Byla B2-987-163/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. V. pareiškimą civilinėje byloje pagal ieškovo S. V. pareiškimą atsakovei AB „Senoji Baltija“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas S. V., kuris yra atsakovės AB „Senoji Baltija“ akcininkas turintis daugiau kaip 1/10 atsakovės įstatinio kapitalo, prašo iškelti atsakovei AB „Senoji Baltija“ bankroto bylą dėl jos faktinio nemokumo. Nurodo, kad atsakovė yra žuvininkystės veikla užsiimanti įmonė, kurios perspektyvos priklauso nuo skiriamų žvejybos kvotų dydžio ir sugebėjimo šias skirtas kvotas išgaudyti. Atsakovė keletą paskutinių metų neišgaudė jai skirtų žvejybos kvotų, todėl 2016 metams kvotos buvo ženkliai sumažintos. Ieškovo nuomone atsakovė galimai yra nemoki.

3Atsiliepimu į pateiktą pareiškimą AB „Senoji Baltija“ direktorius A. M. nesutinka su ieškovės reikalavimu iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad įmonė 2015 metų balanso duomenimis turėjo turto už 1 448 072 Eur, o įsipareigojimų už 301 527 Eur. 2016-02-17 balanso duomenimis įmonės turto vertė yra 1 518 604 Eur, įsipareigojimai – 406 542 Eur, tame tarpe pradelsti įsipareigojimai 2016-02-17 sudarė 13 284 Eur, o 2016-03-04 sudaro 12 441,97 Eur. Įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 0,82 procentus į balansą įrašyto turto vertės, Šiuo metu įmonėje dirba 53 darbuotojai, kuriems atlyginimai mokami laiku. AB „Senoji Baltija“ ne tik nepaskelbė viešai ir nepranešė kitais būdais kreditoriams, kad negali ar neketina vykdyti įsipareigojimų, bet priešingai – visus įsipareigojimus vykdė ir vykdo laiku. Į įmonė yra moki ir nėra teisinio pagrindo kelti jai bankroto bylą.

4Mano, kad akcininkas S. V.s, elgiasi nesąžiningai ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdamas asmeninių tikslų, todėl jam turėtų būti taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

5Prašymas iškelti bankroto bylą netenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7AB „Senoji Baltija“ savo ūkinės-komercinės veiklos nėra nutraukusi, įmonėje šiuo metu dirba 53 darbuotojai, duomenų, kad darbuotojams laiku nebūtų mokami atlyginimai, Iš byloje esančio atsakovės balanso už 2015 metus, sudaryto 2016-02-24 nustatyta, kad įmonė turi turto už 1 448 072 Eur, kurį sudaro ilgalaikis turtas 1 393 666 Eur: materialus turtas ( pagrinde 588 021 Eur pastatai ir statiniai, mašinos ir įrenginiai), finansinis turtas (iš esmės investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones) 805 645 Eur bei trumpalaikis turtas 54 406 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 406 542 Eur, iš jų 301 572 Eur mokėtini per vienerius metus. Pradelsti įsipareigojimai 2016-02-17 sudarė 13 284 Eur, o 2016-03-04 sudaro 12 441,97 Eur .Įmonės skolos neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatuoti, kad AB „Senoji Baltija“ yra nemoki nėra teisinio pagrindo.

8Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo AB „Senoji Baltija“ iškelti bankroto bylą.

9Atsiliepime į ieškinį AB „Senoji Baltija“ prašo ieškovui S. V. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą.

10LRCPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, gali paskirti iki 5 792 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Atsakovas nurodo, kad S. V. dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Senoji Baltija“ kreipėsi po to, kai buvo nepatenkintas jo prašymas dėl jam priklausančio laivo „Moldova“ keitimo į žvejybinį laivą, priklausantį AB „Senoji Baltija“. Prie atsiliepimo pateiktas UAB „Rikneda“ direktoriaus S. V. komercinis pasiūlymas AB „Senoji Baltija“ dėl laivų keitimo, tačiau įrodymų, kad dėl bankroto bylos iškėlimo buvo kreiptasi atsakovei nesutikus apsikeisti laivais, teismui nepateikta. Iš byloje esančios Pelno (nuostolių) atskaitos už 2015 metus matyti, kad įmonė tiek 2014 m, tiek 2015 m. baigė su nemažais nuostoliais, 2016 metais įmonei skirtos mažesnės žuvies sugavimo kvotos, todėl, nors ieškinys pareikštas nepagrįstai, tačiau ieškovas S. V. galėjo sąžiningai klysti dėl įmonės mokumo. Nesant įrodymų, kad ieškinys pareikštas nesąžiningai, teismas neturi teisinio pagrindo ieškovui skirti baudą.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Senoji Baltija“ įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

13Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai