Byla 2-644-228/2017
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BUAB (duomenys neskelbtini), institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovei G. K., institucijos, teikiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovei Ž. P., atsakovui K. Š. ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB ( - ) atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, yra atsakovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui K. Š. dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BUAB ( - ), institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB ( - ) prašė išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, jog ieškovas nėra atsakingas už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui K. Š..

5Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė posėdžio metu nurodė, jog remiantis 2008-09-09 tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909, UAB ( - ) platino bilietus į UAB ( - ) organizuotą renginį - festivalį ( - ), turėjusį vykti ( - ) dienomis ( - ). 2016 m. rugpjūčio 9 d. UAB ( - ) darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą apie tai, kad festivalis ( - )“ yra atšaukiamas/perkeliamas į 2017 m. vasarą ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Pranešime nurodyta, jog dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas UAB ( - ), informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu. Tačiau bilietų grąžinimų renginio organizatorius taip ir nepradėjo.

6Nurodė, jog iš viso į renginį ( - ) buvo parduoti 8456 bilietai, už juos surinkta 182 647,04 Eur (neįvertinus techninių grąžinimų, atliktų dėl įvairių klaidų, atsiradusių bilietų pardavimo metu (pvz., neatsispausdinusio fiskalinio kvito ir pan.). Nurodyta suma yra pinigų už parduotus bilietus į renginį apyvartos suma, į kurią įeina renginio organizatoriui priklausanti dalis bei UAB ( - ) priklausantis komisinis mokestis, mokamas renginio organizatoriaus už teikiamą bilietų platinimo paslaugą. Sutartimi UAB ( - ) buvo įsipareigojusi renginio organizatoriui pinigus už išplatintus bilietus pervesti kas savaitę (Sutarties 1.5 punktas). Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį renginio organizatoriui UAB ( - ) buvo atliktas 2016-07-31, o 2016 rugpjūčio mėn. gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo areštuotos pas UAB ( - ) esančios UAB ( - ) priklausančios lėšos, ir UAB ( - ) visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui.

72017 m. kovo mėn. UAB ( - ) gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016-11-19 raštą dėl vartotojo K. Š. prašymo, kuriame vartotojas, prašydamas grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį, paslaugos teikėju nurodė ne UAB ( - ), bet būtent renginio organizatorių – UAB ( - ) ir šis faktas neabejotinai patvirtina, kad vartotojui nekilo jokių abejonių dėl to, kas yra renginio organizatorius, ir kas yra atsakingas už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą. Tarnyba 2017-01-23 priėmė nutarimą, kuriuo, visiškai paneigdama renginio organizatoriaus atsakomybę prieš vartotoją, įpareigojo UAB ( - ) grąžinti K. Š. pinigus už bilietą į neįvykusį renginį.

8Ieškovo teigimu, atsakovas, įsigydamas bilietus į renginį, sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB ( - ), dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui UAB ( - ), kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos) – bilietų platinimo paslaugai – teikti. Informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne UAB ( - ), o UAB ( - ), atsakovui buvo pateikta tiek prie renginio aprašymo UAB ( - ) interneto tinklapyje, tiek UAB ( - ) paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo (uždedant „varnelę“), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu. Visa viešai prieinama ikisutartinė informacija skelbė, kad renginio organizatorius yra UAB ( - ), o UAB ( - ) veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas bilietų platinimo paslaugai teikti. Ieškovo atstovė nurodė, jog Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodyta aplinkybė, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į ginčo renginį, jokiais būdais nepaneigia fakto, kad UAB ( - ) neteikia renginio organizavimo paslaugų, taip pat fakto, jog vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, buvo apie tai informuotas. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos renginio aprašyme bei UAB ( - ) bilietų platinimo paslaugų taisyklėse, kuriose aiškiai nurodyta, kad UAB ( - ) nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais.

9Atsakovas K. Š. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB ( - ) (bankroto administratorius UAB ( - )) posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11Institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog tarnyba, gavusi vartotojo K. Š. prašymą, priėmė nutarimą, kuriuo išsprendė tarp vartotojo ir bendrovės kilusį ginčą. Tarnyba vertino ginčo šalių pateiktus rašytinius įrodymus, paaiškinimus, esamą teisinį reglamentavimą bei aktualią teismų praktiką ir vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis pripažino K. Š. reikalavimą – grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus 50,00 EUR – pagrįstu. Atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko nutarime išdėstytą poziciją.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas UAB ( - ) su trečiuoju asmeniu BUAB ( - ) 2008-09-09 sudarė bilietų platinimo sutartį (toliau – Sutartis), kurios skyriuje „Sąvokos“ nurodyta, kad „renginys“, tai organizatoriaus organizuojamas renginys, „bilietų platinimo paslauga“ - tai informacijos apie renginius suteikimas, pirkėjo pageidaujamo bilieto suformavimas kompiuterinėje programoje, jo spausdinimas bei pardavimas platinimo taške Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties 4 punkte nurodyta, kad renginio organizatorius suteikia teisę, o UAB ( - ) įsipareigoja teikti Sutartyje nurodytas paslaugas už Sutartyje nustatytą mokestį. Teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas, UAB ( - ) veikia kaip organizatoriaus tarpininkas – bilietai platinami organizatoriaus vardu ir interesais (sutarties 5 punktas). Pagal sutarties 13 punktą organizatorius raštu informuoja UAB ( - ) apie bilietų platinimo nutraukimą ir nurodo, kad visiems bilietų pirkėjams būtų grąžinami pinigai, sumokėti už bilietus į neįvyksiantį arba nukeltą renginį (įskaitant aptarnavimo bei kitus mokesčius). Nutraukus bilietų platinimą, ieškovas UAB ( - ) įsipareigojo pinigų už bilietus grąžinimą pradėti kitą darbo dieną po to, kai organizatorius perveda UAB ( - ) visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą renginį (sutarties 15 punktas) (22-28 b. l).

14Atsakovas K. Š. 2016-02-17 internetu ( - ) įsigijo vieną elektroninį bilietą į renginį ( - ), kuris turėjo įvykti ( - ) dienomis ( - ), už kurį atsakovas ieškovui UAB ( - ) sumokėjo 50,00 Eur (74, 77 b.l.).

15Pagal 2016-08-30 renginių ataskaitą, į renginį ( - ) buvo parduoti bilietai už 182 647,04 Eur sumą (41-50 b. l.). Gautas už išplatintus bilietus pinigų sumas ieškovė pagal bilietų platinimo sutarties 1.5 punktą pervesdavo organizatoriui BUAB ( - ) kiekvieną trečiadienį, paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2016-07-31.

16Renginio organizatorius BUAB ( - ) pranešė ieškovei, kad renginys ( - ) atšaukiamas, perkeliamas į kitų metų vasarą ir stabdomas bilietų į šį renginį pardavimas (52-53 b. l.).

17Apie renginio ( - ) atšaukimą ir perkėlimą į kitų metų vasarą buvo išspausdinti pranešimai internetinėse naujienų svetainėse „Delfi“, „Žmonės.lt“ (54 – 60 b. l.).

18Internetiniame ( - ) puslapyje buvo nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas ( - ) organizatorius – kompanija ( - ) (63 b. l.).

19Ieškovas gavo antstolio patvarkymą Nr. 0010/16/02504, pagal kurį visos pas ieškovą buvusios lėšos, gautos už išplatintus bilietus, buvo pervestos antstoliui (69 b. l.).

20Atsakovas K. Š. 2016-12-01 kreipėsi į renginio organizatorių UAB ( - ) dėl pinigų, sumokėtų už bilietą, grąžinimo, tačiau atsakymo į pretenziją negavo, todėl 2016-12-14 atsakovas pateikė prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, prašydamas nutraukti sutartį ir grąžinti pinigų sumą, sumokėtą už bilietus į atšauktą renginį (72-73, 75-76 b. l.).

21Prieš įsigydamas bilietą ( - ) internetinėje svetainėje, asmuo turėjo susipažinti su UAB ( - ) paslaugų teikimo taisyklėmis, pažymėdamas tai specialioje tam numatytoje grafoje „Susipažinau“. To nepadarius, nusipirkti bilieto internetu nebūtų įmanoma. Todėl laikytina, kad prieš nusipirkdamas bilietą į renginį ( - ), atsakovas susipažino su 2009-12-15 UAB ( - ) paslaugų teikimo taisyklėmis Nr. 1.0., kurių 2.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl Bendrovė nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Taisyklių 5.4 punkte nurodyta, kad jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir/ ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ ar pinigų grąžinimą (47 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad internetinėje svetainėje ( - ) atliekant bilieto pirkimą ir pasirinkus veiksmą „pirkti“ yra atidaromas langas su renginio aprašymu, t.y. prieinama visa būtina informacija apie renginį, o kartu ir nurodomas renginio organizatorius – UAB ( - ).

22Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tiek nutarime, tiek išvadoje, kuria palaikė nutarimą, tiek atstovė 2017-09-28 teismo posėdžio metu laikėsi nuostatos, kad elektroniniame biliete į renginį ( - ) nebuvo nurodytas renginio organizatorius (81, 97 b.l.). Tačiau biliete yra tekstas, kad „tuo atveju, jeigu renginio organizatorius atšaukia ar nukelia renginį ir nusprendžia grąžinti pinigus už bilietus, e. bilietai grąžinami tik bilietų platintojo internetinėje svetainėje“. Tai leidžia pripažinti, kad pinigų už įsigytus bilietus į renginį ( - ) grąžinimas priklausė tik nuo renginio organizatoriaus sprendimo.

23Vertinant aplinkybių visumą, laikytina, jog ieškovas UAB ( - ) suteikė esminę informaciją apie renginį ( - ), kas iš esmės atitiko “Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu Nr. 623, 11 p. numatytus reikalavimus, keliamus bilietų į renginius turiniui.

24Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas K. Š., kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl pinigų už neįvykusį renginį grąžinimo savo prašyme taip pat nurodė, kad paslaugos teikėjas yra UAB ( - ).

25Todėl laikytina, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė UAB ( - ) savo, kaip tarpininko – bilietų platintojo pareigas vykdė netinkamai. Renginį ( - ) atšaukė jo organizatorius BUAB ( - ), kuris apie renginio atšaukimą pranešė viešai. Ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos 2008-09-09 Sutarties nuostatos leidžia teigti, kad pinigus už nupirktus bilietus į neįvykusį renginį turi grąžinti renginio organizatorius.

26Nors, kaip jau buvo minėta, bilieto pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta su ieškovu, tačiau nėra pagrindo konstatuoti UAB ( - ) neteisėtus veiksmus, pardavus atsakovui bilietą į renginį ( - ), taip pat nėra priežastinio ryšio su minėto renginio atšaukimu ir taikyti ieškovo atžvilgiu sutartinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 str. 3 d., 6.246 str., 6.247 str.). Esant tokiai situacijai, atsakingu už pasekmes dėl neįvykusio renginio laikytinas renginio ( - ) organizatorius BUAB ( - ), kuris yra paslaugos teikėjas ir jo atžvilgiu yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.

27Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas, įsigydamas bilietus į ginčo renginį, sumokėjo ne tik bilietų kainą, bet ir bilietų suformavimo/spausdinimo mokestį. Neįvykus renginiui, kurį atšaukė renginio organizatorius, iš UAB ( - ) nėra teisinio pagrindo reikalauti grąžinti atlyginimą, gautą už bilietų suformavimą/spausdinimą, nes ieškovas šią paslaugą suteikė, todėl teisėtai ir pagrįstai gavo atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kad renginys neįvyko dėl renginio organizatoriaus priimto sprendimo jį atšaukti, būtent BUAB ( - ), kaip renginio organizatoriui, kyla pareiga ne tik grąžinti bilieto kainą (CK 6.222 straipsnio 1 dalis), bet ir atlyginti atsakovo nuostolius, patirtus sumokėjus bilietų suformavimo/spausdinimo mokestį (CK 6.721 straipsnio 2 dalis).

28Kitoks ginčo situacijos aiškinimas neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis).

29Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas įsigyti bilietus į renginį ir vykti į renginį apsisprendė pats, taigi jam nebuvo svarbu, kas yra jo organizatorius, todėl ir renginio organizatoriaus nenurodymas biliete negalėjo turėti įtakos atsakovo apsisprendimui sudaryti sutartį su renginio organizatoriumi dėl dalyvavimo festivalyje ( - ) (CK 6.719 straipsnio 1 dalis). Akivaizdu, kad tarp UAB ( - ) veiksmų, nenurodant ant atsakovui parduotų bilietų renginio organizatoriaus UAB ( - ) ir atsakovo patirtų nuostolių, sumokėjus pinigus už renginį, kuris neįvyko, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Nesant bent vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakomybė UAB ( - ) negali būti taikoma.

30Pažymėtina, kad šiuo atveju teismas nėra saistomas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-01-23 priimto nutarimo.

31Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (CK) 6.2. straipsnis), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (6.205 straipsnis). Ieškovas, veikdamas kaip renginio organizatoriaus tarpininkas, neatliko neteisėtų veiksmų ir nėra atsakingas už renginio organizatoriaus neįvykdytą prievolę paslaugos gavėjui - atsakovui, todėl neturi atlyginti atsakovui nuostolių. Ieškovas jokiais savo veiksmais ar sprendimais nesudarė pagrindo manyti, jog parduoda bilietus į savo organizuojamą renginį, todėl pripažintina ieškovo teisė negrąžinti atsakovui pinigų už bilietą į neįvykusį renginį.

32Atsakovui K. Š. išaiškintina, kad dėl pinigų už bilietą į neįvykusį renginį bei paslaugos mokesčio grąžinimo jis turi teisę kreiptis į renginio organizatorių BUAB ( - ) (BUAB ( - ) bankroto administratorius UAB ( - )).

33Ieškovas ieškinyje ir atstovė posėdžio nurodė, jog neprašo priteisti iš atsakovo ieškovo patirtų žyminio mokesčio išlaidų.

34Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles atsakovas turi atlyginti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas, pateikdamas ieškinį, jį apmokėjo 20 Eur dydžio žyminiu mokesčiu.

35CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, įvertinus šalių procesinių elgesį ir priežastis, dėl kurių atsirado bylinėjimosi išlaidos.

36Teismas vertina, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo šioje byloje neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, kuriais privalo vadovautis teismas, taikydamas civilinio proceso teisės normas (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

37Nurodytų aplinkybių pagrindu ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

38Aukščiau nurodytų aplinkybių pagrindu iš atsakovo nepriteistinos ir teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškovo ieškinį patenkinti.

41Pripažinti UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) teisę negrąžinti atsakovui K. Š., a.k. ( - ), 50 Eur sumos, sumokėtos įsigyjant bilietą į neįvykusį renginį – festivalį ( - ).

42Išaiškinti atsakovui K. Š., kad dėl pinigų už bilietą į neįvykusį renginį bei paslaugos mokesčio grąžinimo jis turi teisę kreiptis į renginio organizatorių BUAB ( - ) (BUAB ( - ) bankroto administratorius UAB ( - )).

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB ( - ) prašė išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant,... 5. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė posėdžio metu nurodė, jog remiantis... 6. Nurodė, jog iš viso į renginį ( - ) buvo parduoti 8456 bilietai, už juos... 7. 2017 m. kovo mėn. UAB ( - ) gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 8. Ieškovo teigimu, atsakovas, įsigydamas bilietus į renginį, sudarė renginio... 9. Atsakovas K. Š. posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB ( - )... 11. Institucija, teikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas UAB ( - ) su trečiuoju... 14. Atsakovas K. Š. 2016-02-17 internetu ( - ) įsigijo vieną elektroninį... 15. Pagal 2016-08-30 renginių ataskaitą, į renginį ( - ) buvo parduoti bilietai... 16. Renginio organizatorius BUAB ( - ) pranešė ieškovei, kad renginys ( - )... 17. Apie renginio ( - ) atšaukimą ir perkėlimą į kitų metų vasarą buvo... 18. Internetiniame ( - ) puslapyje buvo nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų... 19. Ieškovas gavo antstolio patvarkymą Nr. 0010/16/02504, pagal kurį visos pas... 20. Atsakovas K. Š. 2016-12-01 kreipėsi į renginio organizatorių UAB ( - ) dėl... 21. Prieš įsigydamas bilietą ( - ) internetinėje svetainėje, asmuo turėjo... 22. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tiek nutarime, tiek išvadoje,... 23. Vertinant aplinkybių visumą, laikytina, jog ieškovas UAB ( - ) suteikė... 24. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas K. Š., kreipdamasis į... 25. Todėl laikytina, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė UAB ( - ) savo,... 26. Nors, kaip jau buvo minėta, bilieto pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta su... 27. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas, įsigydamas bilietus į ginčo... 28. Kitoks ginčo situacijos aiškinimas neatitiktų bendrųjų teisingumo,... 29. Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas įsigyti... 30. Pažymėtina, kad šiuo atveju teismas nėra saistomas Valstybinės vartotojų... 31. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas... 32. Atsakovui K. Š. išaiškintina, kad dėl pinigų už bilietą į neįvykusį... 33. Ieškovas ieškinyje ir atstovė posėdžio nurodė, jog neprašo priteisti iš... 34. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles atsakovas turi... 35. CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų... 36. Teismas vertina, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo šioje... 37. Nurodytų aplinkybių pagrindu ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš... 38. Aukščiau nurodytų aplinkybių pagrindu iš atsakovo nepriteistinos ir teismo... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 40. ieškovo ieškinį patenkinti.... 41. Pripažinti UAB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) teisę negrąžinti... 42. Išaiškinti atsakovui K. Š., kad dėl pinigų už bilietą į neįvykusį... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...