Byla 2-815-714/2013
Dėl skolininkui A. S. priklausančiuos turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu, suinteresuotieji asmenys antstolis Romualdas Aleksandras Genutis, UAB „Gedimex“, I. ir pagal suinteresuotojo asmens UAB „Gedimex“ savarankišką reikalavimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant Linai Gailienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymus dėl skolininkui A. S. priklausančiuos turto dalies nustatymo bendrame turte su kitu asmeniu, suinteresuotieji asmenys antstolis Romualdas Aleksandras Genutis, UAB „Gedimex“, I. ir pagal suinteresuotojo asmens UAB „Gedimex“ savarankišką reikalavimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo ir

Nustatė

2teisme 2013 06 18 gauta civilinė byla pagal pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus (I t., b.l. 2, 3) skolininkui A. S., suinteresuotiems asmenims Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, uždarajai akcinei bendrovei „Gedimex“, I. S., antstoliui Romualdui Aleksandrui Genučiui dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje

3Byloje buvo paskirtas teismo posėdis (Lietuvos Respublikos CPK 443str. 5d.).

4Buvo atkreiptas šalių dėmesys į Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 06 13 nutarties (I t., b.l. 110-114) nuostatas ir nustatytas terminas dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti teismui savo argumentus ir samprotavimus dėl byloje sprendžiamų reikalavimų, taip pat dėl suinteresuotojo asmens UAB „Gedimex“ reikalavimo. Atkreiptas UAB „Gedimex“ dėmesys į tai, kad tokio pobūdžio bylose suinteresuotieji asmenys turi teisę reikšti savarankiškus reikalavimus, susijusius su bylos nagrinėjimo dalyku, patikslinti konkrečiai koks turtas yra areštuotas vykdant išieškojimą iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Gedimex“ naudai, kokiame konkrečiame turte kreditorius prašo nustatyti bendraturčių dalis. Antstoliui R.A.Genučiui buvo nustatytas terminas pateikti teismui duomenis apie vykdomąsias bylas, kuriose skolininkas yra A. S. ir, koks tų bylų išnagrinėjimo rezultatas, bei pateikti teismui vykdomąsias bylas, susijusias su šia byla, nagrinėjama teisme.

5Kauno teritorinė muitinė savo reikalavimo atsisakė (I t., b.l. 74).

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo atsisakė, prašė bylą nutraukti (I t., b.l. 78).

7UAB „Gedimex“ savo reikalavimus patikslino ir prašė nustatyti skolininko A. S. dalį bendrame turte su jo sutuoktine I. S., nustatant, kad A. S. priklauso 1/dalis žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio( - )., žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) esančio ( - ) žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) esančio( - )., pastatų ir kiemo statinių, esančių ( - ) (II t., b.l. 6-8).

8Atsiliepimo į pareikštą prašymą iš A. S. ir I. S. negauta.

9Posėdžiai buvo paskirti 2013 08 14, 2013 09 24, 2013 10 21.

10A. S. ir I. S. į posėdį 2013 08 14 neatvyko, dokumento, patvirtinančio neatvykimo priežasčių nepateikė. Bylos 2013 09 24 buvo atidėtas iki 2013 10 21 10.00val. A. S. prašymu, nes jis pageidavo turėti atstovą byloje

11Iki posėdžio pradžios iš A. S. jokių prašymų nebuvo gauta. Teismas atidėjo nutarties paskelbimą iki 2013 10 25 13.00val.

122013 10 21 teisme gautas (el. paštu išsiųstas 2013 10 21 10.03val.) A. S. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo ligos. 2013 10 23 teisme gauta medicininė pažyma, kad A. S. dėl ligos negalėjo atvykti į teismo posėdį.

13LR Civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas imasi šiame Kodekse nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą, taip pat, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Teismas, šio Kodekso nustatyta tvarka bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais byloje asmenimis, imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Dalyvaujantys byloje asmenys šio Kodekso nustatyta tvarka bendradarbiauja tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.). Šalių procesinės teisės yra lygios (CPK 17 str.).

14Bylą nagrinėjant ypatingosios teisenos tvarka šalių dalyvavimas neprivalomas (Lietuvos Respublikos CPK 443str. 5d.) ir teismas turi diskrecijos teisę spręsti, ar galima bylą išnagrinėti ar būtina ją atidėti.

15Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo (CPK 246 str. 1 d.) nuostata dėl jame išvardintų priežasčių, paprastai nelaikomų svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai.

16Nagrinėjama byla pagal pradinius reikalavimus iškelta 2012 12 06, dalyvaujančių byloje asmenų yra nemažai, pradiniai pareiškėjai savo reikalavimų atsisako, suinteresuotasis asmuo reiškia reikalavimus, kurie yra identiški tiems reikalavimams, kuriuos buvo pareiškę pradiniai pareiškėjai, į bylą išreikalautos vykdomosios bylos, dėl to stabdomas vykdymo procesas, apie bylos iškėlimą ir nagrinėjimą buvo tinkamai informuojami visi dalyvaujantys byloje asmenys, nei A. S., nei I. S. nepateikė teismui jokių argumentų, samprotavimų, prašymų dėl bylos dalyko, turto dalių nustatymo. Atsižvelgiant į visų šių aplinkybių visumą darytina išvada, kad atnaujinti bylos nagrinėjimą, atidėti bylos nagrinėjimą, skirti dar vieną posėdį byloje būtų neprotinga ir neteisinga kitų dalyvaujančių byloje asmenų atžvilgiu. A. S. buvo sudaryta galimybė pasirūpinti atstovimu, tačiau jis to nepadarė. Byloje yra duomenų, kad ir anksčiau nagrinėjant bylą bylos nagrinėjimas buvo atidėtas dėl A. S. ligos (I t., b.l. 35)

17Kiti dalyvaujantys byloje asmenys, išskyrus I. S., prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Iš I. S. prašymų negauta.

18Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymai dėl reikalavimų atsisakymų priimtini. Šie pareiškėjai nurodo, kad A. S. atsiskaitė su kreditoriais. Byla dalyje pagal Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293str. 4p.).

19Suinteresuotasis asmuo UAB „Gedimex“ reiškia savarankiškus reikalavimus ir prašo nustatyti skolininko A. S. dalį bendrame turte su jo sutuoktine I. S., nustatant, kad A. S. priklauso 1/dalis žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio ( - ) žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) esančiov., žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio ( - ) pastatų ir kiemo statinių, esančių ( - ).

20Prašymas tenkintinas.

21Iš vykdomosios bylos Nr. 0039/10/00067 nustatyta, kad 2009 10 09 Jurbarko rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1218-523/2009 dėl 8 601,15 Lt skolos, 115,,64Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 10 09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 631,00Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Gedimex“ naudai, vykdomasis raštas nėra įvykdytas, 2013 07 08 likusi skola išieškotojui buvo 8 548,18Lt, vykdant vykdomąjį raštą areštuotas nekilnojamasis turtas, priklausantis I. S. ir A. S..

22Turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe, kuri gali būti padalyta vieno iš sutuoktinių ar kreditoriaus prašymu (Lietuvos Respublikos CK 3.87str., 3.88str., 3.116str., CPK 667str.). Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys lygios (Lietuvos Respublikos CK 3.117str.1d.). Taip pat jeigu bendrosios dalinės nuosavybės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys lygios (Lietuvos Respublikos CK 4.73str. 3d.).

23Vykdymo procese antstolis gali aprašyti turtą, kuris bendrosios nuosavybės teise priklauso skolininkui ir kitiems asmenims, bei pasiūlyti išieškotojui kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies bendrame turte nustatymo (Lietuvos Respublikos CPK 667str.).

24Teismui, išdavus vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo vienasmeniškai iš A. S., konstatavus, kad turtas, kurį antstolis aprašė, priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, ir nesant duomenų, kad sutuoktinių dalys tame turte galėtų būti nelygios, ar, kad tas turtas priklauso vienam iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės teise, išieškotojo UAB „Gedimex“ prašymas gali būti tenkintinas. Duomenų, kad aprašytas turtas yra įkeistas, ar kaip kitaip suvaržytos teisės į tą turtą nėra. Taip pat byloje nėra duomenų, kad išieškojimas galėtų būti nukreiptas į kitą turtą.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 612str., teismas

Nutarė

26pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus dėl reikalavimų atsisakymo priimti ir bylą dalyje pagal tuos reikalavimus nutraukti.

27UAB „Gedimex“ prašymą tenkinti visiškai.

28Nustatyti, kad skolininkui A. S., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklauso ½ dalis 0,6000ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio( - ), ½ dalis 2,2900 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris( - ), esančio( - ), ½ dalis 0,3100 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) gyvenamojo namo, unikalus numeris( - ), viralinės, unikalus numeris( - ), malkinės, unikalus numeris( - ), tvarto, unikalus numeris, ( - ), daržinės, unikalus numeris( - ), kiemo rūsio, unikalus numeris( - ), garažo, unikalus numeris( - ), kiemo statinių, unikalus numeris( - ), esančių( - ), bendrame turte su I. S., a.k. ( - ) kuriai nuosavybės teise priklauso kita (1/2) dalis nurodyto turto, nustatyti, kad bendraturčiai naudojasi turtu lygiomis dalimis.

29Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0039/1000067 grąžinti antstoliui R.A.Genučiui

30Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant... 2. teisme 2013 06 18 gauta civilinė byla pagal pareiškėjų Kauno teritorinės... 3. Byloje buvo paskirtas teismo posėdis (Lietuvos Respublikos CPK 443str. 5d.).... 4. Buvo atkreiptas šalių dėmesys į Kauno apygardos teismo Civilinių bylų... 5. Kauno teritorinė muitinė savo reikalavimo atsisakė (I t., b.l. 74).... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. UAB „Gedimex“ savo reikalavimus patikslino ir prašė nustatyti skolininko... 8. Atsiliepimo į pareikštą prašymą iš A. S. ir I. S. negauta.... 9. Posėdžiai buvo paskirti 2013 08 14, 2013 09 24, 2013 10 21.... 10. A. S. ir I. S. į posėdį 2013 08 14 neatvyko, dokumento, patvirtinančio... 11. Iki posėdžio pradžios iš A. S. jokių prašymų nebuvo gauta. Teismas... 12. 2013 10 21 teisme gautas (el. paštu išsiųstas 2013 10 21 10.03val.) A. S.... 13. LR Civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 14. Bylą nagrinėjant ypatingosios teisenos tvarka šalių dalyvavimas... 15. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo (CPK 246 str. 1 d.) nuostata... 16. Nagrinėjama byla pagal pradinius reikalavimus iškelta 2012 12 06,... 17. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys, išskyrus I. S., prašė bylą nagrinėti... 18. Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 19. Suinteresuotasis asmuo UAB „Gedimex“ reiškia savarankiškus reikalavimus... 20. Prašymas tenkintinas.... 21. Iš vykdomosios bylos Nr. 0039/10/00067 nustatyta, kad 2009 10 09 Jurbarko... 22. Turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu,... 23. Vykdymo procese antstolis gali aprašyti turtą, kuris bendrosios nuosavybės... 24. Teismui, išdavus vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 612str., teismas... 26. pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių... 27. UAB „Gedimex“ prašymą tenkinti visiškai.... 28. Nustatyti, kad skolininkui A. S., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklauso ½... 29. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0039/1000067 grąžinti... 30. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno...