Byla 2A-815-395/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė), Albino Čeplinsko (pranešėjas), Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Regio“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6916-151/2011 pagal ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH ieškinį atsakovui UAB „Regio“, trečiajam asmeniui UAB „Ingero“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 18000 Eur skolos, 2000 Eur palūkanų už laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme, 12,70 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-10-13 šalys sudarė teniso aikštynų rangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo iki 2009-11-02 įrengti 4872 kv. m. ploto aštuonių teniso aikštynų dangas ir 267 kv. m. ploto pertvarų tinklus, o atsakovas įsipareigojo už tai sumokėti ieškovui 90000 Eur, sumokėdamas 27000 Eur prieš gamybą, 45000 Eur prieš produkcijos išsiuntimą ir 18000 Eur po sumontavimo. Tai patvirtina 2009-10-13 užsakymas ir 2009-10-13 užsakymo patvirtinimas. Pirmus du mokėjimus, t.y. 27000 Eur ir 45000 Eur, atsakovas ieškovui įvykdė sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas pagamino, atvežė ir sumontavo atsakovui 4872 kv.m. ploto aštuonių teniso aikštynų dangas ir 267 kv.m. ploto pertvarų tinklus. Tai patvirtina šalių pasirašytas 2009-11-03 priėmimo-perdavimo aktas. Ieškovas 2009-11-02 išrašė atsakovui sąskaitą 18000 Eur sumai, tačiau atsakovas apmokėjimo neįvykdė.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo 18000,00 Eur skolos, 2000,00 Eur palūkanų už laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme, 12,70 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2075,00 Lt žyminį mokestį ir 4143,36 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidas ieškovui bei 16,38 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

5Teismo vertinimu, teismui pateiktas 2009-10-13 užsakymas (b. l. 7) prilygintinas rangos sutarčiai, nes yra susitarta dėl visų esminių sutarties sąlygų (CK 6.162, 6.643, 6.644 str.), t. y. numatyti kokie bus atlikti iš užsakovo medžiagų darbai, mokėjimo tvarka, garantijos, darbų atlikimo terminas. Dokumento surašymo forma, jo pavadinimas negali būti pagrindu teigti, kad sandoris nebuvo sudarytas. Užsakymas yra pasirašytas abiejų šalių. Teismas nurodė, kad atsakovas ginčija, kad tokia sutartis nesudaryta, nes ji pasirašyta tam neįgalioto asmens, t. y. už UAB „Regio“ vadovą pasirašė ne įmonės vadovas D. I., o A. I.. Iš pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad už atliktus darbus sutartyje numatytais terminais mokėjo UAB „Regio“ (b.l. 49,53). Atlikus darbus, buvo surašytas priėmimo-perdavimo aktas (b.l. 17), kurį pasirašė atsakovo UAB „Regio“ direktorius D. I., t. y. pasirašydamas patvirtino, kad pagal rangos sutartį darbus priėmė, tuo pačiu pripažindamas sandorį (CK 2.133 str. 6 d.). Šalys pagrinde bendravo laiškais ir visi laiškai buvo skiriami atsakovui, o ne trečiajam asmeniui. Ieškovo išsiųstas užsakymo patvirtinimas yra adresuotas tiek A., tiek D. I., ir tai leido teismui nustatyti, kad sandoriu buvo suinteresuoti tiek UAB „Regio“ vadovas D. I., tiek A. I.. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas tiek sutarties galiojimo metu, tiek jos įvykdymo metu visus klausimus sprendė per UAB „Regio“. Su trečiuoju asmeniu UAB „Ingero“ nebuvo sudaryta jokia sutartis dėl darbų atlikimo. Apibendrindamas atsakovo pateiktos valdymo sutarties, perdavimo akto ir paskolos sutarties pateikimą kaip atsikirtimą į ieškinį, teismas nustatė, kad šie rašytiniai įrodymai negali būti panaudojami prieš ieškovą, nes jis apie juos nebuvo informuotas ir jam šios aplinkybės nebuvo žinomos. Teismas atkreipė dėmesį, kad A. I. ir D. I. yra broliai. UAB „Ingero“ nuosavybės teise valdė pastatą, kuriame ir buvo įrengiami teniso kortai. Teismo nuomone, įvairių sutarčių sudarymas yra vienas iš būdu išvengti skolos mokėjimo, nes UAB „Ingero“ yra iškelta bankroto byla.

6Taip pat teismas nurodė, kad sutartis buvo sudaryta su atsakovu UAB „Regio“, sąskaitos buvo pateikiamos atsakovui, pirmąsias dvi sąskaitas apmokėjo atsakovas, medžiagos buvo tiekiamos atsakovui. Liudytojo A. I. paaiškinimą, kad ieškovas suklydo sudarydamas sutartį, suklydo išrašydamas sąskaitas, teismas laikė nepagrįstu, nes tik atsakovui pateikus įmonės rekvizitus galima pateikti sąskaitas. Taip pat nepagrįstu laikė liudytojo aiškinimą, kad visi dokumentai buvo siunčiami jo įmonės adresu, nes tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo buveinę buvo adresavę tuo pačiu adresu. Teismo nuomone, trečiojo asmens vadovas buvo nuvykęs pas ieškovą ir manytina, sutarė, kad visą darbų atlikimo pateiks trečiajam asmeniui UAB „Ingero“ ir tada bus sumokėta, tačiau kai nesumokėjo nei atsakovas, nei trečiasis asmuo, ieškovas vėl likusią skolos dalį 18000 Eur pateikė atsakovui.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos motyvus:

81. Teismas sprendime nurodė, kad ginčo sutartį 2009-10-13 sudarė ieškovas ir atsakovas, tačiau bylos medžiaga patvirtina priešingas išvadas - tiek trečiojo asmens BUAB „Ingero“ bankroto administratorius atsiliepime patvirtino, tiek bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad: UAB „Ingero", o ne UAB „Regio", yra ieškinyje nurodytų prekių ir darbų užsakovas ir pirkėjas, darbus užsakė UAB „Ingero“ vadovas; ieškovas yra prekių ir darbų pardavėjas trečiajam asmeniu BUAB „Ingero“; atsakovas yra tik paskolos davėjas ir rangos darbų valdytojas, tačiau ne rangos sutarties šalis; pagal BUAB „Ingero" apskaitos dokumentus ieškovo skolininkas 18000 EUR suma BUAB „Ingero“; ginčo sutartį su ieškovu sudarė BUAB „Ingero“, o ne UAB „Regio“. Byloje esantis susitarimas tarp ieškovo ir prekių (paslaugų) pirkėjo UAB „Ingero" pasirašytas ne UAB „Regio" ar jo atstovo, ieškovo išrašytos UAB „Ingero" sąskaitos- faktūros, kurios yra apskaitytos šioje bendrovėje, patvirtina, kad visos sutarties sąlygos buvo derintos su UAB „Ingero" atstovais, būtent ši įmonė veikė kaip pirkėjas pagal sutarti, ją vykdė ir buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovo išrašomas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas nėra nei vedęs derybų, nei taręsis su ieškovu dėl kainos, todėl nesuprantama kokiu būdu ir pagrindu atsakovas galėjo įsipareigoti sumokėti už kito juridinio asmens sudarytus sandorius ir jo naudai atliktus darbus. Pateiktuose dokumentuose (sąskaitose) nurodyta, kad dokumentai adresuojami A. I., tačiau toks asmuo pas atsakovą niekada nedirbo. Tai reiškia, kad ieškovas neįrodė jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kad atsakovas su ieškovu susitarė dėl esminių sutarties sąlygų ir pasirašė teismo kaip sutartimi įvardytą trečiojo asmens užsakymą.

92. Teismas nepagrįstai ignoravo faktą, kad atsakovas UAB „Regio" 2009 m. spalio 8 d. sudarė statybos valdymo sutartį su UAB „Ingero“. Šia sutartimi UAB „Regio" įsipareigojo užsakovo UAB „Ingero“ vardu ir lėšomis valdyti lauko teniso dangos įrengimą bei pridavimą, techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją adresu Draugystės g. 10, Kaune, už nustatyto dydžio atlyginimą. Atsakovas UAB „Regio“ nėra ir niekada nebuvo ieškovo užsakovas dėl 4872 kv. m. ploto, aštuonių teniso aikštynų dangų ir 267 kv. m. ploto pertvarinių tinklų įrengimo. UAB „Regio“ mokėjimai buvo atlikti pagal 2009 m. spalio 12 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp UAB „Regio“ ir UAB „Ingero“, 1.2. punktą, t. y. apmokant PVM sąskaitas - faktūras tretiesiems asmenims už lauko teniso kiliminę dangą, kuri bus naudojama UAB „Ingero“ priklausančiuose pastatuose. UAB „Regio“ vedamoje buhalterinėje apskaitoje minėtus mokėjimus apskaitė kaip paskolos suteikimą UAB „Ingero“. Teismas taip pat ignoravo rašytinį įrodymą - 2009-10-13 užsakymo patvirtinimą, kuris yra adresuojamas UAB „Regio“, A. I.. Nei vieno iš šių asmenų užsakymas nepatvirtintas. Be to, nėra ginčo, kad dėl pardavimo ieškovas tarėsi su A. I.. Tai patvirtina nurodymas, kad minėtu užsakymu ieškovas kreipiasi nurodydamas: „gerb. A., gerb. D.". Nors liudytojas L. byloje nurodė, kad jis kaip ieškovo atstovas tikrino pasirašomus dokumentus, susitikimuose dalyvavo UAB „Regio“ direktorius D. I. ir UAB „Ingero“ direktorius A. I., o dėl pirkimo į jį kreipėsi D. B., tačiau taip byloje ir liko neatsakyta į klausimą, kodėl nei vienas iš byloje esančių dokumentų nebuvo siųstas ar bent jau adresuotas UAB „Regio" vadovui D. I.. Tai yra akivaizdus prieštaravimas teismo klaidingai nustatytam faktui, kad sutartis buvo sudaryta su atsakovu.

103. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad sutarčių sudarymas yra vienas iš būdų išvengti skolos mokėjimo, nes UAB „Ingero“ yra iškelta bankroto byla. Pirma, byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB „Ingero", kaip pirkėjui, gavus iš ieškovo sąskaitas-faktūras, patvirtinančias prekių įsigijimą, ūkines operacijas deklaravo VMI bei jas apskaitė savo buhalterijoje. Tą patį padarė ir ieškovas, deklaruodamas Vokietijos Federacinei centrinei mokesčių inspekcijai 96.486 EUR dydžio pardavimą UAB „Ingero“. Taigi, ieškovas, žinodamas, jog sutartis sudaryta su trečiuoju asmeniu UAB „Ingero“, sąmoningai būtent jam, o ne UAB „Regio“, išrašė PVM sąskaitą faktūrą 18.000 eurų sumai. Tik vėliau gavęs duomenis apie tai, kad UAB „Ingero" turi finansinių sunkumų ir dėl to iškelta bankroto byla, ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai PVM sąskaitą faktūrą perrašė kitam juridiniam asmeniui, su kuriuo nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Antra, byloje BUAB „Ingero" bankroto administratorius patvirtino, kad minėtų susitarimų pagrindu iš ieškovo įsigytas prekes UAB „Ingero“ yra perpardavusi dar iki bankroto bylos iškėlimo. Trečia, byloje BUAB „Ingero" bankroto administratorius patvirtino, kad statybos valdymo sutartis, paskolos sutartis, sudarytos tarp UAB „Regio“ ir UAB „Ingero“, buvo sudarytos ir perduotos administratoriui.

114. Atsakovas jokių sąskaitų, tame tarpe ieškovo pateiktos 2009 m. lapkričio 2 d. sąskaitos 18000 Eur sumai, nėra gavęs ir pasirašęs. Šių aplinkybių neginčijo ir ieškovas pirmosios instancijos teisme, taigi pripažino faktą, kad PVM sąskaitos faktūros atsakovui nėra pateikęs. Be to, ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jo išrašytos sąskaitos UAB „Ingero“ būtų negaliojančios, o tariamai išrašyta debetinė sąskaita įteikta UAB „Ingero“. Ieškovas neteisėtai dokumentuose nurodė UAB „Regio“ ir siekia nepagrįsto praturtėjimo atsakovo sąskaita. Teismas ignoravo faktą, kad net ir buhalterinės apskaitos dokumentai patvirtina ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Ingero" tarpusavio sutartinius santykius ir skolas. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu ir LR CPK 45 str., darytina išvada, kad UAB „Regio“ apskritai yra netinkamas atsakovas šioje byloje ir teismas neturėjo teisės ieškinio tenkinti asmeniui, kurio nesieja sutartiniai santykiai su ieškovu.

125. Ieškovo reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo taip pat negalėjo būti laikomas pagrįstu ir tenkintinu. Ginčo PVM sąskaitoje faktūroje apskritai nėra nurodytas konkretus jos apmokėjimo terminas. Tokiu būdu, net jei būtų nustatyta, kad atsakovas turi pareigą sumokėti pagal išrašytą sąskaitą faktūrą, turėtų būti vadovaujamasi LR CK 6.53 str. 2 d., kuri nustato, kad prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti. Vadinasi, mokėjimo terminas galėtų būti laikomas suėjusiu, o kartu ir palūkanos galėtų būti skaičiuojamos, tik praėjus 7 dienoms nuo rašytinio pareikalavimo vykdyti prievolę. Atsakovui nebuvo pateikta PVM sąskaita faktūra, tuo labiau nebuvo pareiktas raginimas pagal ją sumokėti, todėl pirmosios instancijos teismas be jokio pagrindo priteisė iš atsakovo paskaičiuotas palūkanas.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

141. Tai, kad atsakovas UAB „Regio“ jo vardu A. I. su ieškovu pasirašytą sutartį patvirtino CK 2.133 str. 6 d. nustatyta tvarka, patvirtina paties atsakovo atlikti mokėjimai pagal jam išrašytas sąskaitas (b.l. 46-54). Nors šios sąskaitos adresuojamos UAB „Regio" A. I., jose nurodytas PVM kodas LT334542419 priklauso atsakovui (b.l. 105), todėl sąskaitos išrašytos ne A. I., o atsakovui UAB „Regio". Tarptautinius mokėjimo pavedimus pagal šias sąskaitas (b.l. 49, 53, 54) pasirašė atsakovo UAB „Regio" direktorius D. I., mokėjimo paskirtyje nurodydamas atsakovui UAB „Regio“ išrašytų sąskaitų duomenis (b.l. 46, 50). Minėtą aplinkybę taip pat patvirtina atsakovo UAB „Regio“ direktoriaus D. I. lietuvių kalba pasirašytas 2009-11-03 priėmimo-perdavimo aktas (b.l. 17), kuriame nurodyta, kad teniso dangos ir pertvarinių tinklų pirkėjas yra UAB „Regio", taip pat nurodytas užsakymo Nr. A000587, sutampantis su UAB „Regio“ vardu A. I. pasirašytu 2009-10-13 užsakymu (b.l. 6-7). Pagal 2009-10-13 sutartį (b.l. 6-7), kurią atsakovas patvirtino, pareiga apmokėti 18 000 Eur ir šios sumos apmokėjimo terminas sietinas ne su sąskaitos gavimu, o su teniso dangos ir pertvarinių tinklų įrengimu. Todėl atsakovo pareiga apmokėti ieškovui 18 000 Eur sietina su 2009-11-03 priėmimo-perdavimo akto pasirašymu (b.l. 17).

152. Atsakovas nurodo, kad jis 2009-10-08 sudarė statybos valdymo sutartį su UAB „Ingero“ ir kurią vykdydamas 2009-11-04 perdavė užsakovui UAB „Ingero“ ieškovo įrengtą teniso dangą ir pertvarinius tinklus, o mokėjimus ieškovui UAB „Regio" atliko pagal 2009-10-12 paskolos sutartį skolindama pinigus UAB „Ingero". Tačiau atsakovas nepateikė teismui akivaizdžių įrodymų, kad tokios sutartys tarp UAB „Regio“ ir UAB „Ingero“ jose nurodytomis datomis iš tiesų būtų sudarytos. 2009-10-08 statybos valdymo sutartyje (b.l. 72-74) nurodyta 3000 Lt statybos valdymo kaina, tačiau duomenų apie šios sumos apmokėjimą ar išrašytą sąskaitą šiai sumai nėra. Priešingai, BUAB „Ingero" administratorius nurodo, kad tokia sąskaita nebuvo gauta (b.l. 121). 2009-10-12 paskolos sutartyje (b.l. 77) nurodyta, kad paskolą iki 100 000 Eur atsakovas trečiajam asmeniui UAB „Ingero" suteiks apmokėdamas sąskaitas tretiesiems asmenims už teniso dangą. Tačiau atsakovo ieškovui vykdytuose tarptautiniuose mokėjimo pavedimuose (b.l. 49, 53, 54) nieko neužsimenama apie 2009-10-12 paskolos sutartį, mokėjimo pavedimų mokėjimo paskirtyje nurodoma, kad apmokamos pačiam atsakovui UAB „Regio" (ne trečiajam asmeniui UAB „Ingero") ieškovo išrašytos sąskaitos (b.l. 46, 50). Be to, byloje nėra duomenų apie tai, kad iki 100 000 Eur skolą pagal 2009-10-12 paskolos sutartį UAB „Ingero“ būtų grąžinusi, taip pat nėra duomenų, kad jos kreditoriumi bankroto byloje būtų UAB „Regio“.

16Ieškovas pažymi, kad derybose prieš sutarties pasirašymą dalyvavo abu broliai Almantas ir D. I., abu prisistatė kaip turintys teisę sudaryti sutartį UAB „Regio“ vardu. Tik iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad UAB „Regio" direktoriumi buvo D. I., o A. I. buvo UAB „Ingero" direktoriumi. Tai, kad A. ir D. I. yra broliai, teisme patvirtino atsakovo atstovas ir liudytoju apklaustas A. I.. Ieškovo nuomone, abejoms įmonėms - UAB „Regio" ir UAB „Ingero", vadovaujančių A. ir D. I. artimas tarpusavio giminystės ryšys ir ta aplinkybė, kad ieškovas yra užsienio įmonė, kurios vadovas neturi verslo patirties Lietuvoje, sutinkamai su CPK 185 str., 265 str. 1 d., turėtų būti pagrindu įrodymus vertinti atsakovo nenaudai. Tiek 2009-10-08 statybų valdymo sutartis, tiek 2009-10-12 paskolos sutartis buvo pasirašytos tarp artimų giminaičių - brolių (CK 6.67 str. 1 p.). Be to, šios sutartys yra be antspaudų, todėl nėra galimybių ekspertizės pagalba nustatyti, kada jos iš tikrųjų buvo sudarytos. Todėl teismas pagrįstai sprendė, kad šios sutartys negali būti panaudotos prieš ieškovą ir vadovavosi kitais byloje esančiais įrodymais.

173. Po įrengtų teniso dangų ir pertvarinių tinklų perdavimo atsakovui UAB „Regio“ pagal 2009-11-03 priėmimo-perdavimo aktą likęs 18000 Eur mokėjimas ieškovui nebuvo vykdomas. Tuomet pas ieškovą į Vokietiją atvyko A. I. ir iškėlė sąlygą, kad ieškovas norėdamas gauti likusį 18000 Eur apmokėjimą sąskaitą visai 90 006,74 Eur sumai išrašytų UAB „Ingero". BUAB „Ingero" bankroto byla buvo iškelta 2010-05-10, t.y. A. I. tuo metu jau turėjo būti žinoma apie įmonės nemokumą ir apie tai, kad ji sumokėti ieškovui 18 000 Eur negalės. Todėl A. I., pasinaudodamas ieškovo vadovo patiklumu, ir siekdamas išvengti jo brolio D. I. vadovaujamos įmonės UAB „Regio" naudai 18000 Eur mokėjimo, įkalbėjo ieškovą sąskaitą visai sumai išrašyti UAB „Ingero“, kuris tokią sąskaitą išrašė 2009-11-09 (b.l. 79). Pagal 2006-11-28 Tarybos direktyvos Nr. 2006/112/EB 263 str., ieškovas Federalinei mokesčių inspekcijai privalėjo deklaruoti pardavimo PVM bei prekių ir paslaugų tiekimą į kitą Europos Sąjungos valstybę. Kaip matyti iš duomenų apie PVM deklaravimą (b.l. 68-69, 103-104), ieškovas turėjo pateikti deklaraciją Vokietijos Federacinei centrinei mokesčių inspekcijai už ketvirtį. Tuo tarpu visi santykiai tarp šalių vyko 2009 m. 4 ketvirtį. Ieškovas, vadovaudamasis paskutiniu atliktu veiksmu, t.y. 2009-11-09 UAB „Ingero" išrašyta sąskaita 90006,74 Eur sumai (b.l. 79), Vokietijos Federacinei centrinei mokesčių inspekcijai už 2009 m. 4 ketvirtį deklaruodamas PVM deklaravo 96486 Eur pardavimą UAB „Ingero" (b.l. 68-69). Tačiau šiuo atveju vien PVM deklaravimas nekeičia tarp šalių sudarytos sutarties sąlygų. Ieškovas 2009-11-09 išrašė sąskaitą visai 90006,74 Eur sumai UAB „Ingero" siekdamas atgauti likusį 18000 Eur apmokėjimą. Tokia išvada darytina iš to, kad ieškovas išrašydamas UAB „Ingero" sąskaitą visai 90006,74 Eur sumai neanuliavo prieš tai atsakovui UAB „Regio" išrašytų sąskaitų ir pagal jas gautų pinigų sumų atsakovui UAB „Regio“ negrąžino. Be to, negavęs žadėto apmokėjimo ieškovas atstatė buvusius buhalterinius duomenis, išrašė UAB „Ingero" kreditinę sąskaitą visai 90006,74 Eur sumai (b.l. 106-111), įteikė ją per S. L., kuris apklaustas liudytoju tai patvirtino, Vokietijos Federacinei centrinei mokesčių inspekcijai už 2009 m. 4 ketvirtį pateikė įstatymų leidžiamą patikslintą PVM deklaraciją deklaruodamas 96486 Eur pardavimą UAB „Regio“ (b. l. 68-69, 103-104, 105).

184. Atsakovas nurodo, kad iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Ingero“ iš ieškovo įsigytas teniso dangas ir pertvarinius tinklus yra perpardavusi (b.l. 80-84), todėl mano, kad tai įrodo, jog sutarties su ieškovu šalimi buvo trečiasis asmuo UAB „Ingero". Tačiau iš ieškovo įsigytų teniso dangų ir pertvarinių tinklų perpardavimo faktas taip pat nekeičia tarp šalių sudarytos sutarties sąlygų. Ar tarp atsakovo UAB „Regio" ir trečiojo asmens UAB „Ingero" nebuvo sudaryta daugiau sutarčių (pavyzdžiui, teniso dangų ir pertvarinių tinklų, paskolų sutarčių ir pan.), ieškovui nebuvo ir nėra žinoma, tačiau papildomas šių aplinkybių tyrimas ir įrodinėjimas, ieškovo nuomone, nėra reikalingas, nes atsakovo UAB „Regio" ir trečiojo asmens UAB „Ingero" tarpusavyje sudarytos sutartys nekeičia atsakovo UAB „Regio" su ieškovu sudarytos sutarties sąlygų bei nesukelia ieškovui jokių teisių ir pareigų.

195. Teismas pagrįstai iš atsakovo ieškovo naudai priteisė palūkanas, nes kaip minėta, 18000 Eur sumos apmokėjimo terminas sietinas ne su sąskaitos gavimu ar joje nurodyta apmokėjimo data, o su teniso dangos ir pertvarinių tinklų įrengimu, nes atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 90000 Eur tokiais terminais: 27000 Eur prieš gamybą, 45000 Eur prieš produkcijos išsiuntimą, 18000 Eur po sumontavimo (b.l. 6-7). Todėl atsakovo pareiga apmokėti ieškovui 18000 Eur sietina su 2009-11-03 priėmimo-perdavimo akto pasirašymu (b.l. 17).

20Apeliacinis skundas tenkintinas.

21Apeliacijos objektą sudaro Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo teismas ieškinį patenkino visiškai, t. y. priteisė iš atsakovo UAB „Regio“ 18000,00 Eur skolos, 2000,00 Eur palūkanų už laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme, 12,70 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2075,00 Lt žyminį mokestį ir 4143,36 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovui bei 16,38 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

23Papildomų įrodymų, neaptartų pirmosios instancijos teisme skundžiamu sprendimu nei apeliantas, nei kiti proceso dalyviai, t. y. ieškovas ir tretysis asmuo BUAB „Ingero“ prie savo pateiktų procesinių dokumentų nepateikė, todėl byla nagrinėjama pagal atsakovo UAB „Regio“ apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į šį skundą išdėstytus argumentus.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas, kreipdamasi į teismą dėl netinkamo sutartinės prievolės įvykdymo, ieškinio pagrindu nurodė sutartinių prievolių, kylančių atsakovui UAB „Regio“ pagal 2009-10-13 teniso aikštynų rangos sutartį, nevykdymą, t. y. nurodė, kad mokėti ginčo įsiskolinimą atsakovas ieškovui privalo CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Vienok, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį apelianto atžvilgiu, pakeitė teisinę ginčo kvalifikaciją, nurodydamas, jog teniso aikštynų rangos sutartis ginčo atveju yra užsakymas A000587 (t.1, b. l. 7), o ne 2009-10-08 Statybos valdymo sutartis (t.1, b. l. 36-37) ir be pagrindo rangovu ginčo santykyje laikė ne trečiąjį asmenį bankrutuojančią UAB „Ingero“, bet UAB „Regio“, visiškai nepasisakydamas nei dėl 2009-10-08 Statybos valdymo sutarties prievolių įvykdymo, nei dėl 2009-11-04 priėmimo - perdavimo aktu priimto lauko teniso aikštyno, esančio Draugystės g. 10, Kaune, pasekmių. Būtent dėl šių aplinkybių ginčo atveju teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė bei išaiškino materialinės teisės normas, kas ir sąlygojo nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą (CPK 330 straipsnis).

25Pažymėtina, kad tokią išvadą teisėjų kolegija daro atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką aiškinat sandorių esmę, jų tikslus ir vertinat sandorių šalių veiksmų atitikimą faktinėms aplinkybėms, nes LAT yra nurodęs, jog esant ginčui dėl sutarties sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Būtent dėl šių priežasčių, esant skirtingam sutarties šalių aiškinimui, LAT yra ne kartą nurodęs, jog prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio. Išvardintų nuostatų pagrindu akivaizdu, kad pagrįstas yra apelianto argumentas, jog UAB „Regio“ nėra ir niekada nebuvo ieškovo užsakovas dėl 4872 m2 ploto, aštuonių teniso aikštynų dangų ir 267 m2 ploto pertvarinių tinklų įrengimo. Šią teisėjų kolegijos išvadą be apelianto ir trečiojo asmens UAB „Ingero“ atstovų paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu neabejotinai patvirtina UAB „Regio“ mokėjimai pagal 2009-10-12 paskolos sutarties 1.2 punktą (t.1, b. l. 39,77), apmokant PVM sąskaitas- faktūras tretiesiems asmenims už lauko teniso kiliminę dangą, kuri bus naudojama UAB „Ingero“ priklausančiuose pastatuose ( t.1,b. l. 83-84). Priešingu atveju, t. y. konstatavus rangos sutarties sudarymo faktą ginčo atveju, t.y. taip, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, visiškai nepaaiškinamas būtų nei paties ieškovo 96486 Eur vertės prekių perdavimo deklaravimas UAB „Ingero“ Vokietijos Federacinei centrinei mokesčių inspekcijai (t.1, b. l. 103-104), nei šių prekių priėmimas, jų apskaita UAB „Ingero“ buhalterijoje ir deklaravimas VMI (t.1, b. l. 105, 109-111).

26Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms akivaizdu, jog aplinkybe, kad trečiajam asmeniui UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla dėl nemokumo pasinaudojo ne apeliantas, o pats ieškovas, perrašydamas PVM sąskaitas faktūras atsakovui, t. y. kitam juridiniam asmeniui, su kuriuo jį nesiejo sutartiniai santykiai. Šias aplinkybes patvirtina ne tik BUAB „Ingero“ 2009-01-01 – 2009-12-31 balanso duomenys, bet ir šios bendrovės ilgalaikio ir nematerialaus turto sąrašo bei 2010-05-21 kreditorių sąrašo duomenys (t.1, b. l. 122, 123-124, 125, 126-128), iš kurių matyti, kad pagal tarp apelianto ir UAB „Ingero“ sudarytas statybos valdymo ir paskolos sutartis iš ieškovo įsigytos prekės užsakovui UAB „Ingero“ buvo iki bankroto bylos trečiajam asmeniui iškėlimo. Būtent dėl nurodytų aukščiau priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio patenkinimas ginčo atveju ieškovui suteikė neteisėtą pirmenybę kitų trečiojo asmens BUAB „Ingero“ kreditorių atžvilgiu ir ieškovui atsisakius pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu – BUAB „Ingero“, iš esmės sąlygojo netinkamą faktinių aplinkybių įvertinimą ir nepagrįstą CK 6.2 bei 6.38 straipsnių ginčo atveju taikymą, todėl pagrįstu pripažintinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas prievolės neįvykdymo pasekmes, nepagrįstai iš atsakovo priteisė palūkanas ir netinkamai pritaikė ginčo atveju CK 6.53 straipsnio 2 dalies bei CK 6.260 straipsnių nuostatas (CPK 178-185 ir 330 straipsniai).

27Teisėjų kolegija įvertinusi aukščiau išvardintus pirmosios instancijos teismo padarytus pažeidimus, sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant atsakovo UAB „Regio“ apeliacinį skundą – ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH ieškinį atsakovui UAB „Regio“ atmesti kaip nepagrįstą (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. šiuo atveju - apeliantui, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies – ieškovo. Apeliacinės instancijos teismui priėmus byloje naują sprendimą, atitinkamai pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys). Iš 2012-01-20 mokėjimo kvito duomenų (t.2, b. l. 5) matyti, kad apeliantas UAB „Regio“ už apeliacinį skundą sumokėjo 2071,68 Lt žyminį mokestį, kuris, kaip ir valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

30Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH (reg. Nr. HRB 11911, buveinės adresas Am Weidenbroich 3, 42897 Reimscheid, Deutschland, sąskaitos Nr. ( - ) 41 Volksbank Remscheid-Solingen e. G.) atsakovui UAB „Regio“ (juridinio asmens kodas 133454246, buveinės adresas Draugystės g.10, Kaunas) 2071,68 Lt (du tūkstančius septyniasdešimt vieną litą, 68 ct) žyminio mokesčio išlaidų.

32Priteisti iš ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH (reg. Nr. HRB 11911, buveinės adresas Am Weidenbroich 3, 42897 Reimscheid, Deutschland, sąskaitos Nr. ( - ) 41 Volksbank Remscheid-Solingen e. G.) 16,38 Lt (šešiolika litų, 36 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 18000 Eur skolos, 2000 Eur palūkanų... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismo vertinimu, teismui pateiktas 2009-10-13 užsakymas (b. l. 7)... 6. Taip pat teismas nurodė, kad sutartis buvo sudaryta su atsakovu UAB... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m.... 8. 1. Teismas sprendime nurodė, kad ginčo sutartį 2009-10-13 sudarė ieškovas... 9. 2. Teismas nepagrįstai ignoravo faktą, kad atsakovas UAB „Regio" 2009 m.... 10. 3. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad sutarčių sudarymas yra vienas... 11. 4. Atsakovas jokių sąskaitų, tame tarpe ieškovo pateiktos 2009 m.... 12. 5. Ieškovo reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo taip pat negalėjo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės... 14. 1. Tai, kad atsakovas UAB „Regio“ jo vardu A. I. su ieškovu pasirašytą... 15. 2. Atsakovas nurodo, kad jis 2009-10-08 sudarė statybos valdymo sutartį su... 16. Ieškovas pažymi, kad derybose prieš sutarties pasirašymą dalyvavo abu... 17. 3. Po įrengtų teniso dangų ir pertvarinių tinklų perdavimo atsakovui UAB... 18. 4. Atsakovas nurodo, kad iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Ingero“ iš... 19. 5. Teismas pagrįstai iš atsakovo ieškovo naudai priteisė palūkanas, nes... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo... 22. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK... 23. Papildomų įrodymų, neaptartų pirmosios instancijos teisme skundžiamu... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, kreipdamasi į teismą dėl netinkamo... 25. Pažymėtina, kad tokią išvadą teisėjų kolegija daro atsižvelgdama į... 26. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms akivaizdu, jog aplinkybe, kad... 27. Teisėjų kolegija įvertinusi aukščiau išvardintus pirmosios instancijos... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. šiuo atveju - apeliantui,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir... 31. Priteisti iš ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH (reg. Nr.... 32. Priteisti iš ieškovo Vokietijos bendrovės Schöpp-Sportboden GmbH (reg. Nr....