Byla e2-349-425/2020
Dėl papildomo sprendimo priėmimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Hansab“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo,

Nustatė

31.

4Panevėžio apygardos teisme buvo nagrinėja civilinė byla pagal ieškovės UAB „Hansab“ ieškinį atsakovei Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (toliau – ir Perkančioji organizacija), trečiasis asmuo atsakovės pusėje UAB „Binarus“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Ieškovė reikalavo: panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB „Binarus“ pripažintas laimėjusiu pasiūlymą; ex officio panaikinti visus kitus Perkančosios organizacijos po sprendimo pripažinti UAB „Binarus“ pasiūlymą laimėjusiu, sprendimus, įskaitant ir dėl viešojo pirkimo nutraukimo, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; taip pat priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52.

62020 m. liepos 2 d. teismas priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės pareikštas ieškinys buvo atmestas.

73.

82020 m. liepos 14 d. Panevėžio apygardos teisme gautas ieškovės prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriuo prašoma priimti papildomą sprendimą dėl atsakovės sprendimo UAB „Binarus“ pripažinti Pirkimą laimėjusiu teisėtumo; tuo atveju, jei ieškinio reikalavimas panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB „Binarus“ pripažintas laimėjusiu pasiūlymą, būtų tenkinamas, patenkinto ieškinio daliai priteisti iš atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Hansab“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

94.

10Pateiktame prašyme nurodoma, kad nagrinėjamu atveju, egzistuoja hipotetinė galimybė, kad jei apeliacinės instancijos teismas ieškovės teikiamą skundą dėl teismo sprendimo pripažinti Pirkimo nutraukimą pagrįstu, patenkintų, liktų visiškai neišnagrinėtas teisinis klausimas dėl Pirkimo laimėtojo UAB „Binarus“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms. Be to, Perkančiosios organizacijos suinteresuotumas Pirkimu niekur nedingo. Pirkimo sąlygas papildžius reikalavimu „nurodyti gamintoją ir modelį“, atsakovė skelbs naują viešąjį pirkimą, kuriame turės galimybę vadovaujantis tokiais pačiais neteisėtais/nepagrįstais argumentais, kokie buvo pateikti į bylą, bet teismo neįvertinti – proteguoti pasirinkto favorito pasiūlymą, juo labiau kad didžioji dalis ieškinyje nurodytų viešųjų pirkimų pažeidimų, susijusių su Pirkimo laimėtojo UAB „Binarus“ pasiūlymo įvertinimu nėra susijusi su Pirkimo nutraukimo priežastimi ir gali kartotis naujai paskelbtame viešajame pirkime dėl to paties objekto – nebuvo išnagrinėtas ir ištirtas teismo posėdyje klausimas dėl vienodo pasiūlymų vertinimo principo pažeidimo; teismas netyrė atsakovės nurodyto argumento teisėtumo, todėl naujai paskelbtame pirkime Perkančiajai organizacijai sudaromos sąlygos pažeisti lygiateisiškumo principą; nebuvo išnagrinėtas ir ištirtas teismo posėdyje klausimas dėl UAB „Binarus“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 3 lentelės 1 punkto reikalavimui - pasiūlyme buvo nurodytos įrangos kompiuterio procesoriaus našumo konkreti reikšmė, kurios rinkoje objektyviai nėra; nebuvo išnagrinėtas ir ištirtas teismo posėdyje klausimas dėl pasiūlyme nurodytos subrangos ir rėmimosi neįvardintais pajėgumais (teismui neišnagrinėjus šio ieškinio reikalavimo, Perkančioji organizacija ateityje leis naujo pirkimo dalyviui teikti neaiškios apimties ir konkretumo, apibendrintus, abstraktaus pobūdžio trečiųjų asmenų, kuriais remiasi pirkimo dalyvis, įsipareigojimus); nebuvo išnagrinėtas ir ištirtas teismo posėdyje klausimas dėl melagingos informacijos, kadangi UAB „Binarus“, tikslindamas kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 3.7.1. punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, pateikė neteisingą informaciją.

11Atsakovės prašymas priimti papildomą sprendimą netenkinamas.

125.

13Kaip pagrįstai nurodoma pateiktame prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Papildomo sprendimo institutas yra procesinis institutas, kuris skirtas specifiniams teismo sprendimo trūkumams – sprendimo nevisapusiškumui – ištaisyti. Teismo sprendimo nevisapusiškumas pasireiškia tuo, kad teismas, teismo posėdyje išnagrinėjęs ir ištyręs atitinkamus reikalavimus, dėl jų nepasisakė teismo sprendime, t. y. jų neišsprendė.

146.

15Nagrinėjamu atveju 2020 liepos 2 d. sprendime yra nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, jog teismas vertina, kad atsakovė pagrįstai nutraukė Pirkimą, ieškovės suformuluoti prašymai ex officio panaikinti visus atsakovo po sprendimo nutraukti pirkimą priėmimo priimtus sprendimus ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

167.

17Taigi priimtu sprendimu teismas vertina, kad pasisakyti dėl ieškovės nurodomų aplinkybių, susijusių su nutraukto Pirkimo sąlygomis ir reikalavimais nėra teisinės reikšmės, kadangi, teismo vertinimu, pagrįstai nutraukto Pirkimo aplinkybės nėra galiojančios ir aktualios, dėl ko jų vertinimas iš esmės nedaro įtakos galimai naujai skelbtinoms Pirkimo sąlygoms ir nuostatoms. Paskelbus naują Pirkimą kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę ginčyti jo sąlygas bei Perkančiosios organizacijos priimtus procesinius sprendimus ar atlikus veiksmus. Tačiau, teismo vertinimu, jei ir bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas dėl šio Pirkimo objekto, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad pirkimo sąlygos išliks tokios pačios kaip buvo skelbtos ieškovės nurodomame ir atsakovės jau nutrauktame Pirkime.

188.

19Kartu pažymėtina tai, kad prašyme nurodoma aplinkybė, jog egzistuoja hipotetinė galimybė, kad jei apeliacinės instancijos teismas ieškovės teikiamą skundą dėl teismo sprendimo pripažinti Pirkimo nutraukimą pagrįstu, patenkintų, liktų visiškai neišnagrinėtas teisinis klausimas dėl Pirkimo laimėtojo UAB „Binarus“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms, nagrinėjamu atveju negali būti pagrindu papildomo sprendimo priėmimui, kadangi tokiu būdu būtų priimtas sąlyginis sprendimas, t. y. sprendimas, kuris priklausytų nuo to, kaip aukštesnės instancijos teismas vertins Pirkimo nutraukimą.

20Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsniu,

Nutarė

21Atmesti ieškovės UAB „Hansab“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

22Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui gali būti duodamas atskirasis skundas, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai