Byla 2-44-805/2013
Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant ieškovui E. Š., jos atstovui - advokatui J. L., atsakovei I. Š., Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovei I. Š., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, L. Š., institucijoms, teikiančioms išvadas, Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (b.l.2-3) prašė pakeisti Prienų rajono apylinkės teismo 2009-12-02 nutartį dėl išlaikymo sūnui N. Š., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) priteisiant iš ieškovo E. Š., asmens kodas ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, priteistą sumą indeksuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę I. Š., asmens kodas ( - ). Priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su civilinės bylos vedimu, valstybės naudai.

3Ieškinyje nurodė, kad 2009-12-02 Prienų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.2-1194-805/2012, priėmė nutartį, kuria patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią iš E. Š., asmens kodas ( - ) priteisė po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2009-12-02 jo sūnaus N. Š., gimusio ( - ), naudai iki jo pilnametystės. Nuo teismo nutarties priėmimo dienos praėjo nemažas laiko tarpas, per kurį pasikeitė ieškovo materialinė ir šeimyninė padėtis. 2011-01-26 ieškovo šeimoje gimė sūnus O. Š., jo gaunamos pajamos sudarė 645 Lt per mėnesį, žmonos pajamų vidurkis apie 600 Lt, todėl negali teikti tokio dydžio išlaikymo N. Š.. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ieškovas mano, kad sūnaus išlaikymui galėtų teikti po 200 Lt per mėnesį.

4Atsakovė atsiliepimu (b.l.22-24) su pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pagrindas reikalauti keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo (motinos) turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai (CK 3.201 straipsnis). Nurodė, kad ir priteisiant išlaikymą sūnui ieškovas nedirbo, o šiuo metu dirba, todėl jo turtinė padėtis yra pagerėjusi. Atsakovė nuolatinio darbo neturi, verčiasi iš atsitiktinių darbų. Prie ieškinio nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų konstatuoti, kad iš esmės pasikeitė ieškovo turtinė padėtis blogąja prasme. Sprendžiant dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio pakeitimo turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat to paties straipsnio 3 dalyje nustatytu imperatyvu, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne - tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis leidžia jų sūnui N. kas mėnesį skirti po 300 Lt, nes vaiko tinkamam poreikių užtikrinimui kas mėnesį būtina skirti 600, o kartais ir daugiau, litų. Sūnus yra moksleivis, aktyviai dalyvauja krašto pažinimo būrelyje, lanko keramikos būrelį, už kurį nereikia mokėti, tačiau brangiai kainuoja medžiagos, reikalingos lipdymui, dažymui ir t.t. Be to, sūnui diagnozuota bloga laikysena, būtinas dėvėti diržas, avėti ortopedinę avalynę. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti pajamas, reikalingas vaikų išlaikymui. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, juolab, išlaikymo teikėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Atkreipė dėmesys į tai, kad jos ir ieškovo turtinė padėtis nėra lygi. Ieškovas turi nuolatinę darbo vietą, kas jam garantuoja stabilias pajamas, tuo tarpu atsakovė priversta pragyventi iš socialinės pašalpos, kuri yra 360 Lt per mėnesį. Be to, ji neturi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto, gyvenamąjį būstą nuomojasi. Atsakovas nuosavybės teise turi butą. Nors ieškovas turi kitą išlaikytinį, tačiau sūnų O. išlaiko kartu su savo žmona, o atsakovė jų sūnų N. išlaiko viena. Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį turi būti vertinamas tiek pagal objektyvius, tiek pagal subjektyvius veiksnius. Subjektyvūs veiksniai - tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs - amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu. Sprendžiant dėl priteisto išlaikymo sumažinimo, turi būti atsižvelgta į tai, kad ji negalinti susirasti darbo vietos ne dėl savo neigiamų asmeninių savybių, žalingų įpročių ar gyvenimo būdo, o dėl susidariusios sunkios ekonominės situacijos Lietuvoje.

5Trečiasis asmuo L. Š. atsiliepimo teismo nustatytais terminais nepateikė (b.l.52-53, 57), ji teismo posėdyje nedalyvauja. Byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

6Institucija, teikianti išvadą, Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, pateiktoje išvadoje nurodo, jog teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydžio sumažinimas vaikui yra nenaudingas, pažeistų vaiko interesus ir neužtikrintų vaiko poreikių tenkinimo (b.l.19).

7Institucija, teikianti išvadą, Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, išvadoje nurodė, kad pagrindas reikalauti keisti teismo nustatytą išlaikymo vaikui dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo ar motinos turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai. Nurodė, kad ieškovas yra darbingo amžiaus, sūnaus išlaikymui skiria sumažintą 300 Lt piniginę išmoką (b.l.35).

8Ieškovas paaiškino, kad 2009-08-28 susituokė su dabartine žmona L. Š., su kuria susilaukė dviejų vaikų. Jis prieš tai dirbo vairuotoju, tačiau, kadangi nemokėjo atlyginimo, išėjo iš darbo, darbo biržoje nesiregistravo. Butas, kurį turi nuosavybės teise Prienuose, yra prastos būklės, jam reikalingas remontas, likęs jo įsiskolinimas, jis kiekvienais metais moka po 300 Lt, kuriuos turi išmokėti per dešimties metų laikotarpį. Duomenų, kad namas, kuriame yra jam priklausantis butas, yra avarinės būklės pateikti neturi. Nurodė, kad jis pats nedėjo skelbimo dėl buto pardavimo, užsienyje jis nedirba, šį butą remontavo pats, jeigu jį parduotų galėtų padengti skolas. Jo dabartinė žmona yra motinystės atostogose. Kol buvo vienas vaikas sutiko su tokiu išlaikymo dydžiu, o pagausėjus šeimai, šiuo metu yra bedarbis, neišgali teikti tokio dydžio išlaikymo. Paaiškino, kad sveikatos problemų neturi, įgijęs vairuotojo specialybę, turi E kategoriją. Į darbą tolimųjų reisų vairuotojų jo dirbti nepriima, nes, bet kuris darbdavys, išsiaiškinęs, jog ieškovas turi skolų pas antstolį, laiko jį nepatikimu darbuotoju. Darbo birža pašalpos jam nemoka, nes neturi stažo nedarbo draudimo išmokai gauti. Paaiškino, jog iš dviejų darboviečių jį atleido dėl pravaikštų, nes, neturėdamas pinigų mikroautobusui, nenuvyko į darbą, ieškovo manymu, nemokiose darbovietėse. Parodė, jog uždarbiauja privačiai, daržą sukasdamas, malkas sunešdamas, remontavo savo butą Prienuose. Mano, kad šeimos planavimas yra ne tik jo, bet ir sutuoktinės reikalas, kurie už tai abu atsakingi. Jo sutuoktinė dirba, šiuo metu gauna motinystės išmokas, papildomą paramą maisto produktais iš savivaldybės.

9Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Tėvo pareiga išlaikyti vaikus, atkreipia dėmesį į tai, kad ji viena augina sūnų, o ieškovas turi sutuoktinę, todėl kitų vaikų išlaikymo našta tenka abiems tėvams, be to, nurodė, kad visų atsakovo vaikų amžius skirtingas, todėl jų poreikiai taip pat skirtingi. Mano, kad mokyklinio amžiaus, turinčiam sveikatos problemų vaikui, reikalingos didesnės lėšos nei mažiems vaikams. Paaiškino, kad N., jam būnant ieškovo bute retų susitikimų su tėvu metu, paaiškino, jog tėvas pats papasakojo, jog dirbo užsienyje, žadėjo sūnui nupirkti dviratį, nusivežti prie jūros bet pažadų neįvykdė. Atsakovė įsidarbino nuo 2012 m. rugsėjo mėn., iki tol ji studijavo teisę Kauno Kolegijoje, dėl ko negalėjo dirbti. Šiuo metu ji gauna minimalų atlyginimą, gyvena nuomojamame bute, už kurio išlaikymą žiemos metu paslaugos kainuoja virš 500 Lt, vaikas turi diagnozuotų ligų, sveikatos problemų. Nurodė, kad ji viena rūpinasi sūnumi, jo sveikata, suteikia jam gyvenamąjį būstą, užsiima jo ugdymu. N. lanko krašto pažinimo, keramikos būrelius, reikalingos piniginės lėšos priemonių įsigijimui, ortopedinei avalynei, kineziterapeuto paslaugoms, papildomoms mankštoms apmokėti. Atsakovė papildomai prisiduria pragyvenimui rašydama darbus studentams. N. reikalinga pastovi ortopedo pagalba, kadangi jo laikysena neteisinga, reikalingi masažai, kitos logopedo paslaugos, baseinas. Atsakovė išnaudojusi valstybės kompensuojamą pagalbą sūnaus sveikatos priežiūros srityje, todėl jai tenka vaiko sveikatos priežiūrai skirti asmenines lėšas, kurių nekompensuoja valstybė. Nuo 2012 m. birželio mėn. ieškovas išlaikymo N. visiškai neteikia, yra susidaręs jo įsiskolinimas. Į mokyklą pagal galimybes ji kasdien vaikui duoda 1-2 litus priešpiečiams, vykstant į ekskursijas taip pat reikia duoti pinigų. Nurodė, kad jai gyvenant kartu su ieškovu jis taip pat beveik dvejus metus niekur nedirbo, neparnešė į namus pajamų, todėl visa išlaikymo našta teko jai vienai. Mano, kad ieškovas yra konfliktiška asmenybė, dėl jo ūmaus charakterio bruožų jis niekur ilgai nepadirba.

10Vaiko teisų apsaugos institucijos atstovė A. K. teismo posėdyje su ieškiniu nesutinka, nes išlaikymo dydžio sumažinimas neatitiktų nepilnamečio vaiko interesų. Nurodė, kad tėvo pareiga užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Prašo ieškinį atmesti.

11Ieškinys atmestinas.

12Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai nepilnamečių vaikų poreikiams bei savo turtinei padėčiai, užtikrinti būtinas vaikams vystymosi sąlygas (CK 3.192 straipsnis). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo principas reiškia, jog vaikų išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso ne tik nuo vaikų poreikių, bet ir nuo tėvų turtinės padėties, o tai suponuoja, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, tačiau kiekvienu atveju turi būti paisoma CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsaugos garantijos, kurios esmė yra ta, kad išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, t.y. kad būtų patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Tai reiškia, jog tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Įgyvendindami šeimos teises ir vykdydami šeimos pareigas, asmenys privalo veikti sąžiningai (CK 3.5 straipsnio 2 dalis). Pagrindas reikalauti keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo (motinos) turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai (CK 3.201 straipsnis).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad N. Š., gimęs ( - ), yra ieškovo sūnus (b.l.6). 2009-12-02 Prienų rajono apylinkės teismas nutartimi patvirtino tarp šalių taikos sutartį, pagal kurią ieškovas ir atsakovė susitarė dėl išlaikymo sūnui N. Š., gimusiam ( - ), po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis iš atsakovo E. Š., asmens kodas ( - ) lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę I. Š., asmens kodas ( - ) (b.l.5). Be šalių sūnaus N. Š., gimusio ( - ), ieškovas yra O. Š., gimusio ( - ) (b.l.7, 92), ir E. Š., gimusios ( - ) (b.l.93), tėvas. Ieškovas pirmiau dirbo UAB „Autoverslo transportas“ (b.l.8). Ieškovo darbo laikotarpius nuo 2011-01-14 iki 2012-12-31 ir nuo 2012-02-01 iki 2013-02-01 atskirose įmonėse patvirtina VSDFV duomenys (b.l.69-73, 96-97). Ieškovas asmeninės nuosavybės teise turi dviejų kambarių butą ( - ), kurį įsigijo lengvatinėmis sąlygomis pagal privatizavimo programą iš Prienų rajono savivaldybės (b.l.13-14, 94-95). Atsakovės pateiktais duomenimis ieškovas viešoje internetinėje erdvėje pardavinėja jo nuosavybėje esantį butą ( - ) (b.l.111-113). Ieškovo vardu VĮ Regitra duomenimis įregistruotos dvi transporto priemonės (b.l.11). E. Š. užsiregistravo darbo biržoje tik 2013-02-26 (b.l.100). Antstolės A. K. pažyma patvirtina, kad išieškotojai I. Š. išlaikymo N. Š. skola iki 2013-02-01 yra 5314,50 Lt (b.l.102). Ieškovo sutuoktinei L. Š. VSDFV duomenimis jos darbovietėje suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki 2013-01-26, jai buvo paskirta ir mokama motinystės pašalpa (b.l.9-10, 64-65, 98-99). Laikotarpiu nuo 2012-03-01 iki 2012-09-01 atsakovei I. Š. buvo mokama socialinė pašalpa, skirta parama mokinio reikmėms įsigyti (b.l.27), nuo 2012-01-31 iki 2012-10-01 buvo registruota darbo biržoje (b.l.30), ji įsidarbino UAB „Mega expedition“, vidutinis darbo užmokestis per mėnesį atskaičius mokesčius yra 678 Lt į rankas (b.l.67-68,105). I. Š. turi nuosavybės teise įregistruotą vieną transporto priemonę (b.l.12, 104), ji savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l.106). Atsakovė su sūnumi gyvena išsinuomotame būste (b.l.29, 110). N. Š. 2008 - 2011 metais buvo teikiamos logopedo ir kineziterapeuto pasaugos darželyje „Pasaka“ (b.l.109). Šalių sūnus N. mokosi Prienų „Revuonos“ mokyklos 2a klasėje, mokykloje gauna nemokamą maitinimą (b.l.103). N. Š. nuo 2011-09-01 teikiama švietimo pagalba, jis du kartus per savaitę lanko logopedines pratybas, jo silpna foneminė klausa (b.l.107). Išraše iš medicininių dokumentų nurodyta, kad N. Š. netaisyklinga laikysena, plokščiapėdystė, jam reikalingi akiniai, speciali avalynė, reabilitacijos procedūros, masažai, jis serga alergine sloga, skirtas medikamentinis gydymas (b.l.107).

14Iš bylos duomenų darytina išvada, kad ieškovas pagal Prienų rajono apylinkės teismo 2011-01-31 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1194-805 nustatyta tvarka mokėti po 300 Lt sūnui išlaikyti iki pilnametystės įsipareigojimo nevykdo, ką pripažino ir jis pats, motyvuodamas nedarbo faktu, pagausėjusia šeima bei aplinkybe, jog bet koks darbdavys nepriima į darbą, sužinojęs, kad jis turi skolinių įsipareigojimų pas antstolius. Kaip paaiškino ieškovas teismo posėdžio metu, jis ilgai vienoje vietoje nepadirba dėl darbdavių nemokumo, nedarbo draudimo išmokos negauna, nes neturi tam pakankamo darbo stažo. Teismas vertina, kad po Prienų rajono apylinkės teismo taikos sutarties patvirtinimo šalių turtinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas šalims pasirašant taikos sutartį ir teikiant teismui ją tvirtinti jau buvo sudaręs santuoką su L. Š., su kuria bendro gyvenimo eigoje susilaukė dviejų vaikų. Ieškovas, ką patvirtina oficialūs rašytiniai bylos dokumentai, tik bylos nagrinėjimo pabaigoje, o būtent 2013-02-26, įsiregistravo darbo biržoje. Jo teiginius neva būsimi darbdaviai pagal turimą specialybę nepriima jo dirbti vairuotoju dėl skolinių įsipareigojimų antstoliui, vertinti kaip niekuo nepagrįsti, nes tokie ieškovo argumentai jokios reikšmės darbo santykiams neturi. Kaip matyti bylos duomenimis, ieškovas, prieš eilę metų gyvendamas kartu su atsakove, taip pat nedirbo, neužtikrino vaiko poreikių tenkinimo. Bylos nagrinėjimo eigoje jis pakeitė kelias darbovietes, motyvuodamas darbdavių nemokumu, tačiau rašytiniai bylos dokumentai liudija kitokias jo atleidimo iš darbo priežastis, būtent dėl darbuotojo kaltės, kas duoda pagrindo išvadai, kad ieškovas, būdamas trijų nepilnamečių vaikų tėvu ir turėdamas absoliučią pareigą išlaikyti vaikus iki šie sulauks pilnametystės, siekia išvengti išlaikymo pareigos ar ją minimalizuoti sau patogia padėtimi, motyvuodamas nedarbo faktu. Teismas mano, kad ieškovas, būdamas jauno ir darbingo amžiaus, neturintis sveikatos problemų, turi pareigą susirasti pagal specialybę tokį darbą, kuris leistų užtikrinti ne tik savo paties pragyvenimą, bet ir visų nepilnamečių vaikų išlaikymą. Taigi, kaip matyti bylos duomenimis, atsakovo turtinė padėtis iš esmės nekinta jau eilę metų dėl jo paties pasirinkto jam patogaus gyvenimo būdo. Darbo biržoje atsakovas anksčiau nesiregistravo, tokie jo veiksmai rodo, kad jis jau pakankamai ilgą laiko tarpą vengė aktyviai dalyvauti darbo paieškose, nedėjo pastangų įgyti kokią nors specialybę ar persikvalifikuoti, nesiėmė jokių priemonių, kad gautų jo amžių, sveikatos būklę, profesinį pasirengimą ir pan. atitinkančias pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas, dėl ko susidaręs išlaikymo įsiskolinimas. Ta aplinkybė, kad naujoje šeimoje susilaukė dviejų vaikų, teismo manymu, nėra pagrindas mažinti priteisto išlaikymo dydį, nes atsakovas, planuodamas šeimą, prisiima ir pareigą teikti išlaikymą visiems savo vaikams. Atsakovė, nors ir sunkiai versdamasi, mokėsi, įgijo specialybę, susirado darbą. Ji viena augina ir išlaiko šalių sūnų iš gaunamo minimalus darbo užmokesčio, užtikrina vaikui gyvenamąjį būstą nuomodamasi patalpas. N. yra mokyklinio amžiaus vaikas, medicininiais duomenimis jis turi sveikatos problemų, diagnozuotų ligų dar vaikui lankant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, jis lanko popamokinius užsiėmimus, kuriems taip pat reikalinga skirti papildomų lėšų, tuo tarpu pirmesnis išlaikymo dydis 300 Lt, kurį ieškovas prašo sumažinti iki 200 Lt dydžio, nesiekia netgi pusės minimalios algos dydžio pagal kurį orientuojamasi sprendžiant išlaikymo klausimą. Nustatant E. Š. turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Ieškovas, nors jo išlaikytinių skaičius tik didėjo, per visą šį laiką, t.y. ketverius metus, nesusirado pastovaus darbo, kuris atitiktų jo galimybes ir poreikius, nedėjo pastangų įgyti kokią nors specialybę ar bent aukštesnį išsilavinimą, taigi, nesiėmė jokių priemonių, kad gautų jo amžių, sveikatos būklę ir kitas galimybes atitinkančias pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Pažymėtina, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas negaunamomis gaunamomis ir/ar minimaliomis pajamomis. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog, ir būdamas visiškai sveiku bei darbingu, dėjo pastangas susirasti apmokamą darbą, atitinkantį jo poreikius, kad jis ėmėsi visų įmanomų priemonių savo materialinei padėčiai pagerinti. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas negali piktnaudžiauti savo finansine padėtimi, siekdamas išvengti išlaikymo pareigos nepilnamečiui vaikui vykdymo ir tokiu būdu reikalauti, kad teismas jo pareigą prisidėti prie vaiko išlaikymo sumažintų. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas, kaip ir anksčiau, turi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto, gyvena kartu su nauja šeima, jo kitų dviejų vaikų motina turi pastovią darbo vietą, augindama vaikus naudojasi motinystės išmokomis, gaunamomis iš VSDFV biudžeto. Ta aplinkybė neva ieškovo butas Prienuose, kuriame jis negyvena, yra avarinės būklės neįrodyta, nes tokių duomenų pateikta nebuvo, o kad jis įsigytas išsimokėjimo būdu iš viso už 8200 Lt (b.l.95), kurių 4100 Lt išmokėtina per pakankamai ilgą dešimties metų laikotarpį kas mėnesį mokant savivaldybei lengvatine tvarka minimalias išmokas, nesudaro pagrindo laikyti ieškovą turinčiu nepakeliamų kreditorinių įsipareigojimų. Jo nurodyta aplinkybė dėl pagausėjusios šeimos pati savaime negali reikšti, kad yra teisinis pagrindas perkelti šalių nepilnamečio sūnaus išlaikymo naštą didesne apimtimi atsakovei, vienai auginančiai amžiumi didesnį bei turintį ekstrordinariųjų poreikių sūnų. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jo sūnaus poreikiai galėtų būti patenkinti skiriant mažesnio dydžio išlaikymą ir nenurodė, kaip trūkstamas išlaikymui lėšas jo sūnus galėtų gauti kitu būdu. Ta aplinkybė, kad atsakovas, pasak jo, neturi iš ko duoti vaikui, taip pat neatleidžia jo, kaip tėvo, nuo absoliučios pareigos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės. Ši tėvų pareiga yra absoliuti, todėl šios turtinės asmeninės prievolės jie negali atsisakyti vykdyti ar perkelti vykdymą kitiems asmenims, taip pat vienam iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas. Išlaikyti savo nepilnametį vaiką iki pilnametystės yra abiejų tėvų pareiga. Įvertinus šias aplinkybes teismas laiko, kad šalių turtinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Atsakovė, proporcingai jos turtinei padėčiai, mokyklinio amžiaus sūnaus išlaikymui skiria didesnę, nei ieškovas, pinigų sumą, ji po teismo nutarties kuriuo šalių buvo susitarta dėl išlaikymo sūnui, priešingai ieškovui, stengėsi įgyti aukštesnįjį išsilavinimą, perspektyvią ir darbo rinkoje paklausią specialybę, susirado darbą. Be to, atsakovė, nepilnamečiui vaikui gyvenant kartu su ja, neišvengiamai prisiima ir didesnę dalį vaikui išlaikyti reikalingų išlaidų, ypač atsirandančių dėl vaiko ligų, parengimo mokslo metams, apmokant vaiko ugdymo užklasinėje srityje išlaidas. Iš to, kas aptarta aukščiau sprendžiama, kad atsakovės turtinė padėtis lyginant su buvusia teismo nutarties priėmimo metu ženkliai nepagerėjo, ji nėra pajėgi teikti didesnio dydžio išlaikymo vaikui, kompensuodama ieškovo prašomą sumažinti išlaikymo dydį. Teismų praktikoje yra pripažįstamas orientacinis minimalios mėnesinės algos, kuri iki 2012-12-31 buvo 800 Lt, o nuo 2013-01-01 - 1000 Lt dydžio išlaikymo kriterijus. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, Prienų rajono apylinkės teismo 2009-12-02 nutartimi priteistas 300 Lt išlaikymo dydis yra proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai, todėl ieškinys atmestinas.

15Pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-04-17 sprendimą Nr. TP-2-(2.2.)-12-T-l 111-1528 ieškovui buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l.4,91), kuri pratęsta iki 2014-02-28. Atsakovei 2012-09-04 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-12-T-2828-3495 suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l.26). Kadangi šalims - ieškovui ir atsakovei buvo teikiama valstybės garantuojam teisinė pagalba, todėl bylinėjimosi, tame skaičiuje ir pašto išlaidos, tenka valstybei (CPK 96 str. 4 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai