Byla A-143-1341-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“. Pareiškėjas taip pat prašė imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių: sustabdyti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimą ir uždrausti atsakovui Šiaulių apskrities viršininko administracijai vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame ( - ) kaime (žemės sklypo Nr. ( - )) procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą ir laikinai, iki skundo išnagrinėjimo teisme, sustabdė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimą bei uždraudė Šiaulių apskrities viršininko administracijai vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame ( - ) kaime (žemės sklypo Nr. ( - )) procedūras.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iš dalies patenkino trečiojo suinteresuoto asmens A. K. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) atskirąjį skundą. Teismas panaikino Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties dalį, kuria Šiaulių apskrities viršininko administracijai uždrausta vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į L. K. turėtą žemę buvusiame ( - ) kaime (žemės sklypo Nr. ( - )) procedūras, o nutarties dalį, kuria laikinai sustabdytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 galiojimas, paliko nepakeistą.

7Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

9II.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo 2012 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš pareiškėjo 5 205,70 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme.

11Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą prašė nepatenkinti prašymo.

12Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

13Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į prašymą prašė spręsti prašymą teismo nuožiūra.

14Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Teismas nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 525 Lt už atskirojo skundo rengimą dėl reikalavimo priemonių panaikinimo. Pažymėjo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS525-422/2009, Nr. AS8-83/2007,

16Nr. AS14-1/2007, Nr. AS11-53/2006) prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui. Pabrėžė, jog nors tiek teisės aktai, tiek teismų praktika teismo išlaidų atlyginimą sieja su ginčo išnagrinėjimu iš esmės, tokia aplinkybė nereiškia, kad teismo išlaidos, patirtos parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, nelaikytinos išlaidomis, patirtomis bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Todėl, atsižvelgdamas į nurodytą administracinių teismų praktiką, remdamasis teisingumo ir protingumo principais, trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį dėl 2007 m. rugpjūčio 27 d. atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties panaikinimo perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Taip pat išlaidomis, patirtomis parengiant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, teismas laikė išlaidas, patirtas apmokant 2007 m. rugpjūčio 24 d. antstolio kvitą Nr. 0696703 už 2007 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 28 parengimą (atskirojo skundo priedas Nr. 6). Be to, trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti 10 Lt suma už atsiliepimo į skundą įteikimą teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. (2007 m. lapkričio 7 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr. 11-196-T/05). Susipažinęs su bylos medžiaga, teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2007 m. rugpjūčio 28 d. buvo įteiktas ne atsiliepimas į skundą, o atskirasis skundas, todėl klausimo dėl išlaidų, susijusių su atskirojo skundo įteikimu, nesprendė pirmosios instancijos teisme ir perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

17Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą nurodo, kad antstolio išlaidų atlyginimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau – ABTĮ) nenumatytas, o reikalavimas dėl atskirojo skundo išlaidų viršija maksimalų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu

18Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytą priteistinų išlaidų dydį.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Prašymas tenkintinas iš dalies.

22Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dalimi perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalį, susijusią su nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėtomis išlaidomis. Teismas iš esmės nustatė, jog šios išlaidos patirtos dėl atskirojo skundo su priedais parengimo ir padavimo (525 Lt už atskirąjį skundą, 10 Lt už atskirojo skundo įteikimą teismui, 100 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą) (3 t., b. l. 59–65).

23Iš bylos matyti, jog Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2007 m. rugpjūčio

2427 d. gautas trečiojo suinteresuoto asmens 2007 m. rugpjūčio 27 d. atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 27 d. nutarties (1 t., b. l. 97–101). Atskirajam skundui pagrįsti trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė antstolės Eurikos Rulienės 2007 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 28 su fotonuotraukomis

25(1 t., b. l. 110–112).

26ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio

272 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Be to, ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

28Šioje byloje sprendimas priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai (apgintos jo teisės susigrąžinti žemę natūra) (2 t., b. l. 144–148; 3 t., b. l. 7–12), todėl jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjo atlyginti nurodytas išlaidas.

29Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

30Paminėtas išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia 2007 m. spalio 10 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr. 10-196-T/05 (3 t., b. l. 33), 2007 m. spalio 16 d. nurodymu pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (3 t., b. l. 34) ir 2007 m. rugpjūčio 24 d. antstolio kvitu Nr. 0696703 (3 t., b. l. 32). Remiantis šiais dokumentais, advokatas Stasys Šedbaras (advokato teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui šioje administracinėje byloje patvirtina 2007 m. rugpjūčio 21 d. teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 88-T/07 (1 t., b. l. 163)) parengė atskirąjį skundą, kuris įvertintas 525 Lt, tačiau tiesiogiai neįvardyta atlygintina suma už atskirojo skundo įteikimą; antstolės faktinių aplinkybių konstatavimas įvertintas 100 Lt.

31Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Rekomendacijose. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2007 m. liepos 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 700 Lt (apskaičiuojant užmokestį už teisines paslaugas, atsižvelgtina į šių teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusią MMA).

32Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, maksimali priteistina suma už atskirąjį skundą – 350 Lt (0,5 x 700 Lt MMA). Trečiojo suinteresuoto asmens prašomas atlyginti advokato užmokestis viršija Rekomendacijų nustatytą priteistiną maksimalų užmokesčio dydį. Įvertinus atskirąjį skundą (turinį ir apimtį), už jo parengimą (įskaitant įteikimą teismui) atlygintina 350 Lt. Nustatant priteistino užmokesčio už šią teisinę paslaugą dydį atsižvelgta ir į Rekomendacijų

332 punkto nuostatas.

34Be to, pagal ABTĮ 44 straipsnio 2, 5 dalis, trečiajam suinteresuotam asmeniui atlygintina 100 Lt už antstolės faktinių aplinkybių konstatavimą, kadangi tai yra atskirojo skundo parengimo ir padavimo išlaidos.

35Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme iš viso yra 450 Lt (350 Lt + 100 Lt), kurios priteistinos iš pareiškėjo.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

37Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

38Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjo R. V. įmonės 450 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 27 d. nutartimi... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 7. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 17 d.... 9. II.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo 2012 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos... 11. Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą prašė nepatenkinti prašymo.... 12. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į prašymą... 13. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties... 15. Teismas nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašyme prašoma priteisti... 16. Nr. AS14-1/2007, Nr. AS11-53/2006) prašymas dėl išlaidų, turėtų... 17. Pareiškėjas atsiliepimu į prašymą nurodo, kad antstolio išlaidų... 18. Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 22. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties... 23. Iš bylos matyti, jog Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2007 m.... 24. 27 d. gautas trečiojo suinteresuoto asmens 2007 m. rugpjūčio 27 d.... 25. (1 t., b. l. 110–112).... 26. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 27. 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi... 28. Šioje byloje sprendimas priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai... 29. Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo... 30. Paminėtas išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia 2007 m. spalio... 31. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 32. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, maksimali priteistina suma už atskirąjį... 33. 2 punkto nuostatas.... 34. Be to, pagal ABTĮ 44 straipsnio 2, 5 dalis, trečiajam suinteresuotam asmeniui... 35. Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 37. Trečiojo suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo... 38. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjo R. V.... 39. Nutartis neskundžiama....