Byla 2-682-744/2009

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1364,01 litų skolos, 245,52 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.TR40034-7932 ir šios sutarties priedais UAB „Omnitel“ visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių vienas yra atsakovas M. K., perleido ieškovui UAB „Sergel“. Atsakovas M. K. 2003-05-20 Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129 ir PVM sąskaitų faktūrų serija JUP Nr. 5034314069, Nr. 5035043958, Nr. 5035043959, Nr. 5035779527, Nr. 5035779528, Nr. 5035779529, Nr. 5036518326, Nr. 5036518327, Nr. 5036518328, pagrindu yra skolingas 1364,01 Lt. 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutarties Nr.TR40034-7932 pagrindu ieškovas įgijo teisę į netesybas (delspinigius) dėl pradelsto atsiskaitymo pagal 2003-05-20 Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129 6.4 punktą, kurių suma sudaro 245,52 Lt. Ieškovas UAB „Sergel“ 2009-01-08 išsiuntė atsakovui M. K. priminimą, ragindamas padengti minėtą įsiskolinimą bei delspinigius. 2009-02-24 išsiuntė pakartotinį priminimą-įspėjimą, tačiau atsakovas į ieškovo raginimus nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė. Atsakovo M. K. įsiskolinimas ieškovui UAB „Sergel“ sudaro 1364,01 litų skola ir 245,52 Lt delspinigiai, viso 1609,53 Lt.

4Ieškinyje ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba neatvyks į teismo posėdį (b.l. 1-2).

5Atsakovui M. K. ieškinio ir jo priedų nuorašai su pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa“ bei Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos žinios“, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Formaliai vertindamas įrodymus teismas patikrina, ar byloje esantys įrodymai atitinka CPK 177 straipsnio ir kitų norminių aktų reikalavimus, ar jie gauti šių aktų nustatyta tvarka, ar turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra leistini.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių (b.l. 1-2), priminimo Nr.68985 (b.l. 7), pakartotinio priminimo-įspėjimo (b.l. 8), Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutarties Nr.TR40034-7932 ir šio sutarties priedo Nr.1 (b.l. 9-13), Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129 (b.l. 14-15), PVM sąskaitų faktūrų serija JUP Nr. 5034314069, Nr. 5035043958, Nr. 5035043959, Nr. 5035779527, Nr. 5035779528, Nr. 5035779529, Nr. 5036518326, Nr. 5036518327, Nr. 5036518328 (b.l. 16-24), matyti, kad 2003 m. gegužės 20 d. buvo sudaryta Sutartis dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129, kuria UAB „Omnitel“ įsipareigojo atsakovui M. K. teikti GSM/DCS ryšio paslaugas pagal tarptautinių standartų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir licencijų reikalavimus, o atsakovas M. K. įsipareigojo naudotis teikiamomis paslaugomis ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (b.l. 14-15). Sutarties 6.1 punkte nustatyta atsakovo pareiga kas mėnesį už naudojimąsi GSM/DCS ryšio paslaugomis ne vėliaus kaip iki sąskaitoje nurodytos datos sumokėti pagal pateiktas sąskaitas. Praleidęs mokėjimų terminus atsakovas M. K. įsipareigojo mokėti delspinigius po 0,1 proc. už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos (Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo 6.4 punktas). Iš 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutarties Nr.TR40034-7932 ir šios sutarties priedo Nr. 1 matyti, kad UAB „Omnitel“ perleido ieškovui UAB „Sergel“ visas reikalavimo teises į pradelstas gautinas sumas (skolas) atsiradusias iš sudarytų rašytinių susitarimų (sutarčių) su fiziniais asmenimis (skolininkais) sutarčių, kurių sąrašas išdėstytas sutarties priede Nr. 1. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties, bei visas šių prievolių įvykdymui užtikrinti nustatytas teises (reikalavimo teisė į netesybas ar baudas). Pagal 2008-12-30 Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutarties Nr.TR40034-7932 priedą Nr. 1, atsakovo M. K. skola ieškovui UAB „Sergel“ sudaro 1364,01 Lt. Kadangi atsakovas yra praleidęs mokėjimų terminus pagal jam pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas - PVM sąskaitas faktūras serija JUP Nr. 5034314069, Nr. 5035043958, Nr. 5035043959, Nr. 5035779527, Nr. 5035779528, Nr. 5035779529, Nr. 5036518326, Nr. 5036518327, Nr. 5036518328, jis privalo ieškovui mokėti delspinigius po 0,1 proc. už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos (Sutarties dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo 6.4 punktas). Atsakovo M. K. netesybų (delspiniginių) suma ieškovui UAB „Sergel“ sudaro 245,52 Lt. Viso bendra atsakovo įsiskolinimo suma yra 1609,53 Lt.

8Atsakovas M. K., nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. nuostatą, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Asmuo, nevykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitais sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.), todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo M. K. ieškovui priteisiant 1609,53 Lt įsiskolinimą už suteiktas GSM/DCS ryšio paslaugas pagal 2003-05-20 Sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129, kurį sudaro įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir netesybos (delspinigiai), 5 procentus metinių įstatyminių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Tenkinant ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 ir 98 straipsniais, iš atsakovo M. K. ieškovui yra priteistinas 66,00 litų žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas, paduodant ieškinį (b.l. 3), 152,98 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu (b.l. 33-37), ir 400,00 Lt išlaidų už suteiktas teisines paslaugas (b.l. 25-26).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. ir 96 str., į valstybės pajamas yra priteistinos 18,65 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui UAB „Sergel“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB banke “Swedbank”, banko kodas 73000, 1609,53 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus devynis litus ir 53 centus) įsiskolinimo už suteiktas GSM/DCS ryšio paslaugas pagal 2003-05-20 Sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. OM 270129, kurį sudaro 1364,01 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir 245,52 Lt delspinigiai, 5 (penkis) procentus metinių įstatyminių palūkanų nuo visos priteistos sumos (1609,53 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. rugpjūčio 6 d.) iki pilno teismo sprendimo įvykdymo, ir 618,98 Lt (šešis šimtus aštuoniolika litų ir 98 centus) bylinėjimosi išlaidų (jas sudaro 66,00 Lt žyminis mokestis, 152,98 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu ir 400,00 Lt išlaidos už suteiktas teisines paslaugas).

14Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 18,65 Lt (aštuoniolika litų 65 centus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

15Atsakovas M. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „Sergel“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai