Byla e2A-687-432/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-07 sprendimo civilinėje byloje pagalpareiškėjų D. R. ir E. R. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotieji asmenys: UAB „Intrum Lietuva“, P. Č., A. M., A. K., A. S., N. J., J. L., K. V. B., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Visvaldo Kazakiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Eglės Surgailienės irŽilvino Terebeizos,teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto A. M. apeliacinį skundądėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-07 sprendimo civilinėje byloje pagalpareiškėjų D. R. ir E. R. prašymą patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotieji asmenys: UAB „Intrum Lietuva“, P. Č., A. M., A. K., A. S., N. J., J. L., K. V. B., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Bylos esmė

41. Pareiškėjai D. R. ir E. R. kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinti sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių. 2. Pareiškėjai nurodė, kad santuoką sudarė 1973-11-30 Raseinių rajono civilinės metrikacijos biure, tačiau nuo 2009 metų pradėjo pyktis, nesutarti bendro gyvenimo klausimais, todėl pradėjo gyventi atskirai. Paaiškino, kad šalys neveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo ir savo nuolatines gyvenamąsias vietas yra deklaravę skirtingais adresais (1 t., e. b. l. 14). Pažymėjo, kad bendro gyvenimo tęsti nenori ir taikytis atsisako. Papildomai pareiškėjai pasisakė dėl tarpusavio susitarimo pasidalijant turtą po separacijos nustatymo. Nurodė, kad dalindamiesi bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nukrypsta nuo lygių dalių principo dėl pareiškėjos sveikatos būklės (1 t., e. b. l. 8, 9). 3. Suinteresuotasis asmuo A. M. atsiliepime nurodė, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, todėl nesutinka su prašymopatvirtinti sutartį dėl gyvenimo skyriumi pasekmių dalimi, kurioje numatoma, kad D. R. atitenka 2/3, o E. R. 1/3 buto ( - ). Prašo pareiškėjų turtą padalinti lygiomis dalimis, arba prašymą dėl separacijos atmesti.Nurodė, jog E. R. turi skolinių įsipareigojimų ir nevykdo teismų sprendimų. Jo turtinė būklė yra blogesnė už D. R.. Pareiškėjai turi suaugusių darbingų vaikų, kurie turi pareigą išlaikyti savo tėvus (šiuo atveju D. R., jeigu ji yra nedarbinga). Mano, kad šalys pateiktu pareiškimu siekia sudaryti galimybę E. R. išvengti piniginių prievolių įvykdymo pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

64.Vilniaus miesto apylinkės teismas2019-10-07sprendimu pareiškėjų prašymą patenkino. 5.Teismas nurodė, kad iš valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų nustatyta, jog pareiškėjai bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo butą/patalpą–butą ( - ), UAB „Pasona“ 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Pareiškėjų bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto padalijimasaprašytas patikslintos gyvenimo skyrium pasekmių sutarties 2.2, 2.7 punktuose. Sutuoktiniai susitarė, kad pareiškėjai D. R. paliekamos 2/3 dalys buto, o pareiškėjui E. R.- 1/3 dalis buto, įmonės vertybiniai popieriai dalijami lygiomis dalimis. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, sutartyje numatytas pareiškėjų turto pasidalijimas, butą dalijantis 1/3 ir 2/3 dalimis, atitinka kasacinio teismo praktiką ir atsižvelgus į pareiškėjos sudėtingą sveikatos būklę (2006 m. pareiškėjai diagnozuota gimdos kaklelio karcinoma, 2016 m. diagnozuota III stadijos onkologija, Kiaušidės piktybinis navikas, 1 t., e. b. l. 8, 9), nepažeidžia pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų. 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjai pateikė pakankamai duomenų, kurie leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjų santuokinis gyvenimas yra nutrūkęs, jie gyvena atskirai, taigi separacijos nustatymas nėra fiktyvus. Taip pat vertino, kad pareiškėjos D. R. sveikatos būklė yra pakankamas pagrindas patvirtinti pareiškėjų sutartą turto pasidalijimo būdą ir atmesti pareikštus vieno kreditoriaus prieštaravimus. 7. Sprendimą priėmęs teismas vertino, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia patvirtinti pareiškėjų gyvenimą skyrium (separaciją) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.73 straipsnio 2 dalis). Pareiškėjų sudaryta 2019 m. rugsėjo 4 d. patikslinta sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių viešajai tvarkai neprieštarauja, sutuoktinių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų iš esmės nepažeidžia, todėl pirmosios instancijos teismas šią sutartį patvirtino (CK 3.76 straipsnis).

7III. Apeliacinių skundųir atsiliepimų į juos argumentai

88. ApeliantasA. M. apeliaciniu skundu prašopanaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-07 sprendimo dalį, kuria pirmosios instancijos teismas nusprendė padalinti pareiškėjų butą ( - ) skirdamas 1/3 dalį buto E. R. ir 2/3 dalis D. R. ir dėl šios prašymo dalies priimti naują sprendimą- po sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo pareiškėjui E. R. bei D. R. nuosavybės teise priteisti po 1/2 nurodyto buto dalį. 9. Skunde apeliantas nurodo, kadtoks teismo sprendimas pažeidžia jo, kaip E. R. kreditoriaus, interesus, nes pareiškėjas turi skolinių įsipareigojimų ir nevykdo teismų sprendimų, jo turtinė būklė yra blogesnė už D. R., tačiau nepaisant to, jam pirmosios instancijos teismas priskyrė mažesnę turto dalį.Teigia, jog sutuoktiniai, turėdami kreditorių (ne tik bendrų, bet ir asmeninių) nėra laisvi savo nuožiūra pasidalinti santuokoje įgyto turto. 10. Suinteresuotasis asmuo K. V. B. prisidėjo prie A. M. apeliacinio skundo ir nurodė, kad sprendimą priėmęs teismas, nukrypdamas nuo lygių dalių principo, pažeidė kreditorių teises.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Suinteresuotojo asmens A. M. apeliacinis skundas ir suinteresuotojo asmens K. V. B. prisidėjimas prie apeliacinio skundo tenkintini iš dalies. 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau– CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1- 7 punktuose, nenustatė, tačiau nustatė pagrindą peržengti apeliacinio skundo ribas. 12. Pagal CK3.117 straipsnio 1 dalies nuostataspreziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios ir nukrypti nuo šio principo galima tik šio kodekso nustatytais atvejais (CK 3.117 straipsnio 2 dalis). CK 3.123 straipsnyje išvardytos sąlygos, kai sutuoktinių turtas gali būti padalytas nelygiomis dalimis. Apelianto ir prie skundo prisidėjusio asmens ginčijamoje sutarties dalyje pareiškėjai nusprendė pasidalyti butą ( - ), nelygiomis dalimis (2/3 dalys- D. R. ir 1/3 dalis- E. R.). 13. Pareiškėjai prašė didesnę buto dalį palikti pareiškėjai D. R. dėl ligos. 2006 m. pareiškėjai diagnozuota gimdos kaklelio karcinoma, 2016 m. diagnozuota III stadijos onkologija, kiaušidės piktybinis navikas (1 t., e. b. l. 8, 9). Pareiškėja yra nedarbinga ir gauna 300 Eur senatvės pensiją. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl nurodytos priežasties yra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo. Sprendimą priėmęs teismas, nukrypdamas nuo lygių dalių principo, to tinkamai neargumentavo.Turi būti nurodytas realus tokio nukrypimo poreikis. Negalima nuo lygių dalių principo nukrypti tik dėl tam tikrų sunkumų. Pareiškėjai nėra pateikę duomenų,kad pareiškėja D. R. turi žymių papildomų išlaidų dėl savo ligos. Nors bloga ieškovės sveikatos būklė priskirta prie CK 3.123 straipsnio 1 dalyje nurodytų svarbių aplinkybių, sudarančių pagrindą nukrypti nuo lygių dalių principo, tačiau šiuo atveju ji nelaikytina teisiškai reikšminga, sprendžiant dėl šalių turto dalies. Sprendimą priėmęs teismas nepagrindė, kiek toks nukrypimas būtinas, siekiant apsaugoti pareiškėjos interesus, juolab kad pareiškėjagauna senatvės pensiją. Taip pat pastebėtina, jog pareiškėja, turėdama didesnę dalį buto, patirs ir didesnes išlaidas, jį išlaikydama. Apeliantas yra pareiškėjo E. R. kreditorius ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija dėl to, jog šiam pareiškėjui tenkanti mažesnė buto dalis pažeidžia kreditorių teises. Pareiškėjų sutarties dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių 2.3. punkte nurodyti pareiškėjo E. R. atžvilgiu vykdomi išieškojimai. Sprendimą priėmęs teismas, tvirtindamas sutartį, neaptarė galimo kreditorių teisių pažeidimo. Sutuoktiniai savo turtinių santykių negali spręsti trečiųjų asmenų– kreditorių sąskaita, todėl sutartyje dėl gyvenimo skyrium pasekmių, sutuoktiniams pasidalijant turtą, turi būti pasirinktas toks padalijimo būdas ir nustatytos tokios sutuoktinių dalys, kad nepažeistų kreditorių teisėtų interesų (CK 1.5 straipsnis, 1.137 straipsnis).Kreditorių teisių apsaugai, t. y. tam, kad sutuoktinių kreditoriai dalyvautų skolininkų santuokos nutraukimo procese, galėtų išreikšti savo (ne)sutikimą dėl solidariosios prievolės modifikacijos, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo būdo, yra skirtas CK 3.126 straipsnis, kurio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis, pareiškęs ieškinį dėl turto padalijimo, privalo pareiškime dėl ieškinio nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir apie bylos iškėlimą jiems pranešti, nusiųsdamas jiems pareiškimo dėl ieškinio kopiją. Pažymėtina, kad CK 3.126 straipsnio 2 dalies reikalavimų sutuoktiniai privalo laikytis nepriklausomai nuo to, kokiu būdu nutraukiama santuoka, t. y. nepriklausomai nuo to, ar byla nagrinėjama ginčo teisenos ar ypatingosios teisenos tvarka (CPK 386 straipsnis). Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai gali savo iniciatyva įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CK 3.126 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).Esant aprašytam sutuoktinių kreditorių teisių gynimo teisiniam reglamentavimui, sprendime privalėjo būti išanalizuoti suinteresuotojo asmens A. M. atsiliepime į pareiškimą išdėstyti argumentai dėl nelygių buto dalių nustatymo žalos kreditorių interesams, dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti pareiškėją D. R., jei pareiškėjai toks išlaikymas būtinas, dėl įrodymų, kad D. R. reikalingas išlaikymas ar parama. Nepasisakydamas dėl A. M. atsiliepime išdėstytų argumentų, pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 3.76 straipsnio 4 dalies (jeigu sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai) ir CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto (argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus) nuostatas. Dėl šių pažeidimų bylos dalis dėl buto padalijimo galėjo būti neteisingai išspręsta (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). 14. Pareiškėjų 2019- 09-04 sutartyje dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių nurodyta, kad dalytino buto vertė- 96 700 Eur (pareiškėjai pateikė Nekilnojamojo turto registro 2019-05-02 Centrinio duomenų banko išrašą, kur nurodyti 2015-05-04 masinio vertinimo metu nustatytos buto rinkos vertės duomenys, 1 t., e. b. l. 29- 31). 1/3 šio turto dalies vertė- 32233,33Eur. Be to pareiškėjui E. R. pagal teismo patvirtintą sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių dar atiteko UAB „Pasona“ akcijos, kurių nominali vertė 1 448,10 Eur (sprendimo dalis dėl akcijų padalijimo nėra apskųsta). Bendra pagal teismo patvirtintą sutartį pareiškėjui E. R. atitekusio turto vertė yra 33681,43 Eur, o tai yra mažesnė suma už prievolių sumą kreditoriams, padavusiems apeliacinį skundą ar prisidėjusiems prie jo. Tad toks turto padalijimas gali padėti skolininkui išvengti dalies prievolių vykdymo ir turi prieštaravimo viešajai tvarkai požymių. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino esminę reikšmę bylai turinčios aplinkybės: ar pateikta tvirtinti pareiškėjų sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių neprieštarauja pareiškėjų kreditorių interesams, o tuo pačiu ir viešajai tvarkai. Kad ši aplinkybė būtų patikimai išaiškinta, teismas turėjo pareikalauti, kad būtų nustatyta dalintino turto dabartinė (ne 2015-05-04 masinio vertinimo) rinkos vertė, esant dalyvaujančių byloje asmenų ginčui dėl turto vertės, turėjo būti paskirta ekspertizė. Tikroji turto, pagal sutartį atitenkančio pareiškėjui E. R., vertė turėjo būti palyginta su neįvykdytomis E. R. prievolėmis ir tik tuomet galima buvo priimti sprendimą dėl pareiškėjų sutarties tvirtinimo. Pagal CK 3.76 straipsnio 4 dalies nuostatas sutartis dėl gyvenimo skyrium pasekmių negali būti patvirtinta, jei ji prieštarauja viešajai tvarkai.Pareiškėjai turėjo teisę pakeisti sutartį taip, kad ji neprieštarautų viešajai tvarkai. Sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių nuostatų keitimas, jei pareiškėjai to pageidautų, tikrosios dalintino turto vertės pareiškėjų ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva nustatymas įmanomas, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.Būtinybė nustatyti šias aplinkybes reiškia, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Tad visas apskųstasissprendimaspanaikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis, žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016, 28 punktą). 15. Apeliantas ir prie apeliacinio skundo prisidėjęs suinteresuotasis asmuo skundžia tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patvirtinti pareiškėjų sutarties dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių 2.2.1 ir 2.2.2 punktai: 2.2.1.

11Po sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo pareiškėjui E. R., a. k. ( - ), nuosavybės teise atitenka 1/3 trijų kambarių buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 96 700,00 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai Eur 00 ct) vertės. 2.2.2.

12Po sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo pareiškėjai D. R., a. k. ( - ), nuosavybės teise atitenka 2/3 trijų kambarių buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 96 700,00 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai Eur 00 ct) vertės. Kitų sprendimo dalių apeliantas ir prie apeliacinio skundo prisidėjęs suinteresuotasis asmuo neskundžia. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Kreditorių interesai priskirtini viešajam interesui, su kuriuo susijusi ši byla(žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2020-03-18 nutarties civ. byloje 3K-3-76-403/2020 75 punktą). Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl buto padalijimo, negali būti palikta galioti kita pareiškėjų sutarties dalis, kadangi atitinkamai turi pasikeisti kito turto (ne buto) dalių paskirstymas. Dėl to iš naujo pirmosios instancijos teismui nagrinėti grąžintina visa byla. 16. Apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas dalyvaujantys byloje asmenys buvo informuoti, priimant 2020-03-10 nutartį (CPK 320 straipsnio 2 dalis).Pareiškėja D. R. atsiuntė nuomonę dėl šios apeliacinės instancijos teismo iniciatyvos. Ji prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir mano, kad viešojo intereso elementų šioje byloje nėra. Šią pareiškėjos poziciją paneigia ankstesnėse nutarties pastraipose iš dėstytos aplinkybės ir teisiniai argumentai bei nurodyta teismų praktika. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys po pranešimo apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas pareiškimų neatsiuntė. 17. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso ir materialinės teisės normas, reglamentuojančiassprendimo motyvuojamąją dalį ir sutarties dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium tvirtinimą, neatskleidė bylos esmės,o pagal byloje surinktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismo sprendimasnaikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). 18. Dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos galės būti teisingai paskirstytos, iš naujo išnagrinėjus panaikintąją pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 330 straipsniu

Nutarė

14Apelianto A. M. apeliacinį skundą ir suinteresuotojo asmens K. V. B. prisidėjimą prie apeliacinio skundo patenkinti iš dalies.

15Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-07 sprendimąir šią bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai