Byla I-878-815/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Santai Buivydaitei, dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ atstovei – advokato padėjėjai Rūtai Didikei, atsakovės – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovėms – šios institucijos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjai Eglei Bakštytei bei Teisėkūros ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Ramintai Motuzaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ skundą atsakovei – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Baltijos reklamos projektai“ (toliau – ir pareiškėja, bendrovė, įmonė) su skundu (b. l. 2-6) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir atsakovė, Tarnyba) 2009 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. 12NKV-35 byloje dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo (toliau – ir Nutarimas). Skundas grindžiamas tokiais argumentais.

52. Nutarimu pareiškėjai buvo paskirta 3 000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą. Mano, kad Tarnyba netinkamai išaiškino ir taikė teisės normas bei nepagrįstai nustatė teisės pažeidimo buvimo faktą, todėl priėmė Nutarimą, kuris yra neteisėtas ir nepagrįstas. Be kita ko, Nutarimu paskirta bauda yra nepagrįsta, šalyje susiklosčius sunkiai ekonominei situacijai, 3 000 Lt suma yra pakankamai didelė bendrovei, kuri šiuo metu negauna pajamų iš tiesioginės renginių organizavimo veiklos, tačiau privalo išlaikyti darbuotojus, t. y. mokėti atlyginimą darbuotojams bei mokesčius valstybei.

63. Tvirtino, kad 2009 m. lapkričio 26 d. Tarnyboje buvo nagrinėjama byla dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Įstatymo pažeidimo, kurios metu buvo nagrinėjami bendrovės veiksmai, platinant bilietus į įmonės organizuojamą atlikėjo Eros Ramazzotti (toliau – ir atlikėjas) koncertą. Nutarime nurodyta, kad Tarnyba tyrimą pradėjo tuomet, kai pastebėjo, jog 2009 m. rugpjūčio 11 bei 12 dienomis UAB „Tiketa“ (toliau – ir bilietų platintojas) interneto tinklapyje www.tiketa.lt buvo siūloma įsigyti bilietus į atlikėjo koncertą, turėjusį įvykti 2009 m. lapkričio 7 d., nors oficialiame atlikėjo interneto tinklapyje www.ramazzotti.com bei Lietuvos informaciniuose interneto tinklapiuose nurodyta, kad 2009 m. lapkričio 7 d. atlikėjas koncertuos Zagrebo mieste.

74. Bendrovė 2009 m. rugpjūčio 13 d. atsakyme į 2009 m. rugpjūčio 12 d. Tarnybos pranešimą Nr. 4-4930 dėl galimai nesąžiningos komercinės veiklos, nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 6 d. pareiškėja elektroniniu paštu gavo atlikėjo agento pranešimą apie tai, kad jo koncertinis turas, t. y. pasirodymai ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų šalių, yra nukeliami dėl techninių bei logistikos problemų, su kuriomis susidūrė atlikėjo komanda. Kitos dienos rytą bendrovė ne tik išplatino pranešimus per spaudą, skirtus vartotojams, apie koncerto datos nukėlimą, bet kartu ir informavo telefonu bilietų platintoją apie koncerto datos pasikeitimą. Pažymėjo, kad bilietų platintojas atsisakė informaciją iš karto pakeisti, pareikalavo 80 000 Lt tam, kad būtų užtikrintas bilietų surinkimas ir pinigų už juos vartotojams grąžinimas. Taigi, kadangi bilietų platintojui paprašius pakankamai didelės pinigų sumos avansu, kurią per dieną surinkti sudėtinga, todėl derybos dėl avansinio mokėjimo užtruko 3 darbo dienas ir informaciją bilietų platintojas savo tinklapyje atnaujino 2009 m. rugpjūčio 12 d.

85. Teigė, kad Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, jog komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipia į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Nesąžininga komercinė veikla dažniausiai pasireiškia kaip klaidinanti arba agresyvi. Klaidinantys veiksmai yra apibrėžti Įstatymo 5 straipsnyje. Klaidinantys veiksmai yra apgaulingos informacijos arba informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių 1 dalyje išvardintų elementų apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas, kai dėl to vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti sprendimą dėl sandorio; klaidinančiais veiksmais taip pat laikoma komercinė veikla, kuri skatina arba gali paskatinti vidutinį vartotoją priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.

96. Nutarime konstatuota, kad remiantis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bendrovė pateikė apgaulingą informaciją dėl pagrindinių produkto savybių, pavyzdžiui, prieinamumo, naudingumo, pavojingumo, atlikimo, sudėties, priedų, pagalbos ir skundų nagrinėjimo vartotojui įsigijus produktą, pagaminimo ar pateikimo metodo ir datos, pristatymo, atitikties paskirties, vartojimo (naudojimo) sąlygų, kiekio, techninių reikalavimų, geografinės arba komercinės kilmės, rezultatų, kurių galima tikėtis jį vartojant (naudojant), arba produkto bandymų ar patikrų rezultatų.

107. Pabrėžė, kad skiriant ekonomines sankcijas, būtina pateikti įrodymus, kad buvo atlikti vieni ar kiti veiksmai, lėmę pažeidimą (2009 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis). Nutarime atsakovė pripažindama, kad pareiškėja padarė Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą, jos veiksmuose privalėjo įrodyti minėtoje teisės normoje įtvirtintą pažeidimo sudėtį, t. y. kad pareiškėja atliko klaidinančius veiksmus, kurie pasireiškė pagrindinių produkto savybių, ginčo atveju koncerto datos, pateikimu vartotojams, kai tai apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, ir kai dėl to vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Teisės normos prasme, klaidinanti veikla yra pripažįstama tokia veikla, kuri turi šiuos požymius – joje yra apgaulingos informacijos, ir dėl to ji yra neteisinga (ginčo atveju, kad pareiškėja pateikė neteisingą informaciją apie atlikėjo koncerto datą) ir kuri skatina arba gali skatinti vartotoją priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs, t. y. kad pareiškėjos veiksmai pateikiant neteisingą informaciją apie organizuojamo koncerto datą paskatino arba galėjo paskatinti vartotojus priimti tokį sprendimą, kurio kitomis aplinkybėmis jie nebūtų priėmę.

118. Nutarime Tarnyba pažymėjo, kad per laikotarpį, kai bendrovei ir bilietų platintojui tapo žinoma, jog atlikėjo koncertas viešai skelbiamą dieną neįvyks, bilietus į atlikėjo koncertą oficialiai skelbiamai 2009 m. lapkričio 7 d. įsigijo 23 vartotojai, kurie, žinodami apie rengimo datos nukėlimą, šių bilietų galimai nebūtu pirkę. Atkreipė dėmesį, kad vartotojai minėtu laikotarpiu įsigydami bilietus į atlikėjo koncertą, buvo informuoti apie koncerto datos pasikeitimą: sužinojusi apie koncerto datos nukėlimą, pareiškėja, kaip minėta, iš karto, t. y 2009 m. rugpjūčio 7 d. atskleidė šią informaciją savo administruojamoje internetinėje svetainėje www.makroconcert.com, taip pat tokiuose populiariausiuose ir vartotojų dažniausiai lankomuose internetiniuose portaluose: www.delfi.lt, www.15min.lt, www.lrytas.lt, www.alfa.lt, www.balsas.lt, www.kaunodiena.lt, www.zmones24.lt, www.vilniaus.diena.lt ir www.siemens-arena.com, be to, vartotojai ne kartą buvo informuoti apie atlikėjo koncerto datos pasikeitimą ir respublikiniuose laikraščiuose: Respublika, Laisvalaikis, Lietuvos rytas, Balsas.lt. Taigi, laiko, kad tokiais veiksmais įmonė iš karto pašalino bet kokią galimybę klaidinti vartotojus, jų nesuklaidino ir neiškreipė vartotojų ekonominio elgesio. Pareiškėja niekada neslėpė ir nesiekė nuslėpti informacijos apie koncerto datos nukėlimą, priešingai, plačiu mastu iš karto išplatino pranešimus didelei vartotojų auditorijai per populiariausius internetinius portalus ir respublikinius dienraščius. Todėl tokie bendrovės veiksmai negali būti vertinami kaip siekimas klaidinti vartotojus, nes pareiškėja nė dienos nenuslėpė nuo vartotojų informacijos apie atlikėjo datos pasikeitimą. Bendrovės veiksmais vartotojams buvo pateikta teisinga informacija. Atlikėjui nukėlus koncerto datą, viešai paskelbė, kad vartotojai neprivalės specialiai keisti jau įsigytų bilietų, galios visi anksčiau į pasirodymą įsigyti bilietai. Pareiškėja ir bilietų platintojas suderino bilietų grąžinimo tvarką tiems vartotojams, kurie dėl koncerto datos pasikeitimo norėtų grąžinti bilietus bei susigrąžinti už juos sumokėtus pinigus.

129. Be kita ko, nurodė, kad Tarnybos nurodytu vartotojų klaidinimo laikotarpiu buvo parduoti 23 bilietai, iš kurių tik 4 bilietai buvo grąžinti. Tai, kad bendrovė nedelsiant plačiu mastu informavo vartotojus apie koncerto datos pasikeitimą bei užtikrino, jog galios tie patys bilietai arba juos bus galima grąžinti bei susigrąžinti už juos sumokėtus pinigus, eliminavo bet kokią galimybę suklaidinti vartotojus ir tuo paskatinti juos įsigyti bilietus, manant, kad koncertas įvyks atšauktą datą.

1310. Nustatant, ar konkreti komercinė veikla yra nesąžininga, ji turi būti vertinama vidutinio vartotojo atžvilgiu. Įstatymo 2 straipsnio 13 punkte yra pateikta vidutinio vartotojo sąvoka, tačiau nustatant, ar tam tikras vartotojas yra laikomas vidutiniu vartotoju, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinama, ar jis buvo pakankamai informuotas, protingai atidus bei apdairus. Bendrovės nuomone, ankščiau minėti pareiškėjos veiksmai – platus vartotojų informavimas per masinio informavimo priemones, apie koncerto datos pasikeitimą, užtikrinimą, jog galios tie patys bilietai bei kad yra sudaryta galimybė grąžinti bilietus, įskaitant ir tuos vartotojus, kurie įsigijo bilietus Tarnybos nurodytu pažeidimo laikotarpiu, pašalino bet kokią galimybę vartotojams suklysti įsigyjant bilietus į atlikėjo koncertą nuo 2009 m. lapkričio 7 iki 12 dienos. Pakankamai informuota protingai atidų bei apdairų vartotoją informacija apie koncerto datos pasikeitimą pasiekė, nes įmonė ėmėsi visų įmanomų priemonių pateikti vartotojams teisingą informaciją. Tokie veiksmai pašalino tikimybę suklaidinti vartotojus, todėl laiko, kad pareiškėjos veiksmuose nebuvo Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo.

1411. Nepaisant to, kad bilietų platintojo interneto tinklapyje penkias kalendorines dienas buvo nepakeista informacija apie koncerto datos nukėlimą, teisinga informacija apie koncerto datą vartotojus pasiekė kitomis priemonėmis, t. y. per masinius pranešimus spaudai tiek interneto erdvėje, tiek respublikiniuose dienraščiuose. Todėl visiškai nepagrįstai Nutarime nurodyta, kad bendrovė neįrodė, jog informacija visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbiama išskirtinai bendrovės iniciatyva. Pabrėžė ir tai, kad informacija apie datos pasikeitimą 2009 m. lapkričio 6 d. buvo žinoma tik pareiškėjai, todėl jau kitą dieną pranešimus spaudai galėjo išplatinti tik bendrovė savo iniciatyva. Jokie tretieji asmenys negalėjo atlikti tokių veiksmų įmonės vardu. Pareiškėja laikėsi Įstatymo 3 straipsnyje nurodyto profesinio atidumo reikalavimų, dėjo maksimalias pastangas informaciją paskleisti greičiausiu būdu. Pareiškėjos veiksmai atitinka sąžiningos praktikos principus, nes ji dėjo maksimalias pastangas informuoti vartotojus nedelsiant, teisinga informacija vartotojus pasiekė per įmanomai trumpiausią laiką, t. y. jau kitą dieną po to, kai apie koncerto datos pakeitimą iš atlikėjo sužinojo. Nesiekė nuslėpti ir nenuslėpti informacijos nuo vartotojų apie koncerto datos pasikeitimą, todėl pareiškėjos veiksmuose nebuvo jokios galimybės juos suklaidinti. Teisinga ir tiksli informacija buvo ne kartą pateikta populiariausiuose internetiniuose tinklapiuose bei didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose. Todėl Tarnyba nepagrįstai nustatė, kad įmonės veiksmai galėjo iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.

1512. Įstatymas iš esmės įtvirtina veiklos subjektams informacijos atskleidimo pareigą. Tokią pareigą pareiškėja įvykdė tinkamai. Informacijos atskleidimas vartotojams per visuomenės informavimo priemones yra tinkamas Įstatymo prasme, nes tai greičiausias būdas paskleisti informaciją didžiausiu mastu. Kito būdo šioje situacijoje informuoti vartotojus nėra, nes bendrovė neturi jokių galimybių kiekvieną bilietą įsigijusį asmenį asmeniškai informuoti apie koncerto datos pasikeitimą, nes įsigyjant bilietus nėra gaunami jokie vartotojų asmens duomenys. Bendrovė apie koncerto datos pasikeitimą vartotojus informavo nedelsiant per daugelį populiariausių Lietuvoje internetinių portalų bei šalyje leidžiamų laikraščių.

1613. Vidutinį vartotoją, kuris yra gerai informuotas, protingai atidūs ir apdairus, ši informacija, kuri buvo išplatinta plačiu mastu, pasiekė nedelsiant. Tokią išvadą daro vadovaudamasi Statistikos departamento paskelbta statistika apie asmenis, kurie naudojasi internetu. Platus interneto naudojimas šalyje parodo, kad vidutinis vartotojas, kuris yra gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus, informaciją apie pasikeitusią koncerto datą žinojo. Patalpindama pranešimus kuo didesniame internetinių tinklapių rate, bendrovė dėjo maksimalias pastangas per įmanomai trumpiausią laiką vartotojus greičiausiai informaciją pasiekiančiu būdu informuoti apie atlikėjo pasirodymo datos nukėlimą. Ginčo atveju, tai, kad vartotojai nedelsiant su tokia informacija buvo supažindini, pašalina tikimybę, jog vartotojai buvo paskatinti priimti sprendimą dėl sandorio, t. y. įsigyti bilietus į atlikėjo koncertą, kurio jie kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę. Nuo koncerto datos nukėlimo dienos iki tos dienos, kurią turėjo įvykti koncertas ir į kurią datą jis nukeltas, yra pakankamai didelis laiko tarpas, t. y. keturi-šeši mėnesiai. Todėl vartotojams datos nukėlimas nesukėlė didelių staigių ir esminių planų pakeitimų, nes pusė metų yra pakankamas laiko tarpas, per kurį vartotojai gali apsispręsti, ar jiems tinka pasikeitusi koncerto diena. Jeigu vartotojams netiko nukelta pasirodymo data, jiems visą laiką buvo sudarytos sąlygos susigrąžinti pinigus už įsigytus bilietus. Taigi, vartotojų interesai dėl Nutarime nurodytų pareiškėjos veiksmų nebuvo pažeisti. Tai patvirtina faktas, jog nė vienas vartotojas nesikreipė nei į bendrovę su pretenzija dėl bilietų, įsigytų į atlikėjo koncertą, nei į atsakovę, kaip instituciją, ginančią vartotojų interesus. Pareiškėjos veiksmai nei galėjo suklaidinti, nei suklaidino vartotojus ar iškreipė jų ekonominį elgesį, jos veiksmuose nėra Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo.

17II

181. Atsakovė – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į skundą (b. l. 39-43) su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

192. Tarnyba Nutarimą priėmė išsamiai įvertinusi visas bylos aplinkybes, bylos šalių pateiktus žodinius paaiškinimus, teisės aktuose numatytus reikalavimus bei teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus.

203. Atsakovė Nutarime konstatavo, kad pareiškėja, nuo 2009 m. rugpjūčio 6 d. žinodama, jog jos organizuojamas atlikėjo Eros Ramazzotti koncertas Lietuvoje 2009 m. lapkričio 7 d. neįvyks, bilietų platintojo interneto tinklalapyje, kuriame siūloma įsigyti bilietus į šį ir kitus renginius, iki rugpjūčio 12 d. skelbė neteisingą koncerto datą. Taigi, teikė vartotojams apgaulingą informaciją dėl esminės produkto savybės – koncerto datos.

214. Tvirtino, kad skunde išdėstyta bendrovės Įstatymo nuostatų interpretacija nėra pagrįsta. Taryba Nutarime konstatuodama, kad pareiškėja pažeidė įstatymą, vertino bendrą bilietų platintojo interneto tinklalapyje apie pareiškėjos organizuojamą koncertą skleidžiamos informacijos poveikį vartotojams, neteigdama, jog neteisingos datos (t. y. 2009 m. lapkričio 7 d.) nurodymas vartotojus įsigyti bilietus skatino labiau nei naujosios (teisingos) datos nurodymas. Atsakovė, analizuodama bendrovės veiklos įtaką vartotojams, vertino visą UAB „Tiketa“ interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją apie atlikėjo Eros Ramazzotti koncertą kaip kompleksą – pilną ir išsamią vartotojams teikiamą informaciją, skatinančią juos įsigyti bilietus į platinamą renginį.

225. Atkreipė dėmesį, kad Įstatymo 12 straipsnyje yra nustatyta, kad komercines veiklos subjektai, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, komercinės veiklos subjekto veiksmai, pažeidžiantys Įstatymo nuostatų reikalavimus, laikomi komercinės veiklos subjekto kalta veika, kuri gali reikštis ne tik tyčios forma. Pagal minėtą įstatymą, komercinės veiklos subjektas už pažeidimus neatsakytų tik tokiu atveju, jeigu įrodytų, kad jo veika nebuvo pažeisti Įstatymo reikalavimai, o pažeidimai atsirado dėl kitų subjektų kaltės. Tarnybos komisijos konstatuoti Įstatymo pažeidimai atsirado dėl neteisingos informacijos skelbimo apie pareiškėjos organizuojamą koncertą (šio koncerto datą). Todėl atsakovė, priimdama Nutarimą, neturėjo pareigos įrodyti pareiškėjos kaltės formos (tyčios), kaip siekio specialiai klaidinti vartotojus. Pažeidimas konstatuotas nustačius, kad bilietų platintojas interneto tinklalapyje, kuriame oficialiai galima įsigyti bilietus į atlikėjo Eros Ramazzotti koncertą, 2009 m. rugpjūčio 7-12 dienomis buvo skleidžiama informacija apie koncerto datą, neatitinkanti tikrovės, dėl to vartotojai galėjo priimti arba priėmė sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis galbūt nebūtų priėmę.

236. Pažymėjo, kad nei nacionaliniai, nei tarptautiniai teisės aktai nenustato vartotojams pareigos tikrinti skelbiamos informacijos teisingumą papildomuose šaltiniuose. Vartotojai susipažinę su interneto tinklalapyje UAB „Tiketa“ skelbiama informacija apie atlikėjo koncertą, galėjo preziumuoti ir preziumavo, jog ši informacija yra tiksli ir teisingiausia. Atsižvelgiant į tai, kad per bilietų platintojo sistemą bilietus galima įsigyti iš karto ir tiesiogiai, mano, kad šiame puslapyje turėtų būti skelbiama oficiali, teisingiausia, aktualiausia ir naujausia su kiekvienu konkrečiu renginiu susijusi informacija.

247. Įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtinta „vidutinio vartotojo“ sąvoka, pagal kurią vidutinis vartotojas yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius. 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB Dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – ir Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva), kurią perkelia minėtas įstatymas, preambulės 18 punkte nurodyta, kad vidutinio vartotojo nustatymas nėra statistinis tyrimas, būdinga vidutinio vartotojo reakcija turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju.

258. Tarnyba, išanalizavusi bendrovės veiklą, ginčo atveju, padarė išvadą, jog, atsižvelgiant į UAB „Tiketa“ internetinio tinklalapio specifiką, vartotojai neturėjo pareigos tikrinti jame skelbiamos informacijos teisingumo kitais būdais. Atidžiu, apdairiu bei pakankamai informuotu vartotoju neturėtų būti laikomas asmuo, surinkęs informaciją apie renginį iš visų įmanomų visuomenės informavimo priemonių. Vidutiniu vartotoju atsakovė, ginčo atveju, laikė asmenį, atidžiai išanalizavusį oficialią informaciją apie renginį, skelbiamą bilietų platintojo interneto tinklalapyje. Toks vartotojas galėjo preziumuoti ir preziumavo, kad informacija UAB „Tiketa“ interneto tinklalapyje yra naujausia ir teisingiausia. Nežinodamas, kad koncerto data gali būti pasikeitusi, toks vartotojas neprivalėjo ir net negalėjo žinoti, jog informacijos apie tai privalo ieškoti ir kitais būdais.

269. Be kita ko, nurodė, kad yra diskutuotina, ar pareiškėjos pasirinktu būdu informacijos paskelbimas gali būti laikomas oficialiu pranešimu bilietus jau įsigijusiems, planuojantiems įsigyti ar spontaniškai tai nuspręsiantiems vartotojams. Informacija visuomenės informavimo priemonėse pateikiama ne oficialaus pranešimo ar užsakomojo skelbimo forma, o kaip vienas iš daugelio konkrečios rubrikos straipsnių, kurį pastebėti gali tik šią rubriką ar jos straipsnių antraščių sąrašą atidžiai ir specialiai analizuojantis skaitytojas. Be to, atsižvelgiant į internetinių žinių portalų specifiką, paskelbus naujesnius straipsnius anksčiau paskelbtieji straipsniai perkeliami į straipsnių antraščių sąrašą, o dar vėliau – į archyvą. Todėl tokia informacija vartotojams lengvai pastebima galėjo būti tik itin ribotą laiko tarpą.

2710. Mano, kad vartotojai neprivalėjo tikrinti UAB „Tiketa“ skelbiamos informacijos teisingumo kitais būdais. Tačiau net ir siekiantiems tokią informaciją patikrinti vartotojams, pareiškėjos pasirinktas informacijos apie koncerto datos nukėlimą paskelbimo būdas galėjo būti nepastebimas, todėl netinkamas.

2811. Pabrėžė, kad Įstatyme ir Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje, nesąžiningos komercinės veiklos ir klaidinančios komercinės veiklos sąvokos formuluojamos taip, kad tokia veikla apima ne tik jau konkrečiai įvykusį vartotojo suklaidinimo ar kitokio jo ekonominio elgesio iškreipimo faktą, bet ir tokio suklaidinimo galimybę, t. y. užtenka nustatyti potencialią suklaidinimo galimybę, o ne klaidinimo procesą. Įstatyme, kaip ir Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje, nustatyta, kad nesąžininga yra tokia komercinė veikla, kuri iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį (3 straipsnis), o klaidinanti komercine veikla yra veikla, kuri apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją (5 straipsnis) ar vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas (6 straipsnis). Taigi, remiantis šiomis teisės aktų nuostatomis, Tarnyba neprivalėjo remtis konkrečiais nukentėjusiųjų vartotojų skundais.

2912. Pareiškėjos atsakovei pateiktais duomenimis, 2009 m. rugpjūčio 7-12 dienomis, kol UAB „Tiketa“ interneto tinklalapyje dar buvo skleidžiama neteisinga informacija apie koncerto datą, bilietus į renginį įsigijo 23 vartotojai. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad minėtu laikotarpiu buvo vykdoma nenutrūkstama prekyba bilietais į renginį, apie kurį oficialaus bilietų platintojo interneto tinklalapyje skelbiama informacija buvo neteisinga. Ši informacija neabejotinai galėjo paskatinti arba paskatino vartotojus priimti sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis, t. y. žinodami, kad koncerto data pasikeitė, jie galbūt nebūtų priėmę.

3013. Tvirtino, kad konkreti renginio data vartotojams, siekiantiems įsigyti bilietą į renginį, yra esminė. Tam tikrais atvejais vartotojams, planuojantiems savo laiką, ši informacija jų apsisprendimui gali turėti ne mažiau įtakos, nei informacija apie renginyje dalyvaujančius atlikėjus ar renginio vietą. Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teisės aktuose nustatoma, kad vykdant komercinę veiklą kitą informaciją pateikti privaloma, ta informacija laikoma esmine. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 nutarimu Nr. 623, 6.4 punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui, be kita ko, būtų suteikta informacija apie paslaugos teikimo datą. laiką, vietą, trukmę (jeigu yra). Šių taisyklių 11.4 punkte reglamentuojama, kad biliete į renginį turi būti nurodyta paslaugų teikimo data, pradžios laikas, trukmė (jeigu yra), tokiu būdu informacija apie renginio datą laikytina esmine vartotojams priimant sprendimą dėl sandorio. Pareiškėja, nuo 2009 m. rugpjūčio 6 d. žinodama, kad jos organizuojamas koncertas Lietuvoje 2009 m. lapkričio 7 d. neįvyks, UAB „Tiketa“ interneto tinklalapyje iki 2009 m. rugpjūčio 12 d. skelbė šią neteisingą koncerto datą, taigi, teikė vartotojams apgaulingą informaciją dėl esminės produkto savybės – koncerto datos. Dėl šios priežasties vartotojai buvo skatinami arba galėjo būti skatinami priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jie galbūt nebūtų priėmę. Bendrovė pažeidė Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą draudimą.

31III

321. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ atstovė – advokato padėjėja Rūta Didikė (atstovavimo sutartis, b. l. 98) patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai.

332. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovės – šios institucijos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Eglė Bakštytė bei Teisėkūros ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Motuzaitė (įgaliojimas, b. l. 99) patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

34Teismas

konstatuoja:

351. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta, kad Tarnyba 2009 m. lapkričio 26 d. priėmė nutarimą Nr. 12NKV-35 byloje dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo (b. l. 7-14, 86-89), kuriame pateikta tokia motyvacija:

36„Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercines veiklos vartotojams draudimo įstatymas nustato nesąžiningos komercinės veiklos draudimą. Minėto Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Nesąžininga komercinė veikla dažniausiai pasireiškia kaip klaidinanti arba agresyvi.

37Minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog klaidinančiais veiksmais laikomas apgaulingos informacijos arba informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų (šiuo atveju pagrindinių produkto savybių) apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas, kai dėl to vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.

38Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme bei 2005 m. gegužes 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva), kurią šis įstatymas perkelia, nesąžiningos komercinės veiklos ir klaidinančios komercinės veiklos sąvokos formuluojamos taip, kad tokia veikla apima ne tik jau konkrečiai įvykusį vartotojo suklaidinimo ar kitokio jo ekonominio elgesio iškreipimo faktą, bet ir tokio suklaidinimo galimybę. Taigi sprendžiant, ar buvo padarytas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimas, Komisijai, remiantis teisingumo, išsamumo ir protingumo kriterijais, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendroves veiksmais galimybę, o ne konkretų įvykusį suklaidinimo faktą.

39UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009-08-06 gavo atlikėjo agento pranešimą, jog atlikėjo koncertinis turas yra nukeliamas. 2009-11-07 Lietuvoje turėjęs įvykti Eros Ramazzotti koncertas buvo nukeltas į 2010-04-02 (šiuo metu parduodami bilietai į 2010-04-06 turintį įvykti Eros Ramazzotti koncertą).

40UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009-09-15 rašte nurodė, kad 2009-08-07 telefonu informavo bilietų platintoją UAB „Tiketa“ apie koncerto datos pasikeitimą, tačiau tokių įrodymų Tarnybai nepateikė. Bendrovė taip pat nurodė, jog dėl vykusių avanso už grąžinamus bilietus vartotojams dydžio derybų UAB „Tiketa“ atsisakė pakeisti informaciją interneto tinklalapyje www.tiketa.lt. Atsižvelgiant į tai, kad vyko derybos dėl šio avansinio mokėjimo, informaciją bilietų platintojas UAB „Tiketa“ atnaujino tik 2009-08-12, kai reikalaujama suma buvo pervesta.

41Atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Baltijos reklamos projektai“ ir UAB „Tiketa“ 2009-02-19 Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) 13 punkte nurodyta, kad renginio organizatorius raštu informuoja UAB „Tiketa“ apie bilietų platinimo nutraukimą ir nurodo, kad visiems bilietų pirkėjams būtų gražinami pinigai, sumokėti už bilietus į neįvykusį arba nukeltą renginį. Sutarties 14 punkte nustatyta, kad UAB „Tiketa“ įsipareigoja per 48 valandas nuo renginio organizatoriaus raštiško pranešimo gavimo momento darbo dienomis, nutraukti bilietų platinimą, o 15 punkte nustatyta, kad nutraukus bilietų platinimą, UAB „Tiketa“ pinigų už bilietus grąžinimą pradeda sekančią dieną po to, kai renginio organizatorius perveda UAB „Tiketa“ visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą renginį. Taigi, vadovaujantis minėtu bendrovių sudaryta sutartimi, bilietų platinimo nutraukimas yra siejamas ne su pinigų pervedimu bilietų gražinimui, o su tinkamu UAB „Tiketa“ informavimu raštu.

42Tačiau pažymėtina, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vertina ne tarp bendrovių sudarytų sutarčių tinkamą vykdymą, o komercinės veikos subjektų veiksmus vartotojų atžvilgiu. Per laikotarpį, kai bendrovėms jau buvo žinoma, jog Eros Ramazzotti koncertas viešai skelbiamą dieną neįvyks, bilietus į atlikėjo koncertą oficialiai skelbiamai 2009-11-07 dienai įsigijo 23 vartotojai, kurie, žinodami apie renginio datos nukėlimą, šių bilietų galimai nebūtų pirkę.

43Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teisės aktuose nustatoma, kad vykdant komercinę veiklą kitą informaciją pateikti privaloma, ta informacija laikoma esmine. Pažymėtina, kad Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu Nr. 623 (Žin., 2008, Nr. 75-2945), 6.4 punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui, be kita ko, būtų suteikta informacija apie paslaugos teikimo datą, laiką, vietą, trukmę (jeigu yra). Šių taisyklių 11.4 punkte nurodyta, kad biliete į renginį turi būti nurodyta paslaugų teikimo data, pradžios laikas, trukmė (jeigu yra). Tokiu būdu informacija apie renginio datą laikytina esmine vartotojams priimam sprendimą dėl sandorio.

44Pažymėtina, kad nuo 2009-08-06 iki 2009-08-12 buvo parduoti 23 bilietai i renginį, apie kurį pateikiama informacija neatitiko tikrovės. Apsižvelgiant į tai, kad vartotojams klaidinančiais veiksmais buvo pateikiama netiksli esminė informacija, minėti veiksmai galėjo iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. UAB „Baltijos reklamos projektai“, neužtikrindama bilietų į 2009-11-07 turėjusį įvykti renginį pardavimo sustabdymo bei toliau jais prekiaudama vartotojams teikė informaciją, kuri iškreipė ar galėjo iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgėsi sprendžiant dėl sandorio.

45Taigi UAB „Baltijos reklamos projektai“ per bilietų platintoją vartotojams teikė apgaulingą informaciją dėl atlikėjo Eros Ramazzotti koncerto 2009-11-07 datos, dėl tokios informacijos teikimo vartotojai galėjo būti skatinami priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jie kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercines veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vartotojai neturi pareigos tikrinti, ar ant bilieto, kurį jis ruošiasi pirkti, pateikiama informacija yra teisinga, be to UAB „Baltijos reklamos projektai“ neįrodė, kad informacija visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbiama išskirtinai bendrovės iniciatyva.

46Vertindama pažeidimo trukmę, mastą ir pobūdį, Komisija atsižvelgia į tai, jog teisės aktus pažeidžiantis bilietų pardavimas vyko pakankamai ilgą laiko tarpą – nuo 2009-08-06 iki 2009-08-12, vartotojų skundų dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ nagrinėjamų veiksmų nėra gauta, vartotojams buvo užtikrinta galimybė įsigytus bilietus grąžinti.

47Komisija atsakomybę lengvinančia aplinkybe laiko geranorišką bendrovės bendradarbiavimą.

48UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą pažeidė pirmą kartą.“

492. Teismas visiškai sutinka su ginčijamame Nutarime pateikta argumentacija. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatytas nesąžiningos komercinės veiklos draudimas. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog klaidinančiais veiksmais laikomas apgaulingos informacijos arba informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų (šiuo atveju pagrindinių produkto savybių) apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas, kai dėl to vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.

50Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta (to pareiškėja neginčija ir pripažįsta), kad pareiškėja – UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009 m. rugpjūčio 6 d. gavo atlikėjo agento pranešimą, jog atlikėjo koncertinis turas yra nukeliamas: 2009 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje turėjęs įvykti Eros Ramazzotti koncertas buvo nukeltas tolimesnei datai. Tačiau internetiniame portale, administruojamame UAB „Tiketa“, bilietai į 2009 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje turėjusį įvykti Eros Ramazzotti koncertą buvo pardavinėjami iki 2009 m. rugpjūčio 12 d. (pati pareiškėja pateikė teismui informaciją apie tomis dienomis, t. y. 2009 m. rugpjūčio 7 d. - 2009 m. rugpjūčio 12 d., nupirktus 23 bilietus (b. l. 15)). Vadinasi, vartotojai buvo suklaidinti apie renginio datą, todėl Tarnyba pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

513. Pareiškėjos skunde pateikti argumentai, kad ji visuomenės informavimo priemonėse (b. l. 51-58) skelbė apie pasikeitusią renginio datą, todėl neklaidino vartotojų, šioje administracinėje byloje nėra esminiai, nes pareiškėjai pagal Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas tenka pareiga nebeskleisti potencialiai klaidinančios informacijos būtent per komercinės veiklos vietas (nagrinėjamu atveju per interneto tinklapį www.tiketa.lt). Dar daugiau, vidutinis vartotojas neprivalo ieškoti informacijos kitose, nors ir visuomeninio informavimo, vietose jam svarbios informacijos.

524. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2009 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 12NKV-35 byloje dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo yra pagrįstas, jo naikinti nėra pagrindo.

535. Tačiau teismas pabrėžia, kad šioje administracinėje byloje, kurioje skiriant ekonominę sankciją, mutatis mutandis taikytinos administracinių teisės pažeidimų bylose naudojamos taisyklės skiriant administracines nuobaudas, yra visos prielaidos ir teisinis pagrindas skirti pareiškėjai 1000 (vieno tūkstančio) litų, t. y. minimalią, baudą, numatytą Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, jo 13 straipsnio 1 dalyje (juolab, kad to teismo posėdyje prašė pareiškėjos atstovė). Nutarime pagrįstai konstatuota, kad vartotojų skundų dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ nagrinėjamų veiksmų nėra gauta, vartotojams buvo užtikrinta galimybė įsigytus bilietus grąžinti, kad buvo nustatyta tik atsakomybę lengvinanti aplinkybė – geranoriškas bendrovės bendradarbiavimas, kad UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą pažeidė pirmą kartą. Tačiau teismas vertina, kad Tarnybos įvertinimas, jog „teisės aktus pažeidžiantis bilietų pardavimas vyko pakankamai ilgą laiko tarpą – nuo 2009-08-06 iki 2009-08-12“ yra nepagrįstas, nes tuo laikotarpiu parduotas mažas bilietų skaičius – tik 23 bilietai, be to, 2009 m. rugpjūčio 8 ir 9 d. buvo poilsio dienos, kliudžiusios pareiškėjai bendrauti su UAB „Tiketa“; dar daugiau, teismas ypač atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos kaltė pasireiškė ne tyčios forma – tai Tarnybos nutarime apskritai nebuvo įvertinta. Kartu teismas ypač pabrėžia, kad šis teisės pažeidimas nėra mažareikšmis, jis atliktas interneto pagalba, todėl nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjai nėra prielaidų ir sąlygų skirti įspėjimo.

546. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2009 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 12NKV-35 byloje dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo yra keistinas, UAB „Baltijos reklamos projektai“ už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skiriant 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą.

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

56pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ skundą tenkinti iš dalies.

57Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2009 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. 12NKV-35 byloje dėl UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo pakeisti, UAB „Baltijos reklamos projektai“ už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skiriant 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą.

58Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „Baltijos reklamos projektai“ (toliau – ir... 5. 2. Nutarimu pareiškėjai buvo paskirta 3 000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos... 6. 3. Tvirtino, kad 2009 m. lapkričio 26 d. Tarnyboje buvo nagrinėjama byla dėl... 7. 4. Bendrovė 2009 m. rugpjūčio 13 d. atsakyme į 2009 m. rugpjūčio 12 d.... 8. 5. Teigė, kad Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, jog komercinė veikla... 9. 6. Nutarime konstatuota, kad remiantis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2... 10. 7. Pabrėžė, kad skiriant ekonomines sankcijas, būtina pateikti įrodymus,... 11. 8. Nutarime Tarnyba pažymėjo, kad per laikotarpį, kai bendrovei ir bilietų... 12. 9. Be kita ko, nurodė, kad Tarnybos nurodytu vartotojų klaidinimo laikotarpiu... 13. 10. Nustatant, ar konkreti komercinė veikla yra nesąžininga, ji turi būti... 14. 11. Nepaisant to, kad bilietų platintojo interneto tinklapyje penkias... 15. 12. Įstatymas iš esmės įtvirtina veiklos subjektams informacijos... 16. 13. Vidutinį vartotoją, kuris yra gerai informuotas, protingai atidūs ir... 17. II... 18. 1. Atsakovė – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime į... 19. 2. Tarnyba Nutarimą priėmė išsamiai įvertinusi visas bylos aplinkybes,... 20. 3. Atsakovė Nutarime konstatavo, kad pareiškėja, nuo 2009 m. rugpjūčio 6... 21. 4. Tvirtino, kad skunde išdėstyta bendrovės Įstatymo nuostatų... 22. 5. Atkreipė dėmesį, kad Įstatymo 12 straipsnyje yra nustatyta, kad... 23. 6. Pažymėjo, kad nei nacionaliniai, nei tarptautiniai teisės aktai nenustato... 24. 7. Įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtinta „vidutinio vartotojo“... 25. 8. Tarnyba, išanalizavusi bendrovės veiklą, ginčo atveju, padarė išvadą,... 26. 9. Be kita ko, nurodė, kad yra diskutuotina, ar pareiškėjos pasirinktu būdu... 27. 10. Mano, kad vartotojai neprivalėjo tikrinti UAB „Tiketa“ skelbiamos... 28. 11. Pabrėžė, kad Įstatyme ir Nesąžiningos komercinės veiklos... 29. 12. Pareiškėjos atsakovei pateiktais duomenimis, 2009 m. rugpjūčio 7-12... 30. 13. Tvirtino, kad konkreti renginio data vartotojams, siekiantiems įsigyti... 31. III... 32. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“... 33. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 34. Teismas... 35. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta, kad Tarnyba 2009 m.... 36. „Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercines veiklos vartotojams draudimo... 37. Minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog klaidinančiais... 38. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės... 39. UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009-08-06 gavo atlikėjo agento... 40. UAB „Baltijos reklamos projektai“ 2009-09-15 rašte nurodė, kad 2009-08-07... 41. Atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Baltijos reklamos projektai“ ir UAB... 42. Tačiau pažymėtina, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 43. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo... 44. Pažymėtina, kad nuo 2009-08-06 iki 2009-08-12 buvo parduoti 23 bilietai i... 45. Taigi UAB „Baltijos reklamos projektai“ per bilietų platintoją... 46. Vertindama pažeidimo trukmę, mastą ir pobūdį, Komisija atsižvelgia į... 47. Komisija atsakomybę lengvinančia aplinkybe laiko geranorišką bendrovės... 48. UAB „Baltijos reklamos projektai“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos... 49. 2. Teismas visiškai sutinka su ginčijamame Nutarime pateikta argumentacija.... 50. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta (to pareiškėja neginčija... 51. 3. Pareiškėjos skunde pateikti argumentai, kad ji visuomenės informavimo... 52. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybinės... 53. 5. Tačiau teismas pabrėžia, kad šioje administracinėje byloje, kurioje... 54. 6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybinės... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 56. pareiškėjos – UAB „Baltijos reklamos projektai“ skundą tenkinti iš... 57. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2009 m. lapkričio 26 d.... 58. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...