Byla e2-1449-302/2016
Dėl sprendimų viešame pirkime Nr. 164433 panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus skalbykla“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutarties kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4784-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Banga plius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl sprendimų viešame pirkime Nr. 164433 panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Banga plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos sprendimus neatmesti trečiųjų asmenų pasiūlymų, sudaryti pasiūlymų eilę, bei laimėjusiu pirkimą Nr. 164433 pripažinti UAB „Vilniaus skalbykla“, UAB „Šiaulių skalbykla“, UAB „Rokiškio aina“ ir UAB „Vairidas“ konsorsiumo pasiūlymą, apie kuriuos ieškovas buvo informuotas 2016-04-11 raštu Nr. SR-1906 ir 2016-05-03 raštu Nr. SR-2352.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties pirkime Nr. 164433, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Prašymą grindė tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sudaryta viešojo pirkimo sutartis būtų pradėta vykdyti, todėl teismo sprendimu patenkinus ieškovo reikalavimus ir panaikinus skundžiamus atsakovo sprendimus, sudaryta viešojo pirkimo sutartis galimai jau būtų visiškai ar iš dalies įvykdyta, perkančioji organizacija jau būtų įsigijusi ir galimai pasinaudojusi perkamomis paslaugomis ar jų dalimi, o dėl paslaugų nedalumo likusios dalies paslaugų ieškovas suteikti negalėtų. Ieškovo teigimu, tolesnių atnaujinto viešojo pirkimo procedūrų vykdymas būtų nutrauktas išnykus jų poreikiui, o ieškovas būtų priverstas inicijuoti procesą dėl negautų pajamų atlyginimo. Tai neatitiktų ekonomiškumo principo ir atitinkamai nebūtų užtikrintas ieškiniu siekiamas tikslas ekonomiškiausiu būdu išspręsti viešojo pirkimo ginčą ir už mažiausią pagrįstą kainą realiai suteikti kokybiškas paslaugas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Banga plius“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos vykdomo viešojo pirkimo „Skalbimo ir cheminio valymo paslauga“ (pirkimo Nr. 164433) procedūras ir įpareigojo atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

7Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti perkamas paslaugas, o dėl jo sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, jog viešojo pirkimo procedūrų metu atsakovė gauna skalbyklos paslaugas jas pirkdamas iš ieškovės, todėl nėra grėsmės, jog ligonių skalbinių priežiūros paslaugų teikimas galėtų nutrūkti ar būtų iškilęs neišvengiamas poreikis itin skubiai gauti perkamas paslaugas iš laimėtoju pripažinto tiekėjo, t.y. UAB „Vilniaus skalbyklos“ ir partnerių. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui, priešingu atveju – nestabdant pirkimo procedūrų, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovo sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo. Taip iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Be to, kaip matyti iš ieškinio, atsakovas laikosi pozicijos, kad naujagimių ir kūdikių priežiūrai skirtų vilnonių skalbinių dezinfekcijai nėra taikomi jokie reikalavimai ir atitinkami skalbiniai sudarius sutartį gali būti dezinfekuojami bet kokiomis cheminėmis priemonėmis. Tai reiškia, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius ir pradėjus vykdyti viešojo pirkimo sutartį laimėtojo siūlomomis sąlygomis bus pakenkta naujagimių ir kūdikių sveikatai, todėl egzistuoja tiek viešasis interesas, susijęs su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo ir skaidrumo užtikrinimu, tiek ir su jautriausios pacientų grupės, t.y. naujagimių ir kūdikių sveikatos apsauga.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus skalbykla“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

  1. Ieškovės ieškinys yra aiškia nepagrįstas. Jame išdėstyti teiginiai apie pirkimą laimėjusių teikėjų pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Pirkimą laimėjusių teikėjų dezinfekcinės priemonės atitinka visus reikalavimus, yra tinkamos naudoti, o autorizacijos liudijime įsivėlusi klaida šiuo metu yra ištaisyta, ir dėl to tiekėjai pagrįstai pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentus bei paskelbti laimėtojais. Kiti ieškinyje nurodyti neatitikimai taip pat nepagrįsti. Be to, ieškovė praleido terminą ginčyti tiekėjų kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, kadangi nesikreipė į teismą iš karto po pirmosios pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, kadangi ir toliau tęsiant ieškovės bei perkančiosios organizacijos dar 2011 m. sudarytą sutartį, yra neracionaliai naudojamos valstybės lėšos.
  3. Nėra jokios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kadangi ieškovei bet kokiu atveju išliktų galimybė ginti savo pažeistas teises reikalaujant žalos atlyginimo.

10Ieškovė UAB „Banga plius“ atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pateikia šiuos esminius nesutikimo argumentus:

  1. Ieškinys yra prima facie pagrįstas, kadangi ieškovas turi teisinį suinteresuotumą, laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos pateikdamas pretenzijas atsakovui, kartu su ieškiniu pateikti su ginčijamų sprendimų panaikinimu susiję įrodymai, ieškinys išsamiai ir nuosekliai pagrįstas, o atsakovas ir trečiasis asmuo laikosi skirtingų pozicijų dėl vieno iš trečiųjų asmenų pasiūlymų trūkumų. Tuo tarpu trečiojo asmens atsiliepime nurodyti argumentai susiję su ginčo esme ir turi būti vertinami nagrinėjant bylą iš esmės, bet ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Apeliantės nurodomi ekonominiai interesai ar racionalus lėšų panaudojimas nėra prioritetinė vertybė, sprendžiant dėl viešąjį interesą sudarančių vertybių konkurencijos. Ieškovės ir atsakovės šiuo metu vykdomos sutarties kaina buvo geriausia pasiūlyta kaina sutarties sudarymo metu, todėl šios situacijos kontekste ieškovė negali būti vertinama, kaip siekianti pasipelnyti teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu.
  3. Tiekėjo teisė reikalauti žalos atlyginimo vertinama kaip šalutinė/papildoma aplinkybė sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo pagrįstumą. Negautų pajamų priteisimo procesas yra ne tik komplikuotas, bet ir brangus tiek proceso dalyviams, tiek valstybei, sprendžiančiai papildomai kilusius ginčus, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai įvertino ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonominius tikslus.

11Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepime su atskiruoju skundu sutinka, prašo jį tenkinti ir skundžiamą nutartį panaikinti. Pateikia šiuos esminius argumentus:

  1. Draudimas atsakovei sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju neatitinka ekonomiškumo ir efektyvumo principų, kadangi šiuo metu galiojančios paslaugų teikimo sutarties pagrindu atsakovui teikiamos paslaugos yra brangesnės, nei būtų sudarius naują sutartį su konkursą laimėjusiu teikėju.
  2. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių kiltų grėsmė naujagimių ir kūdikių sveikatai, kadangi tiek šiuo metu galiojančioje sutartyje, tiek ir ketinamoje sudaryti sutartyje įtvirtinti tokie patys reikalavimai perkamai paslaugai.
  3. Ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, dėl ko ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturėtų būti tenkintinas. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, nes jų sukeliama žala viršija teikiamą naudą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

15Dėl rašytinių paaiškinimų ir papildomų įrodymų prijungimo prie bylos

16Kartu su atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Vilniaus skalbykla“ apeliacinės instancijos teismui pateikė UAB „Christeyns Baltic“ 2016 m. kovo 14 d. rašto kopiją, Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2016 m. kovo 25 d. rašto Nr. 11(11.9)-204027 kopiją, UAB „Christeyns Baltic“ 2016 m. gegužės 30 d. raštą, UAB „Christeyns Baltic“ 2016 m. kovo 1 d. rašto kopiją; 2012 m. sausio 2 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 2012-01-02 kopiją, 2016 m. gegužės 30 d. rašto Nr. 05/30 kopiją, UAB „Vilniaus skalbykla“ pasiūlymo kopiją. Taip pat trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus bei papildomus įrodymus – Peracid Forte naudojimo instrukciją kartu su gamintojo atstovo UAB „Christeyns Baltic“ paaiškinimu ir informaciją apie Roberto Kocho institute atliktų tyrimų rezultatus.

17Kartu su atsiliepimų į atskirąjį skundą atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos teismui pateikė ištrauką iš viešojo pirkimo sąlygų.

18Trečiojo asmens UAB „Vilniaus skalbykla“ pateikti rašytiniai paaiškinimai vertintini kaip atskirojo skundo papildymas, o atskirojo skundo papildymai ar pakeitimai, pateikti praleidus nustatytą skundo padavimo terminą, nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems asmenims (CPK 323 str., 338 str.).

19Visi trečiojo asmens ir atsakovės pateikti papildomi įrodymai, išskyrus tiekėjo UAB „Vilniaus skalbykla“ pasiūlymą konkurse, jau yra nagrinėjamoje civilinėje byloje. Tuo tarpu minėtas tiekėjo pasiūlymas taip pat yra aktualus pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą iš esmės, ir gali būti pateikiamas tiesiogiai jam. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas visus minėtus įrodymus atsisako priimti ir grąžina juos pateikusiems asmenims.

20Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties arba su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 2 p. ir 4 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

23Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nustatyti ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

24Apeliantė UAB „Vilniaus skalbykla“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, jog egzistuoja pagrindas taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės savo nesutikimą grindžia tuo, kad pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Su šiuo argumentu atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka ir atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.

25Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliantės argumentus dėl preliminaraus reikalavimų nepagrįstumo pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą. Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Taigi, pirmosios instancijos teismas šioje proceso stadijoje nevertino bei neturėjo vertinti pirkimo laimėtoju paskelbto tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams bei ieškinio pateikimo terminų. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Be to, tik išnagrinėjus bylą iš esmės, bus padarytos išvados dėl ginčijamo viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo ir pagrįstumo, jų objektyvumo ir išimtinumo, taip pat tiekėjų sąžiningos konkurencijos ir perkančiosios organizacijos galimybių patenkinti savo poreikius nustatant kitas viešojo pirkimo sąlygas bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų esminių principų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinio reikalavimai yra prima facie pagrįsti. Tuo tarpu visi apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su ginčo esme, bus vertinami bei dėl jų bus pasisakyta pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Dėl šios priežasties, minėti apeliantės argumentai atmestini, o pirmosios instancijos nutartis šioje dalyje pripažintina teisėta ir pagrįsta.

26Kitas apeliantės argumentas dėl priimtos nutarties neteisėtumo susijęs su viešojo intereso pažeidimu, neleidžiant atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkursą laimėjusiu tiekėju, ir taip sumažinti valstybės lėšas, skiriamas šiai paslaugai apmokėti.

27Vertindamas šį argumentą apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, bylose dėl viešojo pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame perkančiosios organizacijos lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris.

28Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pirkimu siekiama užtikrinti skalbimo ir cheminio valymo paslaugų teikimą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms. Akivaizdu, jog šios paslaugos valstybinio masto gydymo įstaigoje užtikrinimas yra viešasis interesas, tačiau iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog šiuo metu yra vykdoma ir galioja ieškovo bei atsakovo sudaryta sutartis dėl tapačių paslaugų teikimo, ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės nesukelia jokios grėsmės minėtam viešajam interesui. Tuo tarpu interesas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu egzistuoja ir, manytina, galėtų būti pažeistas leidžiant atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoja ir pradėti ją vykdyti, kai šiuo metu egzistuoja realia galimybė patenkinti ieškovės ieškinį. Nors apeliantė nurodo, jog tokiu būdu yra neracionaliai naudojamos valstybės lėšos, teismas, įvertinęs viešojo pirkimo bylų nagrinėjimo terminus ir specifiką sprendžia, jog šiuo atveju esminė žala šiai vertybei padaryta nebūtų, o perkančiajai organizacijai išliktų galimybė (jeigu ieškinys būtų atmestas ir jeigu būtų įrodyta, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo perkančioji organizacija patyrė nuostolius už perkamas paslaugas mokėdama didesnę kainą nei siūlė laimėtoju paskelbtas tiekėjas) kreiptis į teismą dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo (CPK 146 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šie nuostoliai būtų žymiai mažesni, nei ieškovės nuostoliai, kuriuos ji patirtų laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, tačiau teismui patenkinus jos ieškinį. Tokiu būdu taip pat nebūtų patenkintas pagrindinis ieškinio tikslas – ieškovės siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Be to, tokiu būdu nebūtų apgintas viešais interesas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu.

29Taip pat apeliacinės instancijos teismas atmeta trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstytus argumentus dėl ieškovės suinteresuotumo bylos vilkinimu ir šiuo metu galiojančios sutarties su atsakove tęstinumu, kadangi iš byloje esančių įrodymų tokios išvados padaryti negalima.

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Banga plius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovės UAB... 7. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pirkimo procedūrų sustabdymas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus skalbykla“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 10. Ieškovė UAB „Banga plius“ atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka,... 11. Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Dėl rašytinių paaiškinimų ir papildomų įrodymų prijungimo prie bylos... 16. Kartu su atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Vilniaus skalbykla“... 17. Kartu su atsiliepimų į atskirąjį skundą atsakovė VšĮ Vilniaus... 18. Trečiojo asmens UAB „Vilniaus skalbykla“ pateikti rašytiniai... 19. Visi trečiojo asmens ir atsakovės pateikti papildomi įrodymai, išskyrus... 20. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 24. Apeliantė UAB „Vilniaus skalbykla“, nesutikdama su pirmosios instancijos... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliantės argumentus dėl... 26. Kitas apeliantės argumentas dėl priimtos nutarties neteisėtumo susijęs su... 27. Vertindamas šį argumentą apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kaip... 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pirkimu siekiama užtikrinti skalbimo ir... 29. Taip pat apeliacinės instancijos teismas atmeta trečiojo asmens atskirajame... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 32. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeista....