Byla I-1819-473/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Gaidytės-Lavrinovič ir Inos Kirkutienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. W. (G. W.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

31. Pareiškėjas G. W. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Kontrolės skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. (15/5-8)11U-1829(01937) „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto (duomenys neskelbtini) piliečiui G. W., panaikinimo“ (I t., b. l. 7–9 ).

41.1. Skunde nurodė, kad nesutinka su Departamento sprendimo teiginiu, jog UAB „Grytas“ moka mažiau negu darbo sutartyse numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio darbo užmokestį. Darbuotojas priimtas dirbti pilnu etatu, ne dėl darbdavio kaltės gali į darbą neatvykti dėl sveikatos sutrikimų, ligos, neapmokamų atostogų, dėl neįgalumo priklausančių papildomų dienų, pravaikštų ir darbuotojo prašymu administracijai leidus. Dėl to atlyginimas skaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Tačiau šios aplinkybės Departamentas netikrino, į bendrovę nesikreipė, neprašė pateikti darbo sutarčių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, todėl klaidingai nustatė, kad UAB „Grytas“ moka mažiau negu darbo sutartyse numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį.

51.2. Apie pareiškėjo turimas pinigines lėšas yra pateiktas banko išrašas, kurio reikalavo Departamentas. Pajamos yra teisėtos, todėl Departamentas nepagrįstai teigia, kad jis neturi pinigų pragyvenimui Lietuvoje. Kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo pareiškėjas pateikė darbo sutartį, kurioje nustatyta, kad jis dirba UAB „Grytas“ pardavimų vadovu ir jam mokamas ne mažesnis, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis. Pagal Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo (toliau – Įstatymas) 45 straipsnį akcininkui neprivaloma dirbti bendrovėje. Draudžiamųjų pajamų dydis pagal darbo sutartį nereiškia, kad pareiškėjas neturi pakankamai lėšų ir negauna reguliariai pajamų, kurių nepakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Sodros duomenų bazė, kuria vadovaudamasis Departamentas padarė išvadą, nurodo draudžiamąsias pajamas pensijai gauti, ir pajamas nuo kurių skaičiuojamas sveikatos draudimas, tačiau neparodo asmens gaunamų ir turimų lėšų pragyvenimui.

61.3. Pareiškėjas į Departamentą apklausai buvo atvykęs 2016 metais, o 2017 metais į apklausą neatvyko dėl to, kad buvo išvykęs į tarptautinę statybos parodą.

72. Atsakovas Departamentas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (I t., b. l. 25–31).

82.1. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas tuo pagrindu, kad užsiima ir toliau ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriui (toliau – Migracijos skyrius) pateikė prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. 2016 metų lapkričio mėnesį Migracijos skyrius, vykdydamas užsieniečių kontrolę, patikrino ir nustatė, kad UAB „Grytas“ nėra visą darbo laiką dirbančiųjų trijų Lietuvos Respublikos piliečių ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių, o pareiškėjas gauna mažesnį nei darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį, kurio nepakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad minėtas užsienietis negyvena deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ir per pastaruosius metus nebuvo apsistojęs Alytaus mieste esančiuose viešbučiuose. Pažymėtina, kad 2016 metų lapkričio mėnesį ir 2017 metų liepos mėnesį pareiškėjas buvo kviečiamas atvykti į Migracijos skyrių apklausai, tačiau minėtas užsienietis į Migracijos skyrių neatvyko. Departamentas nustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (toliau – Sodros informacinė sistema) 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis minėtoje bendrovėje yra įdarbinti penki darbuotojai, trys iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, tačiau jų darbo užmokestis yra mažesnis, nei darbo sutartyse nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Tai reiškia, kad UAB „Grytas“ įdarbinti minėti Lietuvos Respublikos piliečiai įmonėje dirba ne visą darbo laiką. Taip pat nustatyta, kad minėtas užsienietis neturi pakankamai lėšų ir negauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgdamas į tai, Departamentas, vadovaudamasis Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktais, 2017 m. lapkričio 13 d. priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo pareiškėjui panaikino leidimą laikinai gyventi. Departamentas, įvertinęs visą surinktą medžiagą, ginčijamame sprendime konstatavo, kad UAB „Grytas“ beveik visą pareiškėjo leidimo laikinai gyventi turėjimo laikotarpį neatitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų – įmonėje nėra įteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką nedirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, taip pat pareiškėjas neturi pakankamai lėšų ir negauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.

92.2. UAB „Grytas“ beveik visą pareiškėjo leidimo laikinai gyventi turėjimo laikotarpį neatitiko imperatyvių Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. beveik visą pareiškėjo leidimo laikinai gyventi turėjimo laikotarpį (kas turėtų būti vertinama kaip pakankamas laiko tarpas pasirūpinti, kad įmonė atitiktų imperatyvius įstatymo reikalavimus) nebuvo įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos, kuriose visą darbo laiką dirbtų Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, taip pat, vadovaudamasis Įstatymo 40 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas nesikreipė dėl naujo leidimo laikinai gyventi išdavimo.

102.3. Pareiškėjo teiginiai, kad darbuotojams atlyginimas mokamas proporcingai dirbtam laikui, kad Departamentas turėjo kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją yra nepagrįsti, kadangi darbuotojams mokamą ne visą darbo užmokestį įrodo Departamento Sodros informacinėje sistemoje užfiksuoti duomenys, kuriuose matyti, kad beveik visą pareiškėjo leidimo laikinai gyventi turėjimo laikotarpį dviem UAB „Grytas“ darbuotojoms (O. V. ir V. R.) nebuvo mokamas visas darbo užmokestis, o tai Departamentui leido padaryti pagrįstą išvadą, kad darbuotojai įmonėje nedirbo visą darbo laiką.

112.4. Pats pareiškėjas prašymo dėl leidimo laikinai gyventi 7 eilutėje nurodė, kad darbo užmokestis yra jo pragyvenimo šaltinis Lietuvos Respublikoje. Pažymėtina, kad kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo pareiškėjas pateikė darbo sutartį, kurioje buvo nustatyta, kad jis dirba UAB „Grytas“ pardavimų vadovu ir jam mokamas ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis. Sodros informacinės sistemos duomenimis pareiškėjui 2016 metų birželio-spalio mėnesiais ir 2017 metų sausio-spalio mėnesiais buvo mokamas 8,38–11,95 Eur darbo užmokestis, o 2016 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais darbo užmokestis mokamas nebuvo. Departamento surinkti duomenys aiškiai ir nedviprasmiškai parodė, kad pareiškėjas neturi pakankamai lėšų ir negauna reguliarių pajamų, kurių pakaktų pragyventi Lietuvos Respublikoje. Taigi, jo leidimas buvo pagrįstai panaikintas Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu, kuomet išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu jis neturi pakankamai lėšų ir (ar) negauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.

122.5. Nustatyta, kad UAB „Grytas“ neatitinka ne tik Įstatymo 45 straipsnio reikalavimų, bet ir neperveda priklausančių įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (2017 m. lapkričio 9 d. duomenimis UAB „Grytas“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 123,59 Eur). 2018 m. vasario 21 d. duomenimis, UAB „Grytas“ vis dar tebeturi įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kuris šiuo metu sudaro 1 399,70 Eur. 2018 m. vasario 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, UAB „Grytas“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma sudaro 80,13 Eur. Šios aplinkybės rodo, kad pareiškėjas nėra linkęs laikytis mokestinių prievolių, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

132.6. Pažymėtina, kad 2016 metų lapkričio mėnesį ir 2017 metų liepos mėnesį pareiškėjas buvo kviečiamas atvykti į Migracijos skyrių apklausai, tačiau jis į Migracijos skyrių neatvyko. Pareiškėjas teigia, kad 2016 metais jis buvo atvykęs į apklausą ir užpildė apklausos lapą, tačiau ši apklausa vyko 2016 m. balandžio 8 d., todėl nėra pagrindo teigti, kad Departamentas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie jo atvykimą į apklausą, nes pareiškėjas į 2016 metų lapkričio mėnesį ir 2017 metų liepos mėnesį neatvyko.

142.7. Atsižvelgiant į tai, kad Migracijos skyriaus patikrinimo metu buvo nustatyta, kad minėtas užsienietis negyvena deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ir per pastaruosius metus nebuvo apsistojęs Alytaus mieste esančiuose viešbučiuose, tai reiškia, kad pareiškėjo buvimas Lietuvos Respublikoje vykdant veiklą nėra būtinas.

15Teisėjų kolegija

16konstatuoja:

17Byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Kontrolės skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. (15/5-8)11U-1829(01937) „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto (duomenys neskelbtini) piliečiui G. W., panaikinimo“ teisėtumo bei pagrįstumo.

183. Nagrinėjamu atveju nustatyta:

193.1. Tarp UAB „Grytas“ ir O. V. sudaryta 2016 m. vasario 1 d. darbo sutartis apskaitininkės pareigoms užimti. Nustatyta mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, taip pat nustatyta 8 darbo valandų per darbo dieną trukmė (I t., b. l. 98, 99).

203.2. Tarp UAB „Grytas“ ir V. R. 2016 m. vasario 1 d. sudaryta darbo sutartis administratorės pareigoms užimti. Nustatyta mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, taip pat nustatyta 8 darbo valandų per darbo dieną trukmė (I t., b. l. 96, 97).

213.3. Tarp UAB „Grytas“ ir V. M. 2016 m. vasario 11 d. sudaryta darbo sutartis vadybininkės pareigoms užimti. Nustatyta mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, taip pat nustatyta 8 darbo valandų per darbo dieną trukmė (I t., b. l. 100, 101).

223.4. Tarp UAB „Grytas“ ir pareiškėjo 2016 m. vasario 15 d. sudaryta darbo sutartis pardavimų vadovo pareigoms užimti. Nustatyta mokėti ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, taip pat nustatyta 8 darbo valandų per dieną trukmė (I t., b. l. 108, 109).

233.5. Tarp UAB „Grytas“ ir V. B. 2016 m. vasario 19 d. sudaryta darbo sutartis vadybininkės pareigoms užimti. Nustatyta mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, taip pat nustatyta 8 darbo valandų per darbo dieną trukmė (II t., b. l. 5, 6).

243.6. Pareiškėjas su 2016 m. vasario 19 d. prašymu (gautas 2016 m. vasario 19 d., reg. Nr. 52-17-LL301729) kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių prašydamas pakeiti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje teisėtos veiklos Lietuvos Respublikoje pagrindu. Grafoje „Gyvenamosios ar buvimo vietos Lietuvoje adresas, telefonas“ nurodė „(duomenys neskelbtini)<...>“ (I t., b. l. 44–51).

253.7. Migracijos skyriaus specialisto 2016 m. lapkričio 15 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad UAB „Grytas“ dirba penki asmenys, iš jų trys Lietuvos Respublikos piliečiai. Darbuotojų, dirbančių visą darbo dieną ir gaunančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų atlyginimą nėra (O. V. išmokos rugpjūčio mėnesį – 95 Eur, rugsėjo mėnesį – 95 Eur, spalio mėnesį 95,57 Eur, V. R. išmokos rugpjūčio mėnesį – 38,86 Eur, rugsėjo mėnesį – 47,50 Eur, spalio mėnesį – 95,57 Eur, V. B. išmokos rugpjūčio mėnesį – 380 Eur, rugsėjo mėnesį 95 Eur, spalio mėnesį – 95,57 Eur). Pagal 2016 m. vasario 15 d. darbo sutartį pareiškėjas turi dirbti aštuonias valandas pes dieną ir jam turi būti mokamas ne mažesnis kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis, tačiau jam rugpjūčio mėnesį buvo išmokėtas 8,64 Eur, rugsėjo mėnesį 10,80 Eur, spalio mėnesį 9,10 Eur atlyginimas (t. II, b. l. 17).

263.8. Migracijos skyrius 2017 m. liepos 17 d. raštu Nr. 52-S-16970 „Dėl atvykimo į Migracijos skyrių“ kreipėsi į pareiškėją, prašydamas atvykti į Migracijos skyrių ir pateikti paaiškinimą bei dokumentus, patvirtinančius kad jis turi pakankamai lėšų ar gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje (t. II, b. l. 36).

273.9. Migracijos skyriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad UAB „Grytas“ nuo 2017 m. sausio 31 d. iki 2017 m. birželio 15 d. dirbo 2 Lietuvos Respublikos piliečiai, o nuo 2017 m. birželio 16 d. dirba trys Lietuvos Respublikos piliečiai. 2016 m. gegužės 6 d. G. W. pakeista darbo sutartis į nuotolinę, nustatytas individualus darbo grafikas, mokant atlyginimą pagal atliktų darbų laiką, ne mažesnį, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas deklaruotoje gyvenamojoje vietoje negyvena. 2017 m. liepos 17 d. atlikus patikrinimą apgyvendinimo įstaigose nustatyta, kad metų laikotarpyje užsienietis negyveno Alytaus mieste esančiuose viešbučiuose. Užsienietis kelis kartus kviečiamas atvykti į Migracijos skyrių, neatvyko ir nepaaiškino apie įmonės veiklą, nepateikė dokumentų apie pakankamą lėšų sumą pragyvenimui Lietuvos Respublikoje. UAB „Grytas“ adresu: (duomenys neskelbtini) buveinės nėra (II t., b. l. 3, 39).

283.10. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 9 d. duomenimis UAB „Grytas“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 123,59 Eur (II t., b. l. 49).

293.11. Sodros informacinės sistemos 2018 m. vasario 21 d. duomenimis UAB „Grytas“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 1 399,70 Eur (II t., b. l. 54).

303.12. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis UAB „Grytas“ nuo 2017 m. birželio 16 d. dirbo D. B., nuo 2016 m. gegužės 16 d. C. J., nuo 2016 m. vasario 4 d. V. R., nuo 2016 m. vasario 4 d. O. V., nuo 2016 m. gegužės 16 d. G. W. (II t., b. l. 44).

313.13. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 23 d. duomenimis UAB „Grytas“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma 80,13 Eur (II t., b. l. 55).

323.14. Departamento Kontrolės skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. (15/5-8)11U-1829(01937) „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto (duomenys neskelbtini) piliečiui G. W., panaikinimo“ panaikino pareiškėjui išduotą leidimą laikinai gyventi Nr. (duomenys neskelbtini), galiojantį iki 2018 m. gegužės 12 d. Sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktais (b. l. 7–9).

334. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui gali būti išduodamas arba keičiamas, jeigu užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal šio Įstatymo 45 straipsnio nuostatas.

345. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte (redakcija galiojusi iki 2017 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.

356. Įstatymo 50 straipsnis reglamentuoja išduoto leidimo gyventi panaikinimo pagrindus. Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas jeigu paaiškėja Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai. Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad leidimas panaikinamas, jeigu nustatoma, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, kad įmonė ar užsienietis neatitinka šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatytų reikalavimų arba kad užsienietis nebėra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba jam nuosavybės teise nebepriklauso akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijos, kurių nominalioji vertė sudaro 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.

367. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis UAB „Grytas“ V. B. dirbo nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2017 m. sausio 31 d., D. B. dirbo nuo 2017 m. birželio 16 d., V. R. dirbo nuo 2016 m. vasario 4 d., O. V. dirbo nuo 2016 m. vasario 4 d. (II t., b. l. 44). Iš UAB „Grytas“ sudarytų darbo sutarčių su O. V., V. R. bei V. B. (I t., b. l. 96, 97, 98, 99, II t., b. l. 5, 6) matyti, kad UAB „Grytas“ įsipareigojo mokėti minimalų darbo užmokestį. Iš Sodros informacinės sistemos duomenų matyti, kad O. V. nuo 2017 metų birželio mėnesio iki 2017 metų sausio mėnesio, nuo 2017 metų balandžio mėnesio iki 2017 metų spalio mėnesio nėra mokamas minimalus darbo užmokestis (II t., b. l. 48). V. R. nuo 2016 metų gegužės mėnesio iki 2016 metų gruodžio mėnesio, nuo 2017 metų balandžio mėnesio iki 2017 metų gegužės mėnesio, nuo 2017 metų liepos mėnesio iki 2017 metų spalio mėnesio nebuvo mokamas minimalus darbo užmokestis. Taigi, Iš Sodros informacinės sistemos duomenų matyti, kad nors UAB „Grytas“ ir buvo įdarbinti trys darbuotojai Lietuvos Respublikos piliečiai, tačiau dviem darbuotojams nebuvo mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas ir darbo sutartyse sulygtas minimalus darbo užmokestis. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog Departamentas, nustatęs, kad UAB „Grytas“ darbuotojams nėra mokamas minimalus darbo užmokestis, pagrįstai konstatavo, jog UAB „Grytas“ įdarbinti Lietuvos Respublikos piliečiai dirbą ne visą darbo laiką, todėl UAB „Grytas“ neatitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų.

378. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis pareiškėjui nuo 2016 metų gegužės mėnesio mokamas 3,98–11,95 Eur atlyginimas. Kitų duomenų byloje apie pareiškėjo gaunamas pajamas nėra. Minėta, kad pagal Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punktą leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu paaiškėja, kad yra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai. Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad išduoti ar pakeiti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu užsienietis neturi pakankamai lėšų ir (ar) negauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turimais duomenimis reguliarių pajamų negauna, Departamentas pagrįstai vadovaudamasis Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punktu panaikino pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad UAB „Grynas“ turi skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai ir netgi po ginčijamo sprendimo priėmimo, šios skolos nėra sumokėtos.

389. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Migracijos departamentas turėjo teisėtą pagrindą taikyti Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktus ir panaikinti pareiškėjui išduotą leidimą laikinai gyventi. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad atsakovas išsamiai ir visapusiškai įvertino sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo priėmimui reikšmingas aplinkybes, ir nenustatęs, kad UAB „Grytas“ nedirba trys Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, o pareiškėjas neturi pakankamai lėšų, kurių pakaktų pragyventi Lietuvos Respublikoje, pagrįstai panaikino pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Todėl konstatuojama, kad Migracijos Departamento Kontrolės skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. (15/5-8)11U-1829(01937) „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto (duomenys neskelbtini) piliečiui G. W., panaikinimo“ yra teisėtas ir pagrįstas, atitinka tokio pobūdžio administraciniams aktams keliamus reikalavimus, todėl nėra pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalis).

3910. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4 dalimi, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

40Pareiškėjo G. W. (G. W.) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas... 3. 1. Pareiškėjas G. W. kreipėsi į teismą su skundu,... 4. 1.1. Skunde nurodė, kad nesutinka su Departamento sprendimo teiginiu, jog UAB... 5. 1.2. Apie pareiškėjo turimas pinigines lėšas yra pateiktas banko išrašas,... 6. 1.3. Pareiškėjas į Departamentą apklausai buvo atvykęs 2016 metais, o 2017... 7. 2. Atsakovas Departamentas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip... 8. 2.1. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas tuo pagrindu, kad užsiima ir... 9. 2.2. UAB „Grytas“ beveik visą pareiškėjo leidimo laikinai gyventi... 10. 2.3. Pareiškėjo teiginiai, kad darbuotojams atlyginimas mokamas proporcingai... 11. 2.4. Pats pareiškėjas prašymo dėl leidimo laikinai gyventi 7 eilutėje... 12. 2.5. Nustatyta, kad UAB „Grytas“ neatitinka ne tik Įstatymo 45 straipsnio... 13. 2.6. Pažymėtina, kad 2016 metų lapkričio mėnesį ir 2017 metų liepos... 14. 2.7. Atsižvelgiant į tai, kad Migracijos skyriaus patikrinimo metu buvo... 15. Teisėjų kolegija... 16. konstatuoja:... 17. Byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos... 18. 3. Nagrinėjamu atveju nustatyta:... 19. 3.1. Tarp UAB „Grytas“ ir O. V. sudaryta 2016 m.... 20. 3.2. Tarp UAB „Grytas“ ir V. R. 2016 m. vasario 1 d.... 21. 3.3. Tarp UAB „Grytas“ ir V. M. 2016 m. vasario 11 d.... 22. 3.4. Tarp UAB „Grytas“ ir pareiškėjo 2016 m. vasario 15 d. sudaryta darbo... 23. 3.5. Tarp UAB „Grytas“ ir V. B. 2016 m. vasario 19 d.... 24. 3.6. Pareiškėjas su 2016 m. vasario 19 d. prašymu (gautas 2016 m. vasario 19... 25. 3.7. Migracijos skyriaus specialisto 2016 m. lapkričio 15 d. tarnybiniame... 26. 3.8. Migracijos skyrius 2017 m. liepos 17 d. raštu Nr. 52-S-16970 „Dėl... 27. 3.9. Migracijos skyriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. tarnybiniame pranešime... 28. 3.10. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 9 d. duomenimis UAB... 29. 3.11. Sodros informacinės sistemos 2018 m. vasario 21 d. duomenimis UAB... 30. 3.12. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis UAB... 31. 3.13. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 23 d. duomenimis UAB... 32. 3.14. Departamento Kontrolės skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr.... 33. 4. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui gali būti išduodamas arba... 34. 5. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte (redakcija galiojusi iki 2017 m.... 35. 6. Įstatymo 50 straipsnis reglamentuoja išduoto leidimo gyventi panaikinimo... 36. 7. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis UAB... 37. 8. Sodros informacinės sistemos 2017 m. lapkričio 13 d. duomenimis... 38. 9. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Migracijos... 39. 10. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 4... 40. Pareiškėjo G. W. ( 41. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...