Byla 2VP-14553-323/2017
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. J., uždarajai akcinei bendrovei „Lexima“ dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo teismo skirti UAB „Lexima“ vadovei A. J. baudą už antstolio 2017-05-11 patvarkymo Nr. S17-15993 dėl skolos išieškojimo neįvykdymą. Nurodė, kad į skolininko S. J. darbovietę UAB „Lexima“ išsiuntė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo daryti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio. Pažymėjo, kad išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio nėra daromos, patvarkymo nevykdymo priežastys nenurodomos.

5Į bylą suinteresuotu asmeniu įtrauktinas asmuo, kurio atžvilgiu prašoma skirti baudą – A. J. (CPK 443 straipsnio 3 dalis).

6Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 2, 3 dalys).

7Teismas

konstatuoja:

8Pareiškimas tenkintinas.

9Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolis J. P. vykdomojoje byloje Nr. 0172/08/01581 vykdo Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008-10-06 nutarimą Nr. A-945-99/08 dėl 100 Lt (28 Eur) administracinės baudos išieškojimo iš skolininko S. J., vykdomojoje byloje liko nesumokėtos 122,57 Eur vykdymo išlaidos. Antstolis, nustatęs, jog skolininkas dirba UAB „Lexima“, 2017-05-11 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S17-15993, kuriuo pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vieno minimalaus mėnesinio atlyginimo (toliau – MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Patvarkyme buvo išaiškintos antstolio reikalavimo nevykdymo teisinės pasekmės. 2017-05-11 patvarkymas UAB „Lexima“ siųstas vadovės gyvenamosios vietos adresu, el. pašto adresu ( - ) ir įteiktas tinkamai – 2017-05-22 procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai gavėjui (v. b. l. 134). Vykdomojoje byloje duomenų, kad UAB „Lexima“ vadovė būtų įvykdžiusi antstolio reikalavimą, nėra. Kitų priežasčių, dėl kurių UAB „Lexima“ vadovė A. J. negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimo antstoliui nenurodė, vykdymo eiga nesidomėjo, su antstoliu nebendradarbiavo. Teisėto ir nenuginčyto antstolio reikalavimo nevykdymas pripažintinas CPK 585 straipsnio 1 dalies pažeidimu, už kurį gali būti skiriama bauda (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „Lexima“ vadovė A. J. savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) apsunkina vykdomosios bylos vykdymą, trukdo antstoliui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Tokiu savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu A. J. apsunkino vykdymo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymą įrodymų nepateikė, todėl už antstolio reikalavimo nevykdymą A. J. yra pagrindas skirti baudą (CPK 585 straipsnis).

11Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, sprendžia, kad yra pagrindas UAB „Lexima“ vadovei A. J. skirti vienkartinę 100 Eur bauda (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys). UAB „Lexima“ vadovei A. J. skirtina vienkartinė bauda, kadangi, įvertinus pažeidimo pobūdį, jo sukeltas pasekmes, išieškomos skolos dydį, laikytina, kad baudos skyrimas už kiekvieną pažeidimo dieną neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, bei sukeltų neproporcingai sunkias pasekmes.

12Išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

13Baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585, 616 straipsniais, teismas

Nutarė

15įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu A. J., asmens kodas ( - ), gyv. adresu ( - ).

16Pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkinti.

17Paskirti UAB „Lexima“, įmonės kodas 302944624, vadovei A. J. už antstolio J. P. 2017 m. gegužės 11 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. S17-15993 vykdomojoje byloje Nr. 0172/08/01581 nevykdymą 100 Eur dydžio baudą, ją išieškant valstybės naudai.

18Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/08/01581 grąžinti antstoliui J. P..

19Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai