Byla 2S-580-264/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. K., V. K., AB SEB bankas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-19952-584/2013 pagal pareiškėjos V. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. K., V. K., AB SEB bankas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėja antstoliui V. K. padavė skundą prašydama pripažinti antstolio veiksmus, kuriais atsisakyta stabdyti vykdomąją bylą, varžytinėse parduoto turto, esančio ( - ), perdavimą varžytinių laimėtojui - turto įgijėjui, neteisėtais ir vykdomąją bylą sustabdyti. Pareiškėja nurodė, kad 2013-09-02 ji dalyvavo elektroninėse varžytinėse. Prisijungimas prie elektroninių varžytinių sistemos buvo atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jis buvo sklandus apie 2 val. Po to prasidėjo trikdžiai ir pareiškėja neteko galimybės varžytis ir galimai įsigyti varžytinėse parduodamą nekilnojamąjį objektą. Pareiškėja nuo jos valios nepriklausančių priežasčių buvo atjungta iš sistemos du kartus. Po pirmo karto jai pavyko vėl prisijungti ir toliau dalyvauti varžytinėse, tačiau po antro karto buvo pašalinta iš sistemos ir negalėjo pakelti kainos per paskutinę varžytinių minutę. Antstolis, remdamasis VĮ „Registrų centras“ raštu dėl varžytinių, nesustabdė nekilnojamojo turto perdavimo varžytinių laimėtojui, nors VĮ „Registrų centras“ rašte netirtos aplinkybės susijusios su pareiškėjos pašalinimu iš elektroninės sistemos.

4Antstolis 2013-09-26 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino, jį kartu su vykdomąja byla perdavė Kauno apylinkės teismui.

5Pareiškėja 2013-11-06 teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą, nes Kauno apskrities VPK Centro PK atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo elektroninių varžytynių metu padaryto nusikaltimo. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal pareiškėjos V. M. pareiškimą, jame tiriamos analogiškos aplinkybės, kaip ir nurodytos skunde teismui, todėl įtakos civilinės bylos nagrinėjimui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi atmetė pareiškėjos V. M. prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-19952-584/2013 sustabdymo, atmetė pareiškėjos V. M. skundą dėl antstolio V. K. veiksmų, panaikino Kauno apylinkės teismo 2013-09-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-19069-214/2013 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti VĮ Registrų centrui registruoti antstolio V. K. surašytą varžytinių aktą dėl namų valdos, esančios ( - ), pardavimo.

8Dėl civilinės bylos sustabdymo. Vien ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas, nesant surašyto kaltinamojo akto, kuris apibrėžtų baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme ribas, ir nesant baudžiamosios bylos perduotos teismui, nesudaro pagrindo taikyti CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto. Ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų, dažniausiai išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. Todėl pareiškėjos prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo nepagrįstas.

9Dėl skundo dėl antstolio veiksmų. Teismas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ 2013-09-10 rašte nenurodė jokių aplinkybių, jog elektroninių varžytinių sistema buvo sutrikusi. Pati pareiškėja jokių įrodymų patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes nepateikė, skirti ekspertizę neprašė. Pareiškėjos prašymu išreikalauti iš VĮ „Registrų centras“ duomenis apie aplinkybes susijusias su pareiškėjos pašalinimu iš elektroninių varžytinių sistemos nėra tikslinga, kadangi byloje yra pateiktas minėtas VĮ „Registrų centras“ raštas, kuriame išdėstyta visa VĮ „Registrų centras“ užfiksuota pareiškėjos dalyvavimo elektroninėse varžytinėse informacija. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog elektroninių varžytinių sistema buvo sutrikusi. Nesant nustatyto elektroninių varžytinių sistemos sutrikimo, nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmus netiesėtais. Pareiškėjos skundžiamas antstolio neveikimas dėl vykdomosios bylos nesustabdymo nėra susijęs su skunde išdėstytomis aplinkybėmis, kadangi antstolis vykdomąją bylą privalo sustabdyti tik esant imperatyviems vykdomosios bylos sustabdymo pagrindams numatytiems CPK 626 str., o tokių nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Pareiškėja jokių aplinkybių pagrindžiančių privalomą vykdomosios bylos sustabdymą nenurodė.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėja V. M. atskiruoju skundu (b. l. 38-39) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-12-04 nutartį ir klausimą perduoti naujai spręsti apylinkės teismui. Apeliantė nurodo, kad teismas nesiekė įgyvendinti teisingumą, teisėtumą, nesiėmė jokių priemonių galutinai išspręsti ginčą, padarė skubotą, akivaizdžiai nepagrįstą išvadą motyvuojant tik tuo, kad V. M. pati nepateikė įrodymų. CPK 179 str. nustato teismui pareigą pačiam rinkti įrodymus, siekiant apsaugoti, apginti asmenų interesus ar viešąjį interesą. Iš apeliantės pateiktų skundo argumentų rašytinių įrodymų teismas turėjo duomenis apie atliekamą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, tačiau nesiėmė jokių priemonių išreikalauti duomenis ir nustatyti skundo nagrinėjimui svarbias aplinkybes. VPK Centro PK atliekamas ikiteisminis tyrimas būtent dėl skolininkui V. K. priklausančio nekilnojamojo turto elektroninių varžytinių pažeidimų, įtariamo nusikaltimo, todėl tyrimo eigos rezultatas turės prejudicinės reikšmės antstolio veiksmų, varžytinių teisiniam vertinimui ir apspręs, ar galima registruoti VĮ Registrų centre naujo turto įgijėjo daiktines teises. Teismas privalėjo sistemiškai taikyti ne tik civilinę teisę ir civilinį procesą, tačiau atsižvelgti ir į baudžiamojo proceso nuostatas. Teismas nepagrįstai netaikė CPK 164 str. 1 d. 4 p. ir nestabdė civilinės bylos nagrinėjimo, nes jis turėjo pagrindo spręsti, kad būtina pareikalauti ikiteisminio tyrimo medžiagą, domėtis jos eiga ir nustatyti, kad joje yra duomenys, apsprendžiantys antstolio veiksmų, varžytinių pravedimo teisėtumą. Tikėtina, kad tyrimo medžiagoje yra paskirta ar bus paskirta ekspertizė, nes privalu buvo reikalauti iš Registrų centro kompiuterines laikmenas dėl ginčo varžytinių.

12Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 47) prašo atmesti V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutarties. Teismas priėmė teisėtą, motyvuotą ir pagrįstą nutartį, dėl to nėra jokio pagrindo ją naikinti. Atskirąjį skundą pareiškėja iš esmės grindžia tik atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl V. K. priklausančio nekilnojamojo turto elektroninių varžytynių pažeidimų, įtariamo nusikaltimo. Tačiau nei prie 2013-09-11 V. M. skundo dėl antstolio veiksmų, nei prie 2013-12-18 atskirojo skundo pareiškėja nepridėjo jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ikiteisminis tyrimas išties yra atliekamas. Pareiškėjos pateikta pareiškimo Kauno apylinkės prokuratūrai kopija dar neįrodo, jog ikiteisminis tyrimas apskritai būtų atliekamas. Šiame pareiškime V. M. apie vykusių varžytynių aplinkybes prašė apklausti antstolį, tačiau iki šios dienos antstolis apklaustas nebuvo bei negavo jokios kitos informacijos apie ikiteisminio tyrimo vykdymą. Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas. Vadovaujantis nurodytomis aplinkybėmis darytina išvada, jog pagal 2013-09-11 V. M. Kauno apylinkės prokuratūrai pateiktą pareiškimą ikiteisminis tyrimas apskritai nebuvo pradėtas arba yra nutrauktas.

13Suinteresuoto asmens AB SEB banko atstovas advokatas A. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 48-49) prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Apeliantė nurodo, kad ji nėra pripažinta nukentėjusiąja ikiteisminio tyrimo byloje. Net ir pripažinus ją nukentėjusiąją, ji turėtų įrodyti, jog yra priežastinis ryšys tarp šios civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo. Savo skundą apeliantė grindžia prielaidomis. Apeliantė teigia, kad ikiteisminio tyrimo rezultatas apspręs, ar galima registruoti VĮ Registrų centre naujo turto įgijėjo daiktines teises. Tačiau, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 178 straipsnio 1 dalyje, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali taikyti procesines prievartos priemones. Taigi, jeigu apeliantė bus pripažinta nukentėjusiąja, jos teisės bus ginamos baudžiamojo proceso pagrindu. Todėl nesant įrodymų, kad apeliantė nukentėjo dėl nusikalstamų veikų vykdant bankui įkeisto turto varžytynes, šios civilinės bylos stabdyti nėra pagrindo. Hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka.

14IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų bei atsisakyta sustabdyti civilinę bylą teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Elektroninės varžytinės vykdomos laikantis Civilinio proceso kodekso 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Elektronines varžytynės vyksta Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 str. 1 d., SVI 95 p.). Elektronines varžytines organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1 d.). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1R-161). Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys varžytynes organizavusiam antstoliui nėra atskleidžiami (CPK 713 str. 6 d., SVI 99 p.). Apie varžytynių baigtį varžytynes organizavusiam antstoliui pranešama per vieną darbo dieną išsiunčiant pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis (CPK 713 str. 8 d., SVI 104 p.).

19Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0072/13/00041 medžiagos nustatyta, kad antstolio V. K. kontoroje vykdomas 2013-01-02 notaro vykdomasis įrašas dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. kreditoriaus AB SEB bankas naudai. Antstolis 2013-07-23 patvarkymu Nr. S-8336 dėl varžytynių paskelbimo paskelbė, kad specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt vyks skolininko turto antrosios varžytinės Nr. 17375, kurių pradžia 2013-08-26 10.00 val., o pabaiga 2013-09-02 15.00 val., pradinė turto kaina 123 000 Lt (vykd. b. l. 32). 2013-09-02 15.09 val. antstolis elektroniniu paštu gavo elektroninį pranešimą iš VĮ Registrų centro, kad elektroninės varžytynės ir yra paskelbtas laimėtojas, pasiūlęs didžiausią kainą – 131 300 Lt (vykd. b. l. 33). Antstolis 2013-09-03 pažyma Nr. S-9774 antrųjų varžytinių nugalėtoju pripažino A. M., pasiūliusį didžiausią kainą už perkamą turtą (v. b. l. 33-35). Pareiškėja V. M., dalyvavusi elektroninėse varžytynėse, 2013-09-06 pateikė antstoliui prašymą sustabdyti iš varžytynių parduoto nekilnojamojo turto perdavimą laimėtojui, kol bus pateikta VĮ Registrų centro išvada (vykd. b. l. 39). VĮ Registrų centro pateiktame 2013-09-10 rašte Dėl varžytynių Nr. 17375 ir varžytinių protokole jokių sistemos techninių sutrikimų neužfiksuota (vykd. b. l. 40). Visą varžytynėse Nr. 17375 pirkto turto kainą varžytynių laimėtojas sumokėjo 2013-09-05. Antstolis 2013-09-10 patvarkymu Nr. S-9946 netenkino pareiškėjos prašymo dėl iš varžytynių parduoto nekilnojamojo turto perdavimo laimėtojui sustabdymo (vykd. b. l. 41) ir 2013-09-10 surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-9953 (vykd. b. l. 42). Pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti antstolio veiksmus, kuriais atsisakyta stabdyti vykdomąją bylą, varžytinėse parduoto turto perdavimą varžytinių laimėtojui - turto įgijėjui, neteisėtais ir vykdomąją bylą sustabdyti. Antstolis 2013-09-26 patvarkymu Nr. S-10576 atsisakė tenkinti skundą ir jį su vykdomąja byla perdavė Kauno apylinkės teismui, kuris skundžiama 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjos V. M. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė, taip pat atmetė pareiškėjos pateiktą prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo.

20Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams bei išvadoms, kad nesant nustatyto elektroninių varžytinių sistemos sutrikimo, nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, todėl jų nekartoja. Pirmosios instancijos teismas pagrįsti nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ 2013-09-10 rašte Nr. (1.11.14.) S-3844 nenurodė jokių aplinkybių, jog elektroninių varžytinių sistema buvo sutrikusi, o pati pareiškėja neįrodė, jog elektroninių varžytinių sistema buvo sutrikusi.

21Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomoji byla gali būti laikinai sustabdyta CPK nustatyta tvarka antstolio iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.). Pažymėtina, jog CPK 626 straipsnyje ir 627 straipsnyje nustatytas baigtinis sąrašas, kuomet antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Tai reiškia, kad vykdomoji byla gali būti sustabdyta tik esant įstatyme nustatytam pagrindui. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju apeliantės skunde nurodomos aplinkybės dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 22-1-01097-13 dėl nusikalstamos veikos požymių, numatytų BK 197 str. 1 d., nesudarė pagrindo antstoliui sustabdyti vykdomosios bylos nei privalomaisiais nei fakultatyviniais CPK numatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą ir vykdomosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjos skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais bei nėra teisinio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0072/13/00041.

22Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė CPK 164 str. 1 d. 4 p. ir nestabdė civilinės bylos nagrinėjimo.

23CPK 164 str. 4 p. įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, taikydamas CPK 164 str. 4 d., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantė nėra pripažinta nukentėjusiąja ikiteisminiame tyrime Nr. 22-1-01097-13, jos prašymas dėl ekspertizės skyrimo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2014-02-10 nutarimu yra atmestas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jie dažniausiai yra išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008). Apeliantės argumentai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų ir nepagrindžia būtinumo sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą iki bus atliktas pirmiau minėtas ikiteisminis tyrimas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo.

24Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

25Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Kauno apylinkės teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo

262013 m. gruodžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėja antstoliui V. K. padavė skundą prašydama pripažinti antstolio... 4. Antstolis 2013-09-26 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino, jį kartu su... 5. Pareiškėja 2013-11-06 teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 4 d. nutartimi atmetė pareiškėjos... 8. Dėl civilinės bylos sustabdymo. Vien ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas,... 9. Dėl skundo dėl antstolio veiksmų. Teismas nurodė, kad VĮ „Registrų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėja V. M. atskiruoju skundu (b. l. 38-39) prašo panaikinti Kauno... 12. Suinteresuotas asmuo antstolis V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l.... 13. Suinteresuoto asmens AB SEB banko atstovas advokatas A. M. atsiliepimu į... 14. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas... 18. Elektroninės varžytinės vykdomos laikantis Civilinio proceso kodekso 713... 19. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0072/13/00041 medžiagos... 20. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams... 21. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomoji byla gali būti laikinai sustabdyta... 22. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir atskirojo skundo... 23. CPK 164 str. 4 p. įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti... 24. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 25. Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs... 26. 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....