Byla B2-3452-395/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Foritas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovų R. J. ir uždarosios akcinės bendrovės „Dujotiekis“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Foritas“,

Nustatė

2Ieškovai UAB „Dujotiekis“ ir R. J. kreipėsi į teismą su ieškinio pareiškimais, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Foritas“ dėl nemokumo. Ieškovas R. J. nurodė, kad atsakovo įmonė nevykdo prievolės ieškovui sumokėti 100000 Lt pagal tarp šalių 2008 m. sausio 8 d. pasirašytą Konsultacinę sutartį už ieškovo atliktus darbus. Ieškovė UAB „Dujotiekis“ nurodė, kad atsakovo įmonė nepilnai atsiskaitė su ieškovu pagal tarp šalių 2009 m. gegužės 26 d. pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. 09-05-26 dėl vidaus dujotiekio tinklų statybos ir montavimo darbų atlikimo pagal projektą Nr. 2009-133, V. Krėvės per. 133B, Kaune, ir liko skolinga 9100 Lt bei 2077,85 Lt delspinigių bei 1811,68 Lt skolos administravimo išlaidų.

3Atsiliepimu atsakovės UAB „Foritas“ atstovas advokatas L. J. prašo atmesti prašymą iškelti bankroto bylą UAB „Foritas“, nes atsakovo įmonė yra moki, jos turtas yra žymiai didesnės vertės nei pradelsti įsipareigojimai. Taip pat nurodė, kad ieškovas R. J., nebūdamas įmonės kreditoriumi, negalėjo pateikti ir pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nes tokios teisės jis neturi pagal LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Ieškovo tariama reikalavimo teisė kyla iš suklastotų dokumentų, nes 2008 m. sausio 8 d. Konsultacinės sutarties bei darbų perdavimo-priėmimo aktų originalų atsakovo įmonė neturi, įsipareigojimai pagal šiuos dokumentus nebuvo ir nėra apskaityti įmonės buhalterinėje apskaitoje, šių dokumentų atsakingi įmonės darbuotojai nebuvo gavę, o įmonėje nėra jokių dokumentų ir/ar įrodymų apie tai, kad ieškovo aptarti darbai buvo atlikti, o sutartis yra reali, o ne fiktyvi.

4Prašymai iškelti bankroto bylą netenkintini.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (nekėlimo) svarbu išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

6Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

7Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).

8Iš byloje pateikto atsakovo įmonės 2011 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų (b. l. 60-63) matyti, kad įmonės turto vertė yra 10 346 307 Lt, tame skaičiuje ilgalaikis turtas sudaro 9 692 080 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 8 511 039 Lt, iš jų trumpalaikiai įsipareigojimai 2 452 762 Lt. Iš 2011 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė patyrė nuostolių 784726 Lt sumai. Iš 2011 m. rugsėjo 30 d. kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 1 555 415,65 Lt (b. l. 66-70).

9Įvertinus šiuos duomenis ir faktines aplinkybes, darytina išvada, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės ir jog įmonė yra moki. Byloje nėra duomenų, jog įmonė būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pripažintina, kad nėra ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytų sąlygų bankroto bylai iškelti.

10Taip pat pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju vien tik galimo atsakovo įsiskolinimo ieškovams buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas, esant neapibrėžtam jo dydžiui bei ginčui dėl skolos fakto, negali būti savarankišku pagrindu bankroto bylai iškelti. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t.y. įrodyti savo reikalavimo į skolininką teisę. Kreditorius privalo pateikti pakankamus įrodymus, kurie neginčijamai patvirtintų skolos buvimą ir sudarytų pagrindą reikalavimui iškelti bankroto bylą reikšti. Paprastai kreditorinių piniginių reikalavimų dydis laikomas nustatytu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, teismo įsakymu, taip pat dokumentais, rodančiais skolininko skolos pripažinimą ir pan. Tačiau jeigu skolininkas piniginę prievolę ginčija, ieškovo reikalavimo dydis spręstinas iš esmės bendra ieškininės teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str.), bet ne bankroto bylos pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje, nes šioje stadijoje kreditorinio reikalavimo dydis, t.y. skolininko atsakomybė prieš kreditorių, nenustatinėjamas. Todėl teismui atsisakius kelti bankroto bylą UAB „Foritas“ pagal ieškovų R. J. ir UAB „Dujotiekis“ pareiškimus, nurodytina, jog šalių ginčai dėl esamų įsiskolinimų gali būti nagrinėtini ieškininės teisenos tvarka, t.y. ieškovai gali pareikšti savarankiškus ieškinius UAB ,,Foritas“ dėl skolų priteisimo, ir vėliau, jau esant pagrindui, inicijuoti bankroto bylos atsakovui iškėlimą.

11Atsisakius iškelti atsakovo įmonei bankroto bylą, naikintinos Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi ( b. l. 19-20) taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui, bei atnaujintinas atsakovo turto (lėšų) realizavimas ir išieškojimas vykdymo procese (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis, CPK 150 straipsnio 2 dalis).

12Atsisakius iškelti bankroto bylą, iš ieškovų atsakovui priteistinos jo patirtos byloje išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 45-46) (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3, 5 dalimis, 10 straipsnio 1, 13 dalimis, civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Foritas” (juridinio asmens kodas 134398373) pagal ieškovų R. J. ir uždarosios akcinės bendrovės „Dujotiekis“ pareiškimus.

15Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi visų galimų atsakovo kreditorių interesų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB „Foritas“ (juridinio asmens kodas 134398373, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 133B) nuosavybės teises priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam, kitam ilgalaikiam turtui bei piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms, taip pat atnaujinti atsakovo turto (lėšų) realizavimą ir išieškojimą vykdymo procese.

16Priteisti atsakovui UAB „Foritas“ (juridinio asmens kodas 134398373, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 133B) iš ieškovų R. J. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir UAB „Dujotiekis“ (juridinio asmens kodas 132121146, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Landsbergio-Žemkalnio g. 22) po 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) iš kiekvieno išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai