Byla AS-556-168-07
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. sausio 11 d. išsiuntė skundą teismui prašydamas pripažinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2006 m. spalio 13 d. atsakymą į pareiškėjo 2006 m. rugsėjo 26 d. prašymą prieštaraujančiu galiojantiems įstatymams ir įpareigoti šio teismo pirmininką veikti pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas nurodė, kad ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat sprendimų vykdymu. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi, t. y. kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu, skundą atsisakė priimti.

7III.

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pareiškėjo skundą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Vilniaus apygardos administracinio teismo atsisakymas priimti pareiškėjo skundą riboja jo, kaip Lietuvos piliečio, konstitucines teises apskųsti pareigūno sprendimą.

102. Teismas pirmininką nurodo kaip asmenį aukščiau įstatymo. Tai irgi prieštarauja Konstitucijos principams. Prieš įstatymą visi lygūs.

113. Teismo nutartyje neteisingai taikomas ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis. Pareiškėjas neskundžia pirmininko, kaip teisėjo, ar jo, kaip teisėjo, veiklos. Pirmininką skundžia kaip pareigūną vykdantį vidaus administravimą ir priėmusį administracinį sprendimą (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 3, 7,11 dalys). Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, pakeičiant atsisakymo priimti pareiškėjo skundą pagrindą (vietoje ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto nurodant ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą). ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti nagrinėti skundą (prašymą) jei skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2006 m. spalio 13 d. atsakymą Nr. 01-02-468 (b. l. 2) į pareiškėjo 2006 m. rugsėjo 26 d. prašymą prieštaraujančiu galiojantiems įstatymams ir įpareigoti šio teismo pirmininką veikti pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Pareiškėjas šį 2006 m. spalio 13 d. raštą įvardija administraciniu sprendimu (b. l. 1, 7). Iš šio rašto matyti, kad jame pateikta tam tikro pobūdžio informacija pareiškėjui dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą (b. l. 2). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2006 m. spalio 13 d. raštas Nr. 01-02-468 yra informacinio pobūdžio, kuris nelaikytinas ginčo dėl teisės viešojo administravimo srityje dalyku. Toks raštas nedaro poveikio pareiškėjo teisėms, laisvėms ar interesams, t. y. nesukelia teisinių pasekmių, todėl administraciniu teisės aktu skundžiamu teismui negali būti laikomas. Todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti minėtą raštą nenagrinėtinas teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą atmesti.

16Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai