Byla 2-3729-399/2012
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovei I. K., tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, AB"Litesko" filialas "Marijampolės šiluma” dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo nutraukti 2003 m. sausio 24 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir I. K. iškeldinti atsakovę I. K. iš gyvenamosios patalpos. esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (b.1.1-4).

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, nustatyta procesinių dokumentų įteikimo data – 2012-09-12 (CPK 130 str. 1 d.), teisme atsiliepimais negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis ( - ),nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-849, gyvenamoji patalpa - butas esantis Draugystės g.13-327, Marijampolės m., pagal pavedimą su UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2003 m. sausio 24 d. sudarytą Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, išnuomotas atsakovei I. K.. Atsakovė I. K. nevykdo pareigos mokėti nuompinigius ir mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas. UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ duomenimis atsakovė skolinga 175,41 Lt, UAB „LITESKO” filialui „Marijampolės šiluma” už patiektą produkciją (šiluminę energiją) atsakovė skolinga 3955,92 Lt, gyvenamojo namo bendrijai atsakovė skolinga 6956,20 Lt. Trečiojo asmens UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2008-08-21, 2011-0-12 įspėjimais dėl sutarties nutraukimo pažeidus nuomos sutarties sąlygas atsakovė raginta sumokėti skolą, tačiau gera valia reikalavimų nevykdo. Tretysis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nes atsakovė nemoka nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 13.1 punkto reikalavimus, esant aplinkybėms numatytoms LR CPK 285 str. 1 d., prašo priimti sprendimą už akių. Tretysis asmuo UAB „LITESKO” filialas „Marijampolės šiluma” pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nes atsakovė nemoka už šilumą, karštą vandenį ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, taip pažeidžiant Šilumos pirkimo – pardavimo su buitiniu vartotoju sutarties Nr.3986770 11 punkto reikalavimus, esant aplinkybėms numatytoms LR CPK 285 str. 1 d., prašo priimti sprendimą už akių.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai UAB “Marijampolės butų ūkis“ raštas (b.l.5), gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l.6-9), 2008-08-21, 2011-09-12 įspėjimai (b.l.10,11), buto apyvartos žiniaraštis (b.l.12), prašymas (b.1.l3), 2002-05-08 Marijampolės savivaldybės valdybos sprendimas Nr.84 (b.l.14), 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-865 (b.l.15), 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-849 dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio-kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo (b.l.16-17).

9Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas ir kt., nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nustačius šias aplinkybes, ieškinys dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (CK 6.610 str.). Atsakovė nemoka gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, todėl atsakovė I. K. pripažintina netekusia teisės naudotis gyvenamąja patalpa, esančia ( - ),. ir 2003 m. sausio 24 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovės I. K. nutrauktina, iškeldinant atsakovę I. K. iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolės m. Draugystės g.13-327, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ( LR CPK 6.575 str. 1 d. 2 p., 6.576 str., 6.583 str., 6.584 str., 6.611 str.).

10Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės I. K. išieškotina bylinėjimosi išlaidos 71 Lt (žyminis mokestis) valstybei iš (LR CPK 93 str. 1 d.).

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro mažiau nei 10 Lt, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

12Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Nutraukti 2003-01-24 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, į.k. 151005356 ir I. K. a.k. ( - ).

15Iškeldinti atsakovę I. K., a.k. ( - ) iš gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

16Priteisti iš atsakovės I. K. a.k. ( - ) 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300 , „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai