Byla 2-2009-737/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui L. P., trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą L. P. įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo bei skirti atsakovui po 50 Eur baudą už kiekvieną mėnesį, iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovui, gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą adresu ( - ), gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ir bute gyvenančių asmenų sutikimo.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas į ieškovo ir trečiojo asmens siųstus laiškus (pranešimus, įspėjimus) nereaguoja, geranoriškai nebendradarbiauja. Susidarius 92,59 Eur įsiskolinimui už neapmokėtas gamtines dujas ir buto savininkui per įspėjime nurodytą terminą neapmokėjus įsiskolinimo, trečiasis asmuo kreipėsi į ieškovą dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo šiuo adresu. Ieškovo darbuotojai į butą adresu ( - ), vyko 2015-03-26 ir 2015-04-03, tačiau patekti į šį butą ir gamtinių dujų tiekimą nutraukti nepavyko. Atsakovo butas yra daugiabučiame gyvenamajame name. Ieškovė pažymi, kad dėl atsakovo veiksmų negali užtikrinti saugaus ir patikimo gamtinių dujų tiekimo, kad nekiltų pavojus aplinkiniams gyventojams.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Per teismo nustatytą 15 dienų terminą atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 4 b. l.).

5Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka.

6CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – 2006-12-22 Gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutarties Nr.26074310, išrašo iš Gyventojų registro tarnybos, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, 2015-03-23 Lietuvos dujų tiekimo informacinio rašto Nr.426-1-713, dujų apskaitos ir metrologijos skyriaus vartotojo dujų sistemos atjungimo ir užplombavimo 2015-03-26 ir 2015-04-03 aktų, 2015-04-21 rašto dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo ( - ), Nr. S-14-506, 2015-06-30 mokėjimo nurodymo Nr.93 vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo prievolės įvykdymą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Nustatyta, kad 2006-12-22 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 26074310, kurios pagrindu ieškovas tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms į atsakovo butą, adresu ( - ). Sutarties 3.1 punktu ieškovas įsipareigojo užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą, o atsakovas sutarties 4.6. punktu įsipareigojo leisti tiekėjo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 val. iki 22 val., tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrinimą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo.

10CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. CK 6.383 str. nurodyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

11CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 str. 3 d.). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovui neįvykdžius įpareigojimo per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovo darbuotojus į butą ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, atsakovui skirtina 50 Eur bauda (CPK 273 str. 3 d., 771 str. 2 d.).

12Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovas nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 41 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į tai, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, paskaičiuotos 0,58 Eur pašto išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Įpareigoti atsakovą L. P., a.k( - ) įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

17Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per nustatytą 1 (vieno) mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovui L. P., a.k( - ) skirti 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą.

18Išaiškinti atsakovui L. P., a.k( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523) darbuotojus į butą, esantį ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

19Priteisti iš atsakovo L. P., a.k( - ) ieškovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius 41 Eur (keturiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, rašytinio... 2. Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą L. P. įsileisti AB „Lietuvos... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovas į ieškovo ir trečiojo asmens siųstus... 4. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime nurodė, kad su... 6. CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – 2006-12-22... 9. Nustatyta, kad 2006-12-22 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo... 10. CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir... 11. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 12. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio.... 13. Atsižvelgiant į tai, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Įpareigoti atsakovą L. P., a.k( - ) įsileisti AB „Lietuvos dujos“... 17. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo... 18. Išaiškinti atsakovui L. P., a.k( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo... 19. Priteisti iš atsakovo L. P., a.k( - ) ieškovo AB „Lietuvos dujos“,... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...