Byla B2-853-440/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau VSDFV Šiaulių skyrius) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei. Ieškovas kreipdamasis su ieškiniu nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau A. J. įmonė šios nuostatos nepaiso, nevykdo draudėjo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje - nemoka įmokų, nors įmonėje dirba 6 apdraustieji. 2013 m. balandžio 1 dienos duomenimis, atsakovės skola ieškovui siekia 30909,66 Lt (29767,86 Lt VSD įmokų ir 1141,80 Lt VSD delspinigių). Pažymėjo, kad VSDFV Šiaulių skyrius A. J. įmonės atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti skolą, tačiau kredito įstaigos, pagal mokėjimo nurodymus, iš atsakovės sąskaitos pervedė tik 304,16 Lt sumą, antstolių kontora per minėtą laikotarpį piniginių lėšų nepervedė. Ieškovas 2012 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. (8.1)S-51329 informavo atsakovę apie tai, kad bendrovei toliau nevykdant pareigų, nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. A. J. įmonė į ieškovo pranešimą nesureagavo, skolos nesumokėjo, todėl ieškovo nuomone, atsakovė atitinka Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatas dėl nemokumo. Dėl 2013 m. liepos 8 d. teisme gautų papildomų atsakovės dokumentų 2013 m. liepos 10 d. atsiliepime ieškovė nurodė, kad 2013 m. liepos 10 d. duomenimis įmonėje dirba 4 apdraustieji. Per 2013 m. balandžio gegužės mėnesius įmonei priskaičiuota 3369,41 Lt einamųjų VSD įmokų, o per minėtą laikotarpį įmonė sumokėjo tik 414,55 Lt. Įmonės skolos dydis yra 30915,01 Lt. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovė paaiškino, kad neprieštarautų sudaryti taikos sutartį jei atsakovė sumokėtų dalį įsiskolinimų.

4Atsakovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, atstovas teismo posėdžių metu nurodė, kad nėra teisinio pagrindo įmonei kelti bankroto bylos, nes įmonė nors ir turi finansinių sunkumų, tačiau vykdo veiklą, sudaro naujas sutartis, gauna pajamas, moka įsiskolinimus. Papildomai teismui pateikti dokumentai patvirtina įmonės mokumą, gebėjimą tęsti veiklą, gražinti skolas. Atsakovo atstovas nurodė, kad įmonė turi galimybę sumokėti dalį skolos ir ieškovo nustatytais terminais sumokėti susidariusius įsiskolinimus.

5Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismui pateikta taikos sutartis, gautas prašymas patvirtinti taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti bei prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovės A. J. įmonės atstovas A. J. į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas patvirtinti taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti bei prašymas bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant.

7Teisme 2013 m. rugpjūčio 1 d. gautame šalių prašyme nurodyta, kad šalys sudarė ir prašo patvirtinti taikos sutartį, ir civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės žinomos. Taikos sutartimi susitarė, kad iki sutarties pasirašymo atsakovė privalo sumokėti 5000,00 Lt įsiskolinimo. Atsakovė pateikė 2013 m. liepos 31 d. mokėjimo nurodymą iš kurio matyti, kad atsakovė A. J. įmonė sumokėjo 5000,00 Lt įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ( 50 b.l. 2 t.). Atsižvelgiant į pateiktus duomenis atsakovė 2013 m. liepos 23 d. taikos sutarties, kurią prašo patvirtinti šalys, 2 dalies sąlygą įvykdė.

8Atsisakyti reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso įstatyme ( (toliau LR CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui. Jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis tvirtintina. Šalys taikos sutartimi taikiai išsprendė tarp jų kilusį ginčą. Šalys patvirtina, kad joms taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos. Šalių pareiškimas baigti bylą taikos sutartimi pareikštas įstatymo nustatyta tvarka. Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą taikos sutartimi ir netvirtinti taikos sutarties sąlygų. Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas, prašymas patvirtinti taikos sutartį pagrįstas, todėl tenkintinas. Civilinė byla nutrauktina.

9Vadovaujantis LR CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius ieškinio ir šalims sudarius taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 8 punktu, ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas ir žyminio mokesčio nebuvo sumokėjęs. Atsižvelgiant į tai, kad šalys vadovaujantis LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 8 punktu, 10 punktu nuo bylinėjimosi išlaidų atleistos, vadovaujantis LR CPK 96 straipsnio 4 dalimi bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

10Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi nutarė areštuoti A. J. įmonės, įmonės kodas 145553743 turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (1 t. 36-38 b.l.). Turto areštas įregistruotas Centrinėje hipotekos įstaigoje, turto arešto unikalus numeris 2013032031 ( 1t. 41 b.l.).

11Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Konkrečiu atveju spręstina, kad šalims sudarius taikos sutartį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebetikslingas, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (LR CPK 149 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalimi 5 punktu, 96 straipsnio 4 dalimi, 149 straipsniu, 334 straipsniu, 335 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu, 6.984 straipsniu, 6.985 straipsniu,

Nutarė

13Civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei, nutraukti.

14Patvirtinti taikos sutartį pateiktu turiniu:

15Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau - VSDFV Šiaulių skyrius) juridinio asmens kodas 288677580, buveinės adresas Ežero g. 17, LT-77142 Šiauliai, a. s. ( - ), AB SEB bankas (toliau - ieškovas), atstovaujamas direktoriaus L. S., veikiančio pagal ieškovo nuostatus, ir atsakovė A. J. įmonė, kodas 145553743, registracijos adresas Užlaukių k., Kuršėnų k., Šiaulių r., a.s. ( - ), AB DNB bankas (toliau - atsakovė), atstovaujama A. J., a.k. ( - ) toliau kartu vadinami - šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, siekdami užbaigti teisminį ginčą dėl atsakovės bankroto, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos Taikinamojo tarpininkavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, kitais teisės aktais, atsižvelgdami į šalių teisėtus lūkesčius, siekdami atkurti atsakovės mokumą, šalys susitarė civilinėje byloje Nr. B2-853-440/2013, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme pagal ieškovo ieškinį, pateiktą atsakovei dėl bankroto bylos iškėlimo (toliau - civilinė byla), sudaryti šią taikos sutartį (toliau - taikos sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:

161. Šalys geranoriškai sutinka baigti kilusį ginčą, t.y. susitaria civilinę bylą Nr. B2-853-440/2013 užbaigti taikos sutartimi.

172. Atsakovė įsipareigoja sumokėti į ieškovo sąskaitą ( - ), esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, 5000,00 Lt (penkis tūkstančius litų) iki sutarties pasirašymo.

183. Taikos sutartis pasirašoma tik atsakovei įmokėjus ieškovo nurodytą sumą į SEB banke esančią ieškovo sąskaitą ir įsigalioja nuo teismo nutarties dėl jos patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

194. Šalys susitaria, kad atsakovė padengs visus likusius A. J. įmonės įsiskolinimus VSDFV Šiaulių skyriui, kurių bendra suma 2013 m. liepos 23 d. yra 35850,93 Lt. Atsakovei įmokėjus 5000,00 Lt, likusią sumą šalys susitaria išdėstyti šiais terminais ir tvarka:

206170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

216170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

226170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. spalio 31 d.

236170,19 Lt-įmokėti iki 2013 m. lapkričio 30 d.

246170,19 Lt-sumokėti iki 2013 m. gruodžio 31 d.

255. Šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140, 293, 294 straipsniuose. Taikos sutarties sąlygos išreiškia tikrąją pasirašančių asmenų valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešam interesui.

266. Šalys išreiškia savo supratimą, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu.

277. Kiekviena šalis kitai šaliai pareiškia ir garantuoja, kad vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais ji turi teisę, o jos atstovas reikiamus įgaliojimus sudaryti taikos sutartį bei vykdyti visus taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir tai nepažeis jos sutartinių ar bei kokių kitokių įsipareigojimų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

288. Šalys patvirtina, kad Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus, susipažino su taikos sutarties reikalavimais ir pasižada jų laikytis.

299. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis padengia savo turėtas bylos vedimo išlaidas neaptartas šioje taikos sutartyje.

30Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones A. J. įmonės, įmonės kodas 145553743 turtui.

31Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

32Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, nutarčiai įsiteisėjus Centrinei Hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus ieškovo... 3. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinys... 4. Atsakovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, atstovas teismo... 5. Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismui... 6. Atsakovės A. J. įmonės atstovas A. J. į teismo posėdį neatvyko, gautas... 7. Teisme 2013 m. rugpjūčio 1 d. gautame šalių prašyme nurodyta, kad šalys... 8. Atsisakyti reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra... 9. Vadovaujantis LR CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui atsisakius ieškinio ir... 10. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi nutarė areštuoti... 11. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu,... 13. Civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 14. Patvirtinti taikos sutartį pateiktu turiniu:... 15. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 16. 1. Šalys geranoriškai sutinka baigti kilusį ginčą, t.y. susitaria... 17. 2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti į ieškovo sąskaitą ( - ), esančią AB... 18. 3. Taikos sutartis pasirašoma tik atsakovei įmokėjus ieškovo nurodytą... 19. 4. Šalys susitaria, kad atsakovė padengs visus likusius A. J. įmonės... 20. 6170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.... 21. 6170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.... 22. 6170,19 Lt- sumokėti iki 2013 m. spalio 31 d.... 23. 6170,19 Lt-įmokėti iki 2013 m. lapkričio 30 d.... 24. 6170,19 Lt-sumokėti iki 2013 m. gruodžio 31 d.... 25. 5. Šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį... 26. 6. Šalys išreiškia savo supratimą, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio... 27. 7. Kiekviena šalis kitai šaliai pareiškia ir garantuoja, kad vadovaujantis... 28. 8. Šalys patvirtina, kad Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir... 29. 9. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis padengia savo turėtas bylos vedimo... 30. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi taikytas... 31. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo... 32. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, nutarčiai įsiteisėjus...