiu.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Prašymas tenkintinas iš dalies.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

21ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose. Vadovaujantis šio teisės akto 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą – 800 Lt, 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą – 850 Lt, o 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą – 1 000 Lt.

22Pažymėtina, jog teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos patyrusiai šaliai. Priešingu atveju, pareikalavus nerealaus, nepagrįsto dydžio bylinėjimosi išlaidų, o teismui jas priteisus, gali būti paneigta bylinėjimosi išlaidų atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Pažymėtina, jog realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimą byloje S. J. prieš Lietuvą).

23Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus – šios Rekomendacijos, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir CPK 98 straipsnio 2 dalimi, yra taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse bylose; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis bylos šalių atliktais mokėjimais. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumą, patenkintų reikalavimų dalį (priteistą sumą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

24Teismas turi nustatyti, ar šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo realiai patirtos, būtinos ir protingo dydžio. Taigi teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

25CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

26Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – įpareigojo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (t. y. apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas. Atsakovai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą ir bylą nutraukti. Pareiškėjas UAB „Saerimner“ atsiliepimu prašė netenkinti atsakovų apeliacinio skundo ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi atsakovų Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės ir Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinio skundo netenkino, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi darytina išvada, jog apeliacinės instancijos teisme buvo apginti pareiškėjo interesai, todėl jis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

27Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia tik dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, vertindama tik administracinės bylos nagrinėjimo etapą apeliacinio proceso metu.

28Pareiškėjas iš viso prašo atlyginti 13 224,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Patirtas bylinėjimosi išlaidas grindžia šiais dokumentais: 2012 m. birželio 18 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 20316 (23 917,39 Lt suma) (t. VIII, b. l. 80), 2012 m. spalio 16 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 21418 (15 020,18 Lt suma) (t. VIII, b. l. 81), 2013 m. sausio 18 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 22314 (12 831,71 Lt suma) (t. VIII, b. l. 82).

29Pareiškėjas prašyme nurodo, jog 2012 m. birželio 18 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 20316 (23 917,39 Lt suma) išrašyta už suteiktas šias paslaugas: atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas – 8 013,47 Lt; kitos išlaidos (kopijavimo, pašto komunikacijos) – 183,10 Lt. 2012 m. spalio 16 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 21418 (15 020,18 Lt suma) išrašyta už suteiktas šias paslaugas: pasirengimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. posėdžiui (2,55 val.) – 1 635,32 Lt; pareiškėjo atstovavimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje (1,42 val.) – 910,65 Lt; kitos išlaidos (kopijavimo, pašto komunikacijos) – 77,85 Lt. 2013 m. sausio 18 d. PVM sąskaita-faktūra LPB Nr. 22314 (12 831,71 Lt suma) išrašyta už suteiktas šias paslaugas: papildomų paaiškinimų teismui rengimas – 2 257,38 Lt; kitos išlaidos (kopijavimo, pašto komunikacijos) – 146,75 Lt.

30Byloje nėra duomenų apie 2013 m. sausio 18 d. PVM sąskaitos-faktūros LPB Nr. 22314 (12 831,71 Lt suma) apmokėjimą, todėl šis dokumentas negali būti pripažintas tinkamu pagrįsti jame nurodytų pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų realumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir/ar suteiktas paslaugas, už kurias prašoma atlyginti, taip pat būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta, t. y. kad išlaidos yra realios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-34/2009). Teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, jog pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra pati savaime nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-284/2008, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-45/2011). Įvertinus tai, kas išdėstyta, bei nenustačius faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti minėtoje PVM sąskaitoje-faktūroje įvardytas išlaidas realiomis, jos negali būti priteistos pareiškėjui.

312012 m. gegužės 30 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo atsiliepimas į apeliacinį skundą (t. V, b. l. 27–29). Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali galima priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą sudaro 1 200 Lt (1,5 x 800). Atsižvelgus į konkrečias bylos aplinkybes, į tai, kad apeliacinio proceso metu sprendžiami klausimai nebuvo nauji, nereikalavo specialių žinių, kilęs ginčas pagal savo esmę ir tarp ginčo šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį nebuvo išskirtinis (specifinis), byla apeliaciniame procese nebuvo sudėtinga teisės taikymo ir įrodymų rinkimo požiūriu, konstatuotina, jog nėra teisinio ir faktinio pagrindo priteisti pareiškėjui daugiau nei 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., administracinė byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte.

33Nagrinėjant administracinę bylą apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. rugsėjo 17 d. teismo posėdis truko 45 min. (t. VI, b. l. 79), 2013 m. sausio 7 d. teismo posėdis truko 15 min. (t. VIII, b. l. 3). Atsižvelgus į tai, kas pirmiau nurodyta, jog apeliaciniame teisme sprendžiami klausimai nebuvo nauji, nereikalavo specialių žinių, kilęs ginčas pagal savo esmę ir tarp ginčo šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį nebuvo išskirtinis (specifinis), byla apeliaciniame procese nebuvo sudėtinga teisės taikymo ir įrodymų rinkimo požiūriu, darytina išvada, kad pareiškėjo atstovas advokatas Rytis Paukštė, kuris pagal bylos duomenis dalyvavo ir pirmosios instancijos teisme, pasirengti teismo posėdžiams apeliacinės instancijos teisme galėjo užtrukti 1 val. Įvertinus teismo posėdžių bei pasirengimo teismo posėdžiams trukmę, Rekomendacijų 8.18 bei 9 punktų nuostatas, darytina išvada, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas pareiškėjui už atstovavimą jam apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas priteisti 255 Lt.

34Pareiškėjas taip pat prašo priteisti kitas išlaidas (kopijavimo, pašto, komunikacijos). Pažymėtina, kad išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis, tačiau ABTĮ 43–45 straipsnių nuostatos bei jų prasmė patvirtina, jog priteistinos tik su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios išlaidos. Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, dokumentų, kurie patvirtintų pareiškėjo nurodytas jo patirtas kopijavimo, pašto, komunikacijos išlaidas. Atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas tiksliai nepagrindė jo prašomų priteisti kopijavimo, pašto, komunikacijos išlaidų, teisėjų kolegija nurodo, jog šios išlaidos pareiškėjui nėra priteistinos. Pažymėtina, jog nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjui nebuvo reiškiami jokie įpareigojimai teikti papildomus paaiškinimus, įrodymus ir pan.

35Nagrinėjamoje byloje atsakovais pripažinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos savivaldybės administracija, kurie ir padavė apeliacinį skundą.

36Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo (3 straipsnio 1 dalis). Pagal minėto įstatymo 29 straipsnį savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir jeigu šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui (1 dalis). Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas (2 dalis).

37Byloje buvo įvardyta konkreti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė V. R., tačiau akivaizdu, kad reikalavimai reiškiami ne jai, kaip konkrečiam fiziniam asmeniui. Įvertinus tai, kad savivaldybės administracijos direktorė vadovauja savivaldybės administracijai, kad nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš savivaldybės administracijos direktorės, kaip fizinio asmens, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui priteistinos iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos.

38Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, į Rekomendacijose nurodytus priteistinus dydžius už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme, į pareiškėjo atstovo suteiktų paslaugų apimtį ir darbo laiko sąnaudas apeliacinės instancijos teisme, ginčo pobūdį, ginčo esmę, konkrečias bylos aplinkybes, bylos apimtį, sudėtingumą ir trukmę apeliacinės instancijos teisme, vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, daro išvadą, jog pareiškėjui UAB „Saerimner“ iš viso iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos priteistina 1 455 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

40pareiškėjo UAB „Saerimner“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

41Priteisti pareiškėjui UAB „Saerimner“ 1 455 Lt (tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt penki litai) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Saerimner“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu... 7. Atsakovai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos... 8. Pareiškėjas UAB „Saerimner“ atsiliepimu prašė netenkinti atsakovų... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjas UAB „Saerimner“ 2013 m. vasario 6 d. padavė Lietuvos... 12. Prašyme pažymi, jog visas sąskaitas, išskyrus PVM sąskaitą–faktūrą... 13. Remiasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – ir CPK),... 14. Teigia, jog atsižvelgiant į šios konkrečios bylos aplinkybes ir... 15. Pažymi, jog CPK 98 straipsnio 2 dalis turi būti taikoma sistemiškai su... 16. Atsakovai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 21. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo... 22. Pažymėtina, jog teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo,... 23. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies... 24. Teismas turi nustatyti, ar šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo... 25. CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 26. Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m.... 27. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia tik dėl... 28. Pareiškėjas iš viso prašo atlyginti 13 224,52 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 29. Pareiškėjas prašyme nurodo, jog 2012 m. birželio 18 d. PVM... 30. Byloje nėra duomenų apie 2013 m. sausio 18 d. PVM sąskaitos-faktūros LPB... 31. 2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., administracinė... 33. Nagrinėjant administracinę bylą apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame... 34. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti kitas išlaidas (kopijavimo, pašto,... 35. Nagrinėjamoje byloje atsakovais pripažinti Kalvarijos savivaldybės... 36. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savivaldybė –... 37. Byloje buvo įvardyta konkreti Kalvarijos savivaldybės administracijos... 38. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, į Rekomendacijose... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 40. pareiškėjo UAB „Saerimner“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Priteisti pareiškėjui UAB „Saerimner“ 1 455 Lt (tūkstantį keturis... 42. Nutartis neskundžiama....