Byla 2A-2189-262/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Surgailienės ir Andriaus Veriko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Inkomsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tyre Intertrade“ ieškinį atsakovui UAB „Inkomsta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tyre Intertrade“ pateikė ieškinį dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“ 7 158,76 Lt skolos su delspinigiais už suteiktas prekes, 8,4 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 107 Lt žyminio mokesčio ir 2 420 Lt advokato pagalbos išlaidų. Nurodė, kad 2013-09-10 su atsakovu sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TIT201309-11, pagal kurią ieškovas atsakovui įsipareigojo parduoti prekes (padangas), o atsakovas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti su ieškovu už suteiktas prekes. Vykdant sutartį išrašė PVM sąskaitas-faktūras (vieną 2013-12-03 ir dvi 2014-12-04) bei kartu su prekėmis pateikė atsakovui apmokėti, tačiau atsakovas apmokėjo tik dalį PVM sąskaitų-faktūrų.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 24 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai, priteisiant iš atsakovo UAB „Inkomsta“ ieškovo UAB „Tyre Intertrade“ naudai 7 158,76 Lt skolos su delspinigiais, 8,4 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 527 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovas UAB „Inkomsta“ pateikė prieštaravimus. Nurodė, jog ieškovo reikalavimas dėl 8,4 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo nepagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais, todėl prašė bylą nagrinėti ginčo teisenos tvarka.

6Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriame nurodė, jog atsakovo prieštaravimai dėl 8,4 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra tik deklaratyvūs. Nurodė, kad reikalavimas dėl 8,4 proc. procesinių palūkanų priteisimo yra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo dėl skolos priteisimo. Teisę prašyti tokio dydžio procesinių palūkanų ieškovui suteikia CK 6.37 str. 2 d. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 1-2 p., 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., todėl ieškovas neprivalo papildomai įrodinėti procesinio pobūdžio reikalavimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 13 d. galutiniu sprendimu nusprendė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-24 preliminarų sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tyre Intertrade“ ieškinį atsakovui UAB „Inkomsta“ dėl skolos priteisimo palikti nepakeistą.

9Nustatė, kad šalių sudarytas sandoris atitinka LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatyme nustatytus komercinio sandorio požymius (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis), t. y. šalys yra ūkio subjektai, jų sudarytas sandoris susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis, todėl sprendė, kad ieškovo prašomoms priteisti iš atsakovo procesinėms palūkanoms taikytinas šis specialusis įstatymas. Nurodė, kad atsakovo pareiga mokėti metines procesines palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. antrąjį pusmetį. Remiantis Įstatymo 3 str. 4 d., taikytina paskutinė paskelbta palūkanų norma prieš 2014 antrojo pusmečio kalendorinę dieną, 2014-06-30 galiojusi atpirkimo palūkanų norma sudarė 0,40 proc., todėl atsakovui už mokėjimo termino praleidimą atitinkamai taikytina 8+0,40, viso 8,40 proc. palūkanų norma.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. galutinį sprendimą pakeisti – atmesti ieškinio reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo ir sumažinti ieškovui iš atsakovo priteistą sumą skirtą advokato pagalbai apmokėti iki protingos ir sąžiningos.

12Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl procesinių palūkanų priteisimo, nes toks reikalavimas nėra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir yra neįrodytas. Galutiniame sprendime teismas nurodo, kad „2014-06-30 galiojusi atpirkimo palūkanų norma sudarė 0,40 proc.“, tačiau šiam teiginiui pagrįsti byloje nėra jokių rašytinių įrodymų. Teigia, kad tiek ieškinyje, tiek atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nebuvo pateikta jokių įrodymų apie 2014-07-01 vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų normos dydį. Mano, kad ginčo byloje ieškovui nepateikus įrodymo – pvz. internetinio puslapio išrašo, banko pažymos ar panašiai, ieškinio reikalavimas turėjo būti atmestas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

13Mano, kad ginčo atveju, kai atsakovė neginčijo skolos ir prieštaravimus pateikė tik dėl to, kad ieškovas nėra byloje pateikęs įrodymo apie procesinių palūkanų skaičiavimui būtiną 2014-06-30 galiojusią atpirkimo palūkanų normą, teismo priteista 700,88 Eur dydžio suma, skirta advokato pagalbai apmokėti, yra per didelė ir turi būti mažinama.

14Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti, skirti atsakovui 2 896 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (pusę šios sumos priteisiant ieškovui) ir priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodo, kad apeliantas nesuformavo konkretaus apeliacinio skundo teisinio ir faktinio pagrindo. Apeliaciniame skunde yra nurodomi tik deklaratyvūs apelianto samprotavimai, kurie nėra pagrįsti jokiais objektyviais, byloje esančiais įrodymais, atkartojami pirmosios instancijos teismo atmestuose prieštaravimuose formuluoti teiginiai. Ieškovas nurodo, kad kiekvienam pusmečiui taikytini vienos nakties sandorių atpirkimo normų dydžiai yra viešai skelbiami Lietuvos Banko internetiniame puslapyje www.lb.lt, todėl ieškovo reikalavimas (prašymas) dėl procesinių palūkanų priteisimo papildomomis įrodinėjimo priemonėmis negrįstinas. Pažymėjo, kad atsakovas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme neginčijo ieškovo išlaidų teisinėms paslaugoms, nors atsakovui buvo žinomas iš jo priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis, todėl apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, susiję su ieškovo išlaidų teisinėms paslaugoms kvestionavimu, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka neturėtų būti vertinami. Teigia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovui buvo suteiktas teisinių paslaugų kompleksas – atlikta ieškinį pagrindžiančių dokumentų teisinė analizė, buvo suteiktos konsultacijos apie skolos priteisimo procesą, parengtas ieškinys dėl skolos priteisimo, parengtas delspinigių paskaičiavimo aktas, atsiliepimas į atsakovo prieštaravimus, buvo teikiamos atstovavimo teismo posėdyje paslaugos. Nurodo, kad prašė priteisti bendrą galutinę sumą už visas išvardintas teisines paslaugas. Priteistų ieškovo išlaidų dydis yra ženkliai mažesnis už tą, kurį galėtų būti prašoma priteisti tuo atveju, jeigu remiantis 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, kiekvienos ieškovui suteiktos teisinės paslaugos kaina būtų apskaičiuota atskirai.

16Mano, kad tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atlikti atsakovo veiksmai, t. y. objektyviai nepagrįstų prieštaravimų pareiškimas, tiek apeliacinio skundo, grindžiamo tuo pačiu deklaratyviu teiginiu, pateikimas, yra laikyti nesąžiningu sąmoningu veikimu prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Nurodo, kad atsakovas pateikė aiškiai nepagrįstą apeliacinį skundą, siekiant nutolinti teisėto teismo sprendimo faktinį vykdymą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas atmetamas

19CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

20Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

22Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos A. T. 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.).

23Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013-09-10 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TIT201309-11, pagal kurią ieškovas įsipareigojo už jas tinkamai atsiskaityti. Ieškovas pagal sutartį tiekė atsakovui prekes, pateikė apmokėjimui vieną 2013-12-03 (apmokėjimas iki 2014-01-02) ir dvi 2013-12-04 (apmokėjimas iki 2014-01-03) PVM sąskaitas-faktūras, viso 7 710 Lt sumai. 2014-01-08 šalys pasirašė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriame atsakovas patvirtino, jog skolingas ieškovui 2013-12-31 dienai 15 962 Lt. Atsakovas 2014-09-03 sumokėjo ieškovui 800 Lt pagal 2013-12-03 sąskaitą-faktūrą. Atsakovas savo parašais 2014-01-08 skolų suderinimo akte, PVM sąskaitose-faktūrose ir 2014-09-03 mokėjimu patvirtino savo prievolę tinkamai atsiskaityti su ieškovu už pateiktas prekes (CK 6.344 str. 1 d.). Ieškovo paruoštas 2014‑09‑26 delspinigių paskaičiavimo aktas patvirtina, kad atsakovas ieškovui liko skolingas 6 910 Lt sumą bei atsakovui priskaičiuotą 248,76 Lt delspinigių sumą už 180 dienų, taikant 0,02 proc. dydį už kiekvieną pradelstą dieną. Tai atitinka įstatymo reikalavimus senaties termino ir delspinigių normos prasmėmis (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str. 3 d.). Visa ieškovui iš atsakovo priteistina skolos suma sudaro 2 073,32 EUR (7 158,76 Lt).

24Atsakovas priteistos pagrindinės skolos iš esmės neginčija. Nesutinka su priteistomis procesinėmis palūkanomis 8,4 proc. dydžio nuo priteistos sumos 2014-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 731,87 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidomis.

25Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, kad tarp šalių sudarytas sandoris atitinka LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatyme numatytus komercinio sandorio požymius, todėl ieškovas pagrįstai prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas, remiantis būtent šiuo specialiuoju įstatymu, o ne bendrosiomis Civilinio kodekso normomis. Kadangi ieškinys teisme priimtas 2014-10-10, atsakovo pareiga mokėti metines procesines palūkanas atsirado nuo šios datos (2014 m. antras pusmetis), kuriam taikoma 0,4 proc. vienos nakties sandorių atpirkimo norma, padidinta 8 proc., taigi, viso – 8,4 proc. Kiekvienam pusmečiui taikytini vienos nakties sandorių atpirkimo normų dydžiai yra viešai skelbiami Lietuvos banko internetiniame puslapyje www.lb.lt. Todėl kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl procesinių palūkanų priteisimo papildomomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodinėtinas.

26Dėl ieškovo patirtų teisinių paslaugų išlaidų dydžio, priteisto pirmosios instancijos teismo, kolegija sprendžia, kad jis neviršija 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 nustatytų įkainių.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė šiam ginčui taikytinus aktus bei teismų praktiką, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti nėra pagrindo. Dėl šios priežasties apeliacinis skundas atmetamas.

28Taip pat atmetamas ir ieškovo prašymas, išdėstytas atsiliepime į apeliacinį skundą, skirti atsakovui (atsakovo vadovui) 2 896 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis LR CPK 95 str. pagrindu, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas, teikdamas prieštaravimus bei apeliacinį skundą, būtų piktnaudžiavęs savo teise į apeliaciją (CPK 301 str.). Kolegija neturi pagrindo sutikti su ieškovo nuomone, kad tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atlikti atsakovo veiksmai, t.y., ieškovo nuomone, nepagrįstų prieštaravimų pareiškimas, tiek apeliacinio skundo pateikimas, yra laikytini nesąžiningu sąmoningu veikimu prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

29Atmetus apeliacinį skundą, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme 726 EUR (CPK 98 str. 3 d.).

30Vadovaudamasi LR CPK 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“ (į.k. 141774897) ieškovui UAB „Handlopex Baltic“ (buv. pav. „Tyre Intertrade“) (į.k. 302284666) 726,00 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Tyre Intertrade“ pateikė ieškinį dokumentinio proceso... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 24 d. preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas UAB „Inkomsta“ pateikė prieštaravimus. Nurodė, jog ieškovo... 6. Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriame nurodė, jog... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 13 d. galutiniu sprendimu... 9. Nustatė, kad šalių sudarytas sandoris atitinka LR Mokėjimų, atliekamų... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 12. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl... 13. Mano, kad ginčo atveju, kai atsakovė neginčijo skolos ir prieštaravimus... 14. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo jį... 15. Nurodo, kad apeliantas nesuformavo konkretaus apeliacinio skundo teisinio ir... 16. Mano, kad tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atlikti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinis skundas atmetamas... 19. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 20. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 21. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 22. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 23. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu... 24. Atsakovas priteistos pagrindinės skolos iš esmės neginčija. Nesutinka su... 25. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, kad tarp... 26. Dėl ieškovo patirtų teisinių paslaugų išlaidų dydžio, priteisto... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 28. Taip pat atmetamas ir ieškovo prašymas, išdėstytas atsiliepime į... 29. Atmetus apeliacinį skundą, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti... 30. Vadovaudamasi LR CPK 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. galutinį sprendimą... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Inkomsta“ (į.k. 141774897) ieškovui UAB...