Byla 2-8850-752/2017
Dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės atsakovui R. A., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Renginių centras“, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,

2sekretoriaujant Laurai Jeselskytei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atstovei G. K.,

4dalyvaujant išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotai atstovei Živilei Poželienei,

5nedalyvaujant atsakovui R. A.,

6nedalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ atstovui uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ patikslintą ieškinį dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės atsakovui R. A., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Renginių centras“, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

8Teismas

Nustatė

9ieškovė prašo išnagrinėti ginčą iš esmės pripažįstant, jog ieškovė nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui R. A. bei pripažinti negaliojančiu 2017 m. sausio 19 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. 10-90.

10Reikalavimą grindžia tuo, jog ieškovė 2017 m. sausio 24 d. gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimą, kuriuo buvo įpareigota grąžinti vartotojui už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (t.y. grąžinti pinigus už bilietą į atšauktą renginį) 116,62 Eur. Vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsniu 1 dalimi ieškovė reiškia šį ieškinį dėl ginčo išsprendimo iš esmės, kadangi ieškovė yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo, o ne renginio organizavimo paslaugos teikėjas ir pareigos grąžinti pinigus už bilietą atsakovui neturi.

11Remiantis 2008 m. rugsėjo 9 d. tarp ieškovės ir uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ sudaryta Bilietų platinimo sutartimi Nr.RC-20080909 ieškovė platino bilietus į uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach -2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Karklės kaime Klaipėdos rajone. 2016 m. rugpjūčio 9 d. ieškovė gavo renginio organizatoriaus pranešimą, jog renginys yra atšaukiamas/perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Pranešime renginio organizatorius nurodė, kad „Dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija Renginių centras. Informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu“.

12Bilietų grąžinimo renginio organizatorius taip ir nepradėjo, tačiau jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus besikreipusiems bilietų pirkėjams visuomet pateikdami vienintelę savo poziciją – uždaroji akcinė bendrovė yra renginio organizatorius ir yra atsakingas prieš bilietų pirkėjus už pinigų už bilietus grąžinimą.

13Iš viso į renginį buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos surinkta 182 647 Eur. Kadangi pagal sutartį ieškovė už išplatinus bilietus renginio organizatoriui pinigus buvo įsipareigojusi pervesti kas savaitę, sumos, gautos už išplatinus bilietus, kiekvieną trečiadienį buvo pervedamos uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centras“ (arba kitiems asmenims pagal trišalius susitarimus). Paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2016 m. liepos 31 d.

142016 m. lapkričio mėnesį ieškovė gavo Vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštą dėl atsakovo prašymo. Kaip matyti iš Tarnybai adresuoto prašymo, vartotojas kreipėsi dėl pinigų grąžinimo, tačiau savo prašyme paslaugų teikėju nurodė ne ieškovę, o būtent renginio organizatorių – uždarąją akcinę bendrovę „Renginių centras“. Šis faktas akivaizdžiai atskleidžia aplinkybę, jog vartotojui nekilo jokių abejonių kas yra renginio organizatorius ir kas yra atsakingas už paslaugos nesuteikimą – t.y. uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“. Negavusi paaiškinimų iš uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ tarnyba priėmė nutarimą dėl atsakovo prašymo, kuriuo visiškai palikdama nuošalyje renginio organizatorių ir visiškai paneigdama jo atsakomybę prieš vartotoją, įpareigojo ieškovę grąžinti bilietus už neįvykusį renginį.

15Šiuo ieškiniu ieškovė nesiekia apskųsti 2017 m. sausio 19 d. tarnybos nutarimo, nors su jame išdėstytais argumentais bei priimtu sprendimu ir nesutinka - ieškovė siekia Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka užkirsti kelią teisiškai nepagrįsto nutarimo įsigaliojimui perduodant civilinio ginčo nagrinėjimą bendrosios kompetencijos teismui, nes nesikreipus į teismą per nustatytą laikotarpį minėtas Tarybos nutarimas įsigaliotų ir įgytų vykdomojo dokumento galią.

16Įsigydamas bilietą į renginį vartotojas sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui – ieškovui, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos), t.y. bilietų platinimo paslaugai teikti. Informacija apie tai, kad renginio organizatorė yra ne ieškovė, o uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ atsakovui buvo teikiama tiek prie renginio aprašymo internete (ieškovės interneto tinklalapyje nenurodyti renginio organizatoriaus sistemiškai yra neįmanoma), tiek ieškovės paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo padedant varnelę, prieš sudarant galimybę įsigyti bilietus internetu. Atsakovas, įsigydamas bilietus, buvo informuotas, kad ieškovė renginio organizavimo paslaugų neteikia, nėra atsakinga už renginio kokybę, taigi, ir už jo įvykimą ar neįvykimą, ir už pinigų už bilietus grąžinimą renginio atšaukimo atveju neatsako.

17Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ji priėmė sprendimą atsakomybės subjektu pasirinkti renginio organizatoriaus papildomų paslaugų teikimui (bilietų platinimui) pasitelktą asmenį – ieškovę, yra tai, kad renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į renginį. Tačiau ši aplinkybė jokiais būdais nepaneigia fakto, kad ieškovė renginio organizavimo paslaugų neteikia bei fakto, kad vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, buvo apie tai informuotas – ši informacija buvo skelbiama renginio aprašyme internete bei Tiketos bilietų platinimo paslaugų taisyklėse. Bilietas išduodamas klientui jau įsigyjus paslaugą t.y. sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos prie renginio aprašymo bei Tiketos taisyklėse, kur labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog Tiketa nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais.

18Parduodama bilietą Tiketa neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo paslaugų – šias paslaugas įsipareigoja teikti renginio organizatorius, o Tiketą jis pasitelkia tik papildomai paslaugai – bilietų išplatinimui – suteikti. Savo paslaugą - bilietų platinimo paslaugą - Tiketa suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, neatsako ir negali atsakyti – apie tai vartotojai informuojami iš anksto, prieš perkant bilietą.

19Apie tai, kad Tiketa veikia kaip renginio organizatoriaus tarpininkas pagrindžia ir Sutarties 5 punktas. Organizatoriaus pareiga grąžinti bilietų pirkėjams pinigus, jeigu renginys neįvyksta, yra įtvirtinta Sutarties 15 punkte. Visos sąskaitos – faktūros, išrašytos to pageidavusiems pirkėjams, buvo išrašomos renginio organizatoriaus vardu, kadangi vienintelis renginio organizavimo paslaugų teikėjas yra būtent renginio organizatorius uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“. Renginio organizatorius, neįvykdęs sutarties, turi pareigą atlyginti atsakovui jo patirtus nuostolius.

20Šiuo atveju paslaugai įvykdyti renginio organizatorius į pagalbą pasitelkė bilietus platinančią įmonę – ieškovę. Renginio organizavimas yra kompleksinė paslauga ir bilietas yra neatsiejamas nuo pačios paslaugos, nes tam, kad būtų parduota renginio organizatoriaus paslauga vartotojas turi pirkti ir bilietą ( už kurio suformavimą ir išspausdinimą bilieto į renginį pirkėjas moka nustatytą mokestį). Dėl neįvykusio renginio vartotojas patiria žalą, į ją įskaičiuojama ne tik bilietų kaina, bet ir bilietų suformavimo/spausdinimo mokestis. Kadangi vartotojas bilietų spausdinimo mokestį mokėjo tam, kad įsigytų bilietus į renginį, o už neįvykusį renginį yra atsakingas renginio organizatorius, renginio organizatorius turi atlyginti vartotojui visą patirtą žalą – grąžinti pinigus ir už bilietus ir už bilietų suformavimą / spausdinimą.

21Nors atsakovas už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui (renginio organizatoriui uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centras“), o pasitelktam asmeniui - ieškovei kaip tarpininkui t.y. bilietų platintojui, tačiau atsakovas buvo supažindintas su informacija apie tai, kas yra perkamų paslaugų teikėjas ir apie tai, kad ieškovė renginio organizatoriaus paslaugų neteikia ir už jų suteikimą ar nesuteikimą neatsako (b.l. 27-31).

22Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir palaikė reikalavimus.

23Atsakovas pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog su ieškiniu dėl UAB „Renginių centras“ atsakomybės sutinka (b.l. 131).

24Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

25Išvada teikianti institucija Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į ieškinį nurodė, jog viena iš tarnybos funkcijų yra ginčų tarp vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų sprendimas ne teismo tvarka. Atsižvelgdama į tai ir gavusi vartotojo R. A. prašymą, tarnyba 2017 m. sausio 19 priėmė nutarimą Nr. 10-90 „Dėl R. A. prašymo“, kuriuo išsprendė tarp vartotojo ir bendrovės kilusį ginčą ir pripažino R. A. reikalavimą – grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (116,62 Eur) – pagrįstu (b. l. 111-112).

26Teismo posėdyje dalyvavusi išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes.

27Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ atsiliepimo nepateikė. Uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ atstovei uždarajai akcinei bendrovei „Vadybos apskaita“ pranešimas įteiktas tinkamai.

28Ieškinys tenkintinas.

29Nustatyta, kad ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. yra sudariusios Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį RC-20080909, pagal kurią ieškovė teikė trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Reginių centras“ bilietų platinimo, rezervavimo ir grąžinimo paslaugą bei kitas paslaugas ( sutarties 7, 7.1.punktas, b.l. 32-50). 2016 m. gegužės 25 d. atsakovas už 116,62 Eur iš ieškovės įsigijo 2 bilietus į renginį „Karklė Live Music Beach - 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis (b.l. 84, 86, 87). Renginį organizavo trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“. Renginys neįvyko, todėl atsakovas 2016 m. spalio 4 d. kreipėsi į uždarąją akcinę bendrovę „Renginių centras“ dėl pinigų grąžinimo (b.l. 85). 2016 m. spalio 22 d. atsakovas kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kadangi atsakymo iš uždarosios akcinės bendrovės “Renginių centras“ negavo (b.l. 82-83). 2017 m. sausio 19 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba priėmė nutarimą, kuriuo tenkino atsakovo reikalavimą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (116,62 Eur) ir įpareigojo ieškovę įvykdyti šį nutarimą iki 2017 m. vasario 20 d. (b.l. 88-93). Šis nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti , jeigu nei viena ginčo šalis per 30 dienų nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Ieškovė nesutinka su priimtu nutarimu, todėl ir kreipėsi į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės.

30Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti esminį dalyką – kas yra subjektas, turintis pareigą grąžinti atsakovui pinigus, sumokėtus įsigyjant bilietus į renginį „Karkle Live Music Beach-2016“, kuris neįvyko. Tam būtina nustatyti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kurie jų dalyviams suteikia atitinkamas teises ir pareigas.

31Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(1) straipsnį vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybėn arba suteikti paslaugas vartotojui , o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais ( vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Verslininkas – fizinis arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, amato, arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti arba sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai.

32Kiekvieno asmens apsisprendimą įsigyti bilietą į kultūros ar pramoginį renginį paprastai sąlygoja informacija apie to renginio pobūdį, programą. Informaciją apie tai, kas yra renginio organizatorius atsakovui turėjo būti žinoma iš viešai skelbiamos informacijos bei „Tiketos“ bilietų platinimo paslaugų teikimo taisyklių (b.l. 72). Ieškovės pateikti išrašai iš viešai skelbtos informacijos iš jos internetinio puslapio patvirtina šią aplinkybę (b.l. 64-70, 73). Pagal Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 2.2.punktą bilietas – tai dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir paslaugos teikėjo ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą. Tai reiškia, kad bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą t.y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kurios yra nurodytos prie renginio aprašymo ir ieškovės taisyklėse, kur labai aiškiai ir konkrečiai įvardijama, jog ieškovė nėra renginio organizatorius, o tik tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Be informacijos prie renginio aprašymo internete, kur vienareikšmiškai įvardijamas renginio organizatorius ir kurio nenurodyti yra neįmanoma, asmuo, pageidaujantis įsigyti bilietus internetu yra supažindinamas su Tiketos Paslaugų teikimo taisyklėmis pažymėdamas tai varnele. Taisyklių 2.1.punktas reglamentuoja: „kadangi Bendrovė parduoda bilietus, abonementus, dovanų kuponus, nuolaidų korteles ir t.y.(toliau- „bilietai“), paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo/paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų“. 5.4.punkte nustatyta, kad: „Jeigu paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo“.

33Byloje neginčijama aplinkybė, jog festivalį, į kurį atsakovas įsigijo bilietus, organizavo UAB “Renginių centras“. Tai reiškia, kad įsigijęs bilietus į pramoginį renginį atsakovas, kaip vartotojas suėjo į teisinius vartojimo santykius su nematerialaus pobūdžio pramogų paslaugą turėjusia suteikti UAB “Renginių centras“, o ieškovė šiuose santykiuose veikė tik kaip atsiskleidęs tarpininkas, platinęs bilietus į festivalį, bet jo neorganizavęs.

34Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017 m. sausio 19 d. nutarimą Nr.10-90 grindė aplinkybe, kad biliete buvo nurodytas tik renginio pavadinimas „Karklė Live Music Beahc -2015“, bilieto kairiajame kampe yra „Tiketa“ ženklas, todėl vartotojas neturėjo esminės informacijos kas yra renginio organizatorius.

35Iš byloje pateiktų bilietų nustatyta, kad Tiketos platintuose bilietuose iš tiesų nėra įvardintas renginio organizatorius t.y. paslaugos teikėjas, kaip tai numato Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 11.1.punktas, tačiau vien dėl to ieškovei negali atsirasti pareiga grąžinti vartotojui pinigus už paslaugą, kurios ieškovė vartotojui nebuvo įsipareigojusi suteikti. Ieškovė jokiais savo veiksmais ar sprendimais nesudarė pagrindo manyti, kad tai ji teikia renginio organizavimo paslaugą (CPK 178, CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

36Kaip jau buvo minėta, atsakovas turėjo galimybę sužinoti kas yra renginio organizatorius dar prieš įsigydamas bilietus, nes bilietas įsigyjamas tik po to, kai asmuo apsisprendžia dėl norimos gauti kultūros ar pramogų paslaugos. Šiuo atveju akivaizdu ir tai, kad atsakovo apsisprendimą pirkti bilietus į festivalį sąlygojo noras dalyvauti renginyje bei patenkinti savo tam tikrus poreikius pramogoms ir apsisprendimui jokios įtakos neturėjo aplinkybė kas yra norimo aplankyti renginio organizatoriumi. Įsigydamas bilietus į festivalį atsakovas, nors ir sumokėjo pinigus ieškovei, tačiau renginio organizavimo paslaugų sutartį sudarė būtent su renginio organizatore uždarąja akcine bendrove „Renginių centras“, o ne su ieškovė, todėl aplinkybė, jog bilietuose nebuvo įrašytas renginio organizatorius jokiu būdu nekeičia teisinių santykių esmės, pobūdžio ir šalių ( CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

37Manytina, kad tarp ieškovės veiksmų, nenurodant parduodamuose bilietuose, kad renginio organizatore yra uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ ir atsakovo patirtų nuostolių neatgavus pinigų už nupirktus į festivalį bilietus, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Renginį atšaukė jį organizavusi uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“, o ne ieškovė. Renginio organizatoriaus nenurodymas biliete niekaip nesusijęs su tuo, kad renginys buvo atšauktas, todėl būtent uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centras“, nutraukusiai renginio organizavimo paslaugų sutartį, atsirado pareiga grąžinti atsakovui pinigus ne tik už nesuteiktą paslaugą, bet ir atlyginti bilietų suformavimo/ spausdinimo išlaidas, kurias teisėtai ir pagrįstai gavo bilietus spausdinusi ir platinusi ieškovė (CK 6.222 straipsnis 1 dalis, 6.721 straipsnio 2 dalis). Priešingas susiklosčiusios situacijos vertinimas neatitiktų civilinėje teisėje visuotinai pripažintų bendrųjų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų.

38Atkreiptinas dėmesys, jog ir pats atsakovas žinojo ir suprato, kad atsakomybė už paslaugų sutarties nevykdymą tenka ne ieškovei, o renginį organizavusiai byloje trečiuoju asmeniu įtrauktai uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centas“ – 2016 m. spalio 4 d. jis pateikė pareiškimą dėl pinigų grąžinimo būtent šiai bendrovei. Negavęs atsakymo 2016 m. spalio 22 d. atsakovas kreipėsi su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą nurodydamas, kad jam uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ negrąžina jam pinigų už dėl organizatoriaus kaltės neįvykusį festivalį (b.l. 82-83, CPK 197 straipsnis).

39Neįvykus festivaliui renginio organizatorė uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ ne kartą pasisakė viešojoje erdvėje, visuomet įvardindama save renginio organizatoriumi ir asmeniu, atsakingu už pinigų už bilietus grąžinimą.

40Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus darytina išvada, jog ieškovė nėra atsakinga už pinigų grąžinimą į trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ organizuotą renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ atsakovui.

41Atsižvelgiant į išdėstytą, teisiškai ydingas yra reikalavimo atsakovui kėlimas, nes atsakovą siejo sutartiniai teisiniai santykiai su renginio organizatoriumi, o ne su bilietų į renginį platintoju, kuris veikė kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose. Pripažinus, kad nėra ieškovės atsakomybės dėl pinigų grąžinimo atsakovui, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 10-90, pripažintinas negaliojančiu.

42Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178, 185 straipsnis, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnis).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

44Teikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 61 eurų dydžio žyminį mokestį. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklę iš atsakovo šios išlaidos turėtų būti priteisiamos ieškovės naudai. Tačiau CPK 93 straipsnio 4 dalyje yra numatyta galimybė teismui nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių taikymo atsižvelgiant į procesinį šalių elgesį ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

45Konstatuotina, jog atsakovo veiksmai jam reiškiant reikalavimą grąžinti pinigus į neįvykusį renginį nebuvo šio teisminio proceso atsiradimo pagrindu – atsakovas tik įstatymo sureguliuota tvarka gynė savo, kaip vartotojo pažeistas teises, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo neatitiktų visuotinai pripažintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, kuriais teismas, taikydamas civilinio proceso normas, privalo vadovautis (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

46Bylą inicijavo ieškovė, kurią Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įpareigojo grąžinti pinigus atsakovui už bilietus į neįvykusį renginį. Ieškovė nelaikė save tinkamu subjektu, kuriai ši prievolė, renginiui neįvykus, atsirado ir teismas nustatė, jog iš tiesų ieškovė nėra atsakinga už pinigų už bilietus grąžinimą. Tačiau įvertintina ir tai, jog nagrinėjamo ginčo atsiradimą iš dalies sąlygojo ir pačios ieškovės padarytas pažeidimas – nenurodymas biliete kas buvo festivalio „Karklė Live Music Beach -2016“ organizatorius. Pati ieškovė nereiškia reikalavimo patirtas išlaidas priteisti, todėl nurodytų motyvų pagrindu iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos nei ieškovei (žyminis mokestis, nei valstybei ( pašto išlaidos).

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

48patikslintą ieškinį tenkinti.

49Pripažinti, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Tiketa“ juridinio asmens kodas 300037717 nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį - festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ grąžinimą atsakovui R. A., asmens kodas ( - )

50Pripažint negaliojančiu 2017 m. sausio 19 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. 10-90.

51Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Jeselskytei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atstovei G.... 4. dalyvaujant išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių... 5. nedalyvaujant atsakovui R. A.,... 6. nedalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovė prašo išnagrinėti ginčą iš esmės pripažįstant, jog ieškovė... 10. Reikalavimą grindžia tuo, jog ieškovė 2017 m. sausio 24 d. gavo... 11. Remiantis 2008 m. rugsėjo 9 d. tarp ieškovės ir uždarosios akcinės... 12. Bilietų grąžinimo renginio organizatorius taip ir nepradėjo, tačiau jo... 13. Iš viso į renginį buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos surinkta 182 647... 14. 2016 m. lapkričio mėnesį ieškovė gavo Vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 15. Šiuo ieškiniu ieškovė nesiekia apskųsti 2017 m. sausio 19 d. tarnybos... 16. Įsigydamas bilietą į renginį vartotojas sudarė renginio organizavimo... 17. Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ji priėmė sprendimą atsakomybės... 18. Parduodama bilietą Tiketa neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo... 19. Apie tai, kad Tiketa veikia kaip renginio organizatoriaus tarpininkas... 20. Šiuo atveju paslaugai įvykdyti renginio organizatorius į pagalbą pasitelkė... 21. Nors atsakovas už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui... 22. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje... 23. Atsakovas pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog su ieškiniu dėl UAB... 24. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką... 25. Išvada teikianti institucija Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 26. Teismo posėdyje dalyvavusi išvadą teikiančios institucijos Valstybinės... 27. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“... 28. Ieškinys tenkintinas.... 29. Nustatyta, kad ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“... 30. Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti esminį dalyką – kas yra subjektas,... 31. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(1) straipsnį vartojimo... 32. Kiekvieno asmens apsisprendimą įsigyti bilietą į kultūros ar pramoginį... 33. Byloje neginčijama aplinkybė, jog festivalį, į kurį atsakovas įsigijo... 34. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017 m. sausio 19 d.... 35. Iš byloje pateiktų bilietų nustatyta, kad Tiketos platintuose bilietuose iš... 36. Kaip jau buvo minėta, atsakovas turėjo galimybę sužinoti kas yra renginio... 37. Manytina, kad tarp ieškovės veiksmų, nenurodant parduodamuose bilietuose,... 38. Atkreiptinas dėmesys, jog ir pats atsakovas žinojo ir suprato, kad... 39. Neįvykus festivaliui renginio organizatorė uždaroji akcinė bendrovė... 40. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus darytina... 41. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisiškai ydingas yra reikalavimo atsakovui... 42. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas kaip visiškai... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 44. Teikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 61 eurų dydžio žyminį mokestį.... 45. Konstatuotina, jog atsakovo veiksmai jam reiškiant reikalavimą grąžinti... 46. Bylą inicijavo ieškovė, kurią Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270... 48. patikslintą ieškinį tenkinti.... 49. Pripažinti, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Tiketa“ juridinio... 50. Pripažint negaliojančiu 2017 m. sausio 19 Valstybinės vartotojų teisių... 51. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...