Byla e2-1076-381/2017
Dėl leidimo kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Kulpės slėnis“ atlikti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kulpės slėnis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutarties, kuria panaikinta teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis dėl leidimo kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Kulpės slėnis“ atlikti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.

3Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“ (toliau – BUAB „Golden capital“ arba atsakovė) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“ (toliau – UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ arba bankroto administratorė).
 2. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Kulpės slėnis“ (toliau – UAB „Kulpės slėnis“) 2017 m. kovo 6 d. pateikė teismui prašymą leisti jai savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Nurodė, kad prašymą grindžia Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nes turi pagrįstų įtarimų, kad atsakovė, esant dideliems įsiskolinimams, sudarinėjo įmonei nenaudingus sandorius, taip apsunkindama kreditorių galimybes bankroto proceso metu bent iš dalies padengti savo finansinius reikalavimus. Dokumentai, su kuriais prašo susipažinti – finansinio turto ir gautinų sumų (susijusių su D. P., J. M., F. M., D. P., J. G., S. G., UAB „Senvagės rezidencija“, UAB „Nemuno prekybos centras“, UAB “Panevėžio autoservisas”, UAB “Panevėžio gatvės”, UAB “Didžioji vaistinė”, UAB “Nemuno verslo centras”, UAB „Aušros alėja“, AB “Panevėžio būtų ūkis”, UAB „Nevėžio vingis“) judėjimą rodantys dokumentai (banko sąskaitos išrašai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai).
 3. 2017 m. kovo 17 d. kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ patikslino savo prašymą, nurodydama, kad BUAB „Golden capital“ dokumentų ir informacijos patikrinimą atliks kreditorės įgalioti asmenys: A. A., turintis apskaitos ir audito programos vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, ir G. B., turinti teisės studijų krypties išsilavinimą (teisės magistro laipsnį).
 4. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. nutartimi leido kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.
 5. BUAB „Golden capital“ kreditorius J. G., nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą. Atskirajame skunde nurodė, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalis nustato tam tikras sąlygas, kurioms esant teismas gali tenkinti kreditoriaus prašymą ir leisti atlikti bankrutuojančios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Viena iš tokių sąlygų, reikalavimas, kad kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška kartu sudarytų ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ prašymo pateikimo metu dėl didžiosios dalies BUAB „Golden capital“ kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo vyko teisminis ginčas, kurio neišsprendus nėra aišku, ar prašymą atlikti patikrinimą pateikęs asmuo – kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ – atitinka minėtą ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytą būtinąją sąlygą, t. y. ar jos finansinis reikalavimas sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kita ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta sąlyga – kad įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas būtų atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Dėl besitęsiančio didžiosios dalies BUAB „Golden capital“ kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo teisminio ginčo iki šiol nėra sušauktas pirmasis BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkimas ir nėra išrinktas šios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas, su kuriuo galima būtų sudaryti konfidencialumo sutartį. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvaus pobūdžio, todėl teismas neturi teisės nustatyti kitaip.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 24 d. nutartimi:
  1. panaikino 2017 m. kovo 20 d. nutartį, kuria kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ leista ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą;
  2. atmetė kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. pateiktą prašymą leisti jai savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.
 2. Teismas sutiko su kreditoriaus J. G. atskirajame skunde nurodytais argumentais bei pats pasinaikino 2017 m. kovo 20 d. nutartį, kuria leido kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.
 3. Naujai nagrinėdamas kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. pareikštą prašymą, teismas konstatavo, kad prašymo nagrinėjimo metu nėra aiški kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ reikalavimų sumos vertinės išraiškos dalis nuo visų BUAB „Golden capital“ kreditorių reikalavimų, taip pat nėra išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, todėl tokio pobūdžio prašymo patenkinimas šioje bankroto stadijoje nėra galimas (ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalis).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Kreditorė UAB ,,Kulpės slėnis“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartį, kreditoriaus J. G. atskirąjį skundą dėl teismo 2017 m. kovo 20 d. nutarties atsisakyti priimti ir palikti nepakeistą 2017 m. kovo 20 d. teismo nutartį.
 2. Kreditorės UAB ,,Kulpės slėnis“ atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartyje, kuria kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ buvo leista susipažinti su BUAB „Golden capital“ dokumentais, nurodyta, jog nutartis yra neskundžiama. Kreditorius J. G. atskirajame skunde iškėlė klausimą dėl apeliacine tvarka neskundžiamos teismo nutarties, todėl jo atskirasis skundas neturėjo būti priimtas (Lietuos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-828/2013).
  2. BUAB „Golden capital“ bankroto byloje visų pareikštų kreditorinių reikalavimų (J. M., F. M., D. P., D. P., J. G. ir UAB „Kulpės slėnis“ reikalavimai) suma lygi 464 522,18 Eur, atitinkamai kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ patvirtintas kreditorinis reikalavimas sudaro 31,34 procentų visų kreditorinių reikalavimų sumos, kas atitinka ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pirmąją būtinąją sąlygą. Net ir tuo atveju, jei visi pareikšti kreditorių finansiniai reikalavimai būtų patvirtinti teisme, kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ atitiktų minėtąjį reikalavimą, nes jos reikalavimų suma vertine išraiška sudarytų ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos.
  3. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nėra numatyta imperatyvi sąlyga, kad šioje normoje minėtą teisę galima įgyvendinti tik po kreditorių susirinkimo sušaukimo bei kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Galimybė kreditoriui susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais numatyta tam, kad kreditorius galėtų įgyvendinti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises, viena iš jų – ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana). Nagrinėjamu atveju kreditorė siekia susipažinti su bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais, kad galėtų nuginčytų galimai nepagrįstus kitų kreditorių finansinius reikalavimus, pareikštus BUAB „Golden capital“ bankroto byloje. Jeigu tokia teisė kreditorei būtų suteikiama tik po to, kai bus patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bei sušauktas kreditorių susirinkimas, tai apsunkintų kreditorės galimybes ginti savo interesus bei prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui (CPK 7 straipsnis), nes teismo jau patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai pakartotinai vėl būtų ginčijami po to, kai kreditoriui būtų suteikta teisė susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais. Bankroto administratorius atstovauja tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas), todėl nesant išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininkui, konfidencialumo sutartį su kreditoriumi turėtų būti pavesta sudaryti bankroto administratoriui.
 3. BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atsiliepime į kreditorės UAB ,,Kulpės slėnis“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti.
 4. Bankroto administratorės atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nors ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje ir nėra įtvirtinta, kad kreditorius savo teisę atlikti bankrutuojančios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą gali įgyvendinti tik po pirmojo kreditorių susirinkimo, tačiau ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį. ĮBĮ 22 straipsnyje nustatyta, kad kreditorių pirmininkas renkamas pirmajame kreditorių susirinkime, o pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorinių reikalavimų sumos įsiteisėjimo dienos. Iki atsiliepimo pateikimo dienos atsakovės bankroto byloje vis dar nebuvo įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas, kadangi buvo ginčijama dalis atsakovės kreditorių finansinių reikalavimų.
  2. Siekiant, kad kreditoriai nepiktnaudžiautų gauta informacija ir nepanaudotų jos priešingai įmonės interesais, ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyti apribojimai taikomi asmenims, kurie gali atlikti įmonės dokumentų patikrinimą. Atsakovės bankroto administratoriui kyla pagrįstų abejonių, kad informacija, kuri bus gauta leidus UAB „Kulpės slėnis“ darbuotojui A. A. ir G. B. susipažinti su atsakovės dokumentais, nepateks į trečiųjų asmenų rankas (ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalis). Šias abejones patvirtinta tai, kad UAB „Kulpės slėnis“ direktorius A. A., teikdamas atsakovės administratoriui elektroniniu paštu prašymus, susijusius su atsakovės dokumentų patikrinimu, nuolat prisistato ne kaip UAB „Kulpės slėnis“ direktorius, o kaip AB „Invalda privatus kapitalas“ finansinių projektų vadovas. Tai leidžia manyti, kad prašymu atlikti atsakovės dokumentų patikrinimą siekiama ne prašyme deklaruotų tikslų, bet gauti galimybę susipažinti su informacija ir galimai ją pateikti/perduoti tretiesiems asmenims. Be to, į bylą nepateikta jokios papildomos informacijos apie G. B., t. y. kokie teisiniai/verslo santykiai ją sieja su UAB „Kulpės slėnis“ ir kokiu teisiniu pagrindu ji susipažintų su bankrutavusios įmonės dokumentais.
  3. Apeliantės įvardijamu tikslu (kreditorinių reikalavimų nuginčijimas) nėra prasmės atlikti įmonės dokumentų ir kitų duomenų patikrinimą, kadangi 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus ir konstatavo, kad pagal atsakovės bankroto administratorės pateiktus įrodymus byloje teismas neturi pagrindo netvirtinti pareikštų ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų.
  4. Apeliantė ketina viršyti jai, kaip kreditorei, suteiktas teises, nurodydama, kad nori patikrinti atsakovės dokumentus ir sandorius nuo 2008 metų. Pagal ĮBĮ 11 straipsnį, esant įprastai bankroto procedūrai, yra tikrinami paskutinių trejų metų įmonės sandoriai, sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo ir tik esant teismo nutarčiai, kuria įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, yra tikrinami paskutinių penkerių metų iki bankroto bylos iškėlimo sandoriai, todėl nepagrįstai siekiama tikrinti devynerių metų laikotarpio iki bankroto bylos iškėlimo dokumentus.

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Atskirajame skunde keliamas dėl teismo nutarties, kuria panaikinta teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis leisti kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, pagrįstumo ir teisėtumo. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys, 338 straipsnis).
 3. Atskirajame skunde apeliantė savo nesutikimą su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi tiesiogiai sieja su Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi, kuria kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ buvo leista ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Apeliantės teigimu, teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis leisti jai savo lėšomis atlikti atsakovės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, neskundžiama, todėl kreditoriaus J. G. atskirasis skundas dėl šios nutarties negalėjo būti priimtas bei jo pagrindu negalėjo būti priimta skundžiama teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartis.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis, kuria kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ buvo leista ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, nėra apeliacinio apskundimo objektas. ĮBĮ normos atskirai nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria įmonės kreditoriui, atitinkančiam ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas, leidžiama savo lėšomis atlikti bankrutuojančios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bankroto bylos eigai ar su bankroto procedūrų vykdymu susijusių klausimų sprendimui, todėl nepriskiriama prie CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų. Tačiau nagrinėjamu atveju tai neturi esminės reikšmės, nes apeliacijos objektą sudaro ne Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis, kuria kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ buvo leista ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, bet teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartis, kuria minėta teismo nutartis paties pirmosios instancijos teismo buvo panaikinta ir kuria kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. pateiktas prašymas leisti jai savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą buvo atmestas. Ši teismo nutartis, kaip užkertanti kelią reikalauti kreditoriui leisti savo lėšomis atlikti bankrutuojančios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, gali būti apeliacinio apskundimo objektas.
 5. Kaip minėta, skundžiamoje teismo nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. pareikštas prašymas neatitiko ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų turėti atitinkamo dydžio patvirtintą finansinį reikalavimą bei būti sudarius su bankroto administratore ir kreditorių susirinkimo pirmininku konfidencialumo sutartį, kurioms esant jai galima būtų leisti savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, padarydamas tokią išvadą, pirmosios instancijos teismas tinkamai nenustatė ir neįvertino esminių faktinių aplinkybių, susijusių su ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta sąlyga tokį prašymą pateikusiam kreditoriui turėti ne mažiau kaip dešimt procentų kreditorinį reikalavimą nuo teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, taip pat netinkamai aiškino šiame straipsnyje numatytą sąlygą, susijusią su konfidencialumo sutarties pasirašymu.
 7. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta teismo, gavusio motyvuotą kreditoriaus prašymą, teisė, bet ne pareiga, leisti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises (t. y. ginčyti įmonės sudarytus sandorius, kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų) siekiančiam įgyvendinti kreditoriui arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem reikiamą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, savo lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo nutartimi priimto sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos. Įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas.
 8. Aiškinant minėtą teisės normą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės suteikimas galimas tik tuo atveju, jeigu kreditoriaus arba grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, iš esmės nesiaiškino, kokio dydžio buvo kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ finansinis reikalavimas 2017 m. kovo 6 d. prašymo pateikimo dienai ir ar jo pakako ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės realizavimui. Pirmosios instancijos teismas tik apsiribojo išvada, kad nutarties priėmimo metu nėra aiški šios kreditorės reikalavimų sumos vertinės išraiškos dalis nuo visų BUAB „Golden capital“ kreditorių reikalavimų.
 9. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada bei sprendžia, kad kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. prašymo pateikimo metu byloje buvo pakankamai duomenų, remiantis kuriais galima buvo patikrinti, ar šios kreditorės reikalavimų sumos vertinė išraiška atitiko ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą dydį.
 10. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina šias aplinkybes:
  1. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Golden capital“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 464 522,18 Eur sumai (D. P. – 141 810,01 Eur, J. M. – 144 810,01 Eur, UAB „Kulpės slėnis“ – 145 565 Eur, F. M. – 17 377,20 Eur, D. P. – 14 405,58 Eur, J. G. – 554,38 Eur). Kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 50 752,33 Eur finansinio reikalavimo dalies, kurią ginčijo bankroto administratorė, tvirtinimo klausimas buvo išskirtas į atskirą bylą. Kreditorė UAB „Kulpės slėnis“, nesutikdama su Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi, pateikė atskirą skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2017 m. kovo 7 d. nutartimi panaikino skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria patvirtinti J. M., D. P., F. M. ir D. P. finansiniai reikalavimai UAB „Golden capital“ bankroto byloje, bei šių kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kauno apygardos teismas, naujai nagrinėdamas klausimą dėl nurodytų kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi juos patvirtino tokia pat apimtimi, kaip ir buvo patvirtinta 2016 m. gruodžio 9 d. nutartyje. Priimta teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ atskirąjį skundą.
  2. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 30 d. nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą Nr.eB2-1476-260/2017 dėl bankroto administratorės ginčijamos kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo BUAB „Golden capital“ bankroto byloje bei nutarė kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ papildomo 50 752,33 Eur finansinio reikalavimo BUAB „Golden capital“ netvirtinti. Teismo nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 7 d.
 11. Priešingai nei konstatuota skundžiamoje teismo nutartyje, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios nutarties 22 punkte nurodytų duomenų buvo pakankama išvadai, jog kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. prašymo pateikimo metu jos patvirtintas reikalavimas sudarė 145 565 Eur. Visų pareikštų kreditorinių reikalavimų (J. M., F. M., D. P., D. P., J. G. ir UAB „Kulpės slėnis“ reikalavimai) sumą sudarė 464 522,18 Eur, tačiau prašymo nagrinėjimo metu kreditorių J. M. (144 810,01 Eur), D. P. (141 810,01 Eur), F. M. (17 377,20 Eur) ir D. P. (14 405,58 Eur) finansiniai reikalavimai buvo ginčijami bei galutinai buvo patvirtinti tik teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2017 m. birželio 6 d. Taigi kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 2017 m. kovo 6 d. prašymo pateikimo metu bei teismo 2017 m. kovo 20 d. ir 2017 m. kovo 24 d. nutarčių priėmimo metu visų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų kreditorių sumą sudarė tik kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ 145 565 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir kreditoriaus J. G. 554,38 Eur dydžio reikalavimas, kurie bendrai sudarė 146 119,38 Eur. Atitinkamai kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ patvirtinto reikalavimo suma vertine išraiška sudarė 99,62 proc. ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Be to, kaip teisingai nurodoma atskirajame skunde, net ir skaičiuojant kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ patvirtinto reikalavimo sumos vertinę išraišką 2016 m. gruodžio 9 d. teismo nutartimi patvirtintų visų reikalavimų kontekste (464 522,18 Eur), nežiūrint į tai, kad jie prašymo pateikimo metu ir buvo ginčijami, kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ patvirtinto reikalavimo suma vertine išraiška sudarytų 31,34 proc., kas taip pat yra pakankama ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės realizavimui.
 12. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su skundžiamoje teismo nutartyje padaryta išvada, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytą teisę galima įgyvendinti tik po kreditorių susirinkimo sušaukimo bei kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, tokia išvada tiesiogiai siejama su ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytu reikalavimu būti sudarius konfidencialumo sutartį su bankroto administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku.
 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad remiantis ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalimi įmonės kreditoriams turėtų būti suteikiama galimybė susipažinti su bankrutuojančios įmonės veiklos dokumentais tam, kad jie galėtų susidaryti teisingą vaizdą apie įmonės būklę ir priimti sprendimus dėl savo tolimesnių veiksmų, kurie turėtų įtakos ir tolimesnei bankroto eigai, pavyzdžiui, spręsti dėl kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, spręsti, ar pagrįsti kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, spręsti dėl kreipimosi į teismą ginčijant įmonės sudarytus sandorius actio Pauliana pagrindu. Šias teises bankroto byloje kreditoriai gali tinkamai realizuoti tik tuomet, kai jiems suteikiama galimybė susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais, turinčiais reikšmės kreditorių interesų gynimui. Teisės susipažinti su įmonės turima viešai neprieinama informacija kreditoriams suteikimas atitinka vieną iš bankroto proceso tikslų – ginti kreditorių teises, siekiant kuo greičiau patenkinti jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje.
 14. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nėra numatyta imperatyvios sąlygos, jog minėtą teisę galima įgyvendinti tik po kreditorių susirinkimo sušaukimo bei kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Reikalavimas sudaryti konfidencialumo sutartį nėra privaloma sąlyga nurodytai teisei realizuoti, tačiau siejamas su atitinkama patikrinimo procedūra, kai jau yra gautas teismo leidimas savo lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytos tik dvi būtinosios sąlygos šiame straipsnyje numatytai teisei realizuoti – turėti atitinkamą išsilavinimą ar profesinės kvalifikacijos laipsnį bei atitinkamo dydžio kreditorinį reikalavimą, kurio suma vertine išraiška turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Konfidencialumo sutarties sudarymas – teisės įgyvendinimo procedūros dalis – patikrinimas atstovų įgaliojimų ir konfidencialumo sutarties sudarymas. Kaip minėta, ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies normos tikslas, atsižvelgiant į bankroto procedūros stadijas, bankroto proceso tikslus, kreditorių teises šiame procese, suteikti kreditoriams, atitinkantiems būtinąsias sąlygas, teisę savo lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą ir dirbtinai neriboti šios teisės įgyvendinimo vien dėl tos aplinkybės, kad tam tikrais atvejais pirmasis kreditorių susirinkimas dar gali būti neįvykęs. Tą patvirtina ir bankroto administratoriui, kaip bankrutuojančios įmonės vadovui, atstovaujančiam įmonės ir jos kreditorių interesus, bankroto procese suteikta teisė organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas). Nagrinėjamu atveju konstatavus, kad kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ atitinka ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytas būtinąsias sąlygas, tačiau iki šiol nėra išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, konfidencialumo sutartį su kreditoriumi turėtų būti pavesta sudaryti bankroto administratorei. Tokiu būdu bus užtikrintas bankroto proceso operatyvumas bei kreditorės teisė gauti duomenis, būtinus savo ar bankrutuojančios įmonės galimai pažeistų teisių gynimui, atitinkamų bankrutuojančios įmonės sandorių ginčijimui.
 15. Tuo pačiu pažymėtina, kad kreditorių teisės susipažinti su bankrutuojančios įmonės informacija negali būti absoliutinamos – turi būti išlaikoma tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių interesų pusiausvyra, kad kreditoriai jiems suteikta teise susipažinti su bankrutuojančios įmonės informacija nepiktnaudžiautų ir gautos informacijos nepanaudotų priešingai bankrutuojančios įmonės interesams. Tokios pusiausvyros palaikymui ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytas reikalavimas patikrinimą atliekantiems asmenims sudaryti konfidencialumo sutartį, įpareigojančią juos neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims. Bankroto administratorės argumentai, kad kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ pasitelki asmenys A. A. ir G. B. galimai siekia perleisti patikrinimo metu gautą konfidencialią informaciją apie bankrutuojančią įmonę tretiesiems asmenims, paremti vien prielaidomis. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti ieškovės pasitelkiamų asmenų turima kompetencija bei nešališkumu. Todėl vien prielaidomis paremti bankroto administratorės argumentai apie šių asmenų galimai neteisėtus ketinimus bankrutuojančios įmonės atžvilgiu nesudaro pagrindo išvadai, jog nurodyti asmenys neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje būtinųjų sąlygų. Be to, pažeidus konfidencialumo įsipareigojimą kreditoriaus atstovams galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė.
 16. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus bankroto administratorės argumentus, kad kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ ketinimas susipažinti su bankrutuojančios įmonės sandoriais nuo 2008 m. nesuderinamas su ĮBĮ 11 straipsnyje numatytu reikalavimu tikrinti paskutinių trejų metų įmonės sandorius. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte tik numatyta bankroto administratoriaus pareiga ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, tačiau tai nedraudžia nei bankroto administratorei, nei kreditoriams, atitinkantiems ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytas būtinąsias sąlygas, prašyti susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais už ilgesnį laikotarpį.
 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies nuostatas, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą 2017 m. kovo 24 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartį, kuria leista kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ savo lėšomis atlikti BUAB „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, palikti nepakeistą.

6Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktais,

Nutarė

7Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartį, kuria leista kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Kulpės slėnis“ savo lėšomis atlikti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai