Byla 2A-76-413/2013

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant pareiškėjai R. P., suinteresuotam asmeniui V. Ž., suinteresuotų asmenų Marijampolės apskrities Vaikų globos namų „Putinas“ atstovei advokatei Stanislavai Staniukynienei, institucijų, teikiančių išvadas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų apsaugos skyriaus atstovėms M. K. ir R. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-188-482/2012 pagal pareiškėjos R. P. pareiškimą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys V. Ž., D. P., N. Z., Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“, institucijos, teikiančios išvadas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų apsaugos skyrius,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 28 d. sprendimu pareiškėjai R. P. (B.) ir vaikų tėvui D. P. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia į nepilnamečius jų vaikus M., gim. ( - ), T., gim. ( - ), T., gim. ( - ) ir I., gim. ( - ), sustabdant tėvų asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, nustatyta vaikų nuolatinė globa, paskirti globėjai ir priteistas iš tėvų nepilnamečiams vaikams išlaikymas (b. l. 7-9).

5Pareiškėja pareiškimu prašė teismo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 28 d. sprendimu neterminuotai apribotą motinos valdžią į nepilnamečius vaikus ir priteistą iš jos vaikams išlaikymą (b. l. 3-4). Pareiškime nurodė, kad po ginčijamo teismo sprendimo jos elgesys pasikeitė, ji nevartojanti alkoholio, nuomojasi butą, dirba atsitiktinius darbus, lanko berniukus. Teigė, kad neigiamą įtaką jai ir vaikams darė vaikų tėvas D. P., su kuriuo santuoką ji nutraukė ir šiuo metu nepalaiko jokių ryšių. Pareiškėja ketina dirbti, jauniausią vaiką ves į darželį. Kazlų Rūdoje yra mokykla, popamokinės veiklos institucijos, kurias jos sūnūs galės lankyti. Šiuo metu ji lankanti visus vaikus, berniukai norėtų gyventi su ja. Pareiškėja gauna socialines išmokas, tačiau ne visais pinigais gali disponuoti. Mano, kad iš atsitiktinių darbų gautų pinigų bei socialinių pašalpų galės išlaikyti visus vaikus, vaikai turės kur gyventi, jiems miegoti nupirks dviejų aukštų lovą. Neterminuotai apribojus motinos valdžią į vaikus, vaikams išlaikymo neteikė, nes neturėjo lėšų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. sprendimu pareiškimą atmetė, priteisė iš pareiškėjos 40,90 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

8Teismas nustatė, kad nuo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 28 d. sprendimo priėmimo pareiškėjos padėtis pasikeitė, tačiau tik iš dalies: pareiškėja, prašydama panaikinti motinos valdžios apribojimą, pareiškime nurodė, kad turi nuolatines pajamas, yra sukūrusi aplinką vaikams, skirtą tinkamai mokytis, ilsėtis ir ugdytis (b. l. 3-4). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad R. P. gyvena su dviem mažamečiais vaikais 38,88 kv. m. dviejų kambarių bute. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, kur ir kaip ji pati ir šeši vaikai (du vaikai gyvena su pareiškėja, keturis prašo grąžinti) galės gyventi nuomojamame būste – miegos, ruoš pamokas, leis laisvalaikį, kaip bus užtikrinta vaikų teisė į mokslą, poilsį ir laisvalaikį, iš kokių lėšų užtikrins vaikų ilgalaikį gydymą. R. P. pragyvena iš socialinių pašalpų, šiuo metu augina vaiką iki 3 metų, nors teigia dirbanti atsitiktinius darbus, tačiau teismo sprendimu priteisto išlaikymo vaikams neteikia. Remiantis nurodytu, teismas konstatavo, kad iki šiol pareiškėja pati asmeniškai dar neįvykdė Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos motinos pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nepateikė objektyvių duomenų, kad ji turės lėšų išlaikyti vaikus, kad sudarys tinkamas, sveikas ir saugias vaikams gyvenimo sąlygas, auklės juos, rūpinsis jų lavinimu, sveikata. Teismas pažymėjo, nors R. P. gyvenimas eina teigiama linkme, tačiau jos socialiniai įgūdžiai silpni, dar tik formuojasi, pareiškėja nemoka naudotis gautomis piniginėmis lėšomis, dėl ko sprendė, kad motinos valdžios apribojimo panaikinimas šiuo metu neatitiktų nepilnamečių vaikų interesų.

9Pasisakydamas dėl motinos valdžios apribojimų panaikinimo nepilnametės dukters I. atžvilgiu teismas pažymėjo, kad mergaitė globojama suinteresuoto asmens N. Z., kuri mergaitę laiko tikra dukra, o I. ją - tikra motina, ją ir jos vyrą vadina mama ir tėveliu, jos vaikus M., G., E. laiko broliu ir seserimis. Iš Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos” gimnazijos charakteristikos teismas nustatė, kad I. P. visuomet globėjos prižiūrima, tvarkinga, pareiginga, aprūpinta visomis mokymo priemonėmis, globėja lankėsi susirinkimuose, šventėse, mergaitė dalyvauja konkursuose, šoka 1-4 klasių jaunučių šokių kolektyve, lanko „Šviesoforo” būrelį, jos pirmojo pusmečio visų dalykų pasiekimai įvertinti aukštesniuoju lygiu, globėja rūpinasi mergaitės ugdymu, lankosi organizuojamuose renginiuose, tėvų susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose, papildomai lavina muzikinius gebėjimus, I. šeimoje mylima, jai netrūksta dėmesio, ypač glaudūs ir nuoširdūs ryšiai su globėjos vaikais (b. l. 25). Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijose vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodyta, kad bendraujant specialistei su I. P., matėsi, kad mažametė emociškai saugi, ji lengvai bendrauja, aiškiai reiškia mintis, į klausimą, ar norėtų gyventi su mama R., mažametė atsakiusi, kad nori gyventi su savo šeima, o šeima ji laiko N. ir A. Z. ir jų vaikus. Teismas konstatavo, kad I. P. nuo 2005 metų, tai yra nuo kūdikystės, apsigyvenus suinteresuoto asmens šeimoje, globėjai tinkamai ir rūpestingai atliekant savo pareigas, tarp I. ir globėjos atsirado glaudus ryšys, kurio nėra tarp mergaitės ir jos biologinės motinos R. P.. Mergaitė aprūpinta, mylima ir nenorinti keisti gyvenamą vietą, grąžinus I. P. motinos globai, mažametei būtų padaryta fizinė, psichologinė žala.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, jos reikalavimus patenkinti. Nurodo, kad nepilnamečių vaikų gyvenimas su motina bet kuriuo atveju labiausiai atitinka vaikų interesus, jeigu jų gyvenimas su motina nekelia grėsmės jų sveikatai ir gyvybei, jeigu motina gali užtikrinti jų mokslą, ugdymą, tinkamas buities sąlygas. Teismas pats sprendime konstatavo, kad nuo motinos valdžios apribojimo R. P. gyvenimas eina teigiama linkme, ji pasiima vaikus savaitgaliais, palaiko su jais ryšius. Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadoje nurodyta, kad vaikai gali gyventi su ieškove, yra visos sąlygos jiems mokytis, skiriamas socialinis darbuotojas padėtų paskirstyti vaikams skiriamas lėšas, taip užtikrinant visų nepilnamečių vaikų poreikius. Be to, nepilnamečiai vaikai yra išreiškę norą gyventi su motina. Teismas, privalėdamas būti aktyvus tokio pobūdžio bylose, nesvarstė aplinkybių, kurioms esant ieškovės socialinė padėtis dar pagerėtų, t. y. panaikinus valdžios apribojimą, padidėtų išmokų dydis, atsirastų pagrindas gerinti socialinio būsto sąlygas ir pan. Teismas neatskleidė bylos esmės, todėl sprendimas naikintinas (b. l. 133-134).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo V. Ž. prašo jį tenkinti. Nurodo, kad ieškovės socialinė padėtis yra pasikeitusi, ji yra užsiregistravusi darbo biržoje, jos globotinis T. P. visas atostogas leidžia pas pareiškėją, namuose visada yra maisto produktų. Vaikai teisme paliudijo, kad nori gyventi su mama, tačiau teismas neatsižvelgė į vaikų norą. Ji sutinkanti, kad jos globotinis T. P. būtų grąžintas motinai (b. l. 142).

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“ prašo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 139)

14Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja: IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, todėl pasisako dėl apskųstos sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 320 straipsnis).

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ne tik CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, bet ir CK 3.181 straipsnyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo panaikinimo sąlygos.

17Europos Žmogaus Teisių Teismas priimtu 2000 m. liepos 13 d. sprendimu byloje SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją konstatavo, kad šeimos išskyrimas yra labai rimto pobūdžio apribojimas, todėl toks žingsnis turi būti pagrįstas pakankamai protingais ir svariais vertinimais, atsižvelgiant į vaiko interesus. Teismas taip akcentavo, kad tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Biologinės šeimos tarpusavio santykiai negali būti nutraukti dėl vaiko perdavimo viešajai globai. Vaiko perdavimas viešajai globai turėtų būti laikomas laikinąja priemone, kurios taikymas turėtų būti sustabdomas, kai tik aplinkybės leidžia tai padaryti. Kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu - suvienyti biologinius tėvus ir vaiką.

18CK 3.181 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų atskirtas. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

19Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 28 d. sprendimu apribojo tėvų valdžią pareiškėjai ir jos sutuoktiniui D. P. dėl to, kad nustatė nepilnamečių jų vaikų teisių ir interesų pažeidimą. Teismas konstatavo, kad nepilnamečiai vaikai, gyvendami šeimoje, patyrė nepriežiūrą, purvą, badą, smurtą, emocinį stresą. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad tėvai daro ypatingą žalą vaikų vystimuisi ,visiškai jais nesirūpina ir byloje nėra jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Todėl teismas nusprendė neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų M., gim. ( - ), T., gim. ( - ), T., gim. ( - ) ir I., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatė vaikų M. ir T. globėju Marijampolės apskrities Vaikų globos namus, T. globėju paskyrė V. Ž., I. globėja paskyrė N. Z..

20Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos reikalavimus panaikinti neterminuotą motinos valdžios apribojimą, iš esmės rėmėsi pareiškėjos nepalankiomis buities sąlygomis, pajamų trūkumu ir pareigos išlaikyti vaikus nevykdymu, dėl ko sprendė, kad šiuo metu neterminuotos motinos valdžios panaikinimas prieštarautų jos vaikų interesams. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti. Byloje esantys ir apeliacinės instancijos teismui papildomai pateikti rašytiniai duomenys, suinteresuotų asmenų V. Ž. ir institucijų, teikiančių išvadas, atstovių paaiškinimai sudaro pagrindą išvadai, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių pareiškėjai (vaikų motinai) buvo neterminuotai apribotos teisės jos nepilnamečių vaikų M., T. ir T. atžvilgiu. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgdamas į CK 3.164 straipsnio 1 dalies reikalavimus (kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išreikšti savo pažiūras, turi būti išklausytas ir priimant sprendimą į jo norus turi būti atsižvelgta, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams) ir byloje surinktus įrodymus.

21Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad vaikai M., T. ir T., išklausius jų nuomonę teismo posėdyje ir vaikų teisių apsaugos institucijose, išreiškė aiškų norą gyventi kartu su savo motina ir broliais. Vaikus ir motiną sieja glaudus emocinis ryšys, bendravimas nėra nutrūkęs, motina juos lanko. Vaikų nuomonę, atsižvelgiant į pasikeitusį pareiškėjos elgesį bei gyvenimo būdą ir sąlygas, palaiko vaikų teisių apsaugos institucijos, teikusios šioje byloje savo išvadas. Iš Kazlų Rūdos savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus ir seniūno pažymų matyti, kad pareiškėja nuo 2009 m. gruodžio 7 d. gyvena dviejų kambarių su daliniais patogumais bute Kazlų Rūdos savivaldybėje, namai tvarkingi, pareiškėja įsigijusi dvi vaikiškas lovytes, viena augina dar du mažamečius vaikus R. P., gim. ( - ), ir D. P., gim. ( - ). Nors šiuo metu pareiškėjos gyvenimo ir buities sąlygos yra apsunkintos, tačiau, kaip matyti iš pateiktų pažymų ir vaikų teisių apsaugos institucijos atstovės paaiškinimų, vaikus M., T. ir T. grąžinus motinai yra visos galimybės pagerinti jos buities sąlygas ir suteikti didesnį gyvenamąjį būstą. Pareiškėja šiuo metu, kaip ieškanti darbo, registruota darbo biržoje, gauna socialines ir darbo pašalpas, todėl yra pagrindas teigti, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo kitiems nepilnamečiams vaikams nevykdomas dėl objektyvių priežasčių.

22Remiantis nurodytu ir atsižvelgiant į kitus pareiškėją charakterizuojančius duomenis, yra pagrindas išvadai, kad laikini pareiškėjos buitiniai nepritekliai ir buities sąlygos negali pažeisti prioritinės vaikų teisės gyventi kartu su savo tėvais ir prieštarauti pagrindiniam tikslui - suvienyti biologinius tėvus ir vaiką. Todėl pareiškėjos reikalavimas panaikinti išlaikymą ir motinos valdžios apribojimus jos vaikų M., T. ir T. atžvilgiu laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

23Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktus įrodymus, vaiko nuomonę ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktą medžiagą ir jos atstovės paaiškinimus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos dukrai I. P., gim. ( - ), nuo 2005 metų apsigyvenus suinteresuoto asmens N. Z. šeimoje, globėjai tinkamai ir rūpestingai atliekant savo pareigas, tarp I. ir globėjos atsirado glaudus ryšys, kurio nėra tarp mergaitės ir jos biologinės motinos R. P.. Iš pareiškėjos ir institucijos, teikiančios byloje išvadą, atstovės paaiškinimų apeliacinės instancijos teisme matyti, kad tokio ryšio tarp motinos ir dukters nėra iki šiol. Todėl tenkinti šiuo metu pareiškėjos reikalavimą dalyje dėl motinos valdžios apribojimo dukters I. atžvilgiu nėra pagrindo.

24Pareiškimą tenkinus iš dalies, pareiškėjos patenkintų reikalavimų dalis sudarytų 75 proc. reikalavimų sumos. Pareiškėjai suteikus valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, valstybė už apeliacinio skundo parengimą patyrė 200 Lt išlaidų (b. l. 147-148). Todėl valstybei iš Marijampolės vaikų globos namų „Putinas“ (šalies, turinčios byloje priešingą interesą) priteistina 150 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 99 str.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškimą tenkinti iš dalies.

27Panaikinti pareiškėjai R. P., a.k. ( - ) Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 28 d. sprendimu neterminuotai apribotą motinos valdžią į jos nepilnamečius vaikus M. P., gim. ( - ), T. P., gim. ( - ), T. P., gim. ( - ), ir priteistą nepilnamečiams vaikams išlaikymą.

28Priteisti valstybei iš suinteresuoto asmens Marijampolės vaikų globos namų „Putinas“ 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų, pervedant šias lėšas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (juridinio asmens kodas – 188659752, bankas – AB „Swedbank“, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

29Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Danutei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 28 d. sprendimu... 5. Pareiškėja pareiškimu prašė teismo panaikinti Vilkaviškio rajono... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. sprendimu... 8. Teismas nustatė, kad nuo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario... 9. Pasisakydamas dėl motinos valdžios apribojimų panaikinimo nepilnametės... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilkaviškio rajono... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo V. Ž. prašo jį... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Marijampolės vaikų... 14. Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta. Apeliacinės... 15. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų... 17. Europos Žmogaus Teisių Teismas priimtu 2000 m. liepos 13 d. sprendimu byloje... 18. CK 3.181 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2007 m.... 20. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos reikalavimus panaikinti... 21. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad vaikai M., T. ir T., išklausius jų... 22. Remiantis nurodytu ir atsižvelgiant į kitus pareiškėją... 23. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktus... 24. Pareiškimą tenkinus iš dalies, pareiškėjos patenkintų reikalavimų dalis... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d.... 27. Panaikinti pareiškėjai R. P., a.k. ( - ) Vilkaviškio rajono apylinkės... 28. Priteisti valstybei iš suinteresuoto asmens Marijampolės vaikų globos namų... 29. Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....