Byla 1A-226-174-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Rasos Valentinienės, Stasio Valužio, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, gynėjai Mirjamai Lisauskienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Č. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-03 nuosprendžio, kuriuo A. Č., asmens kodas ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 straipsnio 2 dalį ir nuteistas vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu ir 9 dalimi, paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu paskirta arešto bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir nustatyta galutinė subendrinta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Į bausmės laiką įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendį.

4A. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus nuspręsta panaikinti.

5Procesas dėl nukentėjusiojo Š. K. civilinio ieškinio nutrauktas.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7A. Č. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į saugyklą, tai yra laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 9 d. 20.15 val. iki 2007 m. kovo 9 d. 10.00 val. Klaipėdos m., ( - ) namo kieme, atsuktuvu išlaužė UAB „Eldirina“ priklausančio automobilio „Volkswagen Passat“, valstybinis Nr. ( - ) bagažinės durų užraktą, įsibrovė į automobilio saloną ir iš jo pagrobė Š. K. priklausantį turtą: 60 Lt vertės įrankių dėžę, 300 Lt vertės poliravimo mašiną „FTPM 180“, 40 Lt vertės plastmasinę įrankių dėžę, 400 Lt vertės du raktų komplektus, 50 Lt vertės replių komplektą, 20 Lt vertės atsuktuvų komplektą, 30 Lt vertės plastmasinę dėžę, 54 Lt vertės 2 vienetus surenkamų alkūnių, 72 Lt vertės 16 vienetų metalinių prailginimų, 10 Lt vertės plastmasinę įrankių dėžę, 50 Lt vertės 500 vienetų medvaržčių, 60 Lt vertės plastmasinę dėžę, 100 Lt vertės 4 vienetus metalinių žarnų, 11 Lt vertės sifoną, 200 Lt vertės elektronikos bloką su jungikliais Nr. lL0522, iš viso pagrobė E. K. priklausančio turto už 1 457 Lt.

8Apeliaciniame skunde nuteistasis A. Č. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl aiškiai per griežtos bausmės paskyrimo ir skirti švelnesnę su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Aiškina, kad nusikaltimą padarė dėl sunkios materialinės padėties. Nurodo, kad turi penkių mėnesių kūdikį, nori susirasti darbą, kad galėtų išlaikyti šeimą. Tvirtina, kad buvo užkluptas nusikaltimo vietoje, todėl išsigandęs nurodė ne savo, o brolio anketinius duomenis. Prašo atsižvelgti į tai, kad yra jauno amžiaus, tyrimo metu aktyviai padėjo išsiaiškinti nusikaltimo padarymo aplinkybes, atlygino žalą, atsiprašė nukentėjusiojo, kuris jam atleido. Prašo taikyti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas ir sušvelninti bausmę.

9Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Vilmantas Ančiukaitis prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis šiuo nuosprendžiu nuteistajam A. Č. paskirtą vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausme jas iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnę bausmę, ir paskirti galutinę subendrintą vienerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Tvirtina, kad teismas skirdamas galutinę subendrintą bausmę netinkamai parinko bausmių bendrinimo būdą, netinkamai pritaikė BK 63 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad skundžiamu 2009-03-03 nuosprendžiu A. Č. paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu ir 9 dalimi, apėmimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu paskirta arešto bausme, ir nustatyta galutinė subendrinta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tačiau, prokuroro teigimu, toks teismo pasirinktas bausmių bendrinimo būdas yra neteisėtas, prieštaraujantis baudžiamajam įstatymui ir teismų praktikai. BK 63 straipsnio 9 dalyje yra nustatyta bausmių subendrinimo tvarka esant nusikalstamų veikų sutapčiai, kai asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar yra padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Teismų praktikoje formuojamos nuostatos, kad tais atvejais, kai priėmus nuosprendį nustatoma, kad asmuo iki šio nuosprendžio priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas, paskyręs bausmę (bausmes), ją (jas) subendrina su pirmesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės pirmesniu nuosprendžiu subendrintos – su subendrinta bausme. Nurodo, kad skundžiamo nuosprendžio priėmimo dieną Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendis buvo įsiteisėjęs, todėl teismas skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę turėjo bendrinti su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme. Tačiau teismas skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrino tik su 2009-01-13 nuosprendžiu už baudžiamąjį nusižengimą paskirta arešto bausme, taigi pakeitė pirmesnį nuosprendį – išskaidė subendrintą bausmę, nors Baudžiamasis kodeksas nenumato galimybės pirmojoje byloje nuosprendžiu subendrintą bausmę išskaidyti tik dėl to, kad ji būtų subendrinta su bausme, paskirta nauju nuosprendžiu.

10Be to, teismas taikė bausmių apėmimo būdą – skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę apėmimo būdu subendrino su 2009-01-13 nuosprendžiu paskirta arešto bausme, nors taikyti paskirtų bausmių apėmimą teismas gali tik esant nusikalstamų veikų sutapčiai, o ne nuosprendžių sutapčiai. Todėl teismas 2009-03-03 nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę, remiantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, turėjo bendrinti su 2009-01-13 nuosprendžiu paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausme, jas iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir paskirti galutinę subendrintą vienerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę bei į bausmės laiką įskaityti pagal 2009-01-13 nuosprendį atliktą bausmę

11Nuteistojo gynėja prašo nuteistojo ir prokuroro apeliacinius skundus tenkinti.

12Prokurorė prašo prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo A. Č. apeliacinį skundą atmesti.

13Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas, prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas.

14Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, tai yra dėl netinkamo BK 63 straipsnio nuostatų taikymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 328 straipsnio 1 punktas).

15Pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė nuteistajam A. Č. atitinka BK 54 straipsnio reikalavimus. Nuteistojo apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai dėl aiškiai per griežtos bausmės paskyrimo nepagrįsti. Skirdamas bausmę nuteistajam, apylinkės teismas tinkamai atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, nuteistojo asmenybę, teismo nustatytą jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

16Apeliantas A. Č. padarė nusikaltimą nuosavybei, jis priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis). Nuteistasis A. Č. anksčiau šešis kartus teistas už savanaudiškų tyčinių nusikaltimų padarymą, iš jų – penkis kartus už analogiškas nusikalstamas veikas nuosavybei. Naują nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Tai rodo jo negatyvų požiūrį į visuomenę, nenorą laikytis įstatymų ir daugiau nebenusikalsti. Nustatyta apelianto atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis savo noru atlygino nusikalstamais veiksmais padarytą 40 Lt turtinę žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taip pat atsižvelgta į tai, kad nepadaryta turtinė žala, bei į bausmės tikslus.

17Skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 straipsnio 2 dalis).

18Apylinkės teismas teisingai parinko apeliantui laisvės atėmimo bausmės rūšį. Kadangi nuteistojo A. Č. nusikalstama veika padaryta neišnykus teistumui, todėl jis laikytinas recidyvistu (BK 27 straipsnio 1 dalis). Recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę (BK 56 straipsnio 1 dalis), todėl apeliantui tinkamai parinkta laisvės atėmimo bausmės rūšis, nes kitų bausmių nepakanka jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti.

19Nuteistasis A. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad jis ikiteisminio tyrimo metu aktyviai padėjo išsiaiškinti nusikaltimo padarymo aplinkybes, todėl šią aplinkybę apylinkės teismas galėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatoma tik tada, kai kaltininkas prisipažįsta padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nustatoma bent viena iš šių aplinkybių: 1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi; 2) padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) padėjo išaiškinti joje dalyvavusius asmenis. Byloje nustatyta, kad nuteistasis A. Č. įvykio vietoje sulaikytas policijos pareigūnų ir ikiteisminio tyrimo apklausos metu nurodė ne savo, o brolio anketinius duomenis. Todėl teismas pagrįstai nustatė, kad A. Č. klaidino ikiteisminio tyrimo pareigūnus, gera valia aktyviais veiksmais nepadėjo išsiaiškinti visų jam žinomų nusikalstamos veikos aplinkybių, o jo prisipažinimą dėl nusikaltimo padarymo lėmė objektyvios aplinkybės. Todėl apylinkės teismas pagrįstai nepripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės A. Č. atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

20Apeliantas taip pat prašo sušvelninti bausmę atsižvelgiant į tai, kad jis yra jauno amžiaus, atlygino žalą nukentėjusiajam, nori įsidarbinti ir išlaikyti šeimą. Tačiau, kaip minėta, apeliantas A. Č. anksčiau teistas šešis kartus, iš jų – penkis kartus už analogiškus nusikaltimus nuosavybei, naują nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą, niekur nedirbo. Tai rodo, kad jis, nepaisant jauno amžiaus, yra linkęs nusikalsti, išvadų nedaro, iki nusikaltimo niekur nedirbo, darbo neieškojo, šeima nesirūpino. Todėl akivaizdu, kad jis nenori keisti gyvenimo būdo ir daugiau nebenusikalsti. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad teismas 40 Lt padarytos turtinės žalos atlyginimo faktą pripažino A. Č. atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Taigi teismas skirdamas bausmę atsižvelgė į šią aplinkybę.

21Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo teigti, kad paskirta bausmė apeliantui A. Č. yra aiškiai per griežta. Paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis neperžengia BK 61 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų nuostatų, bausmė yra mažesnė už baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmės vidurkį, todėl nelaikytina aiškiai per griežta, atitinka bausmės paskirtį, todėl nešvelnintina.

22Tačiau pirmosios instancijos teismas pažeidė bausmių bendrinimo taisykles, todėl nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas). Teisėjų kolegija sutinka su prokuroro apeliacinio skundo argumentu, kad teismas, skirdamas subendrintą bausmę, netinkamai taikė BK 63 straipsnio normas.

23Pagal teismų praktiką dėl bausmių bendrinimo esant BK 63 straipsnio 9 dalyje numatytam atvejui, kuri naujai pakoreguota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2007 m. gegužės 22 d. nutartimi Nr. 2K-P-193/2007, kai priėmus nuosprendį (ar net kelis) nustatoma, kad asmuo iki šių nuosprendžių priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas, paskyręs bausmę (bausmes), ją (jas) subendrina su pirmesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės pirmesniu nuosprendžiu subendrintos, – su subendrinta bausme; tais atvejais, kai nuosprendžiu pirmojoje byloje bausmės buvo subendrintos esant nusikalstamų veikų sutapčiai (BK 63 straipsnio 1 dalis, 63 straipsnio 9 dalis ar BK 63 straipsnio 1 dalis ir 9 dalis) ir paskirta subendrinta bausmė, tarpusavyje bendrinamos tik tos nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės, kurios turi būti apimamos, o po to jos subendrinamos su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme; kai bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, bendrinamos su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, kitos bausmės pridedamos (tai yra subendrinamos apėmimo, dalinio sudėjimo ar visiško sudėjimo būdais) prie griežčiausios bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, o kai griežčiausia bausmė yra pirmesniu nuosprendžiu subendrinta bausmė – pridedamos prie šios bausmės.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad prieš priimant skundžiamą nuosprendį A. Č. buvo teistas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu, pagal kurį paskirta 30 parų arešto bausmė už nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 65 straipsniu arešto bausmė pakeista į laisvės atėmimo bausmę ir remiantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, subendrinta su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 nuosprendžiu paskirta bausme, ir nustatyta galutinė subendrinta vieno mėnesio ir 20 dienų laisvės atėmimo bausmė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendis įsiteisėjo 2009-02-03.

25Kadangi A. Č. pirmesniu nuosprendžiu buvo nuteistas už nusikalstamą veiką, kuri buvo padaryta po šios nusikalstamos veikos padarymo, jam naujuoju nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 2 dalies, 5 dalies 2 punkto ir 9 dalies taisyklėmis, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtą vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę subendrino bausmių apėmimo būdu su pirmesniu – 2009-01-13 nuosprendžiu už baudžiamąjį nusižengimą pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta 30 parų arešto bausme, o ne su subendrinta vieno mėnesio ir 20 dienų laisvės atėmimo bausme. Taigi teismas ignoravo pirmesniu nuosprendžiu A. Č. paskirtą subendrintą bausmę ir taip pakeitė pirmesnį nuosprendį, nors BK nenumato galimybės priimant antrąjį (trečiąjį ir kitus) nuosprendį ignoruoti pirmojoje (ankstesnėse) byloje nuosprendžiu subendrintas bausmes (net ir tuo atveju, kai jos buvo subendrintos netinkamai) ir išbendrinti jas tam, kad būtų subendrintos su bausmėmis, paskirtomis nauju nuosprendžiu, ir taip pakeisti ankstesnius teismų sprendimus. Šios taisyklės pirmosios instancijos teismas nepaisė – išbendrino pirmesniu nuosprendžiu A. Č. paskirtos galutinės vieno mėnesio ir 20 dienų laisvės atėmimo bausmės subendrinimą ir taip pažeidė bausmių bendrinimo taisykles, todėl paskyrė neteisingą galutinę subendrintą bausmę. Todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo ir, remiantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, A. Č. prie skundžiamu nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 2 dalį paskirtos vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėtina Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu paskirtos subendrintos ir neatliktos bausmės dalis, nustatant galutinę subendrintą vienerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

26Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių BPK pažeidimų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28nuteistojo A. Č. apeliacinį skundą atmesti.

29Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio apeliacinį skundą tenkinti.

30Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-03 nuosprendį pakeisti:

31A. Č., vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, prie paskirtos bausmės pagal BK 178 straipsnio 2 dalį iš dalies pridėti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-01-13 nuosprendžiu paskirtą ir neatliktą bausmę, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir nustatyti galutinę subendrintą vienerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

32Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu ir 9 dalimi,... 3. Į bausmės laiką įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal Klaipėdos... 4. A. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 5. Procesas dėl nukentėjusiojo Š. K. civilinio ieškinio nutrauktas.... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. A. Č. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į... 8. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. Č. prašo pakeisti pirmosios instancijos... 9. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 10. Be to, teismas taikė bausmių apėmimo būdą – skundžiamu nuosprendžiu... 11. Nuteistojo gynėja prašo nuteistojo ir prokuroro apeliacinius skundus... 12. Prokurorė prašo prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo A. Č.... 13. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas, prokuroro apeliacinis skundas... 14. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo... 15. Pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė nuteistajam A. Č. atitinka BK 54... 16. Apeliantas A. Č. padarė nusikaltimą nuosavybei, jis priskiriamas apysunkių... 17. Skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus... 18. Apylinkės teismas teisingai parinko apeliantui laisvės atėmimo bausmės... 19. Nuteistasis A. Č. apeliaciniame skunde nurodo, kad jis ikiteisminio tyrimo... 20. Apeliantas taip pat prašo sušvelninti bausmę atsižvelgiant į tai, kad jis... 21. Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo teigti, kad paskirta bausmė... 22. Tačiau pirmosios instancijos teismas pažeidė bausmių bendrinimo taisykles,... 23. Pagal teismų praktiką dėl bausmių bendrinimo esant BK 63 straipsnio 9... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad prieš priimant skundžiamą nuosprendį A.... 25. Kadangi A. Č. pirmesniu nuosprendžiu buvo nuteistas už nusikalstamą veiką,... 26. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328... 28. nuteistojo A. Č. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 30. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-03 nuosprendį pakeisti:... 31. A. Č., vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, prie paskirtos bausmės... 32. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....