Byla N2-721-548/2012
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, sekretoriaujant Sandrai Striogaitei, dalyvaujant ieškovui G. B., nedalyvaujant atsakovei A. B. ir trečiajam asmeniui R. B., institucijos, teikiančios išvadą, Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei A. B., trečiajam asmeniui R. B., institucijai, teikiančiai išvadą, Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

3Teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti R. B. gyvenamąją vietą ir nustatyti dukros R. B. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškovu G. B. ir priteisti iš atsakovės A. B., a.k. ( - ), išlaikymą dukrai R. B., gim. ( - ), mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 400,00 Lt iki jai sukaks pilnametystė, pradedant mokėti nuo 2012-05-14.

5Teismo posėdžio metu ieškovas G. B. prašė ieškinį tenkinti ir paaiškino, kad 2010-07-10 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimu dukros R. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su atsakove A. B. ir iš jo buvo priteista 150 litų dydžio išlaikymas dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis į atsakovės A. B. sąskaitą. Nurodo, kad dukra nuo 2012-03-01 gyvena kartu su juo, mokosi duomenys neskelbtini). Per mėnesį dukros R. išlaikymui jis skiria apie 800 Lt. Prašo pakeisti R. B. gyvenamąją vietą ir nustatyti jos gyvenamąją vietą su ieškovu G. B. bei priteisti iš A. B. jos dukros R. B. išlaikymui 400.00 Lt. kas mėnesį, pradedant mokėti materialinį išlaikymą nuo 2012-05-14 d.

6Atsakovė A. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką jai pranešta tinkamai. Atsiliepime į ieškinį atsakovė A. B. nurodė, kad ji sutinka, jog dukros R. B. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su tėvu G. B., tačiau nesutinka dėl išlaikymo priteisimo, ji sutiktų su 150.00 Lt. suma kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

7Tretysis asmuo R. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką jai pranešta tinkamai.

8Institucijos, teikiančios išvadą, Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko.Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką Kauno m. VTAT žinoma, prašo byla nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš civilinėje byloje esančio gimimo liudijimo matyti, kad ieškovas G. B., a.k. ( - ) ir atsakovė A. B., a.k. ( - ) yra R. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) tėvai (b.l. 7).

11Iš Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 20012-04-16 pažymos apie darbo užmokestį (b.l. 9) matyti, kad ieškovui G. B. 2012 m. sausio - 2012 m. kovo mėnesius iš viso išmokėta 5226,71 Lt darbo užmokesčio.

12Iš Kaišiadorių rajono Rumšiškų A. B. gimnazijos sutarties matyti, kad R. B. mokosi duomenys neskelbtini).(b.l. 14).

13Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvados matyti, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba neprieštarauja ieškovo G. B. ieškiniui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei siūlo ieškovo ieškinį tenkinti pilnai.(b.l. 47).

14Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu R. B. gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su motina A. B..( b.l. 10-13).

15Byloje nustatyta, kad šiuo metu du sūnus gyvena pas ieškovą, kuris juos ir prižiūri bei augina, rūpinasi jų išlaikymu, todėl ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo yra teisingas ir atitinka vaiko interesus.

16Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, spręsdamas dėl priteistino išlaikymo dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad išlaikymas būtų pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Nustatant proporcingumą tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Siekiant, jog vaikas suaugęs taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Sunki tėvų padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau visais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

17Įstatyminė pareiga tėvams išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti įrodymus apie jų realią turtinę padėtį. Šios kategorijos bylose turtinės padėties įrodinėjimo pareigą turi abu tėvai (LR CPK 178 straipsnis). Atsakovė dirba (b.l.35-36), sveika, priešingų įrodymų ji byloje nepateikė, todėl teismas sprendžia, kad ji pajėgi teikti dukrai išlaikymą po 400 Lt (keturis šimtus litų) nuo visų rūšių gaunamų pajamų, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki dukros pilnametystės, pradedant mokėti nuo 2012 m. gegužės 14 d., indeksuojant išlaikymo sumą Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

18Pagal LR CK 3.169 str., kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Taip pat, atsižvelgus į atsakovės A. B. nuomonę, išreikštą atsiliepime į ieškinį ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyriaus vedėjos pavaduotojos nuomonę išdėstytą išvadoje, ir nesant ginčo tarp šalių, tenkintinas ieškovo G. B. reikalavimas pakeisti nepilnametės dukros R. B. gyvenamąją vietą ir nustatyti nepilnametės dukros gyvenamąją vietą kartu su juo.

19Patenkinus ieškinį, iš atsakovės A. B. priteistina 144 Lt žyminio mokesčio ir 38,60 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (LR CPK 88 str., 96 str.).

20Vadovaudamasis LR CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21G. B. ieškinį patenkinti.

22Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu nustatytą R. B., gim. duomenys neskelbtini), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą, nustatant, kad R. B., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta yra su jos tėvu G. B. a.k. ( - )

23Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu priteisto iš G. B. išlaikymo nepilnametei dukrai R. B. formą ir dydį ir priteisti iš A. B., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą dukros R. B., gim. duomenys neskelbtini), a.k. ( - ) naudai po 400 Lt (keturis šimtus litų) nuo visų rūšių gaunamų pajamų, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, pradedant mokėti nuo 2012 m. gegužės 14 d., indeksuojant išlaikymo sumą Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

24Nepilnametei R. B. paskirtų lėšų tvarkytoju skirti G. B., a.k. ( - )

25Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)., 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 38,60 (trisdešimt aštuonis litus 60ct) Lt pašto išlaidų valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

26Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

27Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti R. B.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas G. B. prašė ieškinį tenkinti ir... 6. Atsakovė A. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio datą,... 7. Tretysis asmuo R. B. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio datą,... 8. Institucijos, teikiančios išvadą, Kauno m. savivaldybės administracijos... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš civilinėje byloje esančio gimimo liudijimo matyti, kad ieškovas G. B.,... 11. Iš Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 20012-04-16 pažymos... 12. Iš Kaišiadorių rajono Rumšiškų A. B. gimnazijos sutarties matyti, kad R.... 13. Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos... 14. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu R. B.... 15. Byloje nustatyta, kad šiuo metu du sūnus gyvena pas ieškovą, kuris juos ir... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. išlaikymo dydis turi būti... 17. Įstatyminė pareiga tėvams išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti... 18. Pagal LR CK 3.169 str., kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji... 19. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės A. B. priteistina 144 Lt žyminio... 20. Vadovaudamasis LR CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 21. G. B. ieškinį patenkinti.... 22. Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu... 23. Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 10 d. sprendimu... 24. Nepilnametei R. B. paskirtų lėšų tvarkytoju skirti G. B., a.k. ( - )... 25. Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)., 144 Lt (vieną... 26. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 27. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...