Byla 2A-305-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Pauliui Bružui,

5apeliantės atsakovės atstovams A. S. , adv. Valerijui Kirpičnikovui,

6vertėjai Olgai Vostrenkovai,

7ekspertui Zenonui Rožanskui,

8viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. S. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-60-424/08 pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovei L. S. , trečiajam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl ribos tarp žemės sklypų nustatymo, įpareigojimo nugriauti neteisėtai pastatytą tvorą ir atsakovės priešieškinį dėl leidimo tvirtinti žemės sklypo kadastrinius matavimus be ieškovės sutikimo.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10ieškovė L. M. prašė nustatyti, kad žemės sklypo, duomenys neskelbtini, kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini ir žemės sklypo, duomenys neskelbtini, kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini, esančių duomenys neskelbtini, bendra riba eina nuo taško 2 (koordinatės LKS -1994 sistemoje X-6063535.41, Y-568910.71) iki taško 3 (koordinatės LKS -1994 sistemoje X-6063506.27, Y-568919.48) pažymėta UAB „Geodimetras“ 2004 03 26 sudarytame plane (l. 95); įpareigoti L. S. , gyvenančią, duomenys neskelbtini, nugriauti neteisėtai pastatytą tvorą ant jos žemės sklypo, kurio unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio, duomenys neskelbtini, ir atlaisvinti užimtą 26 kv. m. jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį pažymėtą UAB „Kiprėgelis“ 2008 02 01 sudarytame žemės sklypo plane (l. 83, 97) bei priteisti iš atsakovės L. S. bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė pagal 2002-03-27 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. JK-1313 nuosavybės teise įsigijo 0,0583 ha ploto žemės sklypą, duomenys neskelbtini, kurio unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantį, duomenys neskelbtini. Projektuojant gyvenamąjį namą, turėjo būti gauti kaimyninių žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai dėl pastato statymo mažesniu nei 3 metrai atstumu. Atsakovė L. S. , būdama gretimo žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini savininkė, nesutiko dėl mažesnio atstumo tarp jos namo sienos ir bendros žemės sklypų ribos. L. M. namas buvo suprojektuotas arčiau kito žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini pusės. Tarp ieškovės namo sienos ir atsakovės šiaurinės žemės sklypo ribos buvo paliktas 3 metrų atstumas. Atsakovė L. S. neteisėtai, savavališkai ir nesuderinusi su ieškove įstatymo nustatyta tvarka pradėjo tvoros statybos darbus ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini dalyje. Atsakovės neteisėtai pastatyta tvora ir išilgai jos nubraižyta riba tarp sklypų Nr. duomenys neskelbtini ir Nr. duomenys neskelbtini atsakovės geodezinių matavimų plane taške Nr. 2 yra patraukta 0,81 m ir taške Nr.3 yra patraukta 0,90 m į jos žemės sklypą.

11Atsakovė L. S. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį dėl leidimo atsakovei tvirtinti sklypo Nr. duomenys neskelbtini geodezinius matavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijoje be ieškovės sutikimo. Nurodė, kad ji 2006 m. liepos 31 d. sutuoktinių turto pasidalinimo sutarties pagrindu įsigijo 0,0637 ha žemės sklypą, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantį, duomenys neskelbtini, sklypo Nr. duomenys neskelbtini. UAB „Geodimetras" 2005-02-06 atliko žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini geodezinius matavimus (l. 73), apie kuriuos ieškovė buvo net kelis kartus informuota, tačiau žemės sklypo ribų žymėjimo matavimuose nedalyvavo ir nemotyvuodama atsisakė pasirašyti sklypo planą. 2005 m. lapkričio 8 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus posėdyje, kuriame buvo svarstomas atsakovės žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos atitikimas sodų bendrijos išplanavimo projektui ir bylos teikimas Vilniaus apskrities viršininkui tvirtinti, tačiau ieškovė pareiškė, kad nesutinka su paruoštu planu. UAB „Geoksis“ 2008-01-30 atliko atsakovei priklausančio 0,0637 ha žemės sklypo (unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio, duomenys neskelbtini, sklypo Nr. duomenys neskelbtini) ribų atitikimo patikrinimą (l. 85, 101) ir nustatė, kad geodeziniai matavimai atitinka SB „Neris“ generaliniam planą, todėl atsakovei turi būti leista tvirtinti minėto sklypo geodezinius matavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijoje be ieškovės L. M. sutikimo.

12Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. sprendimu L. M. tenkino ieškinį, o atsakovės L. S. priešieškinio netenkino; nustatė žemės sklypų ribą pagal UAB „Geodimetras“ 2004-03-26 sudarytą planą; įpareigojo L. S. per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti tvorą nuo L. M. sklypo unikalus Nr. duomenys neskelbtini ir atlaisvinti užimtą sklypo dalį. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 0,0583 ha žemės sklypas Nr. duomenys neskelbtini unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantis duomenys neskelbtini; žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (b.l. 22). Atsakovei nuosavybės teise priklauso 0,0637 ha žemės sklypas unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantis duomenys neskelbtini; žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (b.l. 55). Tai kaimyniniai sklypai, turintys bendrą ribą, tačiau atsakovė ant ribos, skiriančios šalių sklypus ir pažymėtos atsakovės pateiktuose planuose, pastatė tvorą. Ieškovė prašė nustatyti ribą tarp sklypų pagal 2004-03-26 UAB „Geodimetras“ parengtą projektą (l. 95), o atsakovė prašė leisti jai tvirtinti jos sklypo geodezinius matavimus be ieškovės sutikimo, remdamasi UAB „Geodimetras“ 2005-02-06 parengtu projektu (b.l. 73). Šalys turi savo žemės sklypų planus, parengtus remiantis SB „Neris“ generaliniu planu (b.l. 38,58). Tik viena kraštine sklypai ribojasi su keliu, o kitos sklypų kraštinės nėra susietos su pastoviais objektais, todėl kilus ginčui tarp kaimyninių sklypų savininkų dėl maždaug 0,8 m. pločio juostos, pagal esamus planus nustatyti ribos tarp sklypų nebuvo įmanoma. Atsakovės sklypas iš priešingos pusės ieškovės sklypui ribojasi su sklypu Nr. duomenys neskelbtini, kurio, kaip teigė atsakovė ir liudytojas M. K. , kadastriniai matavimai buvo atlikti ir įregistruoti nekilnojamojo turto kadastre, tačiau koordinuotas sklypas negali būti atskaitos tašku koordinuojant kitas, su juo nesiribojančias sklypų ribas. Nurodė, kad vadovautis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ( patvirtinta 2004-10-04 žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu Nr.3D-452/D1-513) nėra pagrindo, nes šios taisyklės reglamentuoja jau suformuotų sklypų pertvarkymo ir naujų valstybinės žemės sklypų formavimo projektų rengimo tvarką (Taisyklių 1 p. 2 p.). Šalys pateikė sklypų projektus, kuriuose ginčo ribos koordinatės skiriasi, taip pat pateikė sklypų ribos patikros planus: ieškovė – UAB „Kiprėgelis“ 2008-02-01 sudarytą planą (b.l. 83), atsakovė – UAB „Geoksis“ 2008-01-30 sudarytą planą (b.l. 101). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kiekvienos šalies pateiktame patikros akte nustatytos ginčo ribos koordinatės atitinka jos prašomos nustatyti ginčo ribos koordinates, todėl šalių reikalavimų pagrįstumas turi būti vertinamas, atsižvelgiant į pateiktų planų atitikimą SB „Neris“ generaliniam planui. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, liudytojų matininkų V. Č. , M. K. parodymus, padarė išvadą, kad ieškovės nurodyta riba tarp šalių sklypų atitinka S/B „Neris“ generalinį planą. Tuo tarpu atsakovės pateiktas sklypo planas generalinio plano neatitiko ir, nesant sutarimo su gretimo sklypo savininke, negalėjo būti tvirtinamas (b.l. 101). Atsakovės sklypo plane jos sodo namui projektuoti, ginčo tvora buvo pažymėta už atsakovės sklypo ribos (b.l. 54).

13Atsakovė L. S. apeliaciniu skundu prašė Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad atsakovė pateikė UAB „Geodimetras“ sudarytą žemės sklypo planą, kuriame nustatytos ginčo ribos koordinatės skiriasi nuo tos pačios įmonės sudarytos ieškovės planuose nustatytų ginčo ribos koordinačių. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra laikomi teisingais, kol jie nėra pakeisti ar nuginčyti teisme. Remiantis UAB „Geoksis“ patikros aktu bei matininko M. K. parodymais, žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini ribos buvo geodeziškai išmatuotos, įregistruotos, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į minėtą patikros aktą. UAB „Geoksis“ atliktame patikros akte buvo nustatyta, kad, atlikus vietovėje kontrolinius geodezinius matavimus, buvo patikrintas sklypų Nr. duomenys neskelbtini ir žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini atitikimas vietovėje SB „Neris“ generaliniam planui, ir nustatyta, kad šių žemės sklypų padėtis atitiko SB „Neris“ generaliniam planui. Tenkinus ieškovės reikalavimą ir nustačius sklypų ribas pagal ieškovės pateiktą UAB „Geodimetras“ 2004-03-26 pateiktą žemės sklypo planą, atsakovė praranda teisę naudotis 8 m2 dydžio savo žemės sklypo dalimi, nes kaimyniniam žemės sklypui Nr. duomenys neskelbtini yra atlikti geodeziniai matavimai ir jie įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Pirmosios instancijos teismas nevertino reikšmingos bylai aplinkybės, susijusios su ieškovei ir atsakovei priklausančių sklypų ribų su kitais kaimyniniai sklypais nustatymu. Byloje nustatytos aplinkybės turės reikšmės kaimyninių sklypų savininkų teisėms, todėl jie turėjo būti įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis.

14Ieškovė L. M. prašė atsakovės L. S. apeliacinio skundo netenkinti ir Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovės žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini pateikti planai ir patikrinimo planai buvo atlikti ne SB „Neries“ patvirtinto generalinio plano pagrindu, o gretimo žemės sklypo atliktų kadastrinių matavimų pagrindu. Įregistruoti kadastriniai duomenys žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini ieškovės žemės sklypo ribų tikslinimui įtakos neturėjo, nes su ieškovės sklypo ribomis nesiribojo ir ginčo su žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini savininku nebuvo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovės argumentas, jog atliekant geodezinius matavimus negali keistis žemės sklypo plotas, neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 str. 3 d. 4 p. ir Nekilnojamojo turto nuostatų 21 str. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės žemės sklypo matavimai atlikti imant ataskaitos tašką stabilų objektą - kelią, o ne ieškovės sklypo tvorą. 2004-03-26 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte pasirašė visi gretimų žemės sklypų savininkai, išskyrus atsakovę, o tai patvirtina, kad nurodyti savininkai sutinka su nustatytomis gretimomis žemės sklypų ribomis ir ginčo su jais nėra.

15Atsakovės L. S. apeliacinis skundas tenkintinas.

16Ieškovei nuosavybės teise priklauso 0,0583 ha žemės sklypas Nr. duomenys neskelbtini unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantis duomenys neskelbtini, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (b.l. 22). Atsakovei nuosavybės teise priklauso 0,0687 ha žemės sklypas Nr. duomenys neskelbtini unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esantis ten pat – duomenys neskelbtini. Tai kaimyniniai žemės sklypai, turintys bendrą ribą. Šalys nesutaria dėl sklypų ribos, jų parengtuose dokumentuose riba nurodoma skirtingai. Tokiais atvejais, remiantis CK 4.45 str., ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas ir kitus įrodymus.

17Ieškovė L. M. žemės sklypą įsigijo 2002-03-27. Statybos leidimas gyvenamojo namo statybai šiame sklype buvo išduotas 2004-08-02, pakeitimai suderinti 2004-11-12 (b.l. 20, 21, 39). Atsakovės L. S. į civilinę bylą pateikti kadastrinių matavimų bylos duomenys - sodo sklypo Nr. duomenys neskelbtini topografinė nuotrauka, kurioje fiksuoti duomenys 2004-09-07 dienai (b.l. 54), patvirtina, kad sklypus skirianti tvora tuo metu jau buvo pradėta statyti, ji pažymėta dokumente. Į civilinę bylą pateiktoje topografinėje nuotraukoje nėra nurodytos taškų koordinatės, todėl ja remtis sprendžiant dėl sklypų ribos negalima. Ieškovė teigia, kad atsakovė tvorą tarp sklypų pradėjo statyti po to, kai buvo UAB „Geodimetras“ 2004-03-26 atlikti ieškovei priklausančio žemės sklypo geodeziniai matavimai (b.l. 95). Jos statomo pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka žemės sklype suderinta 2004-11-05 (b.l. 17, 132), tačiau šiame žemės plane atsakovės tvora nėra fiksuota. Taigi duomenys, kuriuos šalys teikia įrodinėdami ginčo aplinkybes jo kilimo metu, yra prieštaringi. Akivaizdu, kad ieškovės statybos leidimo pakeitimų suderinimo metu 2004-11-02 atsakovai buvo pradėję statyti sklypus skiriančią tvorą, kuri pažymėta 2009-09-07 atsakovams priklausančio žemės sklypo topografinėje nuotraukoje.

18Ankstesnio laikotarpio dokumentai, kuriuose pažymėti šalių sklypai, jų ribos ir plotai, yra SB „Neris“ generalinis planas (b.l. 115, 231A). Šalių pateiktuose sklypų projektuose ginčo ribos koordinatės skiriasi. Ieškovė prašė nustatyti sklypo ribą pagal UAB „Geodimetras“ 2004-03-26 parengtą planą (b.l. 95), atsakovė prašė leisti tvirtinti sklypo kadastrinius matavimus be ieškovės sutikimo pagal UAB „Geodimetras“ 2005-02-06 parengtą planą (b.l. 73). Ieškovės UAB „Kiprėgelis“ 2008-02-01 sudarytame patikros plane (b.l. 83), kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą, matavimų atskaitos tašku pasirinktas kelio vidurys, kuris ribojasi su toje pačioje eilėje esančio sklypo Nr. duomenys neskelbtini šonine rytine riba. Teismas konstatavo, kad šis kelias yra vienintelis stabilus objektas, nuo kurios galima imti atskaitos tašką matuojant šonines sklypų ribas, tame tarpe ir ginčo ribą. Atsakovė L. S., įrodinėdama savo sklypų ribos koordinates, rėmėsi UAB „Geoksis“ 2008-01-30 sudarytu planu, kuriame atskaitos tašku buvo pasirinkta sklypo Nr. 298 geodeziškai pamatuotos ir nekilnojamojo turto kadastre įregistruotos ribos (b.l. 101).

19Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo vertinimu, prašė apeliacinės instancijos teismą skirti kadastro duomenų ekspertizę, kurią buvo pavesta atlikti UAB Korporacijai „Matininkai“. 2009-07-22 kadastro duomenų nustatymo ekspertizės akto tiriamojoje dalyje nurodyta, kad kelio K1, kuris SB „Neris“ generaliniame plane pažymėtas ir ribojasi su sklypo Nr. duomenys neskelbtini šonine riba, plotis skirtinguose planuose grafiškai pavaizduotas skirtingai, natūroje esančio bendro naudojimo kelio asfaltuota važiuojamoji dalis šiuo metu yra 3,10 m pločio, todėl tiksliai nustatyti kelio ribą, kuri atitiktų suprojektuotą SB „Neris“ generaliniame plane, nėra galimybės. Pagal SB „Neris“ generalinį planą bei sklypo Nr. duomenys neskelbtini privatizavimo schemą, sklypo Nr. duomenys neskelbtini riba sutampa su sena tvora, kuri patikros vietoje plane (b.l. 224) pažymėta indeksais duomenys neskelbtini. Nuo šių atskaitos taškų atidėjus SB „Neris“ generaliniame plane bei sklypų privatizavimo schemose pateiktus sklypų Nr. duomenys neskelbtini kraštinių ilgius, nustatyta, kad natūroje esančios sklypų tvoros ir faktinis naudojimas iš esmės atitinka SB „Neris“ generalinį planą. Taip pat registruoto nekilnojamojo turto registre sklypo Nr. duomenys neskelbtini ribos atitinka generalinį planą. Ekspertizės akto išvadoje konstatuojama, kad UAB „Geodimetras“ 2004-03-26 (kuriuo remiasi ieškovė) parengtame žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini plane nustatytos ribos tarp ieškovės ir atsakovės žemės sklypų neatitikimas SB „Neris“ generaliniam planui, sklypų priekinėje dalyje nuo gauto ribos posūkio taško 9 iki taško 2 yra 1,6 m (į atsakovės sklypo pusę), sklypo galinėje dalyje nuo taško 10 iki 3 – 0,7 m ( į atsakovės sklypo pusę). UAB „Geodimetras“ 2005-02-06 sudaryto žemės sklypo Nr. duomenys neskelbtini plane nustatytos ribos taip pat neatitinka SB „Neris“ generaliniam planui, sklypų priekinėje dalyje nuo gauto ribos posūkio taško 9 iki taško 5 yra 0,79 m (į atsakovės sklypo pusę), sklypo galinėje dalyje nuo taško 10 iki taško 8 – 0,2 m. (į ieškovės sklypo pusę). Ekspertizės akto išvados patvirtina, kad ieškovės siūloma tvirtinti riba yra akivaizdžia pasislinkusi nuo SB „Neris“ generaliniame plane numatytos ribos į atsakovės sklypo pusę – priekyje 1,6 m. ir gale 0,7 m, atsakovės siūloma tvirtinti riba generalinį planą atitinka geriau ir šalia esančio sklypo savininko (ieškovės) interesus pažeidžia mažiau – priekinėje dalyje skirtumas yra 0,79 m į atsakovės sklypo pusę ir tik galinėje dalyje nežymiai – 0,2 m į ieškovės pusę.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo ekspertizės akte nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (CPK 329 str. 1 d., 185 str.), nes jo išvados neatitinka byloje ištirtų objektyvių duomenų. Pirmosios instancijos teismas, šalia esančių sklypų ribos nustatymui pasirinkdamas atskaitos tašku kelią sode, jį laikė vieninteliu nekintamu objektu. Toks vertinimas nėra pagrįstas, nes byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių kelio matavimus, ribų nustatymą, kurios galėjo kisti tiek dėl žmonių ūkinės veiklos, tiek dėl gamtinių sąlygų. Šioje byloje matavimų atskaitos taško nustatymas yra fakto klausimas. Kai nėra išlikusių per ilgą laiką stabilių geografinių, gamtinių objektų, ekspertas atskaitos tašku pagrįstai pasirinko sodo sklypo, esančio vienoje linijoje išsidėsčiusių sklypų krašte, seną tvorą. Tokio pasirinkimo objektyvumą patvirtina ir ta aplinkybė, kad šioje eilėje esančių sklypų Nr. duomenys neskelbtini - Nr. duomenys neskelbtini ribos atitinka natūroje esančias tvoras ir sklypų naudojimą. Šioje eilėje esančio sklypo Nr. duomenys neskelbtini, kuris registruotas nekilnojamojo turto registre atliekant kadastrinius matavimus, ribos atitinka SB „Neris“ generaliniam planui. Ekspertizės akte buvo įvertintas faktinis sklypų Nr. duomenys neskelbtini - Nr. duomenys neskelbtini naudojimas, reikšmingas visiems savininkams. Jo atitikimas SB „Neris“ generaliniam planui iš esmės patvirtina tinkamą atskaitos taško matavimams parinkimą, todėl skirti papildomą ekspertizę byloje, kuri būtų atliekama parinkus naują atskaitos tašką, netikslinga. Kaip jau buvo minėta aukščiau, šioje byloje atskaitos taško matavimams parinkimas yra tam tikro fakto nustatymo klausimas, pagrįstas surinktų faktinių duomenų visumos, taip pat ir ekspertizės akto, vertinimu, kurį savo kompetencijos ribose atlieka teismas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad civilinėje byloje pakanka duomenų išvadai pagrįsti dėl atsakovės siūlomos nustatyti ribos tarp sklypų geresnio atitikimo šalių interesams, faktiniam sklypų naudojimui (didesni nukrypimai yra ieškovės naudai sklypo ribos ir ploto prasme), taip pat dėl geresnio atitikimo dokumentams (SB „Neris“ generaliniam planui ir nekilnojamojo turto registro duomenims) ir priimti naują sprendimą. Ieškovės siūloma nustatyti sklypų riba neatitinka SB „Neris“ generaliniam planui, pažeidžia atsakovės faktinį nuosavo žemės sklypo naudojimą, nes mažina sklypo plotą; remiantis aukščiau išdėstytais argumentais jos ieškinys atmetamas, o atsakovės priešieškinys tenkinamas ir leidžiama atsakovei L. S. tvirtinti žemės sklypo 0,0637 ha unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio, duomenys neskelbtini Nr. duomenys neskelbtini, duomenys neskelbtini, geodezinius matavimus pagal UAB „Geodimetras“ 2005-02-06 parengtą planą (l. 73).

21Teisėjų kolegija, priėmusi naują sprendimą, iš naujo paskirto bylinėjimosi išlaidas, kurias šalys patyrė viso bylos nagrinėjimo metu. Atsakovei iš ieškovės priteistinos patirtos žyminio mokesčio išlaidos (118 Lt b.l. 127, 124 Lt b.l. 162), UAB „Geoksis“ patikros plano parengimo išlaidos (944 Lt b.l. 86), ekspertizės išlaidos (3 800 Lt b.l. 192) ir dalis advokato pagalbos išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (2 000 Lt b.l. 171, 3 000 Lt b.l. 232); pastarosios mažintinos atsižvelgiant į rekomenduojamus dydžius; visa atsakovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 7 500 Lt (CPK 93 str. 4 d.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

24L. M. ieškinį atmesti.

25Atsakovės L. S. priešieškinį patenkinti. Leisti atsakovei L. S. tvirtinti žemės sklypo 0,0637 ha unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esančio, duomenys neskelbtini, geodezinius matavimus pagal UAB „Geodimetras“ 2005-02-06 parengtą planą (l. 73).

26Priteisti atsakovei L. S. iš ieškovės L. M. 7 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Pauliui Bružui,... 5. apeliantės atsakovės atstovams A. S. , adv. Valerijui Kirpičnikovui,... 6. vertėjai Olgai Vostrenkovai,... 7. ekspertui Zenonui Rožanskui,... 8. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. ieškovė L. M. prašė nustatyti, kad žemės sklypo, duomenys neskelbtini,... 11. Atsakovė L. S. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį dėl... 12. Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. sprendimu L. M.... 13. Atsakovė L. S. apeliaciniu skundu prašė Trakų rajono apylinkės teismo 2008... 14. Ieškovė L. M. prašė atsakovės L. S. apeliacinio skundo netenkinti ir... 15. Atsakovės L. S. apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 0,0583 ha žemės sklypas Nr. duomenys... 17. Ieškovė L. M. žemės sklypą įsigijo 2002-03-27. Statybos leidimas... 18. Ankstesnio laikotarpio dokumentai, kuriuose pažymėti šalių sklypai, jų... 19. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo vertinimu, prašė... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo ekspertizės akte nustatytas aplinkybes,... 21. Teisėjų kolegija, priėmusi naują sprendimą, iš naujo paskirto... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 23. Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą panaikinti... 24. L. M. ieškinį atmesti.... 25. Atsakovės L. S. priešieškinį patenkinti. Leisti atsakovei L. S. tvirtinti... 26. Priteisti atsakovei L. S. iš ieškovės L. M. 7 500 Lt bylinėjimosi...