Byla A2.9.-605-921/2012
Dėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.)

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje P. Š., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, gyv. ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK (toliau – ATPK) 178 str. 3 d.,

Nustatė

2Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad P. Š. 2012-05-16, apie 9.40 val., prie ( - ), esančio daugiabučio t.y. viešoje vietoje gėrė alkoholinį gėrimą – alų ,,Tėviškės spalvos“, 8 proc. alkoholio tūrio koncentracijos ir tokiais savo veiksmais padarydamas ATPK 178 str. 3 d. numatytą pažeidimą.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, kadangi jis, būdamas tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į bylos nagrinėjimą neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.).

4Vadovaujantis ATPK 284 str. 2 d. teismas turi teisę pakeisti nuorodą į ATPK straipsnį, jeigu administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta administracinio teisės pažeidimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant ATPK straipsnį. ATPK 178 str. 3 d. numato atsakomybę asmeniui už alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, pagamintų naudojant spiritą, gėrimą gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių visuomeniniame transporte ir kitose vietose, išskyrus prekybos ir viešojo maitinimo įmones, kuriose savivaldybių tarybų ar savivaldybių administracijų direktorių leista pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, arba girto pasirodymą viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, kuriam du kartus per vienerius metus buvo paskirtos administracinės nuobaudos už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose. ATPK 178 str. 2 d. atsakomybę asmeniui už minėtų veiksmų atlikimą, jeigu tokie pat veiksmai, padaryti pakartotinai per vienerius metus po administracinių nuobaudų paskyrimo.

5Kaip matyti iš 2012 m. gegužės 16 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. R 111374 ir 2012-05-16 pažymos apie asmens baustumą, P. Š. per vienerius iki pažeidimo padarymo dienos t.y. laikotarpiu nuo 2011-05-16 iki 2012-05-16, yra baustas tik vieną kartą už pažeidimo numatyto ATPK 178 str. 2 d. padarymą. Administracinė nuobauda skirta 2012-01-25 nutarimu. Taigi P. Š. veikoje yra ATPK 178 str. 2 d. pažeidimo sudėties požymių, todėl P. Š. negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 178 str. 3 d., ir vadovaujantis ATPK 284 str. 2 d., P. Š. padarytos veikos kvalifikacija keistina į ATPK 178 str. 2 d.

6P. Š. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 178 str. 2 d. yra pilnai įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu ir jame esančiu rašytiniu P. Š. paaiškinimu, tarnybiniu pranešimu dėl administracinio pažeidimo, pažyma apie asmens baustumą.

7Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad P. Š. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 2 d.

8P. Š. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra (ATPK 31 str.). Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, tai kad pakartotinai per metus laiko padarytas tos pačios rūšies teisės pažeidimas už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda (ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

9Skiriant administracinę nuobaudą atsižvelgtina į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į pažeidėjo asmenybę apibūdinančius duomenis, t.y. į tai, kad pažeidėjas praeityje yra 3 kartus baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimus, neteistas (teismų sistemos LITEKO duomenimis), bei atsižvelgiant į tai, kad administracinės nuobaudos turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų naujų pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), jam už pažeidimo numatyto ATPK 178 str. 2 d. padarymą skirtina administracinė nuobauda – bauda, ne didesnė, nei straipsnio sankcijoje numatytos baudos vidurkis (ATPK 302 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

11P. Š., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 2 d., ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 70 Lt (septyniasdešimt litų) baudą.

12Sutinkamai su ATPK 313 str., nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6030.

13Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo, ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

14Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai