Byla 2VP-4368-584/2018
Dėl baudos paskyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/00611, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Actus“, UAB „Actus“ direktorius G. P., UAB „Melkerlita“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą dėl baudos paskyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/00611, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Actus“, UAB „Actus“ direktorius G. P., UAB „Melkerlita“.

2Teismas

Nustatė

3antstolis prašo UAB „Actus“ direktoriui G. P. skirti baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą. Pareiškime nurodė, kad antstolio kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno apylinkės teismo 2015-05-22 vykdomąjį raštą Nr. e2-12394-584/2015 dėl 34 085,37 Eur išieškojimo iš skolininko UAB „Actus“ išieškotojui UAB „Melkerlita“. Antstolis 2017-10-30 skolininkui UAB „Actus“ išsiuntė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė per 10 d. pateikti duomenis apie visą skolininko UAB „Actus“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą skolininkui UAB „Actus“. 2017-11-02 registruotas laiškas su įteikimo šaknele įteiktas pasirašytinai skolininko UAB „Actus“ apskaitininkei J. P.. Atsakovas informacijos apie skolininko UAB „Actus“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą skolininkui UAB „Actus“ nepateikė. (b. l. 2).

4Procesiniai dokumentai G. P. įteikti asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalis; b. l. 7, 11). Procesiniai dokumentai skolininkui UAB „Actus“ ir išieškotojui UAB „Melkerlita“ laikytini įteiktais pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį (b. l. 12-13, 16).

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad antstolio kontoroje 2015-05-26 gautas ir yra vykdomas Kauno apylinkės teismo 2015-05-22 vykdomasis raštas Nr. e2-12394-584/2015 dėl 34 085,37 Eur išieškojimo iš skolininko UAB „Actus“ išieškotojui UAB „Melkerlita“ (vykdomoji byla Nr. 0034/15/00611, b. l. 1-2, 4, 5). Antstolis 2017-10-30 priėmė patvarkymą Nr. S-17003679 kuriuo skolininkas UAB „Actus“ įpareigotas per 10 d. nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie visą skolininko UAB „Actus“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą skolininkui UAB „Actus“ bei ilgalaikio ir trumpalaikio turto buhalterinės apskaitos sąrašus (vykdomoji byla Nr. 0034/15/00611, b. l. 56). Patvarkymas 2017-11-02 įteiktas skolininko UAB „Actus“ darbuotojai – apskaitininkei J. P. (vykdomoji byla Nr. 0034/15/00611, b. l. 59).

8Byloje nėra duomenų, jog skolininkas UAB „Actus“ būtų įvykdęs antstolio 2017-10-30 patvarkyme nurodytus reikalavimus. Jei dėl kokių nors priežasčių antstolio reikalavimai negalėjo būti vykdomi, skolininkas UAB „Actus“ turėjo apie tai informuoti antstolį, tačiau nagrinėjamu atveju skolininkas UAB „Actus“ buvo pasyvus bei tuo pažeidė antstolio reikalavimus. Be to, skolininkas UAB „Actus“ nepateikė teismui atsiliepimo į antstolio pareiškimą, nors tokia teise galėjo pasinaudoti (b. l. 7, 11).

9CPK 645 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. CPK 645 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą, teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Ši norma yra specialioji norma CPK 585 straipsnio atžvilgiu, kuris įtvirtina antstolio reikalavimų visiems asmenims privalomumą.

10Juridinių asmenų registro duomenimis skolininko UAB „Actus“ vadovas nuo 2010-08-23 yra G. P. (b. l. 3-6). Įvertinus vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/00611 esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad skolininkas UAB „Actus“ neįvykdė antstolio patvarkyme nurodyto reikalavimo pateikti informaciją apie turimą turtą, nenurodė priežasčių, dėl kurių neįvykdė antstolio patvarkymo, todėl yra pagrindas skolininko UAB „Actus“ vadovui skirti baudą. Antstolio prašymas tenkintinas iš dalies ir skolininko UAB „Actus“ vadovui už antstolio 2017-10-30 patvarkymo reikalavimo pateikti informaciją nevykdymą skirtina bauda (CPK 645 straipsnio 3 dalis).

11Nagrinėjamu atveju antstolis prašo G. P. skirti 300 Eur dydžio baudą. Teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas jokiomis konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais. Tokiu atveju teismas turi vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais, aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus, bei privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis) (Kauno apygardos teismo 2015-03-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-706-264/2015).

12Atsižvelgiant į tai, kad antstolis kreipiasi į teismą dėl baudos skolininko UAB „Actus“ vadovui paskyrimo pirmą kartą, patvarkymas nevykdomas daugiau kaip tris mėnesius, skolininko UAB „Actus“ vadovas anksčiau su antstoliu bendradarbiavo dėl skolos išieškojimo vykdymo, skolos liko 562,67 Eur (vykdomoji byla Nr. 0034/15/00611, b. l. 51), konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju 50 Eur dydžio bauda, skirtina skolininko UAB „Actus“ vadovui už informacijos antstoliui nepateikimą, atitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CPK 177, 185 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 290, 291, 593, 645 straipsniais,

Nutarė

14pareiškimą tenkinti iš dalies.

15Skirti uždarosios akcinės bendrovės „Actus“ (juridinio asmens kodas 302536149) direktoriui G. P. (asmens kodas ( - ) baudą 50 Eur (penkiasdešimt eurų) už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/15/00611.

16Likusią pareiškimo dalį atmesti.

17Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 6800).

18Nutarties patvirtintas kopijas siųsti proceso dalyviams.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai