Byla 1A-380-458-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Daugėlos, teisėjų Zigmo Pociaus, Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei, dalyvaujant prokurorei Veronikai Poškuvienei, gynėjui advokatui Rolandui Stirbinskui, nuteistajam A. S.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio ir nuteistojo A. S., gim. 1955-03-28, a. k. ( - ) apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. trims mėnesiams laisvės atėmimo. Iš nuteistojo nukentėjusiajam priteista 1500 litų turtinei žalai atlyginti.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4

  1. S. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą:

52009-04-29, apie 20.00 val., Senojoje turgavietėje, esančioje Turgaus a. 5, Klaipėdoje, pagrobė prie prekystalio stovėjusį A. T. 1500 Lt vertės dviratį „Nevada“.

6Prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti nuosprendį dėl neteisingai paskirtos bausmės. Nurodo, kad teismas, paskirdamas trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nepakankamai atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, t. y. į tai, kad jis nedirba, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, ne kartą teistas, teistumas neišnykęs, naują nusikalstamą veiką padarė praėjus penkiems mėnesiams po paleidimo iš pataisos įstaigos. Teigia, kad bausmės tikslai, nurodyti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje, negali būti pasiekti, A. S. paskyrus minimalią laisvės atėmimo bausmę, todėl prašo nuteistajam paskirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

7Nuteistasis apeliaciniu skundu prašė paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Teismo posėdžio metu nuteistasis atšaukė savo apeliacinį skundą, todėl S. S. apeliacinis skundas paliekamas nenagrinėtas, o teismo procesas dėl skundo nutraukiamas.

8Prokurorė Klaipėdos miesto apylinkės prokuroro apeliacinį skundą prašė tenkinti, nuteistasis ir jo gynėjas prašo jį atmesti.

9Prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas dėl neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 2 p.)

10Nusikaltimas, už kurį nuteistas A. S., yra įrodytas pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje ištirtais ir nuosprendyje išdėstytais įrodymais, nusikalstama veika teisingai kvalifikuota. Savo kaltės neneigia ir nuteistasis.

11Teismas skiria bausmes vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK Bendrosios dalies nuostatomis. BK bendrosios dalies nuostatos, kuriose nurodyti bendrieji bausmių skyrimo pagrindai, yra skirtos bausmei individualizuoti. BK 61 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendras skiriamų bausmių individualizavimo mechanizmas, pagal kurį teismas įvertina ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet privalo įvertinti ir kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Visa tai įvertinęs teismas motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

12Pirmosios instancijos teismas už tyčinio nesunkaus nusikaltimo padarymą ne kartą už nusikaltimus nuosavybei teistam, turinčiam neišnykusį teistumą, nedirbančiam ir legalaus pragyvenimo šaltinio neturinčiam nuteistajam paskyręs minimalią laisvės atėmimo bausmę, netinkamai vadovavosi Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir paskyrė per švelnią bausmę, kuri, kolegijos manymu, neduoda jokio pagrindo tikėtis Lietuvos Respublikos BK 42 str. 2 d. išvardytų bausmės tikslų pasiekimo. Be to, nors bylos teisiamojo posėdžio metu nuteistasis žadėjo pardavęs iš motinos paveldėtą butą atlyginti nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą, iki šiol, nors butą ir pardavė, žalos neatlygino, dėl jos atlyginimo su nukentėjusiuoju nesusitarė. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad nuteistojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė, kolegija konstatuoja, kad bausmės tikslai nuteistajam gali būti pasiekti paskyrus griežtesnę, negu pirmosios instancijos teismo paskirtoji, bet švelnesnę negu skundu prašė paskirti prokuroras, laisvės atėmimo bausmę.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 316 str. 5 d., 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p., kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. nuosprendį pakeisti.

15A. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

16Į bausmės laiką įskaityti A. S. suėmimą nuo 2009 m. spalio 17 d.

17Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

18Nuteistojo A. S. apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą ir teismo procesą dėl šio skundo nutraukti.

Proceso dalyviai