Byla 1S-172-107/2012
Dėl nuteistojo J. A., gim. (duomenys neskelbtini), grąžinimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį, atmestas

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Valentino Janonio, Aurelijos Sadauskaitės, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos atstovei Aurikai Stanislovaitienei, gynėjui advokatui Juozapui Surbliui, teismo posėdyje išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro G. Danėliaus skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-08 nutarties, kuria Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimas dėl nuteistojo J. A., gim. ( - ), grąžinimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį, atmestas,

Nustatė

2J. A. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-01-25 nuosprendžiu, kuris pakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2006-04-26 nuosprendžiu, nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. – laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., ši bausmė apėmimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-05-27 nuosprendžiu pagal BK 178 str. 4 d. paskirta – 40 parų arešto – ir paskirta subendrinta vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., prie šios bausmės pridėta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2004-06-08 nuosprendžiu su Klaipėdos apygardos teismo 2004-11-15 nuosprendžiu padarytais pakeitimais paskirtos ir neatliktos bausmės dalis ir paskirta galutinė subendrinta vienerių metų septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

4Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-01-03 nutartimi J. A. iš laisvės atėmimo vietos buvo paleistas lygtinai, neatlikęs vienerių metų penkiolikos dienų laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant registruotis Pataisos inspekcijoje du kartus per mėnesį bei uždraudžiant išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

5Klaipėdos miesto pataisos inspekcija 2011-10-20 teikimu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl J. A. grąžinimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-08 nutartimi Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos 2011-10-20 teikimo netenkino, J. A. į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį negrąžino.

7Skunde Klaipėdos apygardos teismui Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras G. Danėlius su skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais nesutinka. Nurodo, kad J. A. buvo lygtinai paleistas iš pataisos namų, o ne lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės, todėl teismas pritaikė netinkamą įstatymą. Pataisos inspekcija duomenų, jog J. A. lanko kursus dėl alkoholio priklausomybės, neturi. Vadovaujantis Lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų itin piktybiškų viešosios tvarkos ir nustatytų pareigų pažeidimų sąrašo (Žin. 2003, Nr. 40-1856) 3 punktu itin piktybiškais nustatytų pareigų pažeidimais laikomi teismo nustatytų lygtinai paleistam iš pataisos įstaigos asmeniui pareigų pažeidimai, padaryti po Pataisos inspekcijos vadovo paskirtos poveikio priemonės. Teismas neatsižvelgė į paminėtą teisės aktą bei nesivadovavo Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 6 d., kur numatyta, kad, jei nuteistasis „sistemingai ar itin piktybiškai pažeidinėja (...) viešąją tvarką ar jam nustatytas pareigas, teismo nutartimi siunčiamas į pataisos įstaigą atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį.“ Prokuroro tvirtinimu, J. A. padarė ir viešosios tvarkos pažeidimų, todėl yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog jis sistemingai ir itin piktybiškai pažeidinėja lygtinio paleidimo sąlygas.

8Prokuroro teigimu, vadovaujantis BVK 164 str. 3 d., lygtinai paleidžiamas asmuo įsipareigoja doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad jis pasitaisys. Lygtinai paleistas asmuo turi būti suinteresuotas savo elgesiu įrodyti priežiūrą vykdančiai institucijai, jog jo pasitaisymas neizoliavus nuo visuomenės yra galimas ir jis vyksta (LVAT 2010-04-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-522/2010). Prokuroro įsitikinimu, yra pakankamas pagrindas J. A. lygtinį paleidimą panaikinti, nes jis per lygtinio paleidimo laikotarpį 2 kartus nebuvo surastas namuose nustatytu laiku, padarė 2 viešosios tvarkos pažeidimus, už tai jam pagrįstai ir teisėtai buvo taikytos poveikio priemonės. Tokie pažeidimai vertintini kaip piktybiški pareigų ir viešosios tvarkos pažeidimai.

9Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras G. Danėlius prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir J. A. grąžinti į pataisos namus atlikti likusią 2006-01-25 nuosprendžiu paskirtą ir neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį.

10Prokurorė prašė skundą tenkinti, nuteistojo gynėjas prašė skundą atmesti.

11Skundas tenkintinas.

12Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 6 dalimi lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos darbingas nuteistasis, kuris vengia dirbti arba sistemingai pažeidinėja ar itin piktybiškai pažeidžia darbo drausmę, taip pat pažeidinėja viešąją tvarką arba jam nustatytas pareigas, teismo nutartimi siunčiamas į pataisos įstaigą atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

13Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų viena iš sąlygų yra nuteistuosius toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus. Lygtinio paleidimo kontrolė yra pagrindinis priežiūros kriterijus. J. A. ne tik kad nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, bet ir padarė du administracinius teisės pažeidimus.

14Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-01-03 nutartį, kuria J. A. iš laisvės atėmimo vietos buvo paleistas lygtinai, neatlikęs vienerių metų penkiolikos dienų laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant registruotis Pataisos inspekcijoje du kartus per mėnesį bei uždraudžiant išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu (asmens b. l. 25), Klaipėdos miesto pataisos inspekcija pradėjo vykdyti 2011-01-13, kai nuteistasis J. A. buvo įrašytas į šios inspekcijos įskaitą (asmens b. l. 2). J. A. asmens byloje yra pažyma apie tai, kad jis su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis supažindintas 2011-01-14 (asmens b. l. 6). J. A. savo parašu patvirtino, kad bausmės atlikimo tvarka ir sąlygos jam išaiškintos aiškiai, išaiškinimus suprato ir įsipareigojo šių sąlygų laikytis (asmens b. l. 8–9).

152011-04-08 23 val. 8–14 min. nuteistasis namuose nustatytu laiku nebuvo, į telefoninius skambučius neatsiliepė (asmens b. l. 53). J. A. pasiaiškinime nurodė, jog namuose buvo, tačiau buvo neblaivus ir durų skambučio neišgirdo (asmens b. l. 59). Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos viršininko 2011-04-12 nutarimu J. A. buvo paskirta nuobauda – įspėjimas (asmens b. l. 60), o Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos viršininko 2011-04-13 nutarimu nuo 2011-04-13 buvo padidintas registravimosi Pataisos inspekcijoje kartų skaičius iki 3 kartų.

16Netrukus po to, kai Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos viršininko 2011-04-12 nutarimu J. A. buvo paskirta nuobauda, 2011-04-24 jis padarė administracinį teisės pažeidimą – būdamas neblaivus, pasipriešino policijos pareigūnams bei nevykdė policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų, už tai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-11 nutarimu buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 187 str. 1 d., 2 d. 200 litų dydžio bauda (asmens b. l. 129).

17Praėjus vos dviem mėnesiams po administracinės nuobaudos paskyrimo,

182011-07-14 J. A. vėl padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 str. 4 d., – vairavo transporto priemonę, būdamas neblaivus. Už tai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-28 nutarimu buvo nubaustas 2500 litų dydžio bauda, atimant teisę vairuoti transporto priemones 30 mėnesių (asmens b. l. 129–130).

192011-10-07 J. A. vėl namuose nebuvo (asmens b. l. 121), todėl Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos viršininko 2011-10-10 nutarimu jam buvo paskirta nuobauda – papeikimas. Nuteistojo J. A. pažeidimas pagal lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų itin piktybiškų viešosios tvarkos ir nustatytų pareigų pažeidimų sąrašo 3.1. punktą laikytinas itin piktybiškas, nes J. A. vėl nebuvo namuose nustatytu laiku po to, kai jam už tokį draudimo nevykdymą 2011-04-12 jau buvo paskirta nuobauda – įspėjimas.

20Nuteistasis J. A. pažeidinėjo draudimą išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, du kartus, dėl to buvo nubaustas. Nuteistasis nutarimų skirti nuobaudas neapskundė. Išvadų po 2011-04-12 nutarimu paskirtos nuobaudos nepadarė, priešingai, per trumpą laiko tarpą padarė net du šiurkščius administracinius teisės pažeidimus. Duomenų, jog nuteistasis sumokėjo jam paskirtas nuobaudas už administracinius teisės pažeidimus, nėra.

21Tai, kad nuteistasis augina mažametį sūnų, registruotas Darbo biržoje, teismo posėdyje tvirtino, jog lanko kursus dėl priklausomybės nuo alkoholio, pagrindais skundžiamą nutartį pripažinti pagrįsta ir teisėta nėra. 2011-01-25 pažymoje nurodyta, jog J. A. dalyvavo lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų bei lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, asmenų socialinės integracijos programoje ir išklausė visas minėtos programos užsiėmimų temas (asmens b. l. 35), tačiau akivaizdu, kad socialinės integracijos programos J. A. elgesiui įtakos neturėjo. Nuteistajam ne kartą buvo parodytas pasitikėjimas, suteikta galimybė pasitaisyti būnant neizoliuotam nuo visuomenės, jis turėjo galimybę auginti sūnų, dirbti, tačiau pasinaudoti suteikta galimybe nesugebėjo ar nenorėjo dėl valios stokos, nuolat piktnaudžiavo alkoholiu, visuomenei priimtinų gyvenimo normų, teismo įpareigojimų, draudimų nepaisė, darė tyčinius administracinius teisės pažeidimus.

22Esant tokioms aplinkybėms, kolegija mano, kad apylinkės teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina, J. A. grąžintinas į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį.

23Vadovaudamasi BPK 364 str. 8 d. 2 p., kolegija

Nutarė

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą.

25J. A. grąžinti į pataisos namus atlikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-01-25 nuosprendžiu, kuris pakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2006-04-26 nuosprendžiu, paskirtos ir neatliktos vienerių (1) metų penkiolikos (15) dienų laisvės atėmimo bausmės.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. J. A. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-01-25 nuosprendžiu, kuris... 3. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., ši bausmė apėmimo būdu... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-01-03 nutartimi J. A. iš laisvės... 5. Klaipėdos miesto pataisos inspekcija 2011-10-20 teikimu kreipėsi į... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-08 nutartimi Klaipėdos miesto... 7. Skunde Klaipėdos apygardos teismui Klaipėdos apygardos prokuratūros... 8. Prokuroro teigimu, vadovaujantis BVK 164 str. 3 d., lygtinai paleidžiamas... 9. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras G. Danėlius prašo... 10. Prokurorė prašė skundą tenkinti, nuteistojo gynėjas prašė skundą... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Remiantis Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 6 dalimi lygtinai paleistas... 13. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų viena iš sąlygų yra nuteistuosius... 14. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-01-03 nutartį, kuria J. A. iš... 15. 2011-04-08 23 val. 8–14 min. nuteistasis namuose nustatytu laiku nebuvo, į... 16. Netrukus po to, kai Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos viršininko... 17. Praėjus vos dviem mėnesiams po administracinės nuobaudos paskyrimo,... 18. 2011-07-14 J. A. vėl padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 19. 2011-10-07 J. A. vėl namuose nebuvo (asmens b. l. 121), todėl Klaipėdos... 20. Nuteistasis J. A. pažeidinėjo draudimą išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6... 21. Tai, kad nuteistasis augina mažametį sūnų, registruotas Darbo biržoje,... 22. Esant tokioms aplinkybėms, kolegija mano, kad apylinkės teismo nutartis yra... 23. Vadovaudamasi BPK 364 str. 8 d. 2 p., kolegija... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį panaikinti... 25. J. A. grąžinti į pataisos namus atlikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 26. Nutartis neskundžiama....