Byla 1A-43-50-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Juozapo Surblio, teisėjų Lino Pauliukėno ir Stasio Valužio, sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, nuteistajam M. Š. , nuteistųjų gynėjoms advokatėms Daivai Rocevičienei ir Monikai Motiejauskienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų M. Š. ir E. Ž. bei Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

2M. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) BK 180 str. 1 d. vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d., paskirta bausmė subendrinta su to paties teismo 2008-04-08 ir 2009-05-27 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė subendrinta dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė nepilnamečių pataisos namuose.

3E. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 180 str. 1 d. vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d., paskirta bausmė subendrinta su to paties teismo 2009-05-18 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė pataisos namuose.

4Solidariai iš M. Š. ir E. Ž. priteista 1 200 Lt turtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam Š. A. .

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą ir skundus,

Nustatė

6M. Š. ir E. Ž. nuteisti už tai, kad 2009-02-18, apie 15 val., prie ( - ), veikdami bendrininkų grupe, grasindami tuoj pat pavartoti ir pavartodami smurtą, įvykdė plėšimą: E. Ž. priėjus iš nugaros pusės prie nukentėjusiojo V. S. ir sugriebus jį už rankos, grasinant žodžiais „telefonas arba gyvybė“, o M. Š. laikant nukentėjusįjį už kitos rankos, apieškojo nukentėjusiojo rūbus. Išsigandęs grasinimų, nukentėjusysis ištraukė iš kišenės Š. A. priklausantį 1 200 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia N 95“, kurį M. Š. pagriebė iš nukentėjusiojo rankų. Tokiu būdu nuteistieji pagrobė 1 200 Lt vertės svetimą turtą.

7Nuteistasis M. Š. apeliaciniame skunde nurodo, jog nesutinka su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendžiu paskirta bausme, nes ji per griežta. Pažymi, jog savo kaltę jis pripažino visiškai, dėl nusikalstamos veikos padarymo labai gailisi, sutinka su priteistu civiliniu ieškiniu, kurį jo mama Ž. Š. pažadėjo atlyginti. Todėl prašo paskirti jam švelnesnę bausmę.

8Nuteistasis E. Ž. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendį pakeisti ir paskirti jam švelnesnę bausmę. Nurodo, jog tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu savo kaltę jis pripažino iš dalies, gailisi padaręs šį nusikaltimą. Mano, kad paskirta bausmė jam per griežta.

9Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniame skunde nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės nuteistajam M. Š. , kadangi teismas neįskaitė į jam paskirtos bausmės atlikimo laiką bausmės, atliktos pagal 2008-04-08 nuosprendį, nors pagal BK 63 str. 9 d. privalėjo tai padaryti.

10Apeliacijos teismo posėdyje dalyvaujanti prokurorė prašo atmesti nuteistųjų skundus, tačiau prašo pakeisti nuosprendį dėl netinkamo bausmių, paskirtų nuteistajam M. Š., subendrinimo. Nuteistųjų gynėjos prašo švelninti nuosprendį abiem nuteistiesiems.

11Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini: dėl padarytų veikų esmės pirmosios instancijos teismas priėmė teisingus sprendimus, veikos tinkamai kvalifikuotos, bausmių paskyrimas atitinka BK 54 str. nurodytų nuostatų turinį. Nuteistųjų padaryta veika, kaip apysunkis nusikaltimas, yra pavojinga visuomenei dėl pačios veikos padarymo būdo – plėšimo, nusikaltimas padarytas prieš nepilnametį.

12Nors nuteistasis M. Š. yra nepilnametis, tačiau jau yra teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje teisingai pastebėta, kad siekiant pakeisti nuteistojo socialinę aplinką yra būtinos griežtesnės priemonės – laisvės atėmimas, kad nuteistajam būtų užkirstos galimybės daryti nusikalstamas veikas, kad jis turėtų sąlygas ugdyti akivaizdžiai pažeistą asmenybę, nes nuteistasis nesimoko – trečius metus laikomas toje pačioje septintoje klasėje. Kitokios priemonės nebegali paveikti nuteistojo gyvenimo būdo ir elgesio. Yra pagrindas manyti, kad, netaikius nuteistajam laisvės atėmimo bausmės, nuteistasis gali daryti ne tik naujus, bet dar sunkesnius nusikaltimus.

13Nuteistasis E. Ž. taip pat yra teistas už tyčinius, iš jų ir už savanaudiškus, nusikaltimus, pagal nuosprendžių sutaptį turi du neišnykusius teistumus. Remiantis BK 56 str. 1 d. nuostatomis, nuteistajam, kaip asmeniui, jau teistam už tyčinio nusikaltimo padarymą (recidyvistui), nesant kokių nors išimtinai svarbių aplinkybių, ir negalėjo būti skiriama kitokia negu laisvės atėmimo bausmė. Nuteistasis yra jaunas, tačiau jo gyvenimo patirtis yra akivaizdžiai neigiama, nors yra pilnametis, tačiau nesiekia savęs ugdymo – nedirba, nesimoko. Dėl padarytos nusikalstamos veikos jokių atsakomybę lengvinančių ar švelninančių aplinkybių nenustatyta.

14Nuosprendis dėl nuteistojo M. Š. keistinas išnagrinėjus prokuratūros apeliacinį skundą: nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-08 nuosprendžiu M. Š. už veikas, padarytas 2008-03-24 ir 2008-03-27, buvo pripažintas kaltu pagal BK 178 str. 2 d. ir 4 d., paskirta šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmė. 2009-05-27 nuosprendžiu M. Š. už veikas, padarytas 2008-01-15 ir 2008-01-25, buvo pripažintas kaltu pagal BK 180 str. 1 d. ir 24 str. 6 d., 178 str. 2 d., paskirta subendrinta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant. Skundžiamu nuosprendžiu nustatytą veiką nuteistasis padarė 2009-02-18, t. y. iki priimant 2009-05-27 nuosprendį. Kaip matyti iš nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 63 str. 1, 4, 9 d., be to, remdamasis BK 65 str. nuostatomis dėl bausmių keitimo, nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrino su 2008-04-08 ir 2009-05-27 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir nustatė galutinę dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Pastebėtina, kad teismas, vykdydamas bausmių subendrinimo procesą – bausmių skyrimą už kelias nusikalstamas veikas (pagal veikų sutaptį) ir bausmės skyrimą, kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika (pagal nuosprendžių sutaptį), nepaisė Kodekso 63 str. 4 d. reikalavimo: kai bausmės iš dalies sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės. Tinkamas bausmių subendrinimo procesas turi užtikrinti teisingumą – teisingos bausmės paskyrimą. Pastebėtina ir tai, kad priėmus 2009-07-27 nuosprendį ir paskyrus bausmes už šiuo nuosprendžiu nustatytas veikas, jos nebuvo subendrintos su 2008-04-08 nuosprendžiu paskirta bausme, nes šiuo nuosprendžiu nustatytos veikos buvo padarytos po 2009-05-27 nuosprendžiu nustatytų veikų padarymo. Tinkamai nevykdžius teisingumo 2009-05-27 nuosprendį priėmusiam teismui, kitaip bausmių paskyrimo klausimą turėjo spręsti skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas, nes šiuo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika buvo padaryta po 2008-04-08 nuosprendžio įsiteisėjimo. Sprendžiant šį klausimą, reikšmės turi tai, ar 2008-04-08 nuosprendžiu paskirta bausmė buvo įvykdyta, t. y. ar nuteistasis šią bausmę atliko. Kaip matyti iš LITEKO informacinės sistemos, 2008-04-08 nuosprendis apeliacine tvarka apskųstas nebuvo ir remiantis Bausmių vykdymo kodekso 46 str. 1 d. nuosprendžio vykdymas turėjo prasidėti nuo kopijos gavimo dienos bausmę vykdančioje institucijoje. Kaip matyti iš Apylinkės teismo informacijos, nuosprendis vykdymui Pataisos inspekcijoje buvo gautas 2008-05-06. Duomenų apie paskirtos bausmės – laisvės apribojimo – pakeitimą kita bausme nėra, todėl reikia manyti, kad bausmės atlikimas baigėsi 2008 m. lapkričio 6 d. Todėl skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas turėjo ištaisyti 2009-05-27 nuosprendį priėmusio teismo padarytą klaidą ir remiantis BK 63 str. nuostatomis abiem nuosprendžiais paskirtas bausmes subendrinti ir laikyti, kad dalį paskirtos bausmės (tą, kuri buvo paskirta

152008-04-08 nuosprendžiu) nuteistasis yra atlikęs. Kadangi nuteistasis skundžiamu nuosprendžiu nustatytą veiką padarė po 2008-04-08 nuosprendžio įsiteisėjimo, tai remiantis nuosprendžių sutapties principu (BK 64 str.), 2008-04-08 ir 2009-05-27 nuosprendžiais paskirta bausmė turi būti subendrinta su skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausme.

16Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas remiantis Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 d. 1 p.

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendį pakeisti: remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1, 4, 9 d., 65 str. 1 d. 1 p. 6 p. p., prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu nuteistajam M. Š. paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti to paties teismo 2008 m. balandžio 8 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę ir nustatyti dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Į atliktos bausmės laiką įskaityti atliktą bausmę, paskirtą 2008 m. balandžio 8 d. nuosprendžiu, ir nustatyti vienerių metų ir vienuolikos mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1, 3 d. prie šios bausmės iš dalies pridėti to paties teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę ir nustatyti galutinę dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę nepilnamečių pataisos namuose.

19Nuteistųjų M. Š. ir E. Ž. apeliacinius skundus atmesti.

20Sprendimą dėl civilinio ieškinio palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. M. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 3. E. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 180 str. 1 d. vienerių metų... 4. Solidariai iš M. Š. ir E. Ž. priteista 1 200 Lt turtinės žalos atlyginimo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą ir skundus,... 6. M. Š. ir E. Ž. nuteisti už tai, kad 2009-02-18, apie 15 val., prie ( - ),... 7. Nuteistasis M. Š. apeliaciniame skunde nurodo, jog nesutinka su Klaipėdos... 8. Nuteistasis E. Ž. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19... 9. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniame skunde nurodo, kad... 10. Apeliacijos teismo posėdyje dalyvaujanti prokurorė prašo atmesti... 11. Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini: dėl padarytų veikų esmės... 12. Nors nuteistasis M. Š. yra nepilnametis, tačiau jau yra teistas už tyčinių... 13. Nuteistasis E. Ž. taip pat yra teistas už tyčinius, iš jų ir už... 14. Nuosprendis dėl nuteistojo M. Š. keistinas išnagrinėjus prokuratūros... 15. 2008-04-08 nuosprendžiu) nuteistasis yra atlikęs. Kadangi nuteistasis... 16. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas remiantis Lietuvos... 17. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendį pakeisti:... 19. Nuteistųjų M. Š. ir E. Ž. apeliacinius skundus atmesti.... 20. Sprendimą dėl civilinio ieškinio palikti nepakeistą....