Byla 2-685-672/2011
Dėl skolos ir bylinejimosi išlaidu priteisimo nustate:

1Akmenes rajono apylinkes teismo teiseja Virginija Jokubauskiene rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškovo UAB „Vigesta“ ieškini atsakovui II „Runartis“ del skolos ir bylinejimosi išlaidu priteisimo nustate:

2Ieškovas UAB „Vigesta“ prašo priteisti iš atsakovo II „Runartis“ remiantis 2008-10-04 negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi ir PVM saskaitomis –fakturomis: SKR Nr. 068540, GED Nr. 153990, UKM Nr. 073882, SKR Nr. 084188, 1600 Lt skola už patalpu nuoma, 67 Lt žyminio mokescio ir 197,84 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo butu. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo i pareikšta ieškini priimti sprendima už akiu.

3Atsakovui procesiniai dokumentai iteikti viešai paskelbiant vietiniame laikraštyje „Vienybe“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsniu teismo nustatyta keturiolikos dienu termina teisme negautas.

4Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendima už akiu.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas ištyre byloje esancius irodymus. 2008-11-04 negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, PVM saskaitas fakturas serija SKR Nr. 084188, serija UKM Nr. 073882, serija GED Nr. 153990, serija SKR Nr. 068540, patvirtinancias, kad ieškovas ir atsakovas 2008-11-04 sudare negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, pagal kuria ieškovas atsakovui išnuomojo 80,91 m2 patalpas, esancias pastate, adresu Pavasario g. 41-72, Mažeikiai. Sutarties 2.1.- 2.3. p. šalys sutare, kad nuomos kaina nuo gegužes 1 d. iki spalio 31 d. yra 400 Lt, o nuo lapkricio 1 d. iki balandžio 30 d. nuoma nemokama. Atsakovas isipareigojo nuomos mokesti už praeita menesi moketi kas menesi ne veliau kaip iki einamojo menesio 15 d. pagal pateikta PVM saskaita – faktura. 2010-07-30 bylos šalys abipusiu sutarimu nuo 2010-08-01 nutrauke patalpu nuomos sutarti. Sutarties 2 p. šalys sutare, kad nuomos sutarties finansiniai isipareigojimai palieka galioti iki pilno šaliu atsiskaitymo. Minetos PVM saskaitos fakturos ir ieškovo pateiktas neapmoketu saskaitu sarašas patvirtina, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 1600 Lt už patalpu nuoma.

7Byloje duomenu, kad atsakovas butu ivykdes savo prievoles pagal 2008-11-04 negyvenamuju patalpu nuomos sutarti nera.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 str. 1 d. numato, kad prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nera - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. taip pat numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievole, jeigu neivykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos salygos, skolininkas praleidžia prievoles ivykdymo termina. Nagrinejamu atveju nustatyta, kad atsakovas netinkami vykde savo prievolines pareigas, t.y. laiku nesumokejo atsakovui už išsinuomotas negyvenamasias patalpas, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1600 Lt už patalpu nuoma laikytinas irodytu, pagristu ir yra tenkintinas.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 67 Lt žyminis mokestis ir 197,84 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu.

10Iš atsakovo taip pat priteistinos 20,85 Lt pašto išlaidos valstybei. (CPK 96 str.)

11Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.5 str., 6.6 str. 1 d., 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.38 str., 6.63 str., 6.210 d., 6.256 str., 6.261 str., teismas

Nutarė

12Ieškini patenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui UAB „Vigesta“, Senkelio g. 19, Mažeikiai, imones kodas 166779286, a.s ( - ), bankas „Swedbank“, AB banko kodas 73000, iš atsakovo II „Runartis“, imones kodas 300953553, Respublikos g. 6-60, Naujoji Akmene, a.s. ( - ), „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000, 1600 Lt (viena tukstanti šešis šimtus litu) skolos, 67 Lt (šešiasdešimt septyniu litu) žymini mokesti ir 197,84 Lt (viena šimta devyniasdešimt septynis litus 84 ct) už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu.

14Priteisti iš atsakovo II „Runartis“, imones kodas 300953553, Respublikos g. 6-60, Naujoji Akmene, a.s. ( - ), „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000, 20,85 Lt (dvidešimt litu 85 ct) pašto išlaidu valstybei.

15Išaiškinti atsakovui, del kurio yra priimtas sprendimas už akiu, kad atsakovas negali sprendimo už akiu skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo sprendimo už akiu priemimo dienos turi teise pateikti Akmenes rajono apylinkes teismui kartu su šiuo sprendimu siunciamame pranešime nurodyto turinio prašyma del sprendimo už akiu peržiurejimo.

16Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teise per 30 dienu nuo sprendimo už akiu priemimo apskusti ji Šiauliu apygardos teismui, skunda paduodant per Akmenes rajono apylinkes teisma.

17Sprendimo nuorašus išsiusti šalims.

Proceso dalyviai