Byla 1S-502-382/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Pocius, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vytauto Jurkevičiaus skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 20 d. nutarties, kuria panaikintas Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės D. Mikelėnienės 2010-03-29 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą,

Nustatė

32010-03-25 su pareiškimu į Klaipėdos apygardos prokuratūrą kreipėsi UAB „( - )“ įgaliotas asmuo R. P.. Jis prašė pradėti ikiteisminį tyrimą. Pareiškime nurodė, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarytų trijų pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu (2007-05-08 Nr. LT051809, 2008-03-18 Nr. LT070990, 2008-09-16 Nr. LT078922) UAB „( - )“ buvo perduotas naudotis ir valdyti UAB „( - )“ priklausantis turtas: universalus ratinis ekskavatorius krautuvas 3CX 4WS, vikšrinis ekskavatorius JCB JS220LC ir traktorius TEREX TX 760. UAB „( - )“ netinkamai vykdant finansinius įsipareigojimus, t. y. nemokant sutartų įmokų, UAB „( - )“ 2009-09-07 pranešimu Nr. 01-30-4846 minėtas sutartis vienašališkai nutraukė ir pareikalavo sutarčių pagrindais perduotą turtą, nuosavybės teise priklausantį UAB „( - )“, grąžinti. Minėtas turtas iki šiol negrąžintas, šio turto buvimo vieta nežinoma, UAB „( - )“ dėl to patyrė 232551,52 Lt dydžio turtinę žalą. UAB „( - )“ direktorius E. M. nenurodė tikrosios UAB „( - )“ priklausančio turto buvimo vietos.

4Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorė D. Mikelėnienė

52010-03-29 priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Prokurorė nurodė, kad tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarytų lizingo sutarčių pagrindu tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai ir nėra duomenų apie tai, kad sąmoningais neteisėtais veiksmais buvo apsunkintas sutarčių vykdymas ar sumenkintos kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinio proceso priemonėmis.

62010 m. liepos 20 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas, tenkindamas UAB „( - )“ atstovės skundą, Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės Dianos Mikelėnienės 2010-03-29 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikino. Teismas nurodė, kad prokurorė tinkamai nustatė teisinių santykių, susiklosčiusių tarp UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, prigimtį, tačiau nepagrįstai nurodė, kad nėra jokių duomenų, dėl kurių šie galėtų peraugti į baudžiamuosius teisinius santykius. Jei kreditoriaus teisės atkūrimas tampa neperspektyvus dėl sąmoningų skolininko veiksmų, laikytina, kad veika peržengė civilinių teisinių santykių ribas. Šiuo atveju yra pagrindo manyti, kad UAB „( - )“ savo veiksmais apsunkino kreditoriaus galimybes galimai pažeistas teises ginti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Teismas manė, kad yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „( - )“ atstovo pranešime nurodytus faktus, kadangi jame nurodomi faktai apie galimai padarytą nusikalstamą veiką nėra akivaizdžiai neteisingi ir kol kas nėra aiškių BPK 3 str. 1 d. nurodytų aplinkybių, darančių baudžiamąjį procesą negalimu (BPK 168 str. 1d.).

7Skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Vytautas Jurkevičius prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį, kuria panaikintas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Dianos Mikelėnienės 2010-03-29 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 183 str., 184 str. UAB „( - )“ įgalioto asmens R. P. pareiškimą panaikinti. Teigia, kad iš pareiškimo matyti, jog tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo sudarytos lizingo sutartys, kurių pagrindu lizingo bendrovė finansavo įvairių transporto priemonių pirkimą, būdama įsitikinusi, kad UAB „( - )“ vykdys savo įsipareigojimus ir pagal mokėjimo grafikus laiku mokės nustatytas įmokas bei nepažeidinės sutarties sąlygų. UAB „( - )“ netinkamai vykdant finansinius įsipareigojimus, t. y. nemokant UAB „( - )“ sutartinių įmokų, 2009-09-01 UAB „( - )“ vienašališkai nutraukė sutartis. Taigi iš konstatuotų aplinkybių akivaizdu, kad tarp lizingo sutarties šalių iškilo civilinis ginčas dėl sandorio sąlygų netinkamo įgyvendinimo ir atitinkamų atsiradusių nuostolių atlyginimo. Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 13.1 - 13.3 punktuose teigiama, jog ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp šalių dėl sutarties ir atsakomybės taikymo turi būti išspręsti tarpusavio derybomis. Jeigu kylančių iš sutarties nesutarimų nepavyks išspręsti derybų keliu, šalys sutinka perduoti ginčą spręsti Vilniaus miesto II -am apylinkės teismui arba Vilniaus apygardos teismui (jeigu ginčo suma viršija 100000 Lt) ir besąlygiškai įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ginčytinu klausimu. Nors UAB „( - )“ kreipėsi į UAB „Baltijos inkaso“ dėl tarpininkavimo vykdant turtinę prievolę, tačiau dėl civilinės sutarties sąlygų pažeidimo su civiliniu ieškiniu į teismą nesikreipė, todėl UAB „( - )“ nebuvo suteikta galimybė apginti savo teises civilinio proceso tvarka.

8Skundas tenkintinas.

9UAB „( - )“ nepateikė jokių duomenų, kad transporto priemones pagal lizingo sutartis UAB „( - )“ perdavė valdyti ir naudotis suklaidinta dėl ketinimų, t. y. bendrovei buvo pateikti suklastoti dokumentai ar netikri duomenys dėl sutarties sąlygų ar sutarties šalies. Pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, kad UAB „( - )“ neturi turto ar kitokių pajamų ir piktybiškai vengia mokėti pinigines įmokas arba grąžinti UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausančią techniką. Todėl negalima teigti, kad UAB „( - )“ negalėjo realizuoti savo teisės ir atsiimti savo turto iš bendrovės ir taip buvo pažeistos jos, kaip savininkės, teisės, kurių ji negalėjo apginti civilinio proceso tvarka. UAB „( - )“ perdavė UAB „( - )“ valdyti ir naudotis techniką už kurią lizingo gavėja turėjo sumokėti 528740 Lt. Nesumokėta suma yra 152605,96 Lt. Taigi sumokėta didesnė dalis sutartyse nurodytos turto kainos. Šios aplinkybės paneigia tą faktą, kad UAB „( - )“, gaudama valdyti ir naudotis technika pagal lizingo sutartis, siekė pasisavinti ar iššvaistyti jai patikėtą svetimą turtą. Ginčas tarp pareiškėjo UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ dėl civilinės sutarties pažeidimo yra akivaizdus civilinės teisenos dalykas ir turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos CPK normų nustatyta tvarka. Civilinio proceso tvarka nustačius aplinkybes, kurios iš esmės apsunkina pažeistos teisės atkūrimą, teismo ar pareiškėjų iniciatyva gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK BPK 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį panaikinti.

12UAB „( - )“ generalinės direktorės D. K. skundą dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės Dianos Mikelėnienės 2010-03-29 nutarimo panaikinimo atmesti.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai