Byla e2YT-7740-223/2016
Dėl Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaro Pavel Dobrynskij atlikto notarinio veiksmo pagal pareiškėjo UAB „Petrochema“ skundą suinteresuotiems asmenims notarui Pavel Dobrynskij, UAB „Muštuvis“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaro Pavel Dobrynskij atlikto notarinio veiksmo pagal pareiškėjo UAB „Petrochema“ skundą suinteresuotiems asmenims notarui Pavel Dobrynskij, UAB „Muštuvis“,

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė skundą dėl Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaro Pavel Dobrynskij atlikto notarinio veiksmo, kuriuo prašo panaikinti 2016-08-03 Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaro Pavel Dobrynskij patvirtintą sutartinės hipotekos pakeitimą, identifikavimo kodas ( - ), kuriuo iš sandorio išbraukti šio asmens duomenys – UAB „Petrochema“, į. k. 300081635, atstovas T. B., veikiantis pagal įstatus, ir įrašytas asmuo UAB „Muštuvis“, į.k. 302331518, atstovas V. D., veikiantis pagal bendrovės įstatus.

3Nurodo, kad 2016-06-02 UAB „Petrochema“ atstovaujama direktoriaus T. B. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perleido UAB „Muštuvis“ galiojantį turtinį 645469 Eur dydžio reikalavimą į restruktūrizuojamą KB „Blauzdžių Agroservisas“ ir už tai buvo įskaityta UAB „Petrochema“ 30210 Eur dydžio skola UAB „Muštuvis“. Minėtoje sutartyje taip pat buvo nurodyta, kad dalis reikalavimo užtikrinta hipoteka ir hipotekos lakštas perleidžiamas kartu su skola. Nuo 2016-08-01 UAB „Petrochema“ vadovas T. B. buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų. Nuo 2016-08-19 pasikeitė UAB „Petrochema“ savininkas, Vieninteliu įmonės akcininku tapo A. U.. 2016-08-03 naujasis kreditorius UAB „Muštuvis“ pateikė prašymą Panevėžio rajono 3-ojo notaro biurui notarui Pavel Dobrynskij dėl kreditoriaus 2015-04-29 hipotekos lakšte Nr. ( - ) pakeitimo. Notaras 2016-08-03 hipotekos lakšte atliko pakeitimą. UAB „Petrochema“ su pakeitimu nesutinka nes jo manymu pakeitimui buvo būtina tiek naujojo kreditoriaus, tiek pradinio kreditoriaus valia, o notaras atlikdamas veiksmą be pradinio kreditoriaus sutikimo pažeidė CK 6.104 str. 2 d. nuostatos reikalavimą.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Muštuvis“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka, skundą prašo grąžinti pareiškėjui, kadangi skundas dėl notarinio veiksmo paduotas pasibaigus apskundimo terminui. Prašo netenkinti pareiškėjo skundo kaip nepagrįsto. Nurodo, kad pareiškėjas praleido CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą skundui paduoti, kadangi iš 2016-08-16 rašto matyti, jog pareiškėjui buvo žinomos visos ginčijamo reikalavimo teisės perleidimo sandorio aplinkybės. Aplinkybė, kad pareiškėjui ir jo atstovams buvo žinomos ginčijamo reikalavimo teisės perleidimo sandorio aplinkybės įrodo ir 2016-05-05 įgaliojimas.

5Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaras Pavel Dobrynskij pateikė atsiliepimą ir nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo pareiškėjo skundo netenkinti. Notarinis veiksmas atliktas laikantis hipotekos registro nuostatų.

6Skundas atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad 2016-06-02 tarp pareiškėjo UAB „Petrochema“ atstovaujamo direktoriaus T. B. ir suinteresuoto asmens UAB „Muštuvis“ atstovaujamo V. D. buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria UAB „Petrochema“ perleido galiojantį turtinį 645469 Eur dydžio reikalavimą į restruktūrizuojamą KB „Blauzdžių Agroservisas“ ir už tai buvo įskaityta UAB „Petrochema“ 30210 Eur dydžio skola UAB „Muštuvis“. Iš 2016-08-30 VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Hipotekos registro išrašo, identifikavimo kodas Nr. ( - ) matyti, kad 2016-08-03 buvo atliktas sutartinės hipotekos pakeitimas, įdentifikavimo kodas ( - ), pakeitimą patvirtino Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaras Pavel Dobrynskij, kuriuo iš sandorio išbraukti šio asmens duomenys – UAB „Petrochema“, į.k. 300081635, atstovas T. B., veikiantis pagal įstatus, ir įrašytas asmuo UAB „Muštuvis“, į.k. 302331518, atstovas V. D., veikiantis pagal bendrovės įstatus.

8Skundas dėl antstolio ar notaro veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Toks gana trumpas notaro veiksmų apskundimo terminas paaiškinamas siekiu, kad iškilus klausimui dėl notarinio veiksmo teisėtumo, jis suinteresuotų asmenų prašymu būtų kuo greičiau teismo išspręstas ir neteisėtas dokumentas kuo greičiau pašalintas iš teisinės apyvartos. Be to, notaro veiksmų apskundimo terminas tai ir kartu viena teisinių priemonių, skirta CK 1.2 str. įtvirtinto teisinio apibrėžtumo civiliniuose santykiuose principo įgyvendinimui.

9Iš pareiškėjo kartu su skundu dėl notaro veiksmų pateikto VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Hipotekos registro išrašo (19 b .l.) matyti, kad pareiškėjas 2016-08-30 pasinaudojo VĮ Registrų centro duomenimis ir sužinojo, kad 2016-08-03 atliktas skundžiamas veiksmas – padarytas sutartinės hipotekos pakeitimas. Pareiškėjo skundas dėl atlikto notarinio veiksmo teismui pateiktas per EPP 2016-09-12, t.y. teisme registruotas 2016-09-12. Suinteresuotas asmuo UAB „Muštuvis“ teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad iš 2016-08-16 rašto ir 2016-05-05 suinteresuoto asmens išduoto įgaliojimo yra matyti, jog pareiškėjui buvo žinomos visos ginčijamo reikalavimo teisės perleidimo sandorio aplinkybės. Teismas su suinteresuoto asmens teiginiais, kad pareiškėjui buvo žinoma apie 2016-08-03 padarytą sutartinės hipotekos pakeitimą, nelaiko pagristais ir įrodančiais jo teiginius. Kaip matyti, suinteresuoto asmens kartu su atsiliepimu pateikta rašto dalies kopija yra adresuota KB „Blauzdžių agroservisas“, kuris negali būti laikomas tinkamu įrodymu jo atsiliepime nurodytai aplinkybei pagrįsti, kadangi iš minėto rašto dalies neaišku, kada šis raštas rašytas, kas jį kam siuntė, neaišku kas jį pasirašė, taip pat nėra aišku ar jis pasiekė pareiškėją. Tas pats pasakytina ir apie suinteresuoto asmens teiginį, kad 2016-08-05 pareiškėjo išduotas įgaliojimas patvirtina aplinkybę, kad pareiškėjui turėjo būti žinoma apie 2016-08-05 sutartinės hipotekos pakeitimą. Kaip matyti pareiškėjas įgaliojimu suteikė teisę ne konkrečiam veiksmui jį atstovauti, šis įgaliojimas yra bendro pobūdžio, todėl laikytina, kad suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų iš kurių būtų matyti, jog pareiškėjui buvo žinoma aplinkybė apie sutartinės hipotekos pakeitimą anksčiau nei nurodo pareiškėjas 2016-08-30. Taigi, laikytina, kad 20-ies dienų terminas skundui pateikti nepraleistas.

10Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę bei papildomas teises, įskaitant ir teisę į palūkanas. Civilinio kodekso 6.104 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu perleidžiamas reikalavimas, kurio įvykdymas užtikrintas įkeitimu (hipoteka), tai tokio reikalavimo perleidimas turi būti pažymimas hipotekos registre. Šiuo atveju pradinis kreditorius su naujuoju kreditoriumi privalo imtis priemonių, kad būtų padaryti atitinkami įrašai hipotekos registre. Perleidžiant hipoteka užtikrintą reikalavimą, perleidžiama ir hipotekos teisė. Hipoteka užtikrintas reikalavimas perleidžiamas laikantis reikalavimo teisės perleidimą reglamentuojančių šio kodekso šeštosios knygos nuostatų (CK 4.189 str. 1 d.).

11Reikalavimo teisės perleidimu laikoma sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius savo reikalavimo teisę perduoda kitam asmeniui, pats nustodamas būti prievolės šalis. Kaip matyti, pareiškėjas šiuo atveju neginčija 2016-06-02 Reikalavimo teisės perleidimo sandorio, tačiau ginčija 2016-08-03 Panevėžio rajono 3-ojo notaro biuro notaro Pavel Dobrynskij sutartinės hipotekos pakeitimą, įdentifikavimo kodas ( - ). Hipotekos duomenų keitimą reglamentuoja Lietuos Respublikos hipotekos registro nuostatai. Šių nuostatų 44 p. teigia, kad kreditoriui, skolininkui, įkaito davėjui ar asmeniui, kuriam perduotas įkeitimo objektas, pranešus apie įkeisto turto savininko pasikeitimą ar skolininko, kreditoriaus, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, vardo (vardų), pavardės ar pavadinimo, gyvenamosios vietos adreso (buveinės) pasikeitimą, registro tvarkytojas, nustatęs, kad registre įregistruota hipoteka (įkeitimas), ir gavęs atitinkamų susijusių registrų duomenis apie šiuos duomenų pasikeitimus, į registrą įrašo hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Registro tvarkytojas, gavęs kreditoriaus prašymą į registrą įrašyti duomenis apie sudarytą rašytinę reikalavimo teisės perleidimo sutartį, informaciją apie įkeisto turto administratoriaus paskyrimą ir šį faktą patvirtinančius dokumentus, kreditoriaus pateiktų dokumentų pagrindu į registrą įrašo sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų negalima pateikti registro tvarkytojui elektroniniu būdu, duomenys gali būti teikiami per notarą. Taigi, remiantis minėta nuostata, perleidus reikalavimo teisę, naujasis kreditorius turi teisę pats pateikti reikalavimo perleidimo sutartį, Lietuos Respublikos hipotekos registro tvarkytojui ir šio prašymo bei reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu registro tvarkytojas pakeičia registre duomenis apie kreditorių. Kreditorui neturint galimybės duomenų registro tvarkytojui pateikti tiesiogiai elektroniniu būdu, suteikiama teisė šiuos duomenis registro tvarkytojui pateikti per notarą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaras Pavel Dobrynskij, gavęs suinteresuoto asmens UAB „Muštuvis“ prašymą dėl pakeitimo hipotekos lakšte - atliko notarinį veiksmą vadovaudamasis minėta nuostata.

12Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. lapkričio 9 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2007 išaiškino, jog reikalavimo, užtikrinto hipoteka, perleidimo sutartiniuose santykiuose pažymėjimas hipotekos registre yra ne teisės perėjimo momentas, o hipotekos lakštų ir registro duomenų tvarkymą užtikrinantis įstatymu reglamentuotas veiksmas (Hipotekos, priverstinės hipotekos, įkeitimo ir priverstinio įkeitimo lakštų pildymo instrukcija, Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatai). Pareiškėjo nurodymas, kad pagal Civilinio kodekso 6.104 str. 2 d., kur numatyta, kad „pradinis kreditorius su naujuoju kreditoriumi privalo imtis priemonių, kad būtų padaryti atitinkami įrašai hipotekos registre“ numato tik sutarties šalių kooperavimosi pareigą, t.y. veikti taip, kad registre būtų atlikti atitinkami įrašai. Senojo ir naujojo kreditorių valia jau buvo išreikšta perleidžiant reikalavimo teises ir papildomų formalių susitarimų reikalavimas tik vilkintų pareigą registruoti įvykusius susitarimus Reikalavimo perleidimo sutartimi. Kaip matyti šiuo atveju užtenka vienos šalies nuostatose nurodyto asmens pranešimo duomenų pakeitimui.

13Konstatuotina, kad notaro atliktas notarinis veiksmas dėl sutartinės hipotekos pakeitimo yra atliktas vadovaujantis hipotekos registro nuostatais, todėl yra teisėtas. Tokiu būdu pareiškėjo skundas dėl jau nurodytų aplinkybių laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

14Vadovaudamasi CPK 510-513 str. teisėja

Nutarė

15Pareiškėjo UAB „Petrochema“ skundą dėl notaro veiksmų atmesti.

16Nutartis skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos Panevėžio apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai