Byla 2A-66/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Albinui Kanapkiui, adv. Pranui Makauskui, adv. Leonidui Zubanovui, atsakovų atstovams Arvydui Bielskiui, Marijui Jarockiui, viešajame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-490-159/2005 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonės ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Dormeka“, bendrai įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Vienituras“, Šilutės rajono savivaldybei dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės komunalininkas“ dėl įpareigojimo įtraukti viešo konkurso pasiūlymą į pasiūlymų preliminarią eilę.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonė kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė panaikinti Šilutės rajono savivaldybės komunalinių – buitinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymo paslaugų teikimo operatoriaus atrankos konkurso (toliau tekste - Konkursas) komisijos 2005 m. balandžio 18 d. nutarimą dalyje dėl BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymo įtraukimo į preliminarią Konkurso pasiūlymų eilę. Prašė panaikinti Konkurso komisijos 2005 m. balandžio 27 d. nutarimą pripažinti konkurso laimėtoju BĮ UAB“Vienituras“ ir UAB Dormeka“ pasiūlymų ir jų siūlomą 1 kubinio metro atliekų surinkimo ir sutvarkymo kainą – 15,02 Lt su PVM. Taip pat prašė pripažinti ieškovų pasiūlymą laimėjusiu Konkursą bei įpareigoti Šilutės rajono savivaldybę sudaryti su ieškovais paslaugų pirkimo sutartį ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šilutės rajono savivaldybė paskelbė Konkursą. Šio Konkurso komisijai ieškovai ir tretysis asmuo pateikė pasiūlymus, tačiau ieškovų pasiūlymas Konkurso komisijos 2004 m. liepos 16 d. nutarimu buvo atmestas ir preliminari pasiūlymų eilė buvo sudaryta tik iš ieškovo UAB „Šilutės komunalininkas“ pasiūlymo. Ieškovai užginčijo šį Konkurso komisijos sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. 2-186-524/2005, 2005 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino, panaikino Konkurso komisijos sprendimą išbraukti ieškovų UAB „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonės pasiūlymą iš Konkurso pasiūlymų eilės. Atsakovai BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ taip pat buvo pateikę pasiūlymus. Konkurso komisijos 2004 m. liepos 16 d. nutarimu buvo nutarta, remiantis Konkurso nuostatų 59.1 punktu, BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymus atmesti, dėl nepagrįstai mažos pasiūlymo kainos. Šį sprendimą atsakovai užginčijo teisme, tačiau vėliau atsiėmė ieškinį motyvuodami, jog neteisingai paskaičiavo ir pateikė nepagrįstai mažą kainą, todėl Konkurso komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas liko galioti. Tačiau, nepaisant to, Konkurso komisija 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu atmestus atsakovų pasiūlymus vėl įtraukė į pasiūlymų eilę ir 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu atsakovus BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pripažino Konkurso laimėtojais. Pastarieji Konkurso komisijos nutarimai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 33 straipsniui bei protingumo principui. Konkurso komisija neturėjo teisės (galiojant Konkurso komisijos 2004 m. liepos 16 d. nutarimui) į pasiūlymų eilę įtraukti bendrovių, kurių pasiūlymai buvo atmesti dėl pernelyg mažos kainos, o privalėjo tik vykdydama teismo sprendimą, įtraukti į eilę ieškovus. Todėl Konkurso komisijos 2005 m. balandžio 18 d. nutarimas dalyje dėl BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymo įtraukimo į preliminarią pasiūlymų eilę yra naikintinas, bei naikintinas Konkurso komisijos 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas pripažinti BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymą Konkurso laimėtoju. Ieškovų pasiūlymas Konkurso komisijos 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu yra įvertintas didesne balų suma, nei UAB „Šilutės komunalininkas“ pasiūlymas, todėl Konkurso laimėtoju pripažintini ieškovai ir pagal VPĮ 15 straipsnio 1 dalį su jais turi būti sudaryta pirkimo sutartis. Todėl Šilutės rajono savivaldybė įpareigotina sudaryti sutartis su ieškovais.

4Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, įsiteisėjus teismo sprendimui nutarė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisė iš atsakovų 19,25 Lt pašto išlaidų. Teismas sprendime nurodė, kad įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. sausio 10 d. sprendimu nustatyta, kad Konkurso komisija, priėmusi 2004 m. balandžio 16 d. nutarimus buvo neteisėtos sudėties. Faktą, kad komisija buvo neteisėtos sudėties teismas laikė prejudiciniu (CPK 182 str. 2 p.). Teismas visus 2004 m. liepos 16 d. neteisėtos Konkurso komisijos nutarimus laikė neteisėtais, todėl nutarimą atmesti atsakovų BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymą laikė negaliojančiu. Teismas nurodė, kad įstatymo nustatyta tvarka nebuvo nuginčyti Konkurso komisijos 2005 m. kovo 25 d. nutarimas tęsti Konkurso procedūras ir nutarimas kreiptis į Konkurso dalyvius dėl jų konkursinių pasiūlymų galiojimo pratęsimo iki 2005 m. balandžio 30 d. Konkurso dalyviai sutiko, kad būtų tęsiamos paslaugų pirkimo procedūros, todėl Konkurso komisija pagrįstai sudarė preliminarią Konkurso pasiūlymų įvertinimo eilę, į ją įtraukdama ir atsakovų pasiūlymą. VPĮ nedraudžia asmenims atsiėmusiems ieškinį toliau dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse. Dėl šių aplinkybių teismas atmetė ieškovų reikalavimus kaip nepagrįstus (CPK 178 str.).

5Ieškovai A. Knapkio įmonė ir UAB „Telšių keliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliantai nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas dėl šių argumentų:

  1. Nors 2004 m. liepos 16 d. nutarimus priėmė neteisėtos sudėties Konkurso komisija, tačiau dėl to nutarimas atmesti atsakovų pasiūlymą automatiškai netampa negaliojančiu. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. sausio 10 d. sprendime pripažino negaliojančiais ne visus Konkurso komisijos 2004 m. liepos 16 d. nutarimus, o tik du, todėl skundžiamo teismo sprendimo išvada, kad pripažinus komisiją negaliojančia, negalioja visi tos komisijos nutarimai, yra nepagrįstas. Pati Konkurso komisija taip pat 2004 m. liepos 16 d. nutarimo dėl atsakovų pasiūlymo nepripažino galiojančiu, todėl komisija negalėjo įtraukti atsakovų pasiūlymo į naują preliminarią pasiūlymų eilę. Konkurso komisijos 2004 m. liepos 16 d. nutarimas atmesti BĮ UAB „Vienituras“ ir UAB „Dormeka“ pasiūlymą įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytas, todėl yra galiojantis.
  2. Pagal VPĮ 13 straipsnio 1 dalį Konkurso komisija turi veikti pagal savo reglamentą, tačiau komisija tokio reglamento neturi, todėl neaišku ar komisija turi teisę nepanaikinusi savo ankstesnio nutarimo priimti naują nutarimą priešingą galiojančiam.

6Atsakovas Šilutės rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, nes teismas teisingai nurodė, kad neteisėtos sudėties Konkurso komisija negalėjo priimti teisėtų nutarimų. Todėl skundas nepagrįstas ir atmestinas.

7Atsakovas BĮ UAB „Vienituras“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, nes teismas teisingai nurodė, kad neteisėtos sudėties Konkurso komisija negalėjo priimti teisėtų nutarimų. Be to teisėtos sudėties Konkurso komisija turi teisę priimti nutarimus, tame tarpe ir keičiančius anksčiau priimtus.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Pirmosios instancijos teismas išaiškino visas reikšmingas bylai aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti dėl apeliaciniame skunde nurodytų motyvų nėra pagrindo.

11Apeliantai teisingai nurodo, kad 2004 m. liepos 16 d. nutarimus priėmė neteisėtos sudėties Konkurso komisija, tačiau dėl to nutarimas atmesti atsakovų pasiūlymą automatiškai netampa negaliojančiu. Kita vertus pripažinus, kad neteisėtos sudėties Komisijos dalis sprendimų yra neteisėti, o kita dalis neteisėtos sudėties Komisijos sprendimų yra teisėti, būtų pažeistas teisės principas, kad iš neteisės teisė neatsiranda. Todėl pati Komisija, nustačiusi klaidą, turi teisę ją ištaisyti panaikindama ar pakeisdama savo ankstesnį sprendimą.

12Iš Komisijos 2005 m. kovo 25 d. protokolo Nr. 3 (b.l. 27-28) matyti, kad komisijos posėdyje toliau buvo svarstomi atliekų surinkimo konkurso klausimai. Komisija nutarė tęsti paslaugų teikimo operatoriaus atrankos konkurso procedūras ir kreiptis į konkurso dalyvius, kad praneštų ar sutinka pratęsti konkursinių pasiūlymų galiojimo terminus.

13Iš tokių nutarimo formuluočių nėra visiškai aišku, nuo kurios konkurso stadijos Komisija nutarę tęsti konkurso procedūras. Iš pranešėjo Komisijos pirmininko V. K. kalbos teksto (b.l. 27) matyti, kad teismui pripažinus 2004 m. liepos 16 d. Komisijos priimtą nutarimą dalinai neteisėtu jis siūlė iš naujo vertinti konkurso dalyvių pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Iš pranešimų (b.l. 29-31) matyti, kad vykdant Komisijos nutarimą paklausimai dėl pasiūlymo galiojimo pratęsimo išsiųsti visiems konkurse dalyvavusiems asmenims.

14Tokia Komisijos nutarimo formuluotė bei tolesni faktiniai veiksmai rodo, kad Komisija, nors ir aiškiai to nesuformulavo savo nutarime, tačiau pripažino ir laikė negaliojančiu visą 2004 m. liepos 16 d. nutarimą ir atsižvelgdama į tai, toliau tęsė konkurso procedūras. Tokie Komisijos veiksmai teisėti, kadangi įstatymai nedraudžia pačiai komisijai panaikinti savo nutarimus. Pagal VPĮ 4 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Visi konkurso dalyviai lygiomis teisėmis galėjo dalyvauti konkurse, todėl Komisijos veiksmai nepažeidė konkurso dalyvių teisių ir jų nediskriminavo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pats ieškovas nenurodo jokių kitų konkurso reikalavimų pažeidimo motyvų.

15Pagal VPĮ 4 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Fakto, kad konkurso metu buvo pasirinkta įmonė, galinti pigiausiai suteikti paslaugas, byloje niekas neginčija. Pats ieškovas neteigia, kad jis galėtų suteikti kokybiškesnes ar pigesnes paslaugas. Tai rodo, kad Konkurso metu buvo pasiekti VPĮ jam kelti tikslai.

16Ieškovo reikalavimas nustatyti konkurso nugalėtoją vadovaujantis vien tik Komisijos, kurios sudėtis įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta neteisėta, nutarimu, prieštarauja teisingumo ir protingumo principams (CK 1.5 str.) bei pažeidžia principą draudžiantį iš neteisės atsirasti teisei.

17Vertindama aukščiau nurodytas aplinkybes kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį įstatymo reikalavimų nepažeidė.

18Atmetus apeliacinį skundą iš apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonės priteistina 27 Lt pašto išlaidų valstybei (b.l 137; CPK 92 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonės po 13,50 (trylika Lt 50 ct) pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovai UAB „Telšių keliai“ ir A. Knapkio įmonė kreipėsi su... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 5. Ieškovai A. Knapkio įmonė ir UAB „Telšių keliai“ apeliaciniu skundu... 6. Atsakovas Šilutės rajono savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 7. Atsakovas BĮ UAB „Vienituras“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Pirmosios instancijos teismas išaiškino visas reikšmingas bylai aplinkybes,... 11. Apeliantai teisingai nurodo, kad 2004 m. liepos 16 d. nutarimus priėmė... 12. Iš Komisijos 2005 m. kovo 25 d. protokolo Nr. 3 (b.l. 27-28) matyti, kad... 13. Iš tokių nutarimo formuluočių nėra visiškai aišku, nuo kurios konkurso... 14. Tokia Komisijos nutarimo formuluotė bei tolesni faktiniai veiksmai rodo, kad... 15. Pagal VPĮ 4 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas sudaryti pirkimo... 16. Ieškovo reikalavimas nustatyti konkurso nugalėtoją vadovaujantis vien tik... 17. Vertindama aukščiau nurodytas aplinkybes kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. Atmetus apeliacinį skundą iš apeliantų uždarosios akcinės bendrovės... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. sausio 10 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Telšių keliai“...