Byla L2-1375-395/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovui R. T., atsakovo atstovei B. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą ieškovo UAB „RV Oferta“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 27 d. preliminariu sprendimu (b.l. 44-46) ieškovo ieškinį tenkino pilnai ir priteisė iš atsakovo Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ieškovui UAB „RV Oferta“ 45776,92 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. spalio 7 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32010 m. kovo 9 d. teismui pateiktas šalių prašymas patvirtinti tarp jų 2010 m. vasario 26 d. pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Apie tai, kad šių procesinių veiksmų pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, šalims žinomos, ieškovo ir atsakovo atstovai pasirašytinai patvirtino teismo posėdžio metu.

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Minėto straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

6Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė taikos sutartį, prijungtas prie bylos. Šie šalių veiksmai imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, todėl tvirtintina ieškovo UAB „RV Oferta“ ir atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2010 m. vasario 26 d. sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis, Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 27 d. preliminarus sprendimas naikintinas, o civilinė byla Nr. L2-1375-395/2009 nutrauktina. Šių procesinių veiksmų pasekmės šalims žinomos (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis, 430 straipsnio 9 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktu, 295 straipsniu, 430 straipsnio 9 dalimi,

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo UAB „RV Oferta“ (įmonės kodas 150162212, registracijos adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Žuvinto g. 7-10, a. s. Nr. LT37 7044 0600 0305 2410, AB SEB bankas), atstovaujamo gen. direktoriaus V. V., ir atsakovo Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (įmonės kodas 190272175, adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Ligoninės g. 12, a. s. Nr. LT19 0075 8000 0212 1620, AB bankas „Snoras“), atstovaujamo direktoriaus A. V., 2010 m. vasario 26 d. sudarytą taikos sutartį, joje nurodytomis sąlygomis:

91. Ieškovas ir atsakovas susitaria civilinę bylą Nr. L2-1375-395/2010 užbaigti taikos sutartimi.

102. Šalys konstatuoja, kad atsakovo skola ieškovui yra 20000,0 Lt (dvidešimt tūkstančių litų).

113. Ieškovas sutinka iš atsakovo išieškoti 20000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) skolą už neapmokėtas prekes bei 1107 Lt (vienas tūkstantis šimtas septyni litai) dydžio turėtų teismo išlaidų dalį ir atsisako nuo 25776,92 Lt skolos.

124. Atsakovas įsipareigoja ieškovui dalį skolos - 20000 Lt, už neapmokėtą produkciją ir sulygtą turėtų teismo išlaidų dalį atlyginti mokėjimo pavedimais į nurodytą sąskaitą banke per 3 mėnesius lygiomis dalimis.

135. Atsakovas įsipareigoja, o ieškovas tam neprieštarauja, skolos apmokėti dalimis, mokant tokiu grafiku: pirmasis mokėjimas iki 2010-03-17, antrasis mokėjimas iki 2010-04-17, trečiasis mokėjimas iki 2010-05-17.

146. Atsakovas moka 5000 Lt baudą, jei pažeidžia 5 punkte nurodytus terminus.

157. Atsakovas apmokėjimus vykdo mokėjimo pavedimu į atsisk. sąsk. Nr. LT37 7044 0600 0305 2410, esančią AB SEB banke.

168. Atsakovas turi teisę grąžinti skolą ieškovui ir anksčiau nustatyto termino.

179. Atsakovui nevykdant šios taikos sutarties sąlygų, ieškovas turi teisę, pranešęs apie tai atsakovui raštu (reg. laišku) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso.

1810. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

1911. Prašyti Kauno apygardos teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., civilinę bylą Nr. L2-1375-395/2010 nutraukti.

2012. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kauno apygardos teisme patvirtinimo datos, ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

2113. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

2214. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauną ieškovas, vieną - atsakovas, o vienas egz. paliekamas Kauno apygardos teisme.

23Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 27 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir civilinę bylą Nr. L2-1375-395/2010 (buvęs civilinės bylos Nr. L2-3077-395/2009) pagal UAB „RV Oferta“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl skolos priteisimo nutraukti.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai... 2. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 27 d. preliminariu sprendimu (b.l.... 3. 2010 m. kovo 9 d. teismui pateiktas šalių prašymas patvirtinti tarp jų 2010... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Minėto... 6. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293... 8. Patvirtinti ieškovo UAB „RV Oferta“ (įmonės kodas 150162212,... 9. 1. Ieškovas ir atsakovas susitaria civilinę bylą Nr. L2-1375-395/2010... 10. 2. Šalys konstatuoja, kad atsakovo skola ieškovui yra 20000,0 Lt (dvidešimt... 11. 3. Ieškovas sutinka iš atsakovo išieškoti 20000 Lt (dvidešimt... 12. 4. Atsakovas įsipareigoja ieškovui dalį skolos - 20000 Lt, už neapmokėtą... 13. 5. Atsakovas įsipareigoja, o ieškovas tam neprieštarauja, skolos apmokėti... 14. 6. Atsakovas moka 5000 Lt baudą, jei pažeidžia 5 punkte nurodytus terminus.... 15. 7. Atsakovas apmokėjimus vykdo mokėjimo pavedimu į atsisk. sąsk. Nr. LT37... 16. 8. Atsakovas turi teisę grąžinti skolą ieškovui ir anksčiau nustatyto... 17. 9. Atsakovui nevykdant šios taikos sutarties sąlygų, ieškovas turi teisę,... 18. 10. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos... 19. 11. Prašyti Kauno apygardos teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir... 20. 12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kauno apygardos teisme... 21. 13. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 22. 14. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauną... 23. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 27 d. preliminarų sprendimą... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...