Byla e2S-945-803/2017
Dėl skolos išieškojimo atsakovui S. F

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (atsakovo) S. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį dėl skolos išieškojimo atsakovui S. F..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, aiškinimo ir taikymo.

62. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovo 213,50 Eur skolos už patiektą laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 8 d. iki 2015 m. rugsėjo 21 d. elektros energiją, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo, be kita ko prašydamas panaikinti minėtą sprendimą bei perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

73. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) S. F. pateikė teismui prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Prašymą grindė sunkia finansine padėtimi, nurodydamas, kad jo individuali įmonė veiklos nevykdo nuo 2010-01-01, kad nuo 2011-09-20 yra registruotas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje, kadangi negauna jokių pajamų. Taip pat nurodė, jog nuo 2011 m. lapkričio mėn. jam skiriama socialinė parama.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi apelianto (atsakovo) S. F. prašymą tenkino, nustatydamas apeliantui terminą sumokėti 5 Eur dydžio žyminį mokestį.

105. Įvertinęs atsakovo pateiktus duomenis apie jo turtinę padėtį (tai, kad jis yra bedarbis, gaunamos pajamos mažos), konstatavo, jog sunki atsakovo turtinė padėtis sudaro pagrindą atleisti atsakovą nuo dalies žyminio mokesčio.

11III. Atskirojo skundo argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) S. F. prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. skundžiamoje nutartyje teisingai įvertinti teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir apeliantas iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau neįvertinta teisingai įrodymų visuma, dėl ko apeliantas įpareigotas sumokėti 5 Eur žyminio mokesčio;

146.2. teismas nepagrįstai nurodė, jog gaunamos mažos pajamos, kadangi dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kaltės apskritai negauna jokių pajamų, dėl ko Vilniaus apygardos administraciniame teisme iškeltos bylos;

156.3.galimybė visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 83 straipsnio 1 dalies 1 ir 14 punktuose, o taip pat ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnyje. Teismas

konstatuoja:

16I. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

177. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria, įvertinus jo turtinę padėtį, apeliantas buvo iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio, įpareigojant sumokėti dalį žyminio mokesčio.

188. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis).

199. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 straipsnyje nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą pašalinti trūkumams (CPK 316 straipsnis).

2010. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas, pareiškiant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinį skundą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos.

2111. CPK 83 straipsnio 1 dalis numato asmenis, kurie visiškai atleistini nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose, kuriose reiškia tam tikrus reikalavimus, o šio straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

2212. Apeliantas įrodinėja, jog nagrinėjamu atveju jis nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atleidžiamas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 14 punkto pagrindais.

2313. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami be kita ko vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje ieškinio reikalavimą sudaro susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimas, o apeliantas (atsakovas) nereiškė savarankiškų reikalavimų (t. y. neteikė priešieškinio), įrodinėdamas paslaugų teikimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Taigi minėta norma sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą klausimą netaikytina.

2414. Konstatuotina, jog nėra pagrindo apelianto atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punkto pagrindu, numatančiu, jog nuo žyminio mokesčio atleidžiami kiti asmenys kitais CPK ar kituose įstatymuose numatytais atvejais. Pažymėtina, jog apeliantas nenurodė, o apeliacinės instancijos teismas nenustatė tokio teisės akto, kurio pagrindu nagrinėjamu atveju apeliantas galėtų būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio. Nors apeliantas nurodo, kad yra registruotas darbo biržoje nuo 2011 m. rugsėjo 20 d. bei jam yra skiriama socialinė piniginė parama, tačiau minėtos aplinkybės bei jas reglamentuojantys teisės aktai nenustato galimybės atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų, tarp jų ir žyminio mokesčio. Pažymėtina, jog tokia galimybė numatyta Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnyje, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, jog apeliantas (atsakovas) kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, apelianto nurodytos aplinkybės turi reikšmės sprendžiant dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 3 dalį klausimą.

2515. Nesudaro pagrindo apelianto atleisti nuo visos mokėtinos žyminio mokesčio sumos ir apelianto nurodytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, kurio 37 straipsnyje numatyta galimybė atleisti visiškai ar iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nedetalizuojant asmenų kategorijų, kurios gali būti visiškai atleidžiamos nuo žyminio mokesčio, kadangi minėtas teisės aktas taikomas nagrinėjant administracinio pobūdžio bylas administraciniuose teismuose. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovės ir apelianto kilęs ginčas yra civilinio pobūdžio, kuriam taikomos civilinio proceso teisės normos, o atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo galimybė įtvirtinta CPK 83 straipsnyje. Taigi pažymėtina, jog skirtingo pobūdžio ginčų procesui taikomi ir skirtingus procesus reglamentuojantys teisės aktai, kurių pagrindu priimti procesiniai sprendimai gali skirtis.

2616. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertinęs atsakovo realią turtinę padėtį, pagrįstai sprendė, jog atsakovas iš dalies atleistinas nuo žyminio mokesčio ir priimdamas tokią nutartį nepažeidė nei materialiosios, nei procesinės teisės normų (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Vertintina, jog apylinkės teismo nurodyta 5 Eur mokėtina žyminio mokesčio suma neapriboja apelianto teisės teikti apeliacinį skundą dėl teismo priimto sprendimo, ji yra protinga ir adekvati apelianto turtinei padėčiai. Aplinkybė, jog apeliantas nesutinka su tokia apylinkės teismo nutartimi, dar nesudaro pagrindo konstatuoti, jog priimtoje nutartyje neteisingai pritaikytos teisės normos, sudarančios pagrindą naikinti skundžiamą nutartį.

2717. Pažymėtina, jog nors pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, tačiau nutartyje nenurodė apeliantui (atsakovui) galimybės pasinaudoti CPK 84 straipsnyje numatyta teise prašyti atidėti skundžiamoje nutartyje nurodytos sumokėti 5 Eur dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį, jog tuo atveju, jeigu apeliantas (atsakovas) dėl susiklosčiusios turtinės padėties negali sumokėti 5 Eur žyminio mokesčio, jis turi teisę teikti apylinkės teismui, sprendžiančiam apeliacinio skundo priėmimo klausimą, motyvuotą prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą (CPK 84 straipsnis).

2818. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

2919. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą klausimą, pagrįstai įvertino atsakovo turtinę padėtį ir, konstatuodamas, jog proceso įstatymas numato galimybę tik iš dalies atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio, priėmė teisingą procesinį sprendimą. Remiantis išdėstytu, apelianto (atsakovo) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, apeliantui (atsakovui) nustatant naują terminą nurodytai žyminio mokesčio daliai sumokėti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

30Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

31apelianto atskirojo skundo netenkinti.

32Nustatyti apeliantui (atsakovui) S. F. terminą iki 2017 m. lapkričio 13 d. (įskaitytinai) sumokėti 5,00 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus.

33Išaiškinti apeliantui (atsakovui), kad jis taip pat turi teisę per aukščiau nustatytą terminą teikti motyvuotą prašymą atidėti nurodytą sumokėti žyminio mokesčio dalį, pateikiant prašymą pirmosios instancijos teismui.

34Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių... 6. 2. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Energijos skirstymo... 7. 3. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) S. F. pateikė teismui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi... 10. 5. Įvertinęs atsakovo pateiktus duomenis apie jo turtinę padėtį (tai, kad... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) S. F. prašo panaikinti Vilniaus... 13. 6.1. skundžiamoje nutartyje teisingai įvertinti teismui pateikti rašytiniai... 14. 6.2. teismas nepagrįstai nurodė, jog gaunamos mažos pajamos, kadangi dėl... 15. 6.3.galimybė visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo įtvirtinta... 16. I. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. 7. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. 8. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13... 19. 9. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 20. 10. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas... 21. 11. CPK 83 straipsnio 1 dalis numato asmenis, kurie visiškai atleistini nuo... 22. 12. Apeliantas įrodinėja, jog nagrinėjamu atveju jis nuo žyminio mokesčio... 23. 13. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto... 24. 14. Konstatuotina, jog nėra pagrindo apelianto atleisti nuo žyminio mokesčio... 25. 15. Nesudaro pagrindo apelianto atleisti nuo visos mokėtinos žyminio... 26. 16. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas... 27. 17. Pažymėtina, jog nors pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą... 28. 18. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 29. 19. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 30. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 31. apelianto atskirojo skundo netenkinti.... 32. Nustatyti apeliantui (atsakovui) S. F. terminą iki 2017 m. lapkričio 13 d.... 33. Išaiškinti apeliantui (atsakovui), kad jis taip pat turi teisę per... 34. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....