Byla B2-4488-577/2013
Dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Magnifikus“ iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo L. M. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Magnifikus“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas L. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Magnifikus“. Ieškovas nurodė, kad 2012-12-21 su atsakovu sudarė paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu įsipareigojo suteikti atsakovui vertinimo analizę, susijusią su atsakovo planais investuoti į nekilnojamąjį turtą Vilniaus mieste, o atsakovas, suteikus paslaugą, įsipareigojo sumokėti ieškovui 7 000 Lt per 10 dienų nuo paslaugos suteikimo dienos. Paslauga atsakovui buvo suteikta 2013-01-15, todėl atsakovas privalėjo atsiskaityti iki 2013-01-26. Atsakovui neatsiskaičius, ieškovas 2013-02-28 raštu kreipėsi į atsakovą su raginimu sumokėti skolą per penkias dienas nuo raginimo pateikimo dienos, tačiau atsakovas į tokį raginimą niekaip nereagavo. Ieškovo nuomone, atsakovas turi finansinių problemų, todėl jam keltina bankroto byla. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Ad acta“.

3Atsakovas UAB „Magnifikus“ teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir pripažįsta savo įsiskolinimą ieškovui L. M., tačiau neturi jokių finansinių galimybių padengti susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas nurodo, kad turi didelių įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, kad debitorių neturi, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Taip pat atsakovas pateikė teismui aktualius įmonės finansinius dokumentus.

4Bankroto byla iškeltina.

5Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 str. 7 d. numatytų sąlygų – 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Kaip matyti iš atsakovo UAB „Magnifikus“ direktoriaus E. J. pateikto 2013-05-24 balanso, iš viso UAB „Magnifikus“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 3 505 990 Lt (b.l. 29). Įmonė turto turi 3 510 Lt sumai (b.l. 28). Duomenų, kad įmonės turimas turtas padidėjo nėra. Iš 2013-05-24 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė šiais finansiniais metais jau patyrė 6 299 745 Lt nuostolių (b.l, 30), praėjusiais finansiniais metais įmonė taip pat veikė nuostolingai - nuostoliai sudarė 2 165 434 Lt (b.l. 30). UAB „Magnifikus“ direktorius E. J. nurodė, kad įmonė neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Iš nurodytų aplinkybių visumos darytina išvada, kad UAB „Magnifikus“ yra nemoki, todėl yra pagrindas manyti, kad tikslinga jai iškelti bankroto bylą.

7Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

8Administruoti įmonę sutinka UAB „Ad acta“. Teismas pažymi, kad nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Be to, ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, jog minėta administratoriaus kandidatūra atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (b.l. 26). Esant nurodytoms aplinkybėms, neįžvelgtina jokių priežasčių, kodėl UAB „Ad acta“ negalėtų būti skiriama administratoriumi.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 136 str. 4 d., 334 str. 2 d. 1 p., ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 10 str., teismas

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą UAB ,,Magnifikus“ (į.k. 144616895, buveinė – Gražinos g. 13-3, Vilnius).

11Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“ (į.k. 123045781, Minties g. 34-67, Vilnius).

12Areštuoti atsakovo UAB ,,Magnifikus“ (į.k. 144616895, buveinė – Gražinos g. 13-3, Vilnius) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą. Nustatyti, kad areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, - 45 dienos nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 7 d. 8 p.

15Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Vilniaus apygardos teismui: apie įmonei teismuose pareikštus turtinius reikalavimus, tarp jų ir susijusius su darbo santykiais; apie baudžiamosiose bylose įmonei pareikštus civilinius ieškinius; apie baudžiamosiose bylose areštuotą įmonės turtą; apie antstolių kontoroms pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus.

16Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą.

17Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

18Įpareigoti UAB ,,Magnifikus“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

20Nutarties kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. ieškovas L. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl... 3. Atsakovas UAB „Magnifikus“ teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą... 4. Bankroto byla iškeltina.... 5. Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių... 6. Kaip matyti iš atsakovo UAB „Magnifikus“ direktoriaus E. J. pateikto... 7. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 8. Administruoti įmonę sutinka UAB „Ad acta“. Teismas pažymi, kad nėra... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 136 str. 4 d., 334 str. 2 d. 1 p.,... 10. Iškelti bankroto bylą UAB ,,Magnifikus“ (į.k. 144616895, buveinė –... 11. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Ad acta“ (į.k. 123045781, Minties... 12. Areštuoti atsakovo UAB ,,Magnifikus“ (į.k. 144616895, buveinė –... 13. Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 14. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3... 15. Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios nutarties... 16. Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 17. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 18. Įpareigoti UAB ,,Magnifikus“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios... 19. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos... 20. Nutarties kopiją nedelsiant siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto...