Byla e2-570-466/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovams G. S., M. Š., ieškovų atstovei advokatei Natalijai Beketovai, atsakovės 634-oji gyvenamųjų namų statybos bendrijos atstovei advokato padėjėjai Linai Alksnienei, atsakovei antstolei Astai Stanišauskaitei, atsakovams Ž. J., V. P., jų atstovei advokatei Ilonai Ivašauskaitei, trečiajam asmeniui R. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G. B., V. G. ieškinį atsakovams Ž. J., V. P., S. Z., A. J., D. M. J., K. K., 634‑ai gyvenamųjų namų statybos bendrijai ir antstolei Astai Stanišauskaitei dėl varžytinių akto, dovanojimo bei pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nuosavybės teisės į žemės sklypo dalis pripažinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje - D. R., M. L., P. Č., I. B., A. B., V. R., R. S., A. J., R. G., L. P., A. Ž., V. M., E. Š. – M., D. M., T. R., L. V., R. S., V. S., J. N., G. L., V. S., G. N., J. N., E. M. S., A. P., A. K., J. P., J. Z., D. Z., R. V., D. L., B. V. L., V. G., R. A., E. R., V. Š., I. Š., A. A., S. A., J. V., J. K. B., R. R., A. R., J. B., T. B., R. R., V. B., R. V., A. S., D. D., J. D., R. A., I. S., D. P., J. P., A. V., UAB „Autopilotas“, S. V., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje - I. P. ,Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont draudimo brokeris“ ir Vilniaus miesto 1 notarų biuro notarė V. S. M..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių aktą S-18-177-1231, taip pat negaliojančiomis dovanojimo bei turto pirkimo - pardavimo sutartis, kuriomis atsakovai perleido nuosavybės teises į žemės sklypo dalis adresu ( - ), tarp to ir ieškovams G. S., D. E. ir I. E.. Prašė pripažinti ieškovams, kurie yra butų Nr. ( - ) name ( - ), savininkai, perėjo nuosavybės teisės į atitinkamo žemės sklypo ( - ), dalis, reikalingas butams eksploatuoti (e.c.b. II tomas, 2 – 11 b.l., III tomas, 1 – 11 b.l.)

5Dublike ieškovai nurodė, jog dalies žemės sklypo adresu ( - ), pardavimas pažeidė esmines ieškovų teises. Apie paskelbtas varžytines antstolė nepatalpino skelbimų namo skelbimų lentose ir bendrai nesiėmė veiksmų, kad informuoti visų patalpų savininkus apie jiems labai reikšmingą klausimą, susijusį su dalies žemės sklypo, kuris negalėjo būti varžytinių objektu, pardavimu. Pagal ieškovus, namui eksploatuoti reikia visos žemės sklypo dalies, dėl kurios sandoriai yra ginčijami. Name yra ( - ) butai ir 4 kitos paskirties patalpos, todėl iš viso yra reikalinga ( - ) automobilių stovėjimo vietų. Dėl sudarytų su 634 GNSB sutarčių nurodė, jog jos turi būti vertinamos kaip preliminarios. Ieškovams nėra aišku, kuri iš Č. S. įmonės sudarytų su Gyvenamųjų namų statybos bendrija jungtinės veiklos sutarčių galioja. Ieškovų nuomone, šiuo atveju ginčas yra susijęs su viešuoju interesu, ir nėra pagrindo atsakovus laikyti sąžiningais dalies žemės sklypo įgyjėjais. Ieškovai save laikė ir laiko dalies žemės sklypo savininkais, kurie įgyvendino savininkų teises ir pareigas, o 634 GNSB nesirūpino ginčo žemės sklypu ir leido netrukdomai juo naudotis ( - ), gyventojams. Apie savo teisės pažeidimą ieškovai sužinojo 2018 metais tik atsakovams pradėjus perleidinėti nuosavybės dalis į žemės sklypą (e.c.b. V tomas, 39 - 48 b.l.).

62019-08-05 pareiškime dėl ieškinio reikalavimų pakeitimo ieškovai nurodė, kad 2018-07-02 atlikus buto ( - ), priklausančio D. Z. ir J. Z., kadastrinius matavimus pasikeitė (sumažėjo) buto bendras plotas vietoje buvusio 113,48 kv.m. apskaičiuotas 109,26 kv. m. plotas. Kadangi sumažėjo buto plotas, tai sumažėjo ir namo adresu ( - ), bendras plotas nuo 3 882,51 kv.m. iki 3 878,29 kv.m. Žemės sklypo nuosavybės teisė nuo butų ir/ar kitų namo patalpų pardavimo momento, perėjo nekilnojamuosius daiktus įsigijusiems gyventojams. Kadangi Civilinio kodekso 6.394 straipsnio nuostatos yra universalios, tai visi vėliau iš pirmųjų namo gyventojų butus ar kitas patalpas įgiję asmenys įgijo tas pačias teises į žemės sklypo dalis. Todėl ieškovai patikslino reikalavimus iš prašė pripažinti negaliojančiu 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių aktą S-18-177-1231, pripažinti negaliojančiomis dovanojimo sutartis: ( - ) dovanojimo sutartį Nr. 2 – 1903, kuria I. P. padovanojo 2133/8266 dalis ginčo žemės sklypo S. Z., ( - ) dovanojimo sutartį Nr. 2 – 1697, kuria V. P. padovanojo 2133/8266 dalis žemės sklypo I. P., ( - ) dovanojimo sutartį Nr. 2 – 1693, kuria Ž. J. padovanojo 2133/16532 dalis žemės sklypo A. J. ir D. M. J., pripažinti negaliojančiomis pirkimo - pardavimo sutartis: ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2 – 2754, kuria S. Z., A. J. ir D. M. J. 22/4133 dalis ginčo žemės sklypo pardavė K. K., ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2 – 3079, kuria S. Z., A. J. ir D. M. J. 44/4133 dalis ginčo žemės sklypo pardavė D. E. ir I. E., ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2 – 3146, kuria S. Z., A. J. ir D. M. J. 22/4133 dalis ginčo žemės sklypo pardavė G. S. ir S. S.. Prašė pripažinti dabartiniams ieškovams, kurie yra butų Nr. ( - ) name ( - ), savininkai perėjo nuosavybės teisės į tokias žemės sklypo, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ), dalis, reikalingas butams eksploatuoti – pripažinti, kad G. S. perėjo bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 4560/413300 dalių žemės sklypo, D. E. ir I. E. bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 4492/413300 dalių žemės sklypo, A. L. ir A. L. bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 5370/413300 dalių žemės sklypo, M. Š. ir M. Š. bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 6561/413300 dalių žemės sklypo, G. B. bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 5337/413300 dalių žemės sklypo ir V. G. bendrosios dalinės nuosavybės teisė į 3362/413300 dalių ginčo žemės sklypo (e.c.b. X tomas, 86 - 88 b.l.).

7Trečiasis asmuo ieškovų pusėje R. R. prašė ieškinį tenkinti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovai, kaip nekilnojamojo turto pirkėjai šiame ginče turi laikomi vartotojais susiklosčiusiuoe santykiuose su atsakovais. Dėl to, kvalifikavus sutartį kaip vartojimo, turi būti taikomi Civilinio kodekso 6.188 straipsnyje nustatyti sąžiningumo kriterijai. Trečiojo asmens nuomone, su būsimais gyventojais sudarytos Buto statybos sutartys pagal savo turinį atitiko Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nustatytas būsimo namo (buto) preliminarios sutarties sąlygas. Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyta sąlyga, kad preliminarioje sutartyje turi būti nurodyta žemės sklypo, kuriame bus statomas namas ar butas, teisinis statusas ir nusipirkusio gyvenamąjį namą ar butą pirkėjo teisės į žemės sklypą. Bendrija sutartyse neaptarė įsigyjančių butus asmenų teisių į žemės sklypą, t.y. iš viso nenumatė sąlygos dėl teisių į žemės sklypą, dėl ko tokia sąlyga turi būti pripažinta negaliojančia. Trečiojo asmens nuomone, gyventojai turėjo neabejotiną tikslą ir ketinimą įgyti neribotą teisę į butą, t.y. kartu su butu įgyjant nuosavybės teisę į atitinkamą žemės sklypo dalį. Jo teigimu, tokias nuostatas patvirtina imperatyvios Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos. Teismas, nustatęs vartotojų teisių pažeidimą, privalo konstatuoti, kad žemės sklypo nuosavybės teisė nuo butų ir/ar kitų namo patalpų pardavimo momento perėjo nekilnojamuosius daiktus įsigijusiems gyventojams. Esant universalioms Civilinio kodekso 6.394 straipsnio nuostatoms turi būti laikoma, jog visi vėliau iš pirmųjų namo gyventojų butus/patalpas įsigiję asmenys įgijo tas pačias teises į žemės sklypo dalis. Gyventojai visuomet laikė, kad ginčo žemės sklypas yra jų turtas, nes nuo pat statybos užbaigimo tvarkė šį sklypą, mokėjo administratoriui už teritorijos tvarkymą. Trečiasis asmuo nurodė, kad dėl 634 GNSB kaltės buvo neįforminti dokumentai, dėl ko Valstybinė mokesčių inspekcija negalėjo gyventojams teikti sąskaitų dėl žemės mokesčio mokėjimo. Pagal trečiąjį asmenį, žemės mokesčio sąskaitas gaudavo 634 GNSB pirmininkas, kuris turėjo jas teikti bendrojo naudojimo objektų administratoriui, kad šis jas pateiktų (proporcingai turimos nuosavybės daliai paskirstytų) namo gyventojams. Trečiasis asmuo teigė, kad nėra jokių duomenų, kad namo gyventojai būtų atsisakę mokėti žemės mokestį. Kadangi namo gyventojai nuo pat butų įsigijimo įgijo atitinkamas nuosavybės dalis į žemės sklypo dalis, 634 GNSB varžytinių metu negalėjo būti laikoma ginčo žemės sklypo savininke, dėl ko varžytinės yra neteisėtos ir varžytinių aktas turi būti panaikintas. Atsakovai, įsigijo atitinkamas žemės sklypo dalis komerciniais tikslais ir jie negalėjo pardavinėti „parkavimo vietų“, kadangi jos yra ginčo žemės sklype, kuris yra gyventojų statybos metu sukurtas turtas. Dėl susidariusios situacijos atsakovai turi prisiimti verslo riziką varžtyninių akto pripažinimo negaliojančiu atveju. Pripažįstant aktą negaliojančiu restitucija neturėtų būti taikoma, tik galėtų būti 634 GNSB įpareigota grąžinti antstolei sumą, kuri yra likusi po bendrijos skolos bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo. Pagal trečiąjį asmenį, varžtynėse sumokėta už žemės sklypo dalį kaina yra neadekvati žemės rinkos vertei (e.c.b. VIII tomas, 44 - 40 b.l.).

8Atsakovai V. P. ir S. Z. nesutiko su ieškovų pozicija, prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad jie nustatyta tvarka dalyvavo varžytinėse ir įsigijo ginčo žemės sklypo dalis. Atsakovams nesuprantama, kaip ieškovai 14 metų negynė savo teisių, o ginčo žemės sklypas ieškovams niekada nepriklausė. Ieškovai gina ne viešąjį, o savo privačius interesus. Atsakovai prašė taikyti 10 metų ieškinio senaties terminą ieškovų reikalavimams. Ieškovų argumentas, kad jiems priteisus žemės sklypo dalis jų turtinė padėtis nepasikeis tik patvirtina, kad ginčo žemės sklypas varžytinių metu buvo įkainotas teisingai. Pagal atsakovus, antstolė neprivalėjo namų ( - ) ir ( - ), savininkų informuoti apie varžytines patalpindama skelbimus skelbimų lentose, nes įstatymai numato tik rekomendacinio pobūdžio nuostatą, kad antstolis parduodamo turto adresu, esant galimybei, pakabina skelbimą. Pirmųjų varžytinių išvakarėse, t.y. 2017-12-03 Ž. J. bendravo su ( - ), gyventojais T. B., G. S., J. S., J. A., D. E. ir 36 buto nuomininkais, kurių klausinėjo, ar kas nors iš gyventojų būtų suinteresuoti įsigyti padalinto žemės sklypo dalį, tačiau G. S. atsakė, kad gyventojai viską susitvarkys patys. Atsakovų teigimu, ieškinys yra turtinis. G. S. ir D. E. laisva valia įsigijo ginčo žemės sklypo dalis, todėl nesuprantama, kodėl dabar siekia anuliuoti pirkimo – pardavimo sutartis. Be to G. S. ir D. E. siekė įsigyti būtent tas žemės sklypo dalis, kurios geriausiai tinka automobiliams parkuoti, o ne kurios yra būtinos name esantiems butams ir kitoms patalpoms eksploatuoti. G. S. nenorėjo pirkti 2 kv.m. žemės elektroniniame laiške nurodydamas, kad tas plotas jam nėra reikalingas, nes juo ir taip naudojasi. Tai rodo, kad gyventojai, t.y. kartu ir ieškovai sąmoningai nenorėjo anksčiau įsigyti žemės esant valstybės nustatytai pareigai mokėti žemės mokestį. Atsakovai dėjo pastangas, kad įsigyta žemė kuo greičiau būtų parduota namo, kuris stovi ant įsigytos žemės sklypo dalies, butų ir kitų patalpų savininkams. Kai G. S., D. E. pervedė avansus, o L. B. sumokėjo avansą grynais, vėliau buvo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys. Atsakovų pateiktas matininko nubraižytas planas patvirtina, kad namui ( - ), eksploatuoti palikta 1 441 kv.m. ploto sklypas ir šio sklypo neparduotas nei 1 kv.m. Atsakovė K. K. nėra trečiasis asmuo, nors turėjo ir turi nuosavybės teise butą ir žemės sklypo dalį ( - ). Atsakovai nepardavė ginčo sklypo tretiesiems asmenims, o priešingai, parduodamos sklypo dalys namo butų patalpų savininkams (e.c.b. V tomas, 3 - 7 b.l.).

9Atsakovė antstolė A.Stanišauskaitė taip pat nesutiko su ieškinio reikalavimais. Atsiliepime nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2015-02-24 pateikė antstolei sprendimą išieškoti iš turto mokestinę 484,57 Eur nepriemoką. 2017-02-10 Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė antstolei sprendimą išieškoti mokestinę 2 172,39 Eur nepriemoką, užtikrinta priverstine hipoteka iš įkeisto turto. 2018-02-12 Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė antstolei sprendimą išieškoti mokestinę 1 081,38 Eur nepriemoką iš skolininko 634‑osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos. Valstybinė mokesčių inspekcija 2016-11-28 sprendimu nustatė priverstinę hipoteką 2133/4133 dalims žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), o 2017-01-23 priėmė sprendimą išieškoti skolą iš įkeisto turto bei šį sprendimą pateikė vykdyti antstolei. 2015-02-24 turto arešto aktu antstolė areštavo Bendrijai priklausantį nuosavybės teise turtą - 2133/4133 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikus sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka, iš įkeisto turto buvo pradėtas turto realizavimas – 2017-04-12 buvo paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti. Valstybinė mokesčių inspekcija, kaip hipotekos kreditorė turėjo procesinį pranašumą prieš kitus kreditorius ir antstolė turėjo pareigą vykdyti šios kreditorės pateiktą sprendimą. Antstolė skolininkės 634‑oji gyvenamųjų namų statybos bendrijos turtą pardavė viešosiose varžytinėse, kaip tą numato teisės aktai. Pagal VĮ Registrų centras nurodytą informaciją 2133/4133 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininke iki turto realizavimo varžytinėse visą laiką buvo 634‑oji gyvenamųjų namų statybos bendrija. Ieškovai, po varžytinių paskelbimo pradėję reikšti pretenzijas, nepateikė antstolei jokių duomenų bei įrodymų apie ieškovų Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nuosavybės (ar kitas) teises į 2133/4133 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ). Parduotas turtas eksperto buvo įvertintas 31 300 Eur sumai ir eksperto išvados teisingumas nebuvo paneigtas. Antstolė pažymėjo, kad pirmosios varžytinės neįvyko, o antrosiose buvo nustatyta 60 proc. realizuojamo turto eksperto nustatytos vertės bei buvo paskelbtas laimėtojas. Pagal teisės aktų reikalavimus, praėjus 20 dienų buvo surašytas turto pardavimo iš varžytinių aktas. Šiame vykdymo procese antstolė nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų (e.c.b. IV tomas, 87 - 94 b.l.).

10Atsakovė 634‑oji gyvenamųjų namų statybos bendrija (toliau – 634 GNSB) nesutiko su ieškiniu, prašė taikyti ieškinio senatį. Atsiliepime nurodė, kad ieškovai neteisingai apskaičiavo prašomas jiems pripažinti nuosavybės teise ginčo žemės sklypo dalis, nes bendras namo ( - ), plotas yra 3 073,69 kv.m. Ieškovai neargumentavo, kuo remiantis nustatė, kad namui eksploatuoti yra reikalinga būtent 0,2133 ha ginčo žemės sklypo dalis. Ekspertizės akte yra nurodyta, kad 0,2133 ha žemės sklypo dalyje stovi namas, toje dalyje yra nutiesti inžineriniai tinklai, o likusi žemės sklypo dalis yra neužstatyta, ji yra išklota betoninėmis trinkelėmis, dalis yra naudojama privažiavimui prie gyvenamojo namo ( - ), dalyje yra įrengtos lauko terasos, o dalis iš viso nėra naudojama. Todėl ieškovų teiginys, kad jiems yra perėjusios nuosavybės teisės į titinkamas žemės sklypo 0,2133 ha, kuris yra būtinas namui eksploatuoti, dalis, nėra įrodytas. Atsakovė pažymėjo nenuoseklią G. S., D. E. ir I. E. poziciją jiems prašant pripažinti nuosavybės teisę į žemės sklypo dalis anksčiau, nei buvo sudarytos ginčijamos pirkimo – pardavimo sutartys, tačiau ieškovams vis gi sudarius ginčijamas žemės sklypo dalių pirkimo – pardavimo sutartis, ieškovai kartu patvirtino, jog nuosavybės teisių į žemės sklypą ginčijamų sutarčių sudarymo metu neturi. Atsakovė pažymėjo, kad 2002 – 2003 m. dalis ieškovų buvo 634 GNSB nariais, todėl tarp ieškovų ir 634 GNSB (namo statytojos) nesusiklostė įprasti pirkimo – pardavimo santykiai. 634 GNSB, kaip namo statytoja savo įsipareigojimus įvykdė – perdavė butus buvusių Bendrijos nariais ieškovų nuosavybėn. Tie ieškovai, kaip Bendrijos nariai turėjo visas galimybes inicijuoti susitarimų dėl žemės sklypo naudojimo sudarymą, nors įforminant nuosavybę į butus aiškiai žinojo, kad teisės į žemės sklypą nėra aptartos. Atsakovė neturėjo jokios galimybės be namo daugumos savininkų valios įsteigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją. Savininkai tik 2018 m. ėmėsi tokios iniciatyvos, tačiau savininkų bendrija nebuvo įsteigta. Ginčo žemės sklypo dalis nebuvo įtraukta į jungtinę veiklą, todėl ieškovai be pagrindo teigia, kad 2002-05-31 jungtinės veiklos sutartyje turėjo būti numatyta, kam ir kokiomis teisėmis atiteks namui ir butams reikalinga žemės sklypo dalis. Atsakovės teigimu, ieškovai nepateikė nei vieno dokumento, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad ieškovams automatiškai perėjo nuosavybės teisė į atitinkamas žemės sklypo dalis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, sutartyje nesančios sąlygos pripažinimas reikštų dar vieno pirkimo – pardavimo sandorio sudarymą, papildomo objekto sukūrimą, tačiau byloje nėra įrodyta, kad Č. S. personalinė įmonė namo statybos metu įsipareigojo perleisti ir atitinkamą žemės sklypo dalį. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovai nemokėjo su ginčo žemės sklypu susijusių žemės mokesčių, kas patvirtina, jog ieškovai nelaikė savęs žemės sklypo savininkais. Varžytinėse buvo parduotas 634 GNSB turtas, o ne ieškovams priklausiusio žemės sklypo dalis. Ieškovai neabejotinai žinojo apie paskelbtas varžytines ir būtent po jų paskelbimo ėmėsi veiksmų įsteigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovai G. S., D. E., I. E., A. L. ir A. L. butus įsigijo 2003 m., todėl jau nuo tada jiems turėjo būti žinoma apie tai, kad jie nėra įgiję nuosavybės teisių į žemės sklypą, t.y. nuo tada jiems turėjo paaiškėti jų teisių pažeidimas. Nors G. B., V. G., M. Š. ir M. Š. butus įsigijo vėliau, tačiau teises į žemės sklypo dalį ieškovai kildino iš prieš tai buvusių savininkų teisių, todėl ir šių ieškovų, kaip ankstesnių savininkų teisių perėmėjų reikalavimams turi būti taikoma ieškinio senatis (e.c.b. IV tomas, 158 - 171 b.l.).

11Atsakovai S. Z., A. J., D. M. J. ir trečiasis asmuo atsakovų pusėje I. P. prašė ieškinį atmesti, bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (e.c.b. VII tomas, 13, 15, 16 b.l.).

12Atsakovė 634 GNSB triplike prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad antstolė kruopščiai ir atidžiai vykdė varžtynes laikydamasi teisės aktų reikalavimų, tinkamai išviešino varžytinių faktą, iškabino skelbimus ant ( - ), namo, nors to galėjo ir nedaryti ir patys ieškovai pripažino, jog apie varžytines jiems buvo žinoma. Patys namo butų ir patalpų savininkai turėjo pakankamai laiko (keletą metų) suvokti, kad jiems nepriklauso jokia žemės sklypo dalis. Ginčo sklypo varžytinės vyko keletą mėnesių, todėl butų savininkai turėjo laiko apsispręsti ir susitarti dėl varžytinių rezultato. Nėra aišku, kodėl ieškovai, laikydami save ginčo sklypo savininkais asmeniškai nesitarė su kreditore Valstybine mokesčių inspekcija dėl skolos padengimo. Ieškovai nurodė, kad jiems reikėjo pakankamai laiko susitarti su 634 GNSB dėl ginčo sklypo formalaus perleidimo, kas reiškia, jog ieškovai nelaiko savęs ginčo sklypo savininkais bei, nuosavybės teisė į ginčo sklypą jiems būtų perleista tik nuo susitarimo sudarymo momento. Antstolė, nustatinėdama realizuotino turto savininkus pagrįstai vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Ieškovai turi neaiškią poziciją, ar faktiškai dalis ginčo sklypo priklausė atsakovei, o dalis – ieškovams, dėl ko nėra aišku, ar varžytinėse neteisėtai buvo parduota tik dalis ginčo žemės sklypo. Namui eksploatuoti reikalingą ginčo žemės sklypo dalį ieškovai grindžia ne namo pastatymo metu, bet vėliau įsigaliojusiomis teisės aktų normomis. Atsakovės nuomone, ieškovai yra praleidę bendrą 10 metų ieškininės senaties terminą ir nėra jokių pagrindų jį atnaujinti, nes yra visiškai nepagrįstas ieškovų argumentas, kad apie savo teisių pažeidimą jie sužinojo tik įvykus ginčo turto varžytinėms. Namo statybos procese sutartys dėl butų įsigijimo buvo sudarytos ne šiaip su fiziniais asmenimis, o su asmenimis, kurie tam tikrais laikotarpiais buvo 634 GNSB nariais – R. R. (vėliau butą iš jo įsigijo V. G.), B. E. (iš jo butą įsigijo D. E. ir I. E.). Atsakovė pažymėjo, kad daugiabučio namo savininkų bendrijos įsteigimo iniciatyvą turėjo rodyti ne 634 GNSB, o namo butų ir kitų patalpų savininkai. 634 GNSB turėjo ketinimą ginčo žemės sklypą perleisti daugiabučio namo savininkų bendrijai, tačiau tokia iki šiol nėra įsteigta. 634 GNSB neturėjo pareigos butų statybos sutartyse nurodyti, kad neketina perleisti dalies žemės sklypo ir nei vienoje iš sutarčių nenurodytos žemės sklypo pirkimo – pardavimo kainos, nenurodyta atitinkamos dalies žemės sklypo vieta, todėl nesant suderintos šalių valios, ieškovams turėjo būti žinoma, kad neketinama perleisti nuosavybės į žemės sklypo dalį. Atsakovės nuomone, sprendžiant ginčą turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-10-26 nutartimi civlinėje byloje Nr. e3K-7-244/2017. Ieškovų teiginiai apie neva esantį viešąjį interesą yra deklaratyvūs ir ieškovai gina savo privatų interesą. Įsigiję ginčo žemės sklypo dalis atsakovai bei trečiasis asmuo I. P. negalėjo numanyti, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai laiko save ginčo sklypo dalies savininkais, kai tai niekada nebuvo išviešinta viešame registre (e.c.b. V tomas, 109 – 119 b.l.).

13Atsakovė antstolė Asta Stanišauskaitė triplike nurodė, jog antstolis neturi galimybių iškabinti skelbimus absoliučiai visose vietose, kur jie būtų aktualūs bent vienam asmeniui. Varžytinių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu tik dėl esminių pažeidimų, pažeidžiančių vykdymo proceso dalyvių teises, tačiau tokių pažeidimų antstolė nepadarė. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti skolą iš įkeisto turto yra galiojantis ir nenuginčytas. Jokiame viešai prieinamame registre nėra nurodyta, kad turtas gali priklausyti ne skolininkui. Patys ieškovai pripažįsta, kad 634 GNSB sutvarkė sklypą, kas reiškia, jog savininkas valdė, naudojosi ir rūpinosi savo turtu. Ieškovai patys pripažįsta, kad jų sudarytose butų pirkimo – pardavimo sutartyse nebuvo aptartas klausimas dėl žemės ar jos dalies perleidimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pardavėjas gali susitarti su pirkėju dėl pirkėjo nuosavybės teisių į žemės sklypą, t.y. nuosavybės teisė į atitinkamą žemės sklypo dalį gali būti ir neperleista (e.c.b. V tomas, 88 - 92 b.l.).

14Atsakovai V. P., S. Z., Ž. J., A. J., D. M. J. triplike nurodė, kad ieškovai neneigia, jog Ž. J. pirmųjų varžytinių išvakarėse klausinėjo ieškovų, ar jie nepageidauja įsigyti žemės sklypo dalies. Ne vienas namo ( - ), patalpų savininkas gali paliudyti, jog iš anksto buvo žinoma apie varžytines ir skelbimas buvo iškabintas name ( - ). Iš ieškovams artimų asmenų L. B. yra profesionalus ( - ), kuris pirmasis bendravo su Ž. J. dėl varžytinių eigos, nors jų rezultatų dar nebuvo. Ieškovų išsilavinimai ir užimamos pareigos turėjo jiems padėti suvokti situaciją dėl ginčo žemės sklypo, t.y. kad ginčo žemės sklypo dalies jie niekada nebuvo įgiję, ką patvirtina ir ieškovų sudarytų sutarčių turinys. Atsakovai pateikė G. S. susirašinėjimą su Ž. J. derantis dėl konkrečios žemės sklypo dalies. Ž. J. 2017-12-03 siūlė po 2000 Eur namo ( - ), savininkams už žemės sklypo dalis ir tą žinojo namo ( - ), gyventojai. Ieškovai gina ne viešąjį, o savo privatų interesą (e.c.b. V tomas, 97 - 106 b.l.).

15Atsakovė K. K. triplike nurodė, jog ji 2018-03-21 savo pašto dėžutėje rado skelbimą su siūlymu įsigyti 22/4133 dalis žemės sklypo, esančio prie namo ( - ). Įvertinusi nuolatinius nepatogumus dėl automobilių parkavimo atsakovė nutarė iš S. Z., A. J., D. M. J. įsigyti automobilio parkavimo vietą. Atsakovė nėra jokiais ryšiais susijusi su žemės sklypo dalies pardavėjais, nei giminystės, nei jokiais kitais. Ieškovų veiksmais buvo apribotos atsakovės teisės į jos nuosavybę ir ne atsakovės, sąžiningos turto įgyjėjos, o ieškovų veiksmai rodo, kad ieškovų ketinimai nėra sąžiningi, nes jie siekia išskirtinių sąlygų bei naudos sau asmeniškai. Ieškovai neturi teisės ginčyti atsakovės sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, nes jie niekada nebuvo ginčo turto savininkais, atsakovė yra sąžininga turto įgyjėja. Atsakovė prašė taikyti patiems ieškovams laikinąsias apsaugos priemones, laikyti ją netinkama atsakove ir skirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (e.c.b. V tomas, 121 - 123 b.l.).

16Trečiasis asmuo, atsakovų pusėje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad esant 634 GNSB nepriemokai, VMI, veikdama pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas 2016-11-28 priėmė sprendimą nustatyti 634 GNSB nuosavybės teise priklausančiam 2133/4133 žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), priverstinę hipoteką. 2017-01-23 priėmė sprendimą išieškoti mokestinę skolą iš įkeisto turto, kuris buvo pateiktas vykdyti antstolei Astai Stanišauskaitei. VMI nuomone, Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje nustatytų turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu sąrašas yra baigtinis ir šiuo atveju nėra pagrindų pripažinti tokį aktą negaliojančiu. Antstolė, siekdama nustatyti turto vertę paskyrė ekspertizę, kurią turto vertintojas K. K. nustatė 31 300 Eur, o ieškovai nustatytu terminu nepareiškė jokių prieštaravimų dėl turto įvertinimo. Pagal trečiąjį asmenį, antstolė namo ( - ) skelbimų lentoje paskelbė apie šaukiamas varžytines, todėl apie jas gyventojams turėjo būti žinoma (e.c.b. V tomas, 50 - 53 b.l.).

17Trečiasis asmuo, atsakovų pusėje Vilniaus miesto 1 notarų biuro notarė V. S. M. atsiliepime nurodė, kad pagal notarės turėtus duomenis 0,4133 ha žemės sklypas, kurios kadastro Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra reikalingas daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), ir daugiabučio gyvenamojo namo su garažais ( - ), butams ir kitoms patalpoms eksploatuoti. Vadovaujantis Žemės įstatymo 31 straipsniu žemės sklypo dalys buvo parduotos pirmumo teisę turintiems asmenims – butų daugiabučiame gyvenamajame name ( - ) ir ( - ), patalpų savininkams. Žemės įstatymo 30 ir 31 straipsnių bei Civilinio kodekso 6.394 straipsnio normos savininkų teisių dovanoti žemės sklypus neriboja ir dovanojimo sutartys, sudarytos tarp artimų asmenų (tėvų, vaikų, sutuoktinių) nėra apsimestinės (e.c.b. X tomas, 26 - 28 b.l.).

18Trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „ Colemont draudimo brokeris“ atsiliepime nurodė, kad su bylos medžiaga yra susipažinusi ir prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (e.c.b. V tomas, 82 b.l.).

19Ieškinys atmestinas.

20Nustatyta, kad 634 GNSB, atstovaujama bendrijos valdybos pirmininko R. B., ir Č. S. personalinė įmonė 2002-05-31 sudarė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurios 1 straipsnį šalys, kooperuodamos savo turtą ir žinias, įsipareugojo bendrai vykdyti statinio Daugiabučiai gyvenamieji namai su garažais ( - ), (sekcijos 1, 2, 3), bendrasis plotas 4 633,60 kv.m., statinio registro Nr. ( - ), statomo žemės sklype adresu ( - ), kadastro Nr. ( - ) .k.v. pagal parengtą ir suderintą projektą Nr. 2001-03, statytojo (užsakovo) funkcijas, o pabaigus jo statybą, įgyti nuosavybės teises į Sutarties priede Nr. 1 ir priede Nr. 2 nurodytas patalpas gyvenamajame name. Sutarties 2 straipsnyje numatyta, kad gyvenamojo namo statytoju yra bendrija ir įmonė atitinkamai pakeičiant Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2001-12-22 išduotą leidimą vykdyti statybos darbus Nr. GN01-43. Sutarties 3 straipsnyje nurodyta, kad 634 GNSB įnašą bendrojoje dalinėje nuosavybėje sudaro suderintas gyvenamojo namo projektas Nr. 2001-03, teisė užstatyti ir naudoti gyvenamojo namo statybai priskirtą 2315/4848 žemės sklypo, ( - ), kadastro Nr. ( - ) .k.v. dalį – 2315 kv. m., priklausančią Bendrijai, turtinis įnašas - Bendrijos įgytas turtas, narių darbo indėlis ir sąnaudos, kurias sudaro 1 359 000 Lt suma žemės sklypo įsigyjimui ir įsisavinimui, projekto parengimui, rangos darbų atlikimui, statybos valdymui ir techninei priežiūrai, statybos teritorijos paruošimo išlaidos, projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidos, statybos darbų bei kitos veiklos išlaidos, taip pat ateityje numatytos patirti išlaidos, kurias statybos eigoje Bendrija sumokės Įmonei pagal grafiką. Įmonės įnašą bendrojoje dalinėje nuosavybėje sudaro teisė užstatyti ir naudoti gyvenamojo namo statybai priskirtą 400/4848 žemės sklypo, ( - ), kadastro Nr. ( - ) .k.v. dalį – 400 kv. m., priklausančią Č. S. personalinei įmonei, 788 000 Lt Bendrijos mokėtina Rangovui suma už atliktus darbus bei likusios mokėtinos rangovams sumos pagal Įmonės tiesiogiai su rangovais sudarytas sutartis, taip pat kitos su jungtine veikla susijusios ateityje galimos Įmonės išlaidos, reikalingos patalpų inventorizavimui, daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimui ir kitos prievolės apmokėti inventorizavimo bylų parengimą, sutarčių su komunalinių paslaugų ir energijos tiekėjais sudarymą. Pagal kiekvienam partneriui priklausančių butų ploto santykį turtas Sutarties šalims paskirstomas tokiomis proporcijomis – 40 % tenka Bendrijai ir 60 % tenka Įmonei. Šalys Sutarė, kad pastačius gyvenamąjį namą Bendrijai priklausys patalpos, nurodytos Sutarties priede Nr. 1, o įmonei patalpos, nurodytos Sutarties priede Nr. 2. Pagal Sutarties 4 straipsnio 1.1. punktą Bendrija įsipareigojo suteikti šios Sutarties 1.1.2 punkte apibrėžtą žemės sklypo dalį gyvenamojo namo statybai. Teismas pažymi, kad Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 yra išvardintos jungtinės veikloms dalyviams atiteksiančios gyvenamosios ir kitos patalpos, tačiau nėra nieko nurodyta apie žemės sklypo, kuriame turėjo būti statomas gyvenamasis namas, dalių paskirstymą tarp Sutarties šalių (e.c.b. IV tomas, 175 - 194 b.l.).

21634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., ir Vilniaus apskrities viršininko administracija, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko, 2001-09-03 sudarė Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią 634 GNSB įsigijo 2 834 kv.m. ploto žemės sklypo 3834/3015 dalį, papildomai priskirtą prie 181 kv m. žemės sklypo 181/3015 dalies ( - ), kadastro Nr. ( - ). Žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis - daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti. 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., ir Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos, 2002-11-05 sudarė Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią 634 GNSB įsigijo 181 kv.m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 4 848 kv m. ploto žemės sklype ( - ), kadastro Nr. ( - ). Žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis - daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 180, 183 - 185 b.l.).

222003-10-01 susitarimu 634 GNSB, atstovaujama pirmininko V. B. E., ir Č. S. susitarė, kad valdydami ir disponuodami bendra daline nuosavybe - 0,4848 ha žemės sklypu, kurio kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), minėtu sklypu naudosis taip: Č. S. naudosis 3673/4848 dalimi žemės sklypo, kurios plotas 2000 kv m., o 634 GNSB naudosis 2211/4848 žemės sklypo, kurio plotas 2011 kv. m. (e.c.b. II tomas, 20, 21 b.l., III tomas, 20 -23 b.l.).

23Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-27 įsakymu Nr. 2.3-6681-01 buvo patikslinta, kad vietoje 4848 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), kurio 715 kv.m. dalis nuosavybės teise priklauso UAB „Statybų mastas“, 2000 kv.m. dalis nuosavybės teise priklauso UAB „Vigysta“, o 2133 kv m. dalis nuosavybės teise priklauso 634 GNSB, suformuojant 4133 kv.m. ploto žemės sklypą (sumažinus 715 kv.m.), kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos skaičiais 1-21, kurio 2133 kv.m. ploto dalis nuosavybės teise priklausys 634 GNSB, o 2000 kv.m. dalis nuosavybės teise priklausys UAB „Vigysta“, (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 182 b.l.).

24Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2003-02-25 aktu namas ( - ), buvo pripažintas tinkamu naudoti (e.c.b. II tomas, 83 -86 b.l.). Pagal Nekilnojamo turto registro duomenis, 2133/4848 žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ), savininke nuo 2004-11-08 iki 2018-03-02 nurodyta 634 GNSB. 634 GNSB nuosavybės teisė nuo 2001-01-26 iki 2002-11-08 buvo registruota į 181/4848 žemės sklypo, nuo 2001-09-03 iki 2014-11-08 – į 2211/4848 žemės sklypo dalių. Pažymėtina, kad ginčo žemės sklypo adresas yra ( - ), o ne ( - ) (e.c.b. II tomas, 112, 113 b.l. ).

25Nustatyta, kad 2003-01-14 ieškovas, Bendrijos narys G. S. sudarė su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., Sutartį Nr. 2-01, kurios objektas 82,92 kv. m. ploto butas daugiabučiame name su garažais adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis žemės sklype adresu ( - ), kurio kadastro Nr. ( - ). Sutarties 3 punktas numatė, kad buto įrengimo lygis perduodant jį nariui atitinka sutarties pasirašymo momentu esamą buto apdailos ir įrangos lygį. Sutarties 4 punkte Bendrijos narys įsipareigojo sutarties pasirašymo metu sumokėti 634 GNSB stojamąjį 2 000 Lt mokestį, 2 000 nario tikslinę įmoką ir pajaus įmokas dalimis po 30 000 Lt ir 143 000 Lt. Kaip sutarties priedai nurodyta ištrauka iš namo II aukšto plano ir perkamo buto planas, tačiau nei Sutartyje nei jos prieduose nieko nėra aptarta dėl teisių į žemės sklypo dalį. 634 GNSB 2003-03-04 pažymoje Nr. 92 nurodyta, kad G. S. už butą ( - ) sumokėjo Bendrijai 34 000 Eur, neapmokėta suma – 143 000 Eur. 634 GNSB sutinka, kad butas būtų įregistruotas G. S. vardu Nekilnojamojo turto kadastre ir būtų įkeistas bankui paskolos gavimui. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, buto ( - ), savininkas nuo 2003-06-26 yra G. S.. (e.c.b. I tomas, 9, 76 b.l. II tomas 24, 26 b.l., IV tomas 18 b.l.).

26Nekilnojamojo turto registro duomenimis, buto ( - ), savininkas nuo 2003-06-06 iki 2003-07-24 buvo V. B. E., kuris ( - ) pirkimo – pardavimo sutartimi, registro Nr. 5147, minėtą butą pardavė D. E. ir I. E. – ieškovams šioje byloje. V. B. E., kaip Bendrijos narys buvo su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2002-04-04 sudaręs Sutartį Nr. 3-02, kurios 1.1 punktu Bendrija įsipareigojo pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą žemės sklype adresu ( - ), kurio kadastro Nr. ( - ), ir perduoti objektą nario nuosavybėn. Sutarties objektas – 3 kambarių 86,08 kv. m. ploto butas trečiame aukšte. Be kitų įsipareigojimų ir sąlygų Sutarties 4.2.2 punkte šalys numatė, kad ne vėliau kaip iki 2002-10-29 šalių preliminaria sutartimi suderinti, kuriame statomas namas bei aptarti jame kokias teises (nuomos, panaudos ar kt.) įgyja Bendrijos narys į žemės sklypą, esančių energijos vartojimo įrenginių ar kito bendrąja daline nuosavybe priklausančios nekilnojamojo turto nario dalies nuosavybės teisės perėjimo ir disponavimo ja klausimus. Sutarties 4.2 ir 4.2.4 punktai numatė, kad Bendrija ir Narys po komisijos pripažinimo namą tinkamu naudoti ir akto pasirašymo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų parengti namo patalpų savininkų nutarimo projektą įsteigti gyvenamojo namo savininkų bendriją ir bendrijos įstatų projektą namo bendrajai dalinei nuosavybei valdyti, sušaukti steigiamąjį susirinkimą, apie kurį prieš dvi savaites turi informuoti visus patalpų savininkus ir savivaldos vykdomąją instituciją (e.c.b. I tomas, 65, 83, 85 - 87 b.l., II tomas 29,30 b.l., IV tomas 16 b.l.).

27Ieškovė A. L. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2002-12-30 sudarė Preliminarią buto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 1-01, kurios 1 ir 2 punktuose nurodyta, kad šia sutartimi šalys įsipareigoja sudaryti nekilnojamojo turto - 82,46 kv. m. ploto buto (unikalus Nr. ( - )) pirkimo – pardavimo sutartį, kurį numato įsigyti pirkėja, yra žemės sklype adresu ( - ), kurio kadastro Nr. ( - ). Butas yra pirmame namo aukšte, jo adresas ( - ). Pagal Sutarties 5 punktą šalys įsipareigojo iki 2003-03-20 pasirašyti ir pateikti tvirtinti notarui buto pirkimo – pardavimo sutartį ir buto perdavimo – priėmimo aktą. Sutarties 11 punkte numatyta, kad žemės sklypo dalis, priskirta gyvenamajam namui ( - ), perleidžiama įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai bendrosios dalinės nuosavybės teise. Butas ( - ), nuo 2003-03-13 Nekilnojamojo turto registre yra registruotas A. L. ir A. L. vardu (e.c.b.II tomas, 38 – 40, 44, 78 - 82 b.l., IV tomas 12 b.l.).

28Bendrijos narys R. B. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2003-01-17 sudarė Sutartį Nr. 2-02, kurios 1 punkte nurodyta, kad sutarties objektas yra 82,23 kv. m. ploto butas Nr. ( - ) name ( - ), (unikalus Nr. ( - )), esančiame žemės sklype ( - ), kurio kadastro Nr. ( - ). Sutartyje, kaip ir aukščiau nurodytose nėra aptartos buto pirkėjo teisės į žemės sklypo dalį. 2003-03-07 634 GNSB pažymoje nurodyta, kad R. B. visiškai atsiskaitė su bendrija už perkamą 82,23 kv.m. ploto butą ( - ), ir 634 GNSB sutinka, kad butas būtų įregistruotas R. B. vardu. Pagal Nekilnojamojo turto regsitro duomenis, G. B. ½ dalį buto buto ( - ), paveldėjo pagal ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą Nr. RK 402 ir nuo 2017-02-27 visas butas yra registruotas jos nuosavybe. (e.c.b. II tomas, 65, 66, 90, 96 b.l., IV tomas 14 b.l.).

29Bendrijos narė V. B. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2002-04-24 sudarė Sutartį Nr. 5-01, kurios 1.1 punkte nurodyta, kad Bendrija įsipareigoja pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą žemės sklype adresu ( - ), kadastro Nr. ( - ), ir šalių sutartu terminu perduoti objektą Bendrijos nario nuosavybėn. Sutarties objektas yra 91,65 kv. m. ploto butas. Be kitų įsipareigojimų ir sąlygų Sutarties 4.2.2 punkte šalys numatė, kad ne vėliau kaip iki 2002-10-29 šalių preliminaria sutartimi suderinti, kokias teises (nuomos, panaudos ar kt.) įgyja Bendrijos narys į žemės sklypą, kuriame statomas namas bei aptarti jame esančių energijos vartojimo įrenginių ar kito bendrąja daline nuosavybe priklausančios nekilnojamojo turto Bendrijos nario dalies nuosavybės teisės perėjimo ir disponavimo ja klausimus. Sutarties 4.2 ir 4.2.4 punktai numatė, kad Bendrija ir Narys po komisijos pripažinimo namą tinkamu naudoti ir akto pasirašymo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų parengti namo patalpų savininkų nutarimo projektą įsteigti gyvenamojo namo savininkų bendriją ir bendrijos įstatų projektą namo bendrajai dalinei nuosavybei valdyti, sušaukti steigiamąjį susirinkimą, apie kurį prieš dvi savaites turi informuoti visus patalpų savininkus ir savivaldos vykdomąją instituciją. 2002-10-02 634 GNSB pažymoje Nr. 50/26 nurodyta, kad V. B. statosi įregistruotą Nekilnojamojo turto registre 90,92 kv.m. ploto nebaigtos statybos butą ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ). V. B. nėra sumokėjusi 79 810 Lt pajaus, bet jai skirta lengvatinė paskola būstui įsigyti. 34 GNSB pažyma išduota tikslu V. B. įregistruoti nebaigtos statybos butą ( - ), jos vardu Nekilnojamojo turto registre (e.c.b. II tomas, 87 - 89 b.l.). R. B., M. B. ir V. Z. ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 10025-7, butą ( - ), pardavė ieškovams M. Š. ir M. Š. (e.c.b. I tomas, 10 – 23, 68, II tomas 51 - 64 b.l., IV tomas, 7 b.l.).

30Trečiasis asmuo R. R., būdamas Bendrijos nariu su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2001-11-27 sudarė Statybos sutartį Nr. 5-05, kurios 1.1 punktu Bendrija įsipareigojo priimti visas užsakovo funkcijas pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą su namo cokoliniame aukšte ir rūsyje įrengtais individualiais garažais bei sandėliukais, žemės sklype ( - ), kadastro Nr. ( - ), ir perduoti name šios sutarties objektą nario nuosavybėn šalių sutartu terminu. Sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad sutarties objektas yra 55,50 kv.m. ploto butas pastoginiame aukšte, pažymėtas identifikaciniu Nr. 5, sutarties 2.2 bei 2.3 punktuose nurodyti sandėliukas ir garažas, kurie neidentifikuoti. Sutartyje aptartas buto įrengimo lygis, kaina, atsiskaitymo ir kitos sąlygos, bet nėra nieko nurodyta apie teises į žemės sklypo dalį. 2002-10-31 634 GNSB pažymoje nurodyta, kad R. R. visiškai atsiskaitė su bendrija už perkamą 62,89 kv.m. ploto butą ( - ), ir 634 GNSB sutinka, kad butas būtų įregistruotas R. R. vardu Nekilnojamojo turto registre (e.c.b. II tomas, 91, 92 b.l.). 2010-07-14 buto pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 5882, R. R. butą ( - ), pardavė V. J. (vėliau pavardė pakeista į G.). Šios sutarties 4.7 punkte nurodyta, kad pardavėjas (R. R.) pareiškia, jog jam nepriklauso žemės sklypo dalis, reikalinga butui daugiabučiame name eksploatuoti ir, kad iki šios sutarties pasirašymo dienos pardavėjas neatliko jokių teisinių veiksmų dėl nuosavybės teisių į butui priskirtą žemės sklypo dalį įteisinimo, įregistravimo (e.c.b. IV tomas, 10 b.l.).

31Nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2015-01-19 priėmė sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-739 išieškoti iš 634 GNSB 484,57 Eur į biudžetą. VMI 2016-11-28 sprendimu Nr. (23.31-08)-319-2441 mokesčių mokėtojai 634 GNSB nustatė priverstinę hipoteką/priverstinį įkeitimą dėl 2091,83 Eur žemės mokesčio skolos ir apskaičiuotų 80,56 Eur delspinigių. VMI 2018-01-05 priėmė sprendimą Nr. (23.31-08)-467-1914 išieškoti iš 634 GNSB 1081,38 Eur į biudžetą (e.c.b. V tomas, 61 - 73 b.l.). Pažymėtina, kad VMI buvo priėmusi daugiau sprendimų išieškoti į biudžetą 634 GNSB nesumokėtas mokestines sumas – 2012-07-12 Nr. (23.17-08)-320-35007 dėl 2213,32 Lt skolos, 2013-11-26 Nr. (23.17-08)-320-86577 dėl 1228,02 Lt skolos, 2016-10-28 Nr. (23.31-08)-467-233190 dėl 735,61 Eur skolos (vykdomoji byla Nr. 0177/18/00345, I tomas, 71, 72, 126 b.l.).

32Antstolė Asta Stanišauskaitė 2015-02-24 patvarkymu priėmė vykdyti VMI 2015-01-19 sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-739. 2015-02-24 Turto arešto aktu antstolė areštavo 634 GNSB priklausančią 2133/4848 dalį 0,4133 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-23 nutartimi advokatė A. S. buvo paskirta skolininkės 634 GNSB kuratore vykdomojoje byloje Nr. 0177/15/00257, nes nustatytas skolininkei priklausantis turtas, bet nežinoma skolininkės buvimo vieta. Antstolė Asta Stanišauskaitė 2017-04-12 patvarkymu skyrė ekspertizę turto - 2133/4848 dalies 0,4133 ha žemės sklypo ( - ), unikalus Nr. ( - ) rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti turto vertinimo ekspertui K. K., kuris, atlikęs ekspertizę turto vertę nustatė 31 300 Eur (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, 81, 82,129, 130 b.l.). 2017-11-03 patvarkymu antstolė Asta Stanišauskaitė paskelbė pirmąsias 2133/4848 dalies 0,4133 ha žemės sklypo varžytines, kurių pradžią nustatė 2017-11-03 d. 13:27:36, o pabaigą 2017-12-04 d. 13:27:59, pradinė turto kaina – 25 400 Eur. Apie varžytines buvo paskelbta viešai (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, 163 b.l., e.c.b. VI tomas, 91 b.l.). Antstolė Asta Stanišauskaitė 2017-12-04 patvarkymu paskelbė neįvykusiomis 2133/4848 dalies 0,4133 ha žemės sklypo pirmąsias varžytines (nesikreipė nei vienas pirkėjas) ir pasiūlė išieškotojams perimti pirmosiose varžytinėse neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą. Apie tai, kad 634 GNSB turto pirmosios varžytinės neįvyko buvo paskelbta viešai. VMI 2017-12-12 raštu pranešė antstolei, kad pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas VMI turi teisę administruoti tik piniginių lėšų forma gaunamas valstybės ar savivaldybės biudžetų lėšas (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 187, 188, 193 b.l.). Antstolė Asta Stanišauskaitė 2017-12-27 patvarkymu paskelbė antrąsias 2133/4848 dalies 0,4133 ha žemės sklypo varžytines, kurių pradžią nustatė 2017-12-27 d. 11:21:04, o pabaigą 2018-01-26 d. 11:21:59, turto pardavimo pradinė kaina – 18 780 Eur. Apie varžytines buvo paskelbta viešai (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 216 b.l., e.c.b. IX tomas, 77, 78 b.l.). Varžytinių laimėtoju buvo paskelbtas atsakovas Ž. J., kuris veikė pagal su atsakovu V. P. 2014-12-01 sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Apie tai, kad varžytinės įvyko buvo paskelbta viešai. Antstolė Asta Stanišauskaitė 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių akte Nr. S-18-177-1231 nurodė realizuotą iš varžytinių turtą (2133/4848 dalis 0,4133 ha žemės sklypo ( - )), buvusį turto savininką (634 GNSB) ir naujus turto savininkus – atsakovus Ž. J. ir V. P. bei turto pardavimo kainą – 18 780 Eur. Apie varžytinių pabaigą antstolė pranešė buvusiai skolininkei 634 GNSB (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 218 – 220, 246, 253 b.l.).

33V. P. ( - ) Dovanojimo sutartimi, reg. Nr.2-2697, padovanojo sutuoktinei I. P. 2133/8266 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Dovanojimo sutarties 4 punkte nurodyta, kad turtas priklauso sutuoktiniams V. P. ir I. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teises ir yra registruotas V. P. vardu pagal 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-18-177-1231. Dovanojimo sutarties 11.2.1 punkte nurodyta, kad yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu – žemės sklypu Nr. ( - ) ir pagal Dovanojimo sutarties 11.2.2 punktą I. P. pereina teisė bendrai su kitu bendraturčiu naudotis 2133/4133 dalimi žemės sklypo, žemės plane pažymėto indeksu ( - ), turinčia 2133 kv.m., kurios plotas pasikeitė po amalgamacijos, patvirtintos 2005-04-27 susitarimu (e.c.b.VIII tomas, 71 – 73 b.l.). I. P. ( - ) Dovanojimo sutartimi, reg. Nr.2-1903, padovanojo motinai S. Z. 2133/8266 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nurodytos su V. P. sudarytoje ( - ) Dovanojimo sutartyje (e.c.b.VIII tomas, 62 - 64 b.l.).

34Ž. J. ( - ) Dovanojimo sutartimi, reg. Nr.2-1693, padovanojo lygiomis dalimis A. J. ir D. M. J. 2133/8266 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Dovanojimo sutarties 3 punkte nurodyta, kad apdovanotiesiems išaiškintas Žemės įstatymo 31 straipsnis, pagal kurį pirmumo teisę pirkti privačią žemę turi asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso toje žemėje esantys statiniai ar įrenginiai, taip pat žemę, būtiną naudoti šiems objektas pagal paskirtį ta kaina, kuria ji parduodama ir kitomis vienodomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai žemė parduodama iš viešųjų varžytinių. Dovanojimo sutarties 11.2 punkte nurodyta, kad yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu – žemės sklypu Nr. ( - ) ir pagal Dovanojimo sutarties 11.2.2 punktą, A. J. bei D. M. J. pereina teisė bendrai su kitu bendraturčiu naudotis 2133/4133 dalimi žemės sklypo, žemės plane pažymėto indeksu ( - ), turinčia 2133 kv.m., kurio plotas pasikeitė po amalgamacijos, patvirtintos 2005-04-27 susitarimu (e.c.b.VIII tomas, 89 – 92 b.l.).

35Ieškovai J. S. ir G. S. ( - ) sudarė pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį, reg. Nr. ( - ), pagal kurią iš S. Z., A. J. ir D. M. J., už kuriuos pagal įgaliojimą veikė įgaliotiniai V. P. ir Ž. J., nupirko 66/4133 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Turtas parduotas už 9 300 Eur. Sutarties 15.2 punkte nurodyta, kad yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu – žemės sklypu Nr. ( - ) ir pagal Sutarties 15.3.1 punktą nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka pereina naujiems turto įgyjėjams. Remiantis Sutarties 15.3.2 punktu pirkėjams J. S. ir G. S. pereina teisė atskirai valdyti naudoti ir disponuoti 21/4133 dalimis, plane M 1:500 pažymėtomis ( - ), ( - ) ir ( - ) ir indeksais 4-5-48-47-4, 5-6-49-48-5, 6-7-50-49-6, turinčiomis po 21 kv m., žemės sklypo, esančio ( - ). Pagal Sutarties 15.3.3 punktą pirkėjams pereina teisė su bendraturčiais naudotis bendrai 306/4133 žemės sklypo dalimi, plane M 1:500 pažymėta indeksu ( - ) ir skaičiais 71-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-16-17-60-61-62-63-64-65-66-67-68-27-28-69-70-71, turinčia 306 kv.m., iš kurių 3/4133 dalimi disponuos pirkėjai, kurios po 1/4133 dalį priskiriamos prie kiekvienos atskirai naudojamos žemės sklypo dalies. Sutarties 16.2 punkte nurodyta, kad pirkėjams išaiškinta Žemės įstatymo pakeitimo V skyriaus 30 straipsnio 7 dalis, pagal kurią perleidžiant butą ar kitą patalpą daugiabučiame name, kartu turi būti perleidžiama ir nuosavybės teisė į bendrąja nuosavybe esančią žemės sklypo dalį, reikalingą tam butui ar kitai patalpai daugiabučiame name eksploatuoti, jeigu ši žemės sklypo dalis nuosavybės teise priklauso buto ar kitos patalpos perleidėjui. Sutarties 20 punkte pirkėjai patvirtino, kad turėjo galimybę iki šios sutarties sudarymo dienos apžiūrėti ir įvertinti perkamą turtą, pasitelkti visus reikalingus specialistus perkamo turto apžiūrai. Taip pat pirkėjai patvirtino, jog perkamo turto būklė jiems yra žinoma ir visiškai atitinka jų lūkesčius bei šios sutarties sąlygas, turto paskirtį (e.c.b. X tomas, 65 - 71 b.l.).

36Ieškovas D. E. ( - ) sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, reg. Nr. 2-3079, pagal kurią iš S. Z., A. J. ir D. M. J., už kuriuos pagal įgaliojimą veikė įgaliotiniai V. P. ir Ž. J., nupirko 44/4133 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Turtas parduotas už 6 150 Eur įsigyjant bendron D. E. ir jo sutuoktinės I. E. nuosavybėn (Sutarties 2 punktas). Sutarties 6 punkte nurodyta, kad pagal 2018-04-18 valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo patikslinimą 66/4133 dalių žemės sklypo indeksuota vertė yra 646,86 Eur, o vidutinė rinkos vertė – 15 809 Eur. Pagal Sutarties 7 punktą sudarant šią sutartį nustatant kainą (taikant vertės dėsnį) atsižvelgta į daikto vertę šios dienos rinkoje ir gautas daikto vertę atitinkantis piniginis ekvivalentas. Daikto kaina atitinka šalių ūkinius ir buitinius poreikius ir neprieštrauja atlygintino sandorio prigimčiai ir protingumo kriterijui. Sutarties 16.2 punkte nurodyta, kad yra sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu – žemės sklypu Nr. ( - ) ir pagal Sutarties 16.3.1 punktą nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka pereina naujiems turto įgyjėjams. Remiantis Sutarties 16.3.2 punktu pirkėjams pirkėjui pereina teisė atskirai valdyti naudoti ir disponuoti 21/4133 dalimis, plane M 1:500 pažymėta ( - ) ir ( - ) ir indeksais 7-8-51-50-7, 8-9-52-51-8, turinčiomis po 21 kv. m., žemės sklypo, esančio ( - ). Pagal Sutarties 16.3.3 punktą pirkėjui pereina teisė su bendraturčiais naudotis bendrai 306/4133 žemės sklypo dalimi, plane M 1:500 pažymėta indeksu ( - ) ir skaičiais 71-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-16-17-60-61-62-63-64-65-66-67-68-27-28-69-70-71, turinčia 306 kv.m., iš kurių 2/4133 dalimis disponuos pirkėjas. Sutarties 17.2 punkte nurodyta, kad pirkėjui išaiškinta Žemės įstatymo pakeitimo V skyriaus 30 straipsnio 7 dalis, pagal kurią perleidžiant butą ar kitą patalpą daugiabučiame name, kartu turi būti perleidžiama ir nuosavybės teisė į bendrąja nuosavybe esančią žemės sklypo dalį, reikalingą tam butui ar kitai patalpai daugiabučiame name eksploatuoti, jeigu ši žemės sklypo dalis nuosavybės teise priklauso buto ar kitos patalpos perleidėjui. Sutarties 21 punkte pirkėjas patvirtino, kad turėjo galimybę iki šios sutarties sudarymo dienos apžiūrėti ir įvertinti perkamą turtą, pasiteklti visus reikalingus specialistus perkamo turto apžiūrai. Taip pat pirkėjas patvirtino, jog perkamo turto būklė jiems yra žinoma ir visiškai atitinka jo lūkesčius bei šios sutarties sąlygas, turto paskirtį (e.c.b. X tomas, 65 - 71 b.l.).

37Atsakovai S. Z., A. J. ir D. M. J., už kuriuos veikė įgaliotiniai V. P. ir Ž. J., ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 2-2754, atsakovei K. K. pardavė 22/4133 dalis 0,4133 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Sutarties 16.1 punkte nurodyta, kad pirkėjas valdys, naudos ir disponuos atskirai 21/4133 dalimi žemės sklypo, plane pažymėto indeksu ( - ) ir skaičiais 3-4-47-46-3, turinčia 21 kv m., o pagal Sutarties 16.2 punktą pirkėja ir pardavėjai bendrai naudosis 306/4133 žemės sklypo dalimi, plane M 1:500 pažymėta indeksu ( - ) ir skaičiais 71-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-16-17-60-61-62-63-64-65-66-67-68-27-28-69-70-71, turinčia 306 kv.m., iš kurių 1/4133 dalimi naudosis pirkėja, o 305/4133 dalimi pardavėjai, kurios skirtos valdytis, naudoti ir disponuoti pardavėjams dalys detalizuotos Sutarties 16.3 punkte. Sutarties 16.4 punkte nurodyta, kad ji yra laikoma 2133/4133 dalių žemės sklypo, žemės sklypo plane pažymėtų indeksu „B“, naudojimosi tvarkos nustatymo sutartimi, kuri yra registruojama Valstybės įmonėje registrų centras (e.c.b.VI tomas, 65 - 71 b.l.).

38Dėl nuosavybės teisių į žemės sklypo dalis pripažinimo

39Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.394 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu pardavėjas yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkėjui perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos ar užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2017-10-26 nutartyje civilinėje byloje Nr.e3K-7-244-695/2017, vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, formulavo tokią teisės taikymo taisyklę: pagal pastato, įrenginio ar kitokio nekilnojamojo daikto, taip pat buto ar kitų patalpų daugiabučiame name pirkimo–pardavimo sutartį, kai pardavėjas yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, ar jo dalies, reikalingos šiam butui ar kitai patalpai daugiabučiame name eksploatuoti, savininkas, pirkėjas ir pardavėjas gali susitarti dėl pirkėjo teisių į žemės sklypą ar jo dalį visais CK ir įstatymuose nustatytais ar jiems neprieštaraujančiais pagrindais (nutarties 45 punktas). Minėtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įvertino parengiamąją medžiagą (Seimo komitetų išvadas ir pan.) dėl Žemės įstatymo 30 straipsnio 7 dalies nuostatų priėmimo, aiškinosi šio normos priėmimo tikslus ir padarė išvadą, jog įstatymo leidėjo tikslas buvo suderinti Žemės įstatymo nuostatas su CK 6.394 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Pažymėdamas dalyvaujančių civiliniuose santykiuose asmenų sutarčių laisvės principą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad CK 6.394 straipsnio 2 dalyje yra pateiktas pavyzdinis, o ne baigtinis naudojimosi žemės sklypu pagrindų sarašas, dėl ko galimi ir kiti CK numatyti konkretūs žemės naudojimo pagrindai (pvz. panauda, servitutas).

41Šioje byloje yra tokia situacija buto ( - ), savininkas nuo 2003-06-26 yra ieškovas G. S., kurio nuosavybė įregistruota 634 GNSB 2003-03-04 pažymos Nr. 92 pagrindu ir kurio 2003-01-14 sudarytoje su 634 GNSB sutartyje dėl buto statybos nebuvo aptartos buto įgijėjo teisės į žemės sklypą. V. B. E. su 634 GNSB sudarytos 2002-04-04 Sutarties Nr. 3-02, 4.2.2 punkte buvo numatyta nuostata preliminaria sutartimi suderinti, kokias teises (nuomos, panaudos ar kt.) įgyja Bendrijos narys į žemės sklypą. Teismas pažymi, kad minėtoje sutartyje pirmiausia nurodyta nuomos, panaudos, bet ne nuosavybės teisė į žemės sklypo dalį. Tačiau buvęs 634 GNSB narys V. B. E., kurio nuosavybės teisės buvo registruotos nuo 2003-06-06 iki 2003-07-24, butą ( - ), ( - ) pirkimo – pardavimo sutartimi, registro Nr. 5147, pardavė ieškovams D. E. ir I. E. (jų nuosavybė įregistruota 2003-07-24), kuriems įgyjant nuosavybę visiškai nebuvo aptartas teisių į žemės sklypą klausimas. Ieškovų A. L. ir A. L. nuosavybės teisės į butą ( - ), 2003-04-24 įregistruota 634 GNSB ( - ) pirkimo pardavimo sutarties Nr. 5-1272 pagrindu, o pagal su 634 GNSB sudarytos 2002-12-30 Preliminarios buto pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 1-01 11 punktą žemės sklypo dalis, priskirta gyvenamajam namui ( - ), perleidžiama įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai bendrosios dalinės nuosavybės, bet ne kokia nors teise buto įgyjėjai. Ieškovės G. B. sutuoktinio R. B. nuosavybės teisė į butą ( - ), 2003-08-21 įregistruota 634 GNSB 2003-03-07 pažymos Nr. 93 pagrindu ir jo 2003-01-17 sudarytoje su 634 GNSB sutartyje dėl buto statybos nebuvo aptartos buto įgijėjo teisės į žemės sklypą. Ieškovės V. G. (buvusi pavardė J.) nuosavybės teisė į butą ( - ), 2010-07-15 įregistruota ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 5882 pagrindu. Kaip minėta, ( - ) sudarytos su trečiuoju asmeniu R. R. buto pirkimo – pardavimo sutarties 4.7 punktu pardavėjas (R. R.) pareiškė, jog jam nepriklauso žemės sklypo dalis, reikalinga butui daugiabučiame name eksploatuoti. R. R. su 634 GNSB 2001-11-27 sudarytoje Statybos sutartyje Nr. 5-05 nebuvo aptartos, ar įgis bei kokias teises buto pirkėjas į žemės sklypo dalį. Ieškovų M. Š. ir M. Š. nuosavybės teisė į butą ( - ), 2015-11-04 įregistruota ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 10025-7 pagrindu. Prieš tai butas nuo 2002-10-18 buvo registruotas V. Z. (buvusi pavardė B.) nuosavybės teise, o nuosavybės įregistravimo pagrindas - 634 GNSB 2002-10-02 pažyma Nr. 50/26. Kaip minėta, V. Z. ( B.) 2002-04-24 sudarytos su 634 GNSB Sutarties Nr. 5-01 4.2.2 punkte buvo numatyta iki 2002-10-29 šalių preliminaria sutartimi suderinti, kokias teises (nuomos, panaudos ar kt.) įgyja Bendrijos narys į žemės sklypą, kuriame statomas namas. Tačiau ši sąlyga nebuvo išpildyta, papildoma sutartis nebuvo sudaryta, t.y. registruojant nuosavybės teisę į butą ( - ), neįregistruotos V. Z. jokios teisės į žemės sklypo dalį. Todlė teigtina, kad M. Š. ir M. Š. ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 10025-7, įsigijant butą ( - ), bei garažą, jie neįgijo nuosavybės teisės į žemės sklypo dalį, nes tokios teisės nebuvo įgyjusi buto pardavėja (ai).

42Ieškovai pateikė kelias, butų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) name ( - ) preliminarias pirkimo – pardavimo sutartis siekdami įrodyti, kad 634 GNSB sudaromose sutartyse buvo numatyta išspręsti teisių į žemės sklypą, reikalingą namui eksploatuoti, klausimą. Tačiau 2002-12-09 su A. Ž. sudarytos sutarties 13 punkte nurodyta, kad žemės sklypo dalis, priskirta daugiabučiam namui ( - ), perleidžiama įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai (ne buto pirkėjai) bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tačiau pasibaigus daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), statyboms daugiabučio namo savininkų bendrija nebuvo įsteigta ir ji nebuvo įsteigta iki ginčo žemės sklypas buvo realizuotas varžytinėse. Su P. Č., A. J., I. J. ir V. R. sudarytų sutarčių nuostatos dėl žemės sklypo, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ), dalies, teismo nuomone, nekeičia situacijos dėl ieškovų sudarytų sutarčių ir jų įgytos nuosavybės apimties vertinimo. Apibendrinant teigtina, kad ieškovams įsigyjant nuosavybės teise butus ar kitas patalpas name ( - ), preliminariose sutartyse nebuvo aptartas, arba nebuvo nekonkrečiai aptartas teisių į žemės sklypą klausimas, o ieškovams V. G. M. Š. ir M. Š. įgyjant nuosavybę iš prieš tai butus name ( - ), turėjusių savininkų R. R. ir V. Z. (B.) buvo ir turėjo būti aišku, kad ieškovai neįgijo jokių teisių į ginčo žemės sklypo dalis. Teismas šiuo atveju turi pagrindo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017-10-26 nutartyje civilinėje byloje Nr.e3K-7-244-695/2017 pateiktu išaiškinimu, kad pardavėjas, kuris yra žemės sklypo, kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas savininkas, gali susitarti su pirkėju dėl jo teisių į žemės sklypą visais CK numatytais naudojimosi žemės sklypu pagrindais. Šiuo atveju, neaptarus teisių į žemės sklypą klausimo ir neįsteigus daugiabučių namų savininkų (eksploatavimo) bendrijos, kuriai pagal aplinkybių visumą turėjo būti perleista nuosavybės teisė į žemės sklypą, nėra pagrindo pripažinti ieškovams G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., G. B. nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypo dalis jiems neaptarus su pardavėju šio klausimo nuosavybės įsigijimo metu bei M. Š., M. Š. ir V. G. įsigyjant nuosavybę ir pardavėjų (butų ar kitų patalpų daugiabučiame name) savininkų, kurie nebuvo įgiję nuosavybės teisės į atitinkamas žemės sklypo dalis. Teismo nuomone, ieškovų dalinės nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą pripažinimas reikštų naujų sandorių sudarymą, kas prieštarauja civilinių santykių dalyvių laisvės principui savo nuožiūra sudaryti sutartis, laisva valia įgyti teises ir pareigas.

43Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo 2012-04-12 įstatymo Nr. XI-1967 įsigaliojimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus suderina su šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimais. Tačiau ieškovai G. S., su ieškovais D. E. ir I. E., tikėtina giminystės ryšiais susijęs V. B. E., ieškovės G. B. sutuoktinis R. B., taip pat trečiasis asmuo R. R. buvo 634 GNSB nariais tuo metu, kai sudarė sutartis dėl butų statybos. Tačiau bendrijos nariai neatliko būtinų veiksmų dėl bendrijos pertvarkymo. 634 GNSB įstatų 1.1 punkte nurodyta, kad gyvenamųjų namų statybos bendrija yra fizinių asmenų susivienijimas. Įstatų 8.5 punkte numatyta, kad baigus statyti gyvenamąjį namą turi būti sudaryta daugiabučio namo savininkų bendrija (gyvenamojo namo eksploatavimo bendrija). Pagal įstatų 6.2.1 ir 6.2.10 punktus steigti bendriją, tvirtinti jos įstatus, narių sąrašą, spręsti bendrijos reorganizavimo arba likvidavimo klausimus priklauso bendrijos visuotinio narių susirinkimo kompetencijai (vykdomoji byla Nr. 0177/15/00257, II tomas, 259 -262 b.l.). Ieškovai nepaneigė bendrijos pirmininko Č. S. paaiškinimo, kad pastačius gyvenamąjį namą ( - ), ir buvusiems bendrijos nariais ieškovams bei kitiems bendrijos iniciatoriams įsigijus butus, jie išstojo iš bendrijos ir bendrijos veikla iš esmės nutrūko. Teigtina, kad vienas bendrijos pirmininkas, be 634 GNSB visuotinio narių susirinkimo nutarimo neturėjo galimybės išspręsti bendrijos perregistravimo į daugiabučių namų savininkų (eksploatavimo) bendriją klausimo. Už situaciją, kai apie 15 metų ginčo žemės sklypas priklausė 634 gyvenamųjų namų statybos bendrijai, kuri reikšmingą laiką nemokėjo žemės mokesčio ir kurios likvidavimo, taip pat daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo klausimai buvo pradėti kelti tik varžytinėse pardavus bendrijos turtą (e.c.b. IV tomas, 171-174 b.l.), teigtina, yra atsakingi ir bendrijos steigėjai bei nariai (tarp jų ir dalis ieškovų), kurie žinojo arba turėjo suvokti, kad 634 GNSB nuosavybės teise turint žemės sklypo dalį yra taikomas žemės mokestis, kurio nemokant per ilgą laiką susidarė reikšminga skola ir kuri gerokai lengviau būtų padengta, jei būtų sprendžiamas, pvz. skolos už metų laikotarpį sumokėjimo klausimas.

44Dėl varžytinių akto teisėtumo

45Ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-18-177-1231 antstolei Astai Stanišauskaitei pažeidus Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 602, 691, 694 ir 706 straipsnių nuostatas.

46CPK 602 straipsnyje išvardinti pagrindai, kuriems esant Turto pardavimo iš varžytinių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu. CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas varžytinių akto negaliojimo pagrindas - jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas ir juo rėmėsi ieškovai. Tačiau antstolė, remdamasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatė, kad ginčo žemės sklypas nuosavybės teise priklauso 634 GNSB. Nekilnojamojo turto registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Be to antstolė išreikalavo ir dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu buvo įregistruota 634 GNSB nuosavybės teisė į ginčo sklypą. Dėl nurodyto teigtina, kad antstolė Asta Stanišauskaitė neturėjo dėti ypatingų pastangų, kad padėti daugiabučio gyvenamojo namo savininkams išsiaiškinti dėl teisių į namui eksploatuoti reikalingą žemės sklypo dalį, nors tą savininkai turėjo padaryti patys įsigydami nuosavybę daugiabučiame name. Ginčo šioje byloje dalykas patvirtina, kad ginčas yra susijęs su daugybe aplinkybių ir jų sudėtingu teisiniu vertinimu, todėl nustačiusi registruotą skolininko turtą antstolė negalėjo numatyti visų niuansų, kokios gali būti pareikštos pretenzijos dėl realizuojamo turto. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytas kitas varžytinių akto negaliojimo pagrindas - jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. Ieškovai teigė, kad antstolė sąmoningai neiškabino skelbimo apie šaukiamas varžytines name ( - ), o varžytinės reikšmės namo ( - ), savininkų interesams iš esmės neturėjo. CPK 706 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto. Šiuo atveju ginčo turto adresas yra ( - ), ir antstolė tuo adresu buvo iškabinusi skelbimą apie šaukiamas varžytines. Tai laikytina tinkamu CPK nuostatų laikymusi, nes minėta norma (CPK 706 straipsnio 3 dalis) yra rekomendacinė. Ieškovai neneigė, kad apie varžytines buvo paskelbta viešai specialiame tinklalapyje (CPK 694 straipsnio 2 dalis), todėl ieškovai turėjo galimybes sužinoti apie paskelbtas varžytines. Atsakovo Ž. J. paaiškinimai ir susirašinėjimas patvirtina, kad namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams (tarp jų ir ne vienam ieškovui) bent jau po paskelbimo tapo žinoma apie įvykusias pirmąsias varžytines, kurios buvo pripažintos neįvykusiomis. Antrosios varžytinės vyko tik po kurio laiko ir ieškovai turėjo galimybę apskųsti antstolės veiksmus, ginčyti turto priklausomybę, įkainojimą ir pan., bet to nedarė. Pastebėtina, kad turto vertei nustatyti antstolė paskyrė ekspertizę (CPK 981 straipsnis) ir realizuojamo turto vertę nustatė būtent ekspertas. Kadangi varžytinių paskelbimo ir vykdymo metu nebuvo jokių duomenų apie realizuojamo turto priklausymą kitiems asmenims, nėra pagrindo teigti, kad antstolė pažeidė CPK 691 staraipsnio 1 dalies, 694 straipsnio nuostatas apie priverstinį skolininko turto realizavimą ir jo būdus.

47Pažymėtina, kad vykdymo veiksmus antstolė atliko vykdydama hipotekos kreditoriaus valstybės institucijos Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą nustačius priverstinę hipoteką (CK 4.175 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 4.192 straipsnis). Tokiu atveju kreditoriaus – valstybės institucijos sąžiningumo klausimas net nesvarstytinas. Vertinant situaciją, kai daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai eilę metų nemokėjo žemės mokesčio, nors, kaip mėgina įrodyti ieškovai, buvo ginčo žemės sklypo, už kurį susidarė įsiskolinimas, dalių savininkai, pripažinta, jog priverstinis išieškojimas buvo vykdomas pagrįstai. Teismas akcentuoja, kad ieškovai, name ( - ), esančių butų ar kitų patalpų savininkai, turėjo suvokti, kad kaupiasi žemės mokesčio skola ir turėjo galimybes šį klausimą išspręsti – padengti skolą už 634 GNSB, įsteigti savininkų bendriją, kuri tam tikras teises būtų perėmusi iš 634 GNSB, tačiau savininkai nesiėmė jokių veiksmų. Įvertinus aplinkybių visumą darytina išvada, kad nenustatyti pagrindai 2018-02-19 Turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-18-177-1231 pripažinti negaliojančiu.

48Dėl ieškinio senaties

49CK 1.124 straipsnyje nurodyta, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pagal CK 1.125 straipsnio 1 dalį, bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. CK 1.126 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Šiuo atveju atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį.

50Ieškovo G. S. teisės į nuosavybę daugiabučiame name ( - ), registruotos 2003-06-26, ieškovų D. E. ir I. E. - 2003-07-24, ieškovų A. L. ir A. L. - 2003-04-24, ieškovės G. B. sutuoktinio R. B. - 2003-08-21, todėl teigtina, kad nuo ieškovų nuosavybės įregistravimo viešame registre momento ieškovai turėjo ir galėjo suvokti, kokia apimtimi jie turi nuosavybę daugiabučiame name ( - ), t.y., kad nėra registruota jų nuosavybės teisė į ginčo žemės sklypo dalis. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teismas laiko, kad ieškovai apie savo teisės pažeidimą sužinojo bei turėjo sužinoti įsigydami nuosavybę, t.y. 2003 metais. Ieškinys teisme pareikštas 2018-04-26, t.y. po 15 metų nuo sužinojimo apie savo teisės pažeidimą, todėl tai yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Teismas atmeta ieškovų argumentus, kad jie apie tai, jog neturi teisių į ginčo žemės sklypą sužinojo tik įvykus ginčo turto varžytinėms ir atsakovams pradėjus perleidinėti ginčo turto dalis. Teismo nuomone, aplinkybės, kad ieškovai ir kiti namo ( - ), gyventojai be rūpesčių naudojosi ginčo sklypu, mokėjo mokesčius bendrosios dalinės nuosavybės administratoriui ir pan., neatleido ieškovų nuo pareigos per eilę metų išsiaiškinti, kokią jie turi nuosavybę ir kokias teises jie turi naudodamiesi savo nuosavybe. Nenustatyta, kad ieškovams tokioms aplinkybėms išsiaiškinti būtų pritrūkę išsilavinimo, gyvenimiškos patirties, t.y. savybių, kurios sudarytų pagrindą jų nepriskirti asmenims, atitinkantiems vidutinį ar aukštesnio rūpestingumo standartą.

51Nors V. G. nuosavybės teisė registruota 2010-07-15, tačiau iš ( - ) sudarytos su trečiuoju asmeniu R. R. buto pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų jai tapo aišku, jog ji neįgyja nuosavybės teisių į žemės sklypo dalį, nes tokių teisių neturi turto pardavėjas. Ieškovų M. Š. ir M. Š. nuosavybės teisė į įregistruota 2015-11-04 ir pagal ( - ) buto pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 10025-7 sąlygas iš turto pardavėjų jie įgijo nuosavybę į butą ir negyvenamąją patalpą – garažo boksą G - 8 adresu ( - ), t.y. nuosavybės teisių į žemės sklypą neįgijo. Nėra pakankamo pagrindo pripažinti, kad šie ieškovai praleido 10 metų ieškininės senaties terminą, tačiau jų reikalavimai netenkinti dėl kitų priežasčių, nes jie nebuvo preliminarių susitarimų su 634 GNSB dalyviais ir įsigydami nuosavybę, name ( - ), iš buvusių savininkų suvokė, kad neįsigyja nuosavybės į ginčo žemės sklypo dalis.

52Dėl atsakovų sąžiningumo ir viešojo intereso vertinimo

53Ieškovai teigė ir atsakovai Ž. J. ir V. P. to neneigė, kad ginčo žemės sklypo dalis jie įsigijo komerciniais tikslais. Tačiau teismas, nenustatęs ieškovų buvusių susitarimų dėl ginčo turto įgijimo ir varžytinių neteisėtumo, neturi pagrindo laikyti atsakovų Ž. J. ir V. P., taip pat S. Z., A. J., D. M. J. nesąžiningais turto įgyjėjais. Nenustačius varžytinių procedurų pažeidimo, teigtina, kad Ž. J. ir V. P. turėjo teisę dalyvauti varžytinėse, kaip ir bet kurie kiti tokią teisę turintys asmenys. Ypač pažymėtina, kad teigdami apie Ž. J. ir V. P. nesąžiningumą, patys ieškovai J. S. ir G. S. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartimi, D. E. ir I. E. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartimi iš atsakovų įsigijo ginčo turto dalis, kurias atsakovai Ž. J. ir V. P. įsigijo varžytinėse. Tuomet teismas pripažįsta prieštaringa ieškovų J. S., G. S., D. E. ir I. E. poziciją, kad jie, teigdami apie nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypo dalis, reikalingas namų eksploatuoti nuo pat nuosavybės name ( - ), įsigijimo 2003 m., vis tik 2018 m. nupirko tas dalis už atlygį iš trečiųjų asmenų. Dėl šios situacijos teismas turi pagrindą minėtų ieškovų veiksmus laikyti nesąžiningais ne tik kitų namo ( - ), butų ar kitų patalpų savininkų, bet ir ieškovų, tokių sutarčių nesudariusių, atžvilgiu. Nėra pagrindo laikyti, kad ( - ) ir ( - ) pirkimo – pardavimo sutartis ieškovai sudarė suklydimo įtakoje, o greičiau, tikėtina, siekdami užtikrinti savo (ne visų namo gyventojų) interesus dėl jiems priskirtų automobilių stovėjimo vietų. Atsakovės K. K. taip pat nėra pagrindo laikyti nesąžininga turto įgyjėja. Ji turi nuosavybę gretimame name ( - ), ir turėjo teisę įsigyti turtą iš asmenų, pardavimo metu patvirtinusių savo nuosavybės teisę į parduodamą turtą. Įvertinus aplinkybę, kad ginčo turto adresas ( - ), tuo labiau teigtina, kad K. K. galėjo turėti pagrįstą lūkestį įsigyti ginčo turto dalį nevertindama kitų savininkų interesų. Teismas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje ieškinį pareiškė tik keli namo ( - ), patalpų savininkai, tačiau kiti, net būdami įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, išskyrus R. R., neišreiškė jokios pozicijos dėl ginčo. Dėl nurodyto atmestini reikalavimai dėl dovanojimo ir ( - ) bei ( - ) pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

54Ieškovai teigė, kad name ( - ), yra ( - ) butai, 4 kitos paskirties patalpos ir 28 garažai, dėl ko namui reikia ( - ) automobilių stovėjimo vietų. Teismas, pažymėdamas, kad ieškovai remiasi ir vėliau, jau eksploatuojant namą įsigaliuosiu Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014, pripažįsta, kad susiklostė faktinė situacija, jog negalima užtikrinti automobilių stovėjimo visų butų ar kitų patalpų savininkams, tačiau neįrodyta, kad tų vietų užteko namo projektavimo metu. Kaip minėta, nesant pagrindo pripažinti ieškovams nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypo dalis, patiems gyventojams savalaikiai neįsteigus daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ir daugumai namo savininkų nerodant iniciatyvos ir neišreiškiant savo pozicijos dėl reikalingo namui žemės sklypo, nėra pagrindo remiantis viešuoju interesu ginti kelių namo patalpų savininkų interesus manant, kad vėliau pagaliau taps aktyvūs ir kiti namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai. Teismas neturi pagrindo taikyti ieškovams normas, užtikrinančias vartotojų teisių apsaugą. Keturi iš šešių ieškovų arba buvo 634 GNSB, arba turėjo žinoti apie bendrijos veiklą, kad ji yra įsteigta gyvenamajam namui (ams) pastatyti. Tuomet patys ieškovai iš dalies buvo atsakingi už bendrijos veiklos tęstinumą, kuomet aktualūs ginčui klausimai, tarp jų ir žemės mokesčio mokėjimas galėjo būti išspręstas vėliau nekylant jokiems ginčams.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi bei 98 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi (taip pat ir atstovavimo) išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju ieškinys atmestinas, todėl atsakovams Ž. J. (600 Eur), V. P. (600 Eur) ir 634 GNSB (1 000 Eur) iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidos.

57Netenkinant ieškinio, iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos 113,99 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai (CPK 92, 96 straipsniai).

58Atmetant ieškinį, panaikintinos atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kas buvo pritaikyta remiantis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-23 nutartimi (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 150, 259, 269, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

60Ieškinį atmesti.

61Priteisti iš ieškovų G. S., asmens kodas ( - ) D. E., asmens kodas ( - ) I. E., asmens kodas ( - ) A. L., asmens kodas ( - ) A. L., asmens kodas ( - ) M. Š., asmens kodas ( - ) M. Š., asmens kodas ( - ) G. B., asmens kodas ( - ) V. G. asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 1 000 Eur atstovavimo išlaidų (po 111,11 Eur iš kiekvieno ieškovo) atsakovės 634‑ai gyvenamųjų namų statybos bendrijos, įmonės kodas 124772659, naudai.

62Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G. B., V. G. lygiomis dalimis 600 Eur atstovavimo išlaidų (po 66,66 Eur iš kiekvieno ieškovo) atsakovo Ž. J., asmens kodas ( - ) naudai.

63Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G. B., V. G. lygiomis dalimis 600 Eur atstovavimo išlaidų (po 66,66 Eur iš kiekvieno ieškovo) atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) naudai.

64Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G. B., V. G. lygiomis dalimis 113,99 Eur (po 12,66 Eur iš kiekvieno ieškovo) valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

65Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - K. K., asmens kodas ( - ) priklausančios 22/4133 žemės sklypo dalies, S. Z., asmens kodas ( - ) priklausančios 2111/8266 žemės sklypo dalies, A. J., asmens kodas ( - ) priklausančios 2111/16532 žemės sklypo dalies ir D. M. J., asmens kodas ( - ) priklausančios 2111/16532 žemės sklypo dalies, esančių ( - ), kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą.

66Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. S.,... 3. Teismas... 4. Ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu 2018-02-19 Turto pardavimo iš... 5. Dublike ieškovai nurodė, jog dalies žemės sklypo adresu ( - ), pardavimas... 6. 2019-08-05 pareiškime dėl ieškinio reikalavimų pakeitimo ieškovai nurodė,... 7. Trečiasis asmuo ieškovų pusėje R. R. prašė ieškinį tenkinti.... 8. Atsakovai V. P. ir S. Z. nesutiko su ieškovų pozicija, prašė ieškinį... 9. Atsakovė antstolė A.Stanišauskaitė taip pat nesutiko su ieškinio... 10. Atsakovė 634‑oji gyvenamųjų namų statybos bendrija (toliau – 634... 11. Atsakovai S. Z., A. J., D. M. J. ir trečiasis asmuo atsakovų pusėje I. P.... 12. Atsakovė 634 GNSB triplike prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad antstolė... 13. Atsakovė antstolė Asta Stanišauskaitė triplike nurodė, jog antstolis... 14. Atsakovai V. P., S. Z., Ž. J., A. J., D. M. J. triplike nurodė, kad ieškovai... 15. Atsakovė K. K. triplike nurodė, jog ji 2018-03-21 savo pašto dėžutėje... 16. Trečiasis asmuo, atsakovų pusėje Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 17. Trečiasis asmuo, atsakovų pusėje Vilniaus miesto 1 notarų biuro notarė V.... 18. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „ Colemont... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Nustatyta, kad 634 GNSB, atstovaujama bendrijos valdybos pirmininko R. B., ir... 21. 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., ir Vilniaus apskrities viršininko... 22. 2003-10-01 susitarimu 634 GNSB, atstovaujama pirmininko V. B. E., ir Č. S.... 23. Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-27 įsakymu Nr. 2.3-6681-01 buvo... 24. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 25. Nustatyta, kad 2003-01-14 ieškovas, Bendrijos narys G. S. sudarė su 634 GNSB,... 26. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, buto ( - ), savininkas nuo 2003-06-06... 27. Ieškovė A. L. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2002-12-30 sudarė... 28. Bendrijos narys R. B. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2003-01-17... 29. Bendrijos narė V. B. su 634 GNSB, atstovaujama pirmininko Č. S., 2002-04-24... 30. Trečiasis asmuo R. R., būdamas Bendrijos nariu su 634 GNSB, atstovaujama... 31. Nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2015-01-19 priėmė sprendimą... 32. Antstolė Asta Stanišauskaitė 2015-02-24 patvarkymu priėmė vykdyti VMI... 33. V. P. ( - ) Dovanojimo sutartimi, reg. Nr.2-2697, padovanojo sutuoktinei I. P.... 34. Ž. J. ( - ) Dovanojimo sutartimi, reg. Nr.2-1693, padovanojo lygiomis dalimis... 35. Ieškovai J. S. ir G. S. ( - ) sudarė pirkimo – pardavimo išsimokėtinai... 36. Ieškovas D. E. ( - ) sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, reg. Nr. 2-3079,... 37. Atsakovai S. Z., A. J. ir D. M. J., už kuriuos veikė įgaliotiniai V. P. ir... 38. Dėl nuosavybės teisių į žemės sklypo dalis pripažinimo... 39. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.394 straipsnio 2 dalis... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 41. Šioje byloje yra tokia situacija buto ( - ), savininkas nuo 2003-06-26 yra... 42. Ieškovai pateikė kelias, butų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) name ( - )... 43. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo... 44. Dėl varžytinių akto teisėtumo... 45. Ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu 2018-02-19 Turto pardavimo iš... 46. CPK 602 straipsnyje išvardinti pagrindai, kuriems esant Turto pardavimo iš... 47. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmus antstolė atliko vykdydama hipotekos... 48. Dėl ieškinio senaties ... 49. CK 1.124 straipsnyje nurodyta, kad ieškinio senatis – tai įstatymų... 50. Ieškovo G. S. teisės į nuosavybę daugiabučiame name ( - ), registruotos... 51. Nors V. G. nuosavybės teisė registruota 2010-07-15, tačiau iš ( - )... 52. Dėl atsakovų sąžiningumo ir viešojo intereso vertinimo... 53. Ieškovai teigė ir atsakovai Ž. J. ir V. P. to neneigė, kad ginčo žemės... 54. Ieškovai teigė, kad name ( - ), yra ( - ) butai, 4 kitos paskirties patalpos... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 56. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi bei 98 straipsnio 1 dalimi šaliai,... 57. Netenkinant ieškinio, iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos 113,99 Eur... 58. Atmetant ieškinį, panaikintinos atsakovams taikytos laikinosios apsaugos... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 150,... 60. Ieškinį atmesti.... 61. Priteisti iš ieškovų G. S., asmens kodas ( - ) D. E., asmens kodas ( - ) I.... 62. Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G.... 63. Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G.... 64. Priteisti iš ieškovų G. S., D. E., I. E., A. L., A. L., M. Š., M. Š., G.... 65. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - K. K.,... 66. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...