Byla e2FB-13596-986/2018
Dėl fizinio asmens Š. D. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas Nekrašas, rašytinio proceso tvarka sprendė bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“ prašymą dėl fizinio asmens Š. D. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartimi Š. D. iškelta bankroto byla. 2018 m. liepos 25 d. nutartimi teismas patvirtino Š. D. kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 87474,64 Eur sumai.

42018 m. spalio 12 d. bankroto administratorius UAB „Verslaveda“ pateikė teismui prašymą patvirtinti patikslintą bankrutuojančio asmens Š. D. mokumo atkūrimo planą, kuriam 2018 m. spalio 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu pritarė kreditoriai.

5Prašymas tenkinamas.

6Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Įstatymo 8 straipsnio 5 dalis). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (Įstatymo 8 straipsnio 6 dalis). Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas (Įstatymo 8 straipsnio 10 dalis).

7Bankroto administratorius savo išvadoje dėl mokumo plano nurodė, kad plano projektas atitinka visus Įstatymo keliamus reikalavimus, jis nepažeidžia bankrutuojančio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Nenustatyta, kad bankrutuojantis asmuo būtų pateikęs neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus ir nemokumo priežastis. Š. D. šiuo metu dirba, nuo 2018 m. spalio 1 d. numatomas atlyginimo padidėjimas iki 463,75 Eur sumos, atskaičius mokesčius, kas leidžia tikėtis plane numatytų lėšų gavimo. Atsižvelgus į darbo pasiūlą Š. D. gyvenamojoje vietoje, jo šeimynines aplinkybes ir galimybes derinti darbą su pareigomis šeimai, gaunamos pajamos nėra vertinamos kaip per mažos. Atsižvelgus į šias, kitas prašyme nustatytas aplinkybes, siūlo plano projektui pritarti.

8Prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad patikslintame mokumo atkūrimo plane (parengtas 2018 m. rugsėjo 20 d.) Š. D. būtų pateikęs neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad jis būtų sudaręs kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį.

9Iš bankroto administratoriaus pateikto 2018 m. spalio 11 d. vykusio antrojo bankrutuojančio Š. D. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad už pateikto patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimą balsavo keturi kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 96,00 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, t. y. kreditorių susirinkimas balsų dauguma pritarė patikslintam Š. D. mokumo atkūrimo plano patvirtinimui.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms bei nustačius, kad pateiktas mokumo atkūrimo planas iš esmės atitinka Įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, nenustačius Įstatymo 8 straipsnio 1- 4 dalies pažeidimų, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą, į tai, kad kreditorių susirinkimas pritarė pateikto mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimui, įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas tvirtinti pateiktą patikslintą Š. D. mokumo atkūrimo planą.

11Teismas pažymi, kad plano įgyvendinimo laikotarpiu nustačius, jog jame nustatytos mokumo atkūrimo priemonės neįgyvendinamos arba kad per šį laikotarpį iš esmės pasikeitė bankrutuojančio asmens turtinė padėtis, sveikatos būklė ar panašiai, mokumo atkūrimo planas gali būti keičiamas, o jo pakeitimai svarstomi ta pačia tvarka kaip ir pats planas (Įstatymo 8 straipsnio 13 dalis).

12Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją (Įstatymo 8 straipsnio 12 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 10 dalimis,

Nutarė

14patvirtinti fizinio asmens Š. D., a. k. ( - ), patikslintą 2018 m. rugsėjo 20 d. mokumo atkūrimo planą (Liteko reg. Nr. DOK- 115899), kuriam pritarta 2018 m. spalio 11 d. vykusio antrojo kreditorių susirinkimo metu.

15Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui, pareiškėjui ir kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti fizinio asmens bankroto byloje, t. y. SIA „B2Kapital“, AB „Šiaulių bankas“, VMI prie LR finansų ministerijos, UAB „Gelvora“, UAB „Sergel“, antstolei Ramunei Mikliušienei ir AB „Energijos skirstymo operatoriui“.

16Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai