Byla eB2-2260-436/2015
Dėl bankroto bylos UAB „RVJ“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „RVJ“ iškėlimo.

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2015 m. rugpjūčio 5 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „RVJ“. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės UAB „RVJ“ veikla – variklinių transporto priemonių pardavimas, krovinių vežimas keliais. Atsakovės skola valstybės biudžetui 2015-07-22 dienai yra 6588,48 Eur. Nuo 2010 m. sausio atsakovė įmokų nebemoka, darbuotojai visi atleisti, įmonė veiklos nevykdo. Atsakovė į raginimus sumokėti skolą valstybės biudžetui nereaguoja, skola iki šiol nepadengta, todėl, ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovei UAB „RVJ“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismo siųsti atsakovės buveinės adresu Gamyklų g. 9, Marijampolė, procesiniai dokumentai dėl įmonės finansinių dokumentų pateikimo atsakovei grįžo neįteikti. Atsakovės vadovo ir akcininko T. K. gyvenamoji vieta yra Estijos Respublikoje teismui jokie atsakovės finansiniai dokumentai nepateikti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „RVJ“ klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. )

8Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „RVJ“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1993-05-24, adresu Marijampolė, Gamyklų g. 9. Vėliausi finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikti tik už 2013 metus. Iš 2013 metų balanso matyti, kad tais metais įmonė turto iš viso turėjo už 1.108.272 Lt, iš kurio ilgalaikio turto buvo už 780.170 Lt, trumpalaikio turto – už 328.102 Lt. Tuo tarpu 2013 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1.454.274 Lt, tame tarpe per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1.099.678 Lt. 2013 metų UAB „RVJ“ pelnas (nuostoliai) nurodyti nuliniai. 2013 metų balanso duomenys sudaro pagrindą teismui daryti išvadą, kad įmonės skolos jau 2013 metais gerokai viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę, o tai reiškia, kad įmonė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme yra nemoki. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė skolinga 6588,48 Eur. VSDFV duomenimis atsakovė jokios veiklos nevykdo, kadangi apdraustų asmenų socialiniu draudimu UAB „RVJ“ nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė nekilnojamojo turto, registruotos įmonės vardu neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. VMI prie FM duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 16.130,85 Eur. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „RVJ“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, turto neturi, veiklos nevykdo. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „RVJ“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „RVJ“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

10Administruoti atsakovės UAB „RVJ“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Bankroto byla“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Iškėlus UAB „RVJ“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti UAB „RVJ“ (juridinio asmens kodas 165703378, adresas Gamyklų g. 9, Marijampolė) bankroto bylą.

14Paskirti UAB „RVJ“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto byla“ (j.a.k. 304072733, sąrašo Nr. B-JA263, adresas Vilniaus m. Jogailos g. 7, el. paštas advokatu.kontorai@gmail.com, tel. 8 639 04374).

15Areštuoti UAB „RVJ“ (juridinio asmens kodas 165703378) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad UAB „RVJ“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „RVJ“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2015 m. rugpjūčio 5 d. yra priimtas ieškovo... 3. Atsakovei UAB „RVJ“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 7. Teismo siųsti atsakovės buveinės adresu Gamyklų g. 9, Marijampolė,... 8. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „RVJ“... 9. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 10. Administruoti atsakovės UAB „RVJ“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 11. Iškėlus UAB „RVJ“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti UAB „RVJ“ (juridinio asmens kodas 165703378, adresas Gamyklų g.... 14. Paskirti UAB „RVJ“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto byla“... 15. Areštuoti UAB „RVJ“ (juridinio asmens kodas 165703378) nekilnojamąjį... 16. Nustatyti, kad UAB „RVJ“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios... 17. Nustatyti, kad UAB „RVJ“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...