Byla 2-5094-841/2010
Dėl skolos priteisimo, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kredito unija „Savas rūpestis” ieškinį atsakovams V. Š. ir R. R. dėl skolos priteisimo, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Kredito unija „Savas rūpestis” prašo priteisti solidariai iš atsakovų 26875,00 Lt negrąžintos paskolos, 2611,97 Lt palūkanų, 237,76 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 29724,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-05-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 446,00 Lt žyminis mokestis. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 424 str.1d.).

4Byla teisminga Šiaulių miesto apylinkės teismui, nes toks teismingumas nustatytas šalių sutartimi (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 30 str. 9 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2008 m. gruodžio 11 d. su atsakovu V. Š. ieškovas sudarė paskolos sutartį Nr. 08-00121. Pagal šią sutartį atsakovui V. Š. buvo suteikta 30000,00 Lt paskola keturiems metams, t.y. iki 2012 m. gruodžio 20 d. paskolą grąžinant dalimis (paskolos sutarties 6.5 punktas). Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2008 m. gruodžio 11 d. ieškovas su atsakove R. R. sudarė laidavimo sutartį Nr. 08-00107. Pagal šią sutartį R. R. laidavo už atsakovo V. Š. paskolos, palūkanų ir delspinigių grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui, jei atsakovas V. Š. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį (LR CK 6.81 str. 1 d. ir laidavimo sutarties 3 punktas). Paskolos sutarties 6.5 punktas numatė, kad atsakovas paskolą privalėjo grąžinti kas mėnesį mokėdamas įmokas, tačiau atsakovas R. V. nesilaikė sutartinių įsipareigojimų laiku mokėti įmokas. 2010-02-11 ieškovas išsiuntė atsakovams pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, kuriame suteikė papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir įspėjo, kad neįvykdžius sutarties per papildomą terminą, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Atsakovai per papildomą terminą savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas nuo 2010-03-04 vienašališkai nutraukė su atsakovu 2008 m. gruodžio 11 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 08-00121. Termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu (LR CK 6.63 str.) ir sutarties neįvykdymu (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.256 str. sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas užtraukia civilinę atsakomybę ir sutartį pažeidusi šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. Kadangi atsakovai neįvykdė prievolės, iš jų priteistina 26875,00 negrąžinta paskola, 237,76 Lt delspinigiai ir 2611,97 Lt palūkanos.

7Atsakovai pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str.1d., 6.200 str. 1 d.). Praleidę terminą piniginei prievolei įvykdyti atsakovai ieškovui privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 29724,73 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-05-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

8Kadangi ieškinys tenkintinas solidariai iš atsakovų priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 446,00 Lt žyminis mokestis (vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 4 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 262 str. 1 d., 427 str., 428 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti solidariai iš atsakovų V. Š., a.k. ( - ) ir R. R., a.k. ( - ) ieškovui Kredito unija „Savas rūpestis“ 26875,00 Lt (dvidešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių litų, 00 centų) negrąžintą paskolą, 237,76 Lt (dviejų šimtų trisdešimt septynių litų, 76 centų) delspinigius, 2611,97 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų vienuolikos litų, 97 centų) palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 29724,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-05-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 446,00 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt šešių litų, 00 centų) žyminį mokestį.

13Atsakovai per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai