Byla 2-13383-639/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui N. Č. (N. Č.) dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo N. Č. 423,36 Lt skolos, 1508,01 Lt delspinigių, 234,11 litų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2165,48 sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškinio padavimo teismui dieną sudarė 71,00 Lt žyminis mokestis. Ieškovė nurodo, kad atsakovas nevykdė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, į raginimus nereagavo.

3A. N. Č. procesiniai dokumentai įteikti 2012-10-25 viešo paskelbimo būdu, įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2001-09-24 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovo N. Č. buvo sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. NL83921705804 (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB ,,Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal išrašytas sąskaitas. Pirminis kreditorius pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2001-09-30 Nr. 109A392170, 2001-10-31 Nr. 110A392170, 2001-11-30 Nr. 111A392170, 2001-12-31 Nr. 112A392170, 2002-01-31 Nr. 201A392170, 2002-02-28 Nr. 202A392170, 2002-03-31 Nr. 203A392170, 2002-04-30 Nr. 204A392170, 2002-05-31 Nr. 205A392170, 2002-06-30 Nr. 206A392170, 2002-07-31 Nr. 207A392170, 2002-08-31 Nr. 208A392170, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas 423,36 Lt.

62009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovei UAB „GELVORA“. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą ieškovei būtų sumokėjęs.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių atsirado sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsakovas savo prievolės sumokėti už gautas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė, atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų teismui nepateikė, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę ir jo atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2 p., 6.245 str. 1 d.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 423,36 Lt skola.

8Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 423,36 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 1508,01 Lt delspinigių (b. l. 8). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovas nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Pažymėtina, kad atsakovas yra vartotojas, o paskaičiuota delspinigių suma daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti net už 3562 dienas. Todėl pripažintina, kad kreditorius (ieškovas) nepagrįstai ilgai delsė kreiptis į teismą su pareiškimu. Tuo atveju kai rinkos profesionalu esantis kreditorius, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, skaičiuoja ir taip didžiules netesybas, jie neatlieka skolininko skatinimo greičiau įvykdyti prievolę funkcijos, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei netesybų sumai kompensacinė netesybų funkciją transformuojasi į skolininko nubaudimą ir kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į netesybas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Įvertinus tai pripažintina, kad prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini iki 300 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str., 1.5 str. 4 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 234,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Iš pateikto šių išlaidų detalizavimo nustatyta, kad jas sudaro ieškovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės ir t.t., tačiau ieškovas nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (LR CPK 178 str.). Pažymėtina, kad šios nurodytos išlaidos yra ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 234,11 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 71,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi,

13285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo N. Č. (N. Č.), 423,36 Lt skolos, 300,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 723,36 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „GELVORA“.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai